Nieuwsbrief Juli 2016

Filosofie achter ons werk.
Een mens leeft nooit voor zichzelf.

“Verbondenheid en eigenheid kunnen samen gaan. Het loskomen van elkaar bevordert de vorming van het eigen mensbeeld. Het groter geheel wordt niet uit het oog verloren”. (Werk van Jeannette van Trier)

We hebben de ander nodig om volledig mens te kunnen zijn. Vanaf onze geboorte hadden we iemand nodig die ons zag, hoorde, waardeerde, aanmoedigde…
Dit proces gaat door totdat we de ‘liefdevolle volwassene’ in onszelf kunnen omarmen. We hebben onder die liefdevolle volwassene nog duidelijk drie verstopte identiteiten zitten: het aangepaste kind, het gekwetste kind en het pure kind.

Binnen ons werk maken we contact met de hele mens vanuit de gedachte dat ‘geluk je geboorterecht’ is. Daar mag je dan wel wat voor doen! Oude overtuigingen loslaten, je ontplooien in de richting van je ware kern, naar wie je ten diepste bent.

Geen mens komt namelijk ter wereld zonder doel! Toen ik getuige was van een vroeggeboorte waarbij het kind vlak na de geboorte stierf, vroeg ik aan de vader: “Wat is je dochter jou komen brengen?” Zonder aarzeling zei hij: “Ze heeft me leren buigen!”

Vader was een norse, afstandelijke man en zijn dochter had blijkbaar tot taak om hem te laten buigen voor de pijn, het verdriet in hemzelf. Hij durfde te huilen en liet zijn emoties zien.
Het “pure kind” in onszelf weet wat hij hier komt doen op aarde. Die doet geen concessies, die luistert naar zijn hart en die is vreugdevol aanwezig. Velen van ons hebben dit ‘pure kind’ verwaarloosd en juist binnen ons werk krijgt het weer aandacht.

Dat betekent dat je niet ziek, geestelijk labiel of afgeschreven hoeft te zijn om bij ons te beginnen in het eerste jaar: het zelfrealisatiejaar.

Juist liever niet, omdat we vooral werken met het ‘gezonde deel’ in jou door het trauma dat diep verstopt zat, een plek te geven door ermee te werken.

Eerst zul je de oude pijn dienen te herkennen en te accepteren, want daarna kun je de pijn ervan uiten en het loslaten. Loslaten – een magisch woord – betekent echter niets anders dan dat je jouw trauma verwerkt hebt. Je hoeft het dus niet te vergeten!

Mensen die bij ons aan het zelfrealisatiejaar beginnen zijn lang niet allemaal van plan om hupverlener te worden. Waarom volgen ze dan zo’n traject?

 1. Voor zichzelf om het ‘pure kind’ te leren kennen en gelukkiger te worden in het leven;
 2. Om te kijken naar de blokkades waardoor ze niet verder komen in hun leven: soms willen mensen het roer omgooien maar weten niet hoe;
 3. Om ervaringen op te doen en deze te gebruiken in de eigen therapeutische praktijk;
 4. Soms gewoon om ‘meer mens te kunnen zijn’.

Ieder heeft eigen redenen om te beginnen. Het nieuwe zelfrealisatiejaar begint in januari 2017 en vooraf heb je een uitvoerig intake-gesprek met Loek Knippels.

Wat is de bedoeling van het intake-gesprek?

Loek onderzoekt met jou of het zelfrealisatiejaar aansluit bij jouw behoeften op dit moment, of er voldoende ‘groei-potentiëel’ in jou zit, of je niet te zwaar gemedicaliseerd bent om het proces aan te kunnen gaan.

We praten over je motief, je beweegreden om aan jezelf te willen werken. Waar loop je tegenaan in je leven? Ben je bereid en in staat om je kwetsbaar op te stellen en durf je in de spiegels te kijken die anderen je voorhouden?

