Onzekerheid en angst kent vele deelpersonen.

Onzekerheid en angst kent vele deelpersonen.

In mijn artikel wil ik stilstaan bij de onzekerheid bij mensen, terug te vinden in angst en verlegenheid. Maar ook in schroom en woede en haat, om nog niet te spreken over roddelen en mensen willen kleineren. Claimgedrag is een mooi voorbeeld vanuit onzekerheid. Naast deze onzekerheid zie je arrogantie als fake-gedrag. Niemand mag weten dat jij je onzeker voelt. Onze maatschappij vraagt om zelfvertrouwen. Je doet er dus alles aan om je onzekerheid te maskeren.

Iedereen kent facetten van onzekerheid en angst

Ben niet langer onzeker, want iedereen is het op zijn tijd. “Ja, dat zeg jij die uitblinkt in zelfvertrouwen?” hoorde ik mezelf zeggen tegen mijn coach.
De tegenpool van onzekerheid ken ik maar al te goed: arrogantie. Je probeert dan iets te omzeilen, te verstoppen. Je gedrag laat echter heel iets anders zien. Mensen kijken op naar jouw houding die getuigt van moed en zelfvertrouwen. Het is echter vaak fake-gedrag om je gezicht te redden. Je herkent deze mensen onmiddellijk door hun toon van spreken. Te overtuigend, duidelijk de ander willen intimideren door hun houding.

Het is dan ook belangrijk dat jij je onzekerheid leert omarmen. Je leert met je onzekerheid om te gaan als een goede vriend die niet altijd op het juiste moment de goede toon aanslaat. Heb compassie met jezelf.

4 tips om vriend te worden met je onzekerheid en angst

Een goede vriend krijgt krediet van je. Die zit je niet op de huid. Doe dat ook met je onzekerheid. Dat kun je bereiken door stil te staan bij de volgende vier tips:
Ten eerste: zet jezelf op de eerste plek. Doe niet bescheiden maar durf vooraan te gaan staan zonder arrogant te worden.
Ten tweede: zorg goed voor jezelf. Jij bent het belangrijkste medium en daar zul je het je hele leven mee moeten doen. Ben eens een keer aardig tegen jezelf!

Ten derde: geef duidelijk je grenzen aan. Laat anderen niet over jouw grens gaan. Wanneer mensen je willen kleineren, stop hen. Mensen die je belachelijk willen maken, zijn mensen met meer onzekerheid dan jij. Steek daar dus geen energie in.
Ten vierde: laat los wat je niet kunt veranderen. Ik kan daar een boek over schrijven. Zo vaak heb ik geprobeerd om de ander te overtuigen. Laat het los. Die ander kun je niet overtuigen wanneer die niet open staat voor jou.
Onzekere mensen kunnen heel kwetsbaar zijn. Veel mensen echter die worstelen met hun onzekerheid zoeken naar afleidmechanismen om vooral niet ontmaskerd te worden.

3 manieren/signalen om met je onzekerheid en angst om te gaan

Nu je weet dat iedereen onzekerheid in zich heeft, kun je met jezelf aan de slag.
Hoe kun jij je minder onzeker voelen?
1. Laat jouw innerlijke belletje rinkelen op het moment dat je inzakt, je ongemakkelijk voelt in een gezelschap. Wees op je hoede. Nu kunnen anderen snel over je grens gaan. Het is aan jou om jouw belletje te horen en er naar te handelen.

2. Je kent ongetwijfeld zelfverzekerde personen. Visualiseer zo iemand en doe alsof er een touwtje aan je kruin zit waarmee jij jezelf kunt optrekken. Dan sta je weer rechtop. Dan kun je de wereld weer aan.

3. Een nieuwe houding aannemen maakt je ook groter, sterker en zekerder. Stel je maar eens voor dat je in een gezelschap verandert van houding. Je wisselt af. Je stapt als het ware in een andere deelpersoon van jou. De deelpersoon die ook iets te vertellen heeft. Die deelpersoon waar anderen graag naar luisteren. Stel je niet meer te bescheiden op, maar wees je bewust van jouw talenten. Misschien ben je wel een geboren verteller! Laat het horen. Laat anderen mee genieten van jouw talent.

