Nieuwsbrief december 2015

Kerstmis 2015

En jawel, het is alweer half december. De Kersttijd. Ieder jaar weer het feest van het licht, de zonnewende. In alle mensen vrede en een welbehagen, zingen we dan.

Een welbehagen dat op dit moment in de wereld om ons heen veelal ver te zoeken is. Vijandschap en wantrouwen in plaats van open armen. Protesten en geweld in plaats van een hartelijk welkom.Negatieve beeldvorming in plaats van vragen en kennis maken met de mensen die we (nog) niet kennen. Irritatie, wantrouwen en angst lijken in de hele wereld en ook hier in ons land vaste voet aan de grond te krijgen.

Waar is de gastvrijheid, de vrijheid en de tolerantie van Nederland? Ons inziens op dit moment ver te zoeken.

Hoewel, luisteren we alleen naar diegenen die het hardst schreeuwen? Of kijken we naar alle welkomstinitiatieven die er ook zijn!

Lukt het de mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld om hier een nieuw perspectief te creëren?

Waren Maria, Jozef en het Jezuskind ook van die vreemdelingen? En wat hebben zij gedaan om tot een nieuw perspectief te komen? Precies, zij zijn op de vlucht geslagen! Voor hen was er ook geen plaats, geen welkom. Ja, ze werden verwelkomd door de herders, het uitschot van het volk. Én door drie koningen, wijzen uit het oosten, die de wijsheid hadden om hun ster te volgen.

Terugkijkend naar dit bijna afgelopen jaar 2015: in hoeverre is het ons gelukt om de ster van ons persoonlijke spoor te blijven volgen?

Ons persoonlijke – en tevens gezamenlijke – perspectief kunnen we wel helemaal zien en overzien. Echter, we kunnen het maar gedeeltelijk volgen.

Het deel van ons perspectief in Nederland – het zelfrealisatiejaar en de opleiding – geven we vorm. Tot nu toe is het ons gegeven dat er mensen zich hebben aangemeld daarvoor. Daar zijn we dankbaar voor.

Het deel van ons perspectief in Frankrijk – een kleinschalig centrum om daar cursussen te organiseren en zo mensen met hernieuwde energie na een week weer naar huis te laten gaan – zien we heel duidelijk voor ogen.

Het ontbreekt ons echter nog steeds aan middelen om dit daar ook daadwerkelijk neer te zetten. Ondanks de toezeggingen van een sponsor om ons daarbij financieel te ondersteunen, zodat wij verder kunnen. Die financiën blijven helaas tot nu toe nog uit.

Blijven we dan bij ons spoor of verliezen we ons in teleurstelling, frustratie en boosheid?

Af en toe slaan die stemmingen toe. Om dan weer plaats te maken voor rust en het bespreken en op papier zetten van alle ideeën en plannen.
Want die geven energie. De negatieve emoties en stemmingen kosten energie.
Ik hoorde een Indiaan in Zuid-Amerika deze week zeggen: “Als je je aandacht richt op negatieve emoties, trek je negatieve entiteiten aan! Daar word je doodmoe van. Richt je je aandacht op positiviteit, op plannen die je energie geven, dan trek je vanuit de kosmos de hulp aan die je daarbij nodig hebt!”

En daaraan toevoegend: “Bid elke dag: Almachtige, geef mij de kracht om dat wat ik niet kan veranderen, te aanvaarden als gegeven. Geef mij de moed om dat te veranderen wat ik kan veranderen, waar ik invloed op kan uitoefenen. En geef mij de wijsheid om het verschil te zien.”

Wij wensen je toe dat het Licht van Kerstmis jou je aandacht doet richten op het positieve in jouw leven en de wijsheid om het verschil te zien tussen wat je wel en niet kan veranderen.

Om dan, met de kracht en de moed in het Licht het leven in het nieuwe jaar aan te gaan zoals het voor jou is bedoeld.

Het leven waarin jij ten diepste de mens kan zijn die je zo graag zou willen zijn. Om je ontwikkeling hierin te delen met anderen en zo de geluksmomenten van samenzijn te ervaren.

Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden

Op 22-12-2015, categorie: Nieuwsbrieven door