aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019

Kun je leven zonder aanraking?

Kun je leven zonder aanraking?

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Gebrek aan aanrakingverbinding noemen we ‘huidhonger’. Je zult er maar alleen voor staan door het verlies van je partner. Je staat er alleen voor na een scheiding. Hoe komt je dan aan voldoende aanraking?Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Blijkbaar heeft elk mens minimaal 12 aanrakingen per dag nodig om te kunnen groeien. Hoe vaak word jij per dag aangeraakt?

 

 

 

 

Schaamte voorbij-huidhonger

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Aanraking is voor veel mensen problematisch. En na de hele Me TOO beweging lijkt het zelfs dat mensen banger zijn geworden. Zelfs leerkrachten twijfelen soms om een kind te troosten. Bang om een berisping te krijgen. Dat is de gekte ten top! Juist kinderen zouden we meer moeten koesteren, aan moeten raken. Daardoor groeit een kind positief op.

 

 

 

Behoefte aan huidcontact-huidhonger

Elk kind dat geboren wordt, zoekt huidcontact. Moeder is de eerste die ons dat geeft. Gevolgd door een liefdevolle vader. Wanneer zij beiden nu nauwelijks in staat zijn om te knuffelen, kom je als kind veel tekort.

Jongetjes zie je dit vaak compenseren door met elkaar te stoeien. Toch houdt dit stoeien op een bepaalde leeftijd op. Het kind – elk mens – heeft huidcontact, aanraking nodig. Hoe gaat het kind het dan compenseren? Hou zoek jij zelf naar aanraking en intimiteit? Durf jij erom te vragen? Durf je om een hug te vragen?

Gebrek aan aanrakinghuidhonger

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Mensen die er alleen voor komen te staan, hebben juist heel veel behoefte aan aanraking. Zij missen fysiek hun partner. Niemand kan echter zonder aanraking. Hoe ga je dit dan aanvullen? Fantasie of visualiseren kan je helpen om aan die behoefte tegemoet te komen.

We leven in een aanrakingsarme cultuur. Veel meer dan in Zuidelijke landen. Ik weet nog hoe ik hier in Frankrijk opkeek van de lichamelijke nabijheid. Er wordt vlot gekust, een omarming is gewoon. Nu zie ik gelukkig dat jongeren daar minder scrupules over hebben. Ook binnen jongeren is er een duidelijke behoefte om meer en intenser aan te raken. Aanraking is aan de ene kant liefde, maar aan de andere kant ook warmte, een groeikans.

Aanraking / contact / kan pijn doen

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Wanneer je lijdt aan huidhonger, kan een aanraking ook pijn doen. Toch is het wezenlijk om contact te krijgen met de pijn die onder de aanraking zit. Wat is er ooit gebeurd waardoor je nu bang bent voor een aanraking? In hoeverre zijn anderen ooit over jouw grens gegaan? Was er sprake van intimiteit of honger naar seks?

Wanneer je nu bereid bent om het geheim te delen, zul je merken dat er ruimte komt. Opnieuw kun je vragen om jouw grens te respecteren. Sta stil bij wat je echt nodig hebt? Lever je niet uit aan huidhongerige mensen die jouw grenzen niet respecteren?

Aanraking vanuit liefde doet wonderen, maakt verbinding

Zelden heb ik zoveel liefde en genegenheid gezien dan in een hospice. De bewoners weten dat ze aan het einde van hun leven zijn. Ze zijn niet bezig om een decorum op te houden. Puur en authentiek zijn ze in hun doen en laten. Ook in hun aanraking. Aanraking is dan meer dan een therapeutisch hulpmiddel. Ze willen liefkozen, zijn de schaamte voorbij en hun intentie is zuiver.

Naia ons buurmeisje

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Ook bij baby’s heb ik dit mogen zien. Nu we een jonge buurvrouw hebben die vanaf november 2018 een baby heeft, zien we haar liefdevolle aanraking. Ik zie nu hoe het kindje uitreikt naar haar moeder. Moeder geniet intens van deze aanrakingen en nodigt haar kindje vaak uit. Het kindje groeit in liefde en zal wellicht aanraking gaan ervaren als groei. Voor haar is elke aanraking een teken van liefde en genegenheid.

Laten we hopen dat ze in een wereld op mag groeien waar huidhonger minder wordt doordat mensen hun geheimen prijs geven en kwetsbaar durven zijn over het feit dat anderen over hun grens zijn gegaan. Niemand heeft het recht om over jouw grens te gaan. Aanraking blijft een heikel thema, maar alleen wanneer je de ander aanraakt vanuit een zuivere intentie, zul je de vreugde en liefde ervaren van deze ‘groeiende’  aanraking.

Contact als kind / verbinding vanuit aanraking

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Uit een indrukwekkend wetenschappelijk onderzoek weten we hoe belangrijk aanraking/contact is. Het beroemde aapje werd opgevoed met een kunstmoeder. Gemaakt van ijzerdraad bekleed met een huidje. Het aapje zoekt contact. Eenmaal volwassen is ze niet in staat om moedergevoelens te projecteren op haar jong.