Koppeling van onzekerheid en angst aan houding

Onzekerheid komt nooit alleen. Die heeft vele broertjes en zusjes die maar al te graag ook op de voorgrond staan. Laat ik er een aantal noemen en onderzoek bij jezelf wie je hiervan herkent.
Degene die graag met gevoelens van superioriteit optreedt. De ‘natnek’ noem ik hem gemakshalve. Iemand die jou meteen klein laat voelen. Maar daarnaast is die ook weer bevriend met de arrogante deelpersoon in jou. De zekerheid wordt weggedrukt door een houding aan te nemen waar je heel onzeker over jezelf wordt.
Ik ken enkele mensen die het vooral leuk vinden om je belachelijk te maken. Het liefst in een groot gezelschap waardoor wegvluchten voor jou moeilijk is. Besef wel dat deze deelpersoon zelf uiterst onzeker is en zijn onzekerheid op deze manier verstopt!

Roddelaars

Ken je ook mensen die vooral in gezelschap genieten van roddelen over anderen. Natuurlijk willen ze niet over zichzelf praten omdat ze niks te vertellen hebben. Het thema ‘de ander’  is dan een dankbaar onderwerp. Let er eens op hoe ze dat doen. Maken ze de ander belachelijk, prijzen ze hem of haar de hemel in? Op welke manier spelen ze met de eigen onzekerheid?

Claimgedrag

Een moeilijke categorie vind ik de mensen met claimgedrag. Ze hangen als het ware vastgeplakt aan jou. Waar jij staat, staan zij. Je kunt je moeilijk van hen losmaken. Besef dan dat deze medemens erg onzeker is en houvast zoekt bij jou. Een liefdevolle opmerking kan helpen om het claimgedrag bespreekbaar te maken. “Vanavond wil ik ook nog andere mensen ontmoeten en ik hoop dat jij dat ook gaat doen…” kan een zin zijn om de ander los te weken van jou.

Afgunstige deelpersoon

De afgunstige deelpersoon verstopt zijn onzekerheid op een geraffineerde manier. Hij wil eigenlijk graag die ander zijn. Die mens die zoveel succes heeft. Hij kan er echter niet aan tippen en besluit dan maar om zijn afgunst te voeden. Besef wel dat ook deze mens erg onzeker is en worstelt met zijn onzekerheid.

Begrip en compassie

Nogal wat deelpersonen heb ik de revue laten passeren. Allemaal aspecten van onszelf. Wellicht herken jij je in meerdere deelpersonen die allemaal als hoofdthema hebben: onzekerheid.

Het is nu belangrijk om liefdevol deze deelpersonen tegemoet te treden. Soms is het al voldoende om gewoon te vragen waar ze behoefte aan hebben. De onzekere persoon wil allereerst gezien en geaccepteerd worden. Geef hem ook die erkenning. Het H.E.E.L. principe is hierbij een goed hulpmiddel.

H.E.E.L. principe

Alle deelpersonen die gerelateerd zijn aan jouw onzekerheid willen slechts een ding: liefde!
Vandaar dat je bij elke deelpersoon stil kunt staan vanuit dit H.E.E.L. principe:

Ten eerste: HERKEN ik deze deelpersoon?
Ten tweede: ERKEN ik deze deelpersoon ook, m.a.w. accepteer ik deze deelpersoon?
Ten derde: Durf ik EXPRESSIE te geven aan deze deelpersoon?
Ten vierde: Ben ik bereid om daarna deze deelpersoon LOS te laten?

Onzekerheid  en angst gekoppeld aan jouw overtuigingen

Wie je bent en hoe jij eruit ziet bepaalt voor een groot deel jouw gedrag. Je kunt onzeker zijn over je figuur. Onzeker over bepaalde aspecten van je persoonlijkheid. Toch is al die onzekerheid ingefluisterd door de overtuiging die jij erop na bent gaan houden. De overtuiging waarin jij bent gaan geloven.

Ik onderken dan ook vier soorten onzekerheden:
Ten eerste: onzekerheid op sociaal vlak.
Ten tweede: lichamelijke onzekerheid.
Ten derde: Financiele onzekerheid.
Ten vierde: Emotionele onzekerheid.
Laat ik tenslotte bij deze vier fenomenen even stil staan.

Onzekerheid en angst op sociaal vlak

Je leven kan niet zonder andere mensen. Je hebt mensen nodig. Maak er dan ook het beste van. Stel bij ontmoetingen interessante vragen. Of wanneer je daarin al wat geschoold bent: durf verderreikende vragen te stellen. Vragen die dieper gaan dan alleen ‘hoe gaat het met je?’
Sociale contacten zijn belangrijk. Wanneer je echter getergd wordt door onzekerheid en faalangst is het moeilijker om contact te maken. Onzekerheid over jezelf helpt je dan niet verder. Stel een deelpersoon aan die je hierbij kan helpen. Wie zou dat in jouw geval zijn?

Lichamelijke onzekerheid en angst

Wie heeft dat niet? De een vindt zichzelf te dik, de ander te mager. De een heeft moeite met de rimpels in het gezicht, de ander daarentegen vindt dit getuige van een doorleefd leven.
Kijk af en toe eens in de spiegel en wie ze je dan staan? Welke deelpersoon zie je het liefst: de zelfverzekerde of de onzekere deelpersoon? Jij hebt de keuze wie je op de voorgrond laat komen. Jij bent immers de regisseur van je eigen leven.

Financiele onzekerheid en angst

Niets is zo vervelend dan de grote onzekerheid over je financiele balans. “Kan ik de huur nog wel betalen?” “Kan ik voor mijn kind het abonnement op de sportclub nog op tijd betalen of moet ik hem van de club halen?”
Geld speelt een belangrijke rol in ons leven. Het wordt echter boeiend wanneer je geld, kracht en liefde op een lijn gaat zetten.

Mijn grootste probleem met geld is…

Zullen we het eens proberen? Maak dan de volgende zin af: “Mijn grootste probleem met geld is…….”
ok. Nu neem je het ingevulde woord mee naar de volgende begrippen: kracht en liefde. Je verandert het woord niet meer, maar je vult hetzelfde woord in wat je bij ‘geld’ hebt ingevuld.
Wat zie je dan tot je verbazing? Deze drie begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wanneer je energie geeft aan een van de drie begrippen, gaan de andere begrippen meegroeien. “Daar waar je energie aan geeft, gaat groeien…” Probeer het maar eens.

Emotionele onzekerheid en angst

Emotionele onzekerheid is een constante twijfel over vermogens, gevoelens en gedrag van jezelf. Dit tekort aan vertrouwen en het twijfelen aan alles maakt je meer en meer onzeker!
Het onvermogen om bewust keuzes te maken doet er nog een schepje bovenop.

En laten we niet vergeten dat een ongelukkige jeugd resulteert in emotionele onzekerheid. Wanneer je als kind niet beschermd werd door je ouders en de situatie thuis voor jou onvelig was, heb je geen basis van vertrouwen leren opbouwen.

Emotionele onzekerheid is de grootste vijand van onze ontwikkeling, de grootste belemmering in de zoektocht naar zelfvertrouwen en het meest immense obstakel bij het bouwen van sterke relaties.

Konkluderend

Overtuigingen die we los mogen laten waardoor je minder onzekerheid ervaart:
1. Maak geen vergelijking tussen jezelf en anderen;
2. Accepteer zowel je sterke punten als je zwakke punten;
3. Vat kritiek niet op als iets persoonlijks;
4. Heel de wonden uit je verleden. Deze leggen de basis voor zorgen en constante twijfel;
5. Ontwikkel een gevoel voor humor;
6. Zoek niet naar goedkeuring van anderen;
7. Waardeer elke stap in de goede richting;
8. Laat je perfectionisme los;
9. Let goed op je interne dialoog.

Doe-vakantie in de Dordogne

En mocht je nu na het lezen van dit artikel verder willen werken aan jezelf. De pijn uit je verleden willen helen. Dan is een week-workshop bij ons in de Dordogne een mooi alternatief voor een ‘doe-vakantie’ waarbij jij centraal staat. En waarbij dagelijks een laagje van je onzekerheid afgepeld wordt. Onder die laag zitten zoveel verschillende deelpersonen die jouw onzekerheid in stand willen houden. En wij gaan dan met elkaar de dialoog aan om te groeien van onzekerheid naar zelfvertrouwen.

 

Ik luister naar mijn roeping: coach of counselor…(2019)

 Ik luister naar mijn roeping…
Coach-zijn tussen de mensen…
Als counselor werken met en voor mensen.

Om te luisteren naar je roeping, dien je ten eerste wel de verstilling in te gaan. En ten tweede leren luisteren naar je hart. Wat komt je hart jou vertellen? Hoe kun je vormgeven aan je droom? Wat heb je nodig om je droom tot leven te laten komen? Is coach of counselor worden mijn grote uitdaging? Wil ik werken met en voor mensen of doe ik deze training alleen voor mezelf?

Zo’n knapperd vind ik nooit meer…relatietherapie

“Zo’n knapperd vind ik nooit meer!”
Een relatie met een slecht gevoelsleven, waarbij alleen de buitenkant telt..

