Project Mohsen in Frankrijk

• In verband met de veiligheid van Mohsen kunnen wij geen foto’s van hem plaatsen voordat hij in Frankrijk is.

Mohsen is een homo-man uit Iran die zijn leven niet zeker is en die we ‘adopteren’ om bij ons in Frankrijk te komen wonen en van daaruit een nieuw eigen leven op te bouwen in VRIJHEID, GELIJKHEID en vanuit BROEDERSCHAP.
Mohsen heeft een universitaire studie in IT achter de rug maar wil hier in Frankrijk zijn studie vervolgen in management en een eigen zaak beginnen.

Hoe kun je Mohsen helpen?
Op verschillende manieren kun je hem ondersteunen:
1. Door eenmalig een bedrag over te maken op rekening van het IHC.
Rekeningnummer: IBAN: NL49ABNA0643199209 o.v.v. Mohsen in Frankrijk.
2. Door maandelijks een klein bedrag over te maken voor zijn studie op rekeningnummer: IBAN: NL49ABNA0643199209 o.v.v. Mohsen in Frankrijk.
3. Door mee te helpen een moestuin aan te leggen;
4. Door te helpen zoeken naar een kleine tuinkas waar we zaden kunnen laten uitgroeien tot plantjes voor in de koude grond;
5. Door mee te helpen een kippenhok te bouwen;
6. Door adviezen te geven vanuit je vakgebied wat betreft het opzetten van een winkel waar mensen met een beperking en langdurig werklozen werkervaringen kunnen opdoen;
7. Door Mohsen in contact te brengen met exclusieve kleermakers/ontwerpers voor herenkleding. Hij wil een exclusieve kledinglijn op de markt brengen;
8. Door Mohsen in contact te brengen met antiquairs die kasten en klein exclusief antiek ten toon willen stellen in zijn zaak op basis van provisie;
9. Door Mohsen in contact te brengen met ateliers voor mensen met een beperking met als doel de kunstwerken vanuit het atelier in zijn winkel ten toon te stellen en te verkopen op basis van provisie;
10. Door anderen te vertellen over dit unieke project van Mohsen waardoor zijn naam bekendheid krijgt.

VRIJHEID
We zijn zo gewend aan onze Westerse vrijheid dat het juist heel bijzonder is om Mohsen deze vrijheid te gunnen om van daaruit een leven te gaan leiden vol ‘ zin en betekenis’

GELIJKHEID
In woorden zijn we allemaal gelijk, maar we leven in een ‘ ongelijke’ wereld waar de rijkdom in handen is van enkele mensen.
Wij willen Mohsen laten ervaren dat hij als homo-man gelijk behandeld zal worden als ieder ander in onze samenleving en dat hij niet bang hoeft te zijn om met zijn identiteit naar buiten te komen. Hij zal hier niet vervolgd worden, noch de doodstraf krijgen voor een homoseksueel contact.

BROEDERSCHAP
“ Alle Menschen werden Bruder” is voor hem ondenkbaar vanuit Iran.
Wij willen hem die ‘ broederschap’ laten ervaren door met ons samen te wonen en te werken en samen te bouwen aan een betere toekomst.
Een wereld waar ook ruimte is voor mensen met een beperking.

HEROES & FRIENDS
Een prachtig initiatief om via deze organisatie te werken aan crowdfunding om Mohsen een menswaardig bestaan te geven.
Je kunt de site bezoeken en meerdere projecten bestuderen en nagaan aan welk project jij jouw medewerking wenst te geven.
Je kunt ook ambassadeur worden voor het project van Mohsen. Laat het ons weten en wij helpen je vooruit om jouw ambassadeursschap op een goede manier in de wereld te zetten.
Schrijf ons een email: het-ihc@gmail.com