Visie

Geluk is ieders geboorterecht. Mensen zijn verantwoordelijk voor de invulling van het eigen leven. Een beperkte geest creëert een beperkt leven op alle niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel, maatschappelijk, sociaal-econonisch en cultureel.De kwaliteit van je leven bepaal je zelf: de uiterlijk waarneembare en geleefde wereld is een afspiegeling van je innerlijke wereld.  Jij bent de architect van jouw leven. Loek Knippels

Teleurstellingen en pijn zijn groeimogelijkheden. Groeien vraagt van jezelf veranderingsbereidheid, moed, bevlogenheid, passie, geloof , overtuigingskracht, nieuwsgierigheid, creativiteit en het stellen van ecologische doelen en doorzettingsvermogen waarmee de beweging wordt afgemaakt. Daarbij kan je worden geholpen door je te omringen met positief ingestelde mensen en/of gelijkgestemde zielen die jou in je kracht of jouw kracht erkennen.

Communicatie doelstelling

Het Internationaal Holistisch Centrum maakt je van slachtoffer van je verleden tot architect van je leven en je wereld.