Vrijheid boven alles

Dit is de eerste nieuwsbrief van het Internationaal Holistisch Centrum na de beëindiging van de Loek Knippels Academie. De energie begint weer te borrelen en een nieuw initiatief heeft het daglicht gezien! Dit intiatief verdient ook om gezien te worden, vinden wij. Graag je aandacht hiervoor.

Nu geen grote actie: door één persoon te helpen, helpen we vele anderen. Perspectief is zó belangrijk in het leven. Met elkaar kunnen we deze familie een toekomst bieden. Ruim 30 jaar brachten wij de boodschap over aan onze cursisten “LEEF JE DROOM!” Laten we nu met elkaar ervoor zorgen dat deze getalenteerde jongeman en zijn familie hun droom kunnen gaan leven.

Vandaag zit ik buiten op het terras hier in de Charente in het zuidwesten van Frankrijk, waar wij het geluk hebben te wonen.

Een strakblauwe lucht, een stralende zon, ruimte en stilte om ons heen.

Niemand die ons controleert of in de gaten houdt bij wat we doen.

Zo bevoorrecht zijn we, levend in Frankrijk en ook levend in Nederland.

Staan we daar wel voldoende bij stil? Dat dit niet overal in de wereld zo rooskleurig is, wonend in een land met sociale voorzieningen voor als het leven tegenzit? Op dit moment voel ik me dan rijk, ondanks het feit dat we helemaal niet zoveel geld hebben. Mag ik even wat van jullie tijd vragen om dit verhaal te lezen? Ik hoop het!

Dit ging zojuist door me heen toen ik een bericht ontving over een gezin in Gambia. We kennen dit gezin al geruime tijd en hun situatie is schrijnend.

Vader is 8 jaar geleden overleden. Vanwege gebrek aan geld door zijn ziekte kon hij niet naar een ziekenhuis en geen adequate behandeling krijgen. Enkele weken geleden is één zoon overleden aan malaria. Alweer was er geen geld voor ziekenhuis en adequate behandeling. Hij was pas 16 jaar.

Een andere zoon is homoseksueel in een land, waar dit strafbaar is. Hij leeft in het verborgene, ondergedoken. Als zijn seksuele voorkeur bekend zou worden, volgt in het gunstige geval gevangenisstraf. De kans is echter groot dat hij ter dood zal worden gebracht. De huidige president heeft al vele homoseksuelen onthoofd. Deze jongeman heeft zijn middelbare school afgerond en heeft één groot doel in zijn leven: hij wil arts worden. Wij hebben hem leren kennen als een zeer aimabele, maar ook oprechte en eerlijke man.

Deze studie zou hij in vrijheid in Europa willen volgen. “Vrijheid boven alles”, zei hij me onlangs. “Niet meer bang hoeven zijn. Geen mensen meer hoeven wantrouwen. Open kunnen zijn wie ik ben.”

Ja, lieve mensen in West-Europa, dit komt nog vaak voor en hier kom ik met een persoonlijk voorbeeld hiervan.

Echter, voordat hij naar Europa wil komen, wil hij er eerst voor zorgen dat hij zijn moeder achter kan laten in een goed, degelijk huis. Hun huidige huis heeft veel te lijden gehad tijdens hevige tropische regenbuien en staat op instorten. Zie de foto’s.

“Een goed, stevig huis, dat bestand is tegen de regens, hoeft hier niet echt heel veel geld te kosten”, zei hij nog.

Dit neemt echter het probleem niet weg dat dit gezin geen geld heeft. Nauwelijks genoeg om te eten.

Wij beschikken ook niet over veel geld. En zo ontstond bij ons het idee om via deze nieuwsbrief hulp te vragen. Als we met velen een beetje geven, ontstaat een bedrag voor een nieuw huis voor deze bijzondere moeder, die haar zoon steunt in wie hij is en op de hoogte is van zijn seksuele geaardheid. En dit in deze vijandige cultuur.

Ons streefbedrag is € 3000,00.

Als we dat bij elkaar kunnen krijgen, kan voor de moeder het huis goed worden gerenoveerd en kan de jongeman met een gerust hart naar Europa komen om hier zijn studie medicijnen in vrijheid op te pakken, om zo zijn droom om er voor de wereld te kunnen zijn waar te maken.

Wij hebben inmiddels al contact gehad met de Stichting Secret Garden, die zich inzet voor en hulp biedt aan LHBT-vluchtelingen (Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender) die asiel willen aanvragen omdat zij vanwege wie ze zijn gevaar lopen in eigen land. Zij zijn bereid met een advocaat deze Gambiaanse jongeman bij te staan bij zijn asielaanvraag.

Zover is het alleen nog niet.

Mogen wij op jullie hulp rekenen? Ieder bedrag, klein of groot, is welkom op

bankrekeningnummer NL49ABNA0643199209

t.n.v. I.H.C. (Inernationaal Holistisch Centrum)

15 Rue de la Blourde

16500 Oradour Fanais

Onder vermelding van ‘project Gambia’.

Di is een van de nieuwe initiatieven van het I.H.C.

Als je dit een sympathiek initiatief vindt, wil je dit dan delen?

We kunnen geen foto’s van de personen plaatsen in verband met het gevaar in hun eigen land.

Met een warme hartegroet, Loek Knippels en Peter-Jan In der Rieden

Op 20-10-2016, categorie: Nieuwsbrieven door