Aandacht en concentratie-loek knippels

Aandacht en concentratie binnen groepstherapie

Aandacht en concentratie binnen groepstherapie.

Aandacht en concentratie-groepstherapieHeb je ervaring met groepstherapie?
Wat is het grote voordeel vergeleken met individuele therapie?
Bij groepstherapie staat aandacht en concentratie en interesse op de eerste plaats.
Bij individuele therapie kun je ontglippen aan de aandacht en concentratie van de therapeut. Hoe je dat kunt doen? Veel clienten hebben de neiging om ‘mee te gaan praten’. Of anders gezegd: ‘de therapeut naar zijn mond praten!’

 

 

 

 

Aandacht en individuele therapie

Aandacht en concentratie-groepstherapieBij individuele therapie ben je alleen met je therapeut. Er is een een-op-een relatie. Er is geen vergelijking met anderen. Je kunt zelfs gaan denken dat jouw probleem uniek is. Niemand lijdt zoveel als jij!. Er is niemand die zoveel op zijn bordje heeft gekregen.
Het vergt uiterste concentratie en aandacht van je therapeut om nabij te zijn. De attentie en interesse die hij heeft voor jou hoeft hij niet te delen met een ander. Je bent uniek. Je hebt al zijn aandacht. Nu kan er echt naar je probleem gekeken worden.

 

Concentratie binnen groepstherapie

Aandacht en concentratie-groepstherapieWanneer je nu echter in een groep zit van zo’n 12 mensen, staan andere processen op de voorgrond. Een groep van 12 mensen met allemaal de eigen unieke problemen. Is er herkenning aan de ene kant of juist afzondering aan de andere kant.
Je herkent jezelf niet in de ander. Jouw probleem is echt uniek. Niemand heeft ooit zoiets meegemaakt. Niemand heeft zoveel ellende moeten dragen dan jij!

Dan kan de therapeut jouw probleem spiegelen in de groep. Hij kan om herkenning vragen. En plotseling komt jouw probleem in een andere dimensie te staan.

De therapeut kan vanuit zijn concentratie en aandacht voor jou ook vragen: “Wie heeft een oplossing voor dit probleem?”  En dan ontstaat er een groepsdialoog. De aandacht en interesse die nu aan het probleem gegeven wordt, werkt verhelderend. Meer inzichten, bekeken vanuit verschillende invalshoeken. Dit resulteert vaak in een eerste vorm van acceptatie.
Natuurlijk is de concentratie en aandacht binnen groepstherapie intensiever. Je dient je aandacht te verdelen over 12 mensen. Echter je weet ook dat ieder groepslid zich kan herkennen in de ander. Spiegeling en interesse zorgen voor verdieping.

Aandacht en interesse

Aandacht en concentratie-loek knippels“Daar waar je aandacht aan geeft, groeit!”
Er is interesse bij de ander. Er groeit compassie voor elkaar. En natuurlijk voor ieders probleem.
Een client van me verwoordde het heel fraai aan het einde van de groepstherapie: “Wanneer iedereen zijn kruis op de markt zou leggen, zou ik mijn eigen kruis oppakken en huiswaarts keren!”

De individuele aandacht en de interesse van de hele groep werken helend. Jouw probleem wordt gedragen door je groepsleden. Je staat er niet langer alleen voor. De attentie die je ontvangt vanuit elk inividueel groepslid verricht ‘wonderen’. Niet alleen word je gedragen maar er is ook compassie voor jou. Je kunt je laven aan onvoorwaardelijke liefde.

Onvoorwaardelijke liefde van een vreemde

Aandacht en concentratie-loek knippelsKan dat eigenlijk wel? Kunnen vreemden jou werkelijk liefde geven? Is die liefde onvoorwaardelijk?
Ja dat kan. Je groepsleden hebben namelijk niks te winnen met het jou naar de mond praten. Ze worden er niet voor betaald! Ze hebben er zelf geen belang bij. Deze liefde is dan ook onvoorwaardelijk.
Aan de ene kant staat jouw probleem in de volle aandacht, en aan de andere kant ben je ook getuige van de problemen van de andere groepsleden.

Dit versterkt jouw gevoel en ervaring rondom ‘onvoorwaardelijk liefde’ geven aan een medemens. Je hoeft er niks van terug te verwachten. Dat ligt in de thuissituatie vaak anders waar een partner, of kind in het geding zijn. Je hebt niks te schaffen met deze groepsleden. Ze zijn enkel en alleen jouw mede-reizigers op jouw weg van bewustwording.
Niet zelden overigens ontstaan er vriendschappen voor het leven binnen groepstherapie.

Gedeelde aandacht en concentratie

Aandacht en concentratie-loek knippelsDe therapeut heeft niet een client tegenover zich zitten. Hij hoeft niet steeds alle concentratie en attentie te richten op die ene client. Binnen groepstherapie zijn er plotseling meer spiegels, meer zogenaamd assistant-therapeuten. De ander die even niet alle aandacht heeft, kan zich nu richten op jouw probleem. Dat verlicht de therapeut in het overzien en reflecteren op jouw probleem. Hij krijgt meer bezinningstijd door met zijn aandacht te luisteren naar alle andere input vanuit de groepsleden.

Mijn eigen ervaring van meer dan 40 jaar laat heel duidelijk de unieke rol van de groepsleden zien. Vaak heb ik aha-momenten beleefd. “Zo had ik er nog niet naar gekeken!”
De wijsheid van de groepsleden wordt als collectieve wijsheid gebruikt. Aanreikingen worden gedaan. Suggesties worden besproken. Eigen ervaringen vanuit herkenning leveren weer nieuwe inzichten op.

Voordeel van groepstherapie: Aandacht en concentratie

Aandacht en concentratie-loek knippelsHet grote voordeel heb ik diverse keren al genoemd. Resumerend kan ik zeggen dat:
ten eerste wordt jouw probleem niet als uniek ervaren.
ten tweede is de inbreng van groepsgenoten doeltreffend.
en ten derde ontvang je veel onvoorwaardelijke liefde.
En tenslotte is er binnen de groep te experimenteren met nieuw gedrag (rollenspel, psychodrama).

Voordeel van individuele therapie kan zijn dat je een uniek moment hebt met je therapeut. Je hoeft je aandacht niet te verdelen. Het ontwikkelen van een goede therapeut – client relatie kan soepeler verlopen omdat jij je aandacht niet hoeft te verdelen.

Aandacht en concentratie: Ik kies voor groepstherapie/groepstrainingen

geluk ervaren-loek knippels articleHet zal duidelijk zijn dat ik zelf kies voor groepstherapie. Meer dan 40 jaar ervaring in individuele en groepstherapie heb ik de kracht en de heling gezien. Die werkt echt sneller. Daarnaast heb je binnen groepstherapie buddies (maatjes) waarmee je het goed kunt vinden. En juist op het moment van  het even niet meer weten, kun je terugvallen op hem. Jouw maatje is ook buiten de groepssessies aanspreekbaar. Je dient daar wel duidelijke afspraken over te maken. Het is niet de bedoeling dat je bij nacht en ontij bij de ander (je maatje) kunt binnen vallen.

Echte aandacht gaat ervan uit dat je werkelijke interesse hebt in de ander.
Dat mag je verwachten omdat dit ook van jou verwacht wordt.
Kies je voor een groepstraining dan wel groepstherapie, dan weet je nu in ieder geval waar ik sta. Ik wil graag met jou aan de slag binnen een van onze groepen komend jaar.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *