waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheid

Belangrijke Waarden doorgronden: zekerheid, afwisseling, aanzien,liefde, groei en van betekenis zijn.

Belangrijke Waarden doorgronden: Zekerheid, Afwisseling, Aanzien, Liefde, Groei en van Betekenis zijn.
(5 minuten om de tekst te lezen) Dan heb je helderheid!

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheid

Het boek “Master your mindset – Leef Je Mooiste Leven” van Michael Pilarczyk viel bij me in de brievenbus, juist op het goede moment. Binnen de groepen kwam het steeds ter sprake: “Belangrijke waarden doorgronden, maar welke waarden vind ik nu echt belangrijk in mijn leven?”

Ik wil stilstaan hoe we belangrijke waarden doorgronden:
met andere woorden:  waar streef ik naar?
en wat vind ik niet inwisselbaar?

Belangrijke waarden doorgronden vind ik essentieel, zoals zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde en verbondenheid, groei, maar ook van betekenis zijn voor de ander.