Ze werpt het jong ver van zich af. Zoekt geen contact. Kan geen verbinding maken. Ze heeft het niet ervaren en kan het dus niet doorgeven. Als pedagoog maar ook als therapeut heb ik de helende waarde van contact en verbinding maken gezien.

Contact als volwassene – verbinding vanuit aanraking

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Wanneer je nu als kind veel contact hebt gemist. Weinig bent aangeraakt, zal er huidhonger ontstaan. En niet zelden groeit daaruit een deformatie: je weet niet hoe met wezenlijk contact om te gaan. Je schiet door in het negatieve: viespeukerij vaak tot gevolg.

Echter, wanneer je opgegroeid bent in een gezond fysiek contact, heb je de liefdevolle verbinding gevoeld, ervaren. Dan ben je ook in staat om zelf een volwassen verbinding aan te gaan. Dan is huidcontact een normale zaak. Je voelt contact, je maakt verbinding en jouw aanraking is een aanraking vanuit respect en liefde.

Contact wanneer je oud bent – verbinding vanuit aanrakinghuidhonger

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Ik kan werkelijk ontroerd raken wanneer ik twee oude mensen zie die een hand op die van zijn partner legde. Twee doorleefde handen. Handen die een heel leven zijn meegegaan in geven, strelen, aanraken. Zo intens, zo liefdevol. Diep geraakt door dit mooie tafereel van verbinding en contact.

Onlangs was ik in een verzorgingshuis op bezoek. Daar zag ik hoe een verpleger liefdevol een oude dementerende man aanraakte. Zo intens. Zo vanuit dat respect en de grens bewakend. Opnieuw een ontroerend tafereel. Hier zie je ook de roeping van het vak. Je kunt niet mechanisch – zonder liefde – de ander aanraken omdat die het nodig zou hebben. Die ander voelt dat deze verbinding niet echt is. Zal zich terugtrekken uit de aanraking en juist uit contact gaan.

Contact met een stervend mens – verbinding vanuit aanraking

Enkele keren tot nu toe ben ik aanwezig geweest bij een sterfgeval. Soms iemand van heel nabij: mijn vader. Vaker echter in verband met mjn werk als therapeut. Het was dan een oud-client van me of directe familie van een van mijn clienten. Ik was uitgenodigd omdat men zag dat de stervende zich vastklampte aan het leven.

Ik breng je tot aan de brug…

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019“Loek zie jij kans om ons moeder nabij te zijn. We weten niet wat we moeten doen?” Ik ging op bezoek en zag een strijdende vrouw in bed liggen. Mond geopend, happend naar adem. Beide vuisten gebald, alsof ze boos was op iemand. Meteen begon ik met de begroeting. Nam haar gebalde vuist in mijn hand en zei liefdevol: “Laat maar los, jouw strijd is voorbij, je mag je overgeven…. Je bent een voorbeeld geweest voor je kinderen….ze blijven aan jou denken…. Nu mag je aan jezelf denken… laat maar los….vind je het goed dat ik met je meeloop tot aan de brug…die mag je dan zelf oversteken…”

Overgave vanuit verbinding en aanraking

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Een diepe zucht. De gebalde vuist verdween. Ik streelde haar hand. Mijn aanraking werd beantwoord door korte kleine kneepjes in mijn hand. “Wil je dat ik je wieg?” vroeg ik zomaar spontaan. Ze sperde haar ogen wijd open en keek me heel doordringend aan. Voorzichtig tilde ik haar hoofd op en ondersteunde ik met mijn armen haar bovenlichaam. Het was alsof ze naar me toe kroop. Ze vleide zich tegen mijn borst en ademde heel rustig.

Het is goed zo…

“Het is goed zo…” zei ik in volle aanraking met haar. Het contact en de verbinding was heel intens. Ik denk dat ik zo’n 45 minuten zo gezeten heb totdat haar laatste ademstoot haar lichaam verliet.

Voorzichtig legde ik haar moe gestreden lichaam terug in de kussens. De familie zat om het bed met tranen in de ogen. “Zo hebben we mama nooit gezien… ze was er altijd voor ons…. Strijdbaar, maar ze zou niet opgeven….en nu zagen we langzaam het leven uit haar wegglijden. Jouw aanraking deed haar zichtbaar goed. Wellicht dat wij haar zouden aanraken vanuit verwachtingen: “ga nog niet weg, we hebben je nodig!” Bij jou was daar geen sprake van. Je hebt haar werkelijk tot aan de brug gebracht…”

Aanraking – contact – verbinding

geluk ervaren-loek knippels articleBesef dat elke aanraking vanuit verbinding heilzaam is. Laten we elkaar vooral meer aanraken. Twaalf keer per dag is goed voor je gezondheid en je persoonlijke groei. Je hoeft de aanrakingen niet te tellen hoor van mij, maar je er wel van bewust worden.

Ik wens je veel liefdevolle aanrakingen toe, waarbij echt contact is vanuit de harts-verbinding.

Comments are closed.