Een jong stel, beiden in de twintig, blijkbaar vooraan gestaan bij het uitdelen van uiterlijke schoonheid. Buitenkant staat voorop. Ze hebben echter een verwaarloosd gevoelsleven en ontzien elkaar op elk gebied. De relatie sleept voort. Grote ontevredenheid bij beiden zonder het te uiten. Dan, wanneer vriendlief vreemd gaat, slaat de vlam in de pan. Er is een kinderwens, maar daar wordt nog niet met elkaar over gesproken.

LEEF JE EIGEN LEVEN deel 2

Leef je eigen leven deel 2

Je eigen levensboek

In het vorige artikel ‘Leef je eigen leven deel 1’ benadrukte ik aan de ene kant het belang van het schrijven van je eigen levensboek. Aan de andere kant sta ik stil bij je prenatale teksten. Om dit goed te kunnen doen, dien je zicht te hebben op jouw prenatale teksten.

LEEF JE EIGEN LEVEN – deel 1

Leef je eigen leven

Al van jongs af aan weet ik dat ik hier op aarde iets kom doen. Wat dat nu precies is, heb ik niet altijd duidelijk gehad. Om daar wat meer inzicht in te krijgen, neem ik je even mee terug naar mijn vroegste jeugd. Daar waar ‘leef je eigen leven’ begon .

ADEMEN

Ademen

Ademen doen we allemaal. Wat is er mooier dan iemand te zien die rustig ademt? Denk eens aan een klein kind dat in zijn bedje rustig ligt te ademen.  Zo vertederend, zo ontroerend, zo natuurlijk. Je hoeft er niet bij na te denken. Het gaat vanzelf. Ook terwijl je slaapt. Je hoeft er niet alert bij te zijn. Hoe mooi is dat?! Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Ongeveer vijftien keer per minuut.  Dit is een gemiddelde, hoor!
Neem tien minuten en je weet hoe te ademen voor meer rust en geluk in je leven.

Oorsprong discriminatie begint bij een beperkte geest…

Oorsprong discriminatie begint bij een beperkte geest…
Mijn eigen verhaal nog een keer verteld…(ter inspiratie wellicht) Waar begint discriminatie?

discriminatie vooroordeelaNiemand wil ‘anders-zijn’. We willen allemaal bij de groep horen. Ik wilde ook bij het gezin horen waarin ik geboren ben. Toch ontdekte ik al heel jong dat ik ‘anders’ was. Anders dan mijn broers. En ook daar vond al de eerste discriminatie plaats. Echt serieus werd ik niet genomen, mocht huishoudelijk werk doen. Deed dat overigens met heel veel plezier. Versierde graag de tafel en dekte bij zon- en feestdagen de tafel extra mooi. Dit leidde hooguit tot wat hoongelach en flauwe grappen van mijn broers.

Toeval: er is geen doel – oorzaak te vinden…of juist wel?

Toeval: er is geen doel – oorzaak te vinden…of juist wel? De voorzienigheid – toevalligheid – buitenkans?

Toeval voorzienigheid Loek Knippels10 minuten leestijd en ook bij jou dient zich een symbool aan. Ik ben heel benieuwd, laat het me weten!
De laatste jaren is er meer onderzoek naar toeval en onwaarschijnlijkheden, maar ook kijkt men naar de voorzienigheid waarbij voorval en lot een rol spelen. Is het een buitenkans, toevalligheid wanneer jou iets ‘toevalt’ of is er meer aan de hand?
In het onderstaande artikel kom ik met teveel toevalligheden, buitenkansen en onvoorziene zaken!
Psychologen, hersenonderzoekers en spirituele mensen zoeken naar een verklaring. “Is het hele leven toeval of ligt er ergens een blauwdruk over mijn leven?” Toeval wordt teveel geassocieerd met coincidentie. Op die manier wordt alles ‘weggeredeneerd’ door de wetenschap, die altijd zoekt naar harde feiten en bewijzen.

ENERGIEVELD

Wat is dit: je energieveld

Een begrip dat je meer en meer tegen komt en dat steeds vaker wordt gebruikt, is je energieveld.
Ieder mens –  man en vrouw  – heeft energie. Energie, die hij of zij zelf aanmaakt en opneemt.
Vanuit de aloude traditionele Chinese geneeskunde weten we dat we als we geboren worden een bepaalde hoeveelheid basisenergie meekrijgen.  Neem 8 minuten om verder te lezen en je hebt al meer grip op je energie.

Vol zelfvertrouwen werken via persoonlijke ontwikkeling aan gelukkig zijn – jouw happy life

Vol zelfvertrouwen via persoonlijke ontwikkeling werken aan  gelukkig zijn: jouw happy life!

