5 Goede, eenvoudige manieren om je angst te overwinnen

5 Goede, eenvoudige manieren om je angst te overwinnen.

In mijn casus van vandaag bespreek ik de gevolgen van het wegstoppen van je geheim. Angst, spanning, paniek en schrik zijn dan het resultaat. Daardoor is een rustig leven niet gegarandeerd. Je wordt achtervolgd door de pijn vanuit je verleden.
Wat is die verborgen pijn? Pijn die zoveel angst en spanning heeft gebracht. Maar ook heeft jouw geheim paniek en schrik opgeleverd.

Wat was het geheim?

Een client vertelde me haar levensverhaal. Uit dat verhaal bleek duidelijk dat ze haar oude pijn niet verwerkt had. Als jong meisje was ze verkracht. Uit die verkrachting was een kind geboren.
Wanneer ze naar haar eigen kind keek, overviel paniek haar en voelde ze spanning. Ze haatte haar dochter. Dat is toch niet normaal!

Hoe kon ze hiervan loskomen? Hoe kon ze haar angst achter zich laten? Haar hele leven droeg ze spanning met zich mee. Die kon van het ene moment op het andere moment omslaan in paniek. Blinde paniek waardoor haar schrik voor het leven van alledag toesloeg. Haar dochter was de oorzaak. Dat was duidelijk voor haar.

Ontmoeting met haar dochter

Ze was nog niet in staat om de confrontatie met haar dochter aan te gaan. Vandaar mijn voorstel om haar dochter in te brengen via psychodrama.
Ze fantaseerde dat haar dochter tegenover haar zat. Ik daagde haar uit alles te zeggen wat ze nog nooit tegen haar dochter gezegd had.

“Jij hebt me mijn jeugd afgenomen!”
Het vloog eruit. Ik zag meteen de spanning op haar gezicht. Die sloeg om in paniek: “Wat zeg ik nu toch? Ik hou van mijn dochter…en toch kan ik haar niet knuffelen…ben ik nu een slechte moeder?”

Verwevenheid van oude pijn met haar dochter

Enerzijds wist ze het wel. Die verkrachting achtervolgde haar nog dagelijks. Haar angst voor seksualiteit was erg groot. Ze kon niet normaal intiem zijn met haar partner. Die verweet haar weer op zijn beurt dat ze frigide was. Anderzijds was uit die verkrachting een kind geboren. Van dat kind – haar dochter – hield ze enorm, maar kon het niet laten blijken.

“Er zit iets voor…” was haar reactie.
Wat zat er dan voor? Het bleek dat ze opgevoed was in een boerengezin, waar emoties nooit getoond werden. Ze had niet geleerd daarmee om te gaan. Dan overkomt je een verkrachting.

De eerste reactie van haar vader was: “Je hebt het zelf uitgelokt!” Deze opmerking had haar zoveel schrik aangejaagd dat ze besloot er nooit meer met iemand over te praten. Binnen haar huwelijk loopt het daarna erg stroef. Haar partner erkent het kind, maar blijft haar het kwalijk nemen dat ze het kind destijds niet afgestaan heeft. Nu wordt hij ermee opgescheept. Dit zorgt voor dagelijkse spanning in het gezin. Specifiek binnen de relatie.

Tip I: Loskomen van oude pijn

Na enkele sessies besloot ik opnieuw de confrontatie met haar dochter aan te gaan.
“Sofie, wat ik je nog niet verteld heb, is…” En ik liet haar deze zin herhalen en alles mocht er zijn. Na de nodige verwijten waarin vooral angst en paniek doorklonk, kwamen de liefdevolle opmerkingen.
“Ik heb je gemist….ik heb je zo aan je lot overgelaten….vergeef het mij a.u.b…ik zag elke keer weer die engerd wanneer ik naar je keek…ik kon jou nooit zonder spanning zien…altijd was er paniek in me..angst sloeg me om het hart…en ik wilde jou zien lieve meid!”

H.E.E.L – principe

Dit was het begin van het helingsproces. Een goede lezer merkt wellicht op dat ik hierbij het H.E.E.L-principe gebruik. H.E.E.L. staat dan voor:
H. van herkenning (herken ik mijn probleem)
E. van erkenning (erken/accepteer ik ook mijn probleem)
E. van expressie (durf ik vorm/kleur/geluid te geven aan mijn probleem)
L. van loslaten (kan ik het probleem daarna loslaten en niet meer mijn leven laten beheersen?)

Tip II:  Loslaten van je angst spanning paniekschrik

Is dit niet een beetje teveel van het goede om alles nu los te kunnen laten?
Dat gaat ook niet van het ene op het andere moment. Daar zijn  clienten die zich vastbijten in hun probleem. Er zijn namelijk nogal wat clienten die van het eigen probleem hun identiteit gemaakt hebben. Zij zijn dan het probleem. Kom er niet aan want dan neem je ook hun bestaansrecht af.

Ik heb clienten gehad die alle sessies lang bleven herhalen: “Dat kan jij je niet voorstellen….dat is zo erg….ik weet dat ik daar nooit meer van af kom, hoe graag ik het ook zou willen!”
Wees dan op je hoede als therapeut. De client is teveel verweven met het probleem. Op deze manier is loslaten geen optie. Eerst werken aan de kern van de angst, spanning. Waar is de paniek en de schrik ontstaan?

Tip III: NEI en omzetten

Met Neuro Emotionele Integratie kun je dieper ingaan op de kern van de emotie. Waar heeft deze emotie mee te maken? Je komt daardoor sneller bij de kern en kunt dan er dieper op ingaan. Waar heeft deze emotie mee te maken: met welke mensen, welke situaties?