Jouw problemen of uitdagingen zijn namelijk niet uniek, al heb je dat wellicht lang gedacht. Luister eens hoe anderen ermee omgaan, zit daar een aanreiking voor jou in? Groepswerk werkt diepgaand, confronterend en verhelderend. Het bindt mensen en je vindt steun bij elkaar.
Je moedigt elkaar aan om eindelijk uit jouw vertrouwde ‘karre-spoor’ te stappen en je eigen spoor te gaan lopen.

Daar is moed voor nodig en daarom neemt Loek enkele uren exclusief voor jou om te ontdekken of dit zelfrealisatiejaar voor jou geschikt is. Je betaalt € 75,= hiervoor en bij deelname aan het jaar wordt dit bedrag van het cursusbedrag afgetrokken.

“De eenheid van ‘de mens en de natuur’ staat hier centraal. Meebuigen met alles wat het leven je te bieden heeft. Ieder neemt zijn eigen plek in, al zal die soms in de schaduw staan van het andere.”(werk van Jeannette van Trier)

Sabbatical-periode.

Ruim dertig jaar leiden Peter-Jan In der Rieden en Loek Knippels het centrum en zij hebben zich hier al die tijd met volle overgave 100% op gericht. Door hun gedrevenheid en hart voor de zaak was er weinig tijd voor zichzelf. Doordat er nu een sterk team om hun heen staat, kunnen ze hiervoor eindelijk de tijd nemen.

Lange tijd dachten ze dat ze niet konden delegeren, omdat het concept van het IHC en de Loek Knippels Academie zo uniek is en in hun beider hoofden zit opgeslagen. Inmiddels zijn er een aantal mensen die de opleiding afgerond hebben en over kwaliteiten beschikken om groepen te leiden en therapeutisch te werken. Na de nodige gesprekken met vooral oud-studenten is een kernteam ontstaan dat Loek en Peter-Jan ondersteunt. Zij nemen van 1 juli tot 1 oktober alle secretariaatswerk uit handen. Je kunt het secretariaat gewoon bereiken via email: info@loekknippelsacademie.nl en Jannie Bouwkamp zal je vraag beantwoorden of aan een andere collega voorleggen wanneer dit nodig is.

Loek en Peter-Jan gaan zich herbronnen door zelfreflectie en studie. Ook gaan zij in Frankrijk op huizenjacht, omdat ze daar weer willen gaan wonen, na twee jaar in Nederland gewoond te hebben.

Kernteam.
Het kernteam bestaat uit de volgende personen:

 • Jannie Bouwkamp: afgestudeerd aan de LKA; heeft een eigen praktijk in Dokkum, Studio Puer.
 • Marjolein Zaal-Noordhoek: afgestudeerd aan de LKA, heeft een eigen praktijk in Westerhoven: Green Cicerone.
 • Helma Beelen: afgestudeerd aan de LKA, waarna ze zich heeft gespecialiseerd in healing, die ze ook toepast in alle trainingsweken en heeft een eigen praktijk in Milsbeek.
 • Martijn Maas: afgestudeerd aan de LKA, ervaren bedrijfstrainer, professioneel probleemoplosser en trainer bij CoThink.
 • Tanja Verhoeven: afgestudeerd aan de LKA, heeft naast creatieve en lijfgerichte ervaring vooral ook achtergrond in sociaal pedagogisch en maatschappelijk werk.
 • Jolanda Molenaar: afgestudeerd aan de LKA, werkt als therapeute binnen de gezondheidszorg en heeft een eigen praktijk in Berlicum.
 • Rudolf van den Eerenbeemt: heeft bij ITIP de 3-jarige basisopleiding gevolgd en een jaar energetisch werk, 1 jaar Dans, Drama en Creativiteit bij De Kleine Tiki, Lifecoachingsopleiding bij Health Balance, Academie voor Holistisch Coachen in Rotterdam en diverse korte cursussen bij de LKA.
 • Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden zijn de initiatiefnemers van het IHC/LKA.

MOED BETEKENT ANGST VOELEN EN TOCH JE HART VOLGEN.

Weet je iemand voor wie deze Nieuwsbrief interessant of van betekenis zou kunnen zijn, geef deze Nieuwsbrief dan gerust door.

Op 30-06-2016, categorie: Nieuwsbrieven door