Zelfvertrouwen gelukkig zijn happy life persoonlijke ontwikkelingIs het gewoon om via persoonlijke ontwikkeling met veel zelfvertrouwen te werken aan gelukkig zijn? Is een ‘ happy life ‘ voor iedereen weggelegd? Kun je er zelf aan werken? Hoe ontstaat dan een gelukkig leven? Geef jezelf 10 minuten om het artikel te lezen en de uitdaging aan te gaan. Geluk is immers je geboorterecht.

Vergelijken leidt tot jaloezie en angst. 3 tips om er los van te komen

Vergelijken leidt tot jaloezie en angst.
3 tips om er los van te komen en dit artikel lezen kost je 5 minuten!

vergelijken jaloezie angstWie doet het niet? Jezelf vergelijken met de ander die in jouw ogen meer succesvol is? Het roept jaloezie op. Je werk stagneert omdat elke vergelijking mank gaat. Daarnaast neemt je angst toe: angst om te falen, angst om niet goed genoeg te zijn. Maar ook angst om eraan te beginnen. Je plan stagneert. Vergelijken doet pijn! Jaloezie zet je buiten spel!

Kun je leven zonder aanraking?

Kun je leven zonder aanraking?

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Gebrek aan aanrakingverbinding noemen we ‘huidhonger’. Je zult er maar alleen voor staan door het verlies van je partner. Je staat er alleen voor na een scheiding. Hoe komt je dan aan voldoende aanraking?Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Blijkbaar heeft elk mens minimal 12 aanrakingen per dag nodig om te kunnen groeien. Hoe vaak word jij per dag aangeraakt?

Ik ben depressief! Mag het een onsje minder zijn?

“Ik ben depressief! Mag het een onsje minder zijn?”

Depressief zijn Art Loek Knippels 18 jan 2019Zelf heb ik ervaren hoe een depressief (depressie) persoon zich voelt en zich gedraagt. Heb me meer dan twee jaar opgesloten in mezelf. Wilde geen contact. Hield ook elk contact af. Mijn dagen werden met ‘leegte’ gevuld. Enige zin in het leven ontbrak volledig. Ik voelde me down, had concentratieproblemen, vaak hoofdpijn en de verveling sloeg toe.

5 Goede, eenvoudige manieren om je angst te overwinnen

5 Goede, eenvoudige manieren om je angst te overwinnen.

In mijn casus van vandaag bespreek ik de gevolgen van het wegstoppen van je geheim. Angst, spanning, paniek en schrik zijn dan het resultaat. Daardoor is een rustig leven niet gegarandeerd. Je wordt achtervolgd door de pijn vanuit je verleden.
Wat is die verborgen pijn? Pijn die zoveel angst en spanning heeft gebracht. Maar ook heeft jouw geheim paniek en schrik opgeleverd.

Door wie of wat laat jij je raken?

Geraakt worden in een bewogen leven. Ontroerd zijn door kleine dingen.

Geraakt bewogen ontroerd emotionele pijnHet zijn de kleine dingen die het doen…”
Afgelopen week werd ik geraakt door een onverwachts bezoek. Vrienden kwamen terug van een bezoekje aan Nederland. Ze brachten een mand vol producten mee voor ons: bruine bonen, capijcers, Hema-worsten en hachekruiden. Ik was ontroerd door deze onverwachte geste. “Wat ben ik jullie schuldig?” vroeg ik. Dat werd weggewuifd. Dit hele gebeuren appeleerde aan mijn emotionele pijn waarbij ik herinnerd werd aan mijn jeugd. Hoe ik als kind emotioneel ‘in de kou’ stond en niet begrepen werd. Het was het begin van een bewogen week!

Op leeftijd maar niet versleten. 25 tips van Loek Knippels om mooi oud te worden

Op leeftijd, maar niet versleten!
25 tips om lekker oud te worden!
Doorleefde tips van Loek Knippels.

Op leeftijd-versleten-oud worden-bejaardUit statistieken blijkt dat de vergrijzing hard toeneemt. Veel mensen zijn op leeftijd, echter nog niet versleten. Oud worden wordt nog teveel in een verdoemhokje geplaatst.  Jeugdigheid  is economisch aantrekkelijker. Toch zien we een doelgroep-verschuiving. Binnen de commercie ben je bejaard ? Dan heeft men belangstelling voor jou. Bejaard zijn, op leeftijd, maar niet versleten is een nieuwe doelgroep.