Nieuwsbrief juni 2016

Afronding studiejaar.

Nadat de examens afgelegd zijn, de slotweken zijn afgerond, volgt er voor ons altijd een periode van verstilling, die we gebruiken voor zelfreflectie: Wat ging goed afgelopen periode? Wat kon beter? Waar dienen we méér aandacht aan te geven? Wat worden de eerste acties voor komende maanden?

We kunnen vooruit! We hebben een groep mensen om ons heen verzameld die in alle opzichten de opleiding/het centrum een goed hart toedragen en zij gaan met ons werken aan innovatie en marketing.

Deze ‘denktank’ is gevormd door mensen van binnenuit de opleiding en mensen die nog wat aan de zijlijn staan, maar daardoor juist een frisse blik kunnen hebben. Alle input hebben we verzameld en gekeken waar de schoen wringt op dit moment: het aantal studenten. Hoe trekken we méér mensen aan die durven te kijken naar het eigen leven (zelfrealisatiejaar) om van daaruit te kiezen voor een andere job, eigen bedrijf of wending willen geven aan de eigen levensbestemming. (kunstenaar worden bijvoorbeeld).

De diplomering was een prachtige afronding van het studiejaar.

Martijn Maas en Tanja Verhoeven hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen en hebben zich gepresenteerd aan de genodigden met een voordracht waarbij menigeen het niet droog hield. Zó vanuit het hart, zó doorleefd en als echtpaar zijn zij het derde stel sinds we in 1985 de deuren openden van het centrum. Katrien en Bert gingen hen voor, evenals Koen en Ellen.

Vanuit de ervaringen van deze koppels weten we hoe groot de impact is wanneer je beiden besluit om te kijken naar je eigen proces, je levensbestemming en je af te stemmen op hetgeen de ander wil. Passen we dan nog bij elkaar of vinden we juist een nieuwe gezamenlijke bestemming? Boeiend om dit van nabij te mogen gadeslaan.

Een impressie van de slotweek en de diplomeringsavond. Dan ben je er toch een beetje bij…

Kennismakingsgesprek / intake met Loek Knippels.

In de maand augustus is het mogelijk om een afspraak te maken met Loek om na te gaan of het zelfrealisatiejaar aansluit bij jouw behoefte op dit moment.

De kosten voor dit gesprek bedragen € 75,00.

Deze worden in mindering gebracht van het cursusgeld als je besluit aan het zelfrealisatiejaar deel te nemen. Voor een afspraak, mail naar info@loekknippelsacademie.nl.

Op 10-06-2016, categorie: Nieuwsbrieven door