Bij mijn client kwamen we met de begrippen paniek en schrik steeds uit bij haar vader. We hebben daarop een familie-opstelling gedaan in de groep waar ze inmiddels naartoe was gegaan.

Vader bleek een echte tiran te zijn. Iedereen, inclusief moeder, was bang voor hem. Wanneer hij thuiskwam van het land nam de spanning in huis toe. Mijn client had vooral schrik voor zijn grote handen die hij vaak en niet voorspelbaar gebruikte. Ze dook als het ware in elkaar vanuit angst en ontwikkelde op die manier enorm veel spanning in haar lijf. Daarop reageerde vader steeds met uithalen en harde woorden. Woorden die pijn deden.

Tip IV: Tekening-analyse

Veel was inmiddels opgeruimd. Toch bleef mijn client regelmatig ‘de kool en de geit sparen’. Ik moest uit een ander vaatje tappen om verder te kunnen werken met haar. Dat werd tekening-analyse, een methodiek die ik graag inzet. Het is de manier om het onbewuste te laten spreken. Angst, paniek, schrik zijn emoties die diep opgeslagen liggen in ons onderbewustzijn. Hebben daar ook alle redden voor omdat het naar buiten brengen van deze emotie niet veel goeds gedaan heeft voor de client.

De tekening

“Teken jezelf eens als een kind van vijf jaar in het gezin, waarbij iedereen iets aan het doen is…niet teveel nadenken, kleuren op je gevoel pakken en begin maar…”

Een pracht tekening lag voor me. Opvallend dat zij zichzelf even groot had getekend als haar moeder. Waren zij bondgenoten tegen vader? Vader stond op een geisoleerde plek, heel groot en zwart. In zijn hand had hij een schop. Vader was duidelijk de boeman. Niet alleen voor de dochter maar ook voor moeder.

Confrontatie

Ik nodigde haar uit zich voor te stellen dat haar vader nu binnen zou komen.  Aan haar vader zou ik vragen: “Vertel me eens iets over je dochter: wie is zij eigenlijk?”

Vol verwachting keek ik mijn cliente aan: “Mijn dochter durft niks en daar maak ik me zorgen over. Ze verschuilt zichzelf. Ik denk dat ze veel in haar mars heeft, maar er komt niks uit haar handen. Heb ik haar te weinig gestimuleerd? Was ik te streng voor haar? Hoe had ik haar meer kunnen bemoedigen? Ik weet het niet….in alle opzichten heb ik gefaald naar mijn dochter…” zei mijn cliente, in de rol van vader.

Tip V: Vergeef

De voorgaande sessie had ons beiden bezig gehouden. Toen ze een week later binnen kwam, zag ik dat de paniek en schrik nog steeds aanwezig waren. Er moest een vervolg komen.
Opnieuw werd vader ten tonele geroepen. De hele groep was ondersteunend aanwezig. Ze mocht iemand aanwijzen die de rol van vader op zich nam.

Vader opnieuw in het psychodrama

Ze koos – hoe kan het anders – de meest stoere vent uit de groep. Tegenover haar zittend begon vader: “Meisje, ik heb veel fouten gemaakt. Ik weet dat je mij liever niet ziet. Ik heb verkeerd gehandeld toen je zwanger bleek te zijn na de verkrachtig…ik moest er zijn voor jou, maar ik was alleen met mijn eigen vaderlijke trots en angst bezig…”

Ze keek hem doordringend aan, tranen biggelden over haar wangen. “Papa, ik hou van je maar ik ben ook bang voor je…..wanneer jij van het land kwam, zat mijn lijf vol spanning omdat je zo onberekenend kon zijn….ik probeerde jouw klappen te ontwijken….ik had alleen maar angst….hele dag door spanning in mijn lijf….jij had ervoor gezorgd dat de schrik er bij mij en mama diep in zat…”

Vergeven vraagt om respect

Je kunt pas echt vergeven wanneer je respect hebt voor jezelf. Inmiddels was haar zelfrespect gegroeid. Ze wist wat ze verder met haar leven wilde. Nu was het zaak om vanuit verbinding met zichzelf haar angst, schrik en spanning te voelen en van daaruit te reageren.

In haar eerste reactie had ze die toegestaan. Nu alle aandacht om de spanning in het lijf los te maken. Zoniet dan zou ze toch weer vanuit diezelfde spanning en angst op haar vader reageren.
Met de hele groep lijfwerk gedaan: gestampt en op kussens geslagen. Het zweet droop van haar gezicht. Opnieuw keek ze naar haar vader.

Confrontatie met angstschrikspanning aangaan, en doorgaan

“Papa, ik wil dat je niet meer snauwt naar me maar vraagt hoe het echt met me gaat?”
Dat kon vader zonder blikken of blozen beloven. Het was echter niet genoeg.
“Wat vergeef je hem in zijn opstelling naar jouw zwangerschap nadat je verkracht was?” vroeg ik haar.
“Ik zie nu dat jij alleen met je eigen ego bezig was. Wat andere mensen er wel niet van zouden denken? Ik was immers nog niet getrouwd…dat heeft je veel verdriet gedaan. Ik vind het spijtig dat ik je daarmee belast heb….”

De representant die de vaderrol op zich had genomen, was aangedaan. Hij keek opnieuw zijn dochter aan en zei:”Vanaf nu wil ik er zijn voor jou!” (ze vielen elkaar in de armen en wij lieten hen even alleen)
Met dit voorbeeld heb ik jou een kijkje gegund in de ‘therapiekeuken’ van me, waarbij ik altijd vertrek vanuit jouw pijn om die te kunnen helen. Daarna kun je met meer plezier en ontspanning je levenspad vervolgen. Of zoals eens een client mij zei nadat de therapie voorbij was: “Iedereen gun ik deze ervaring!”

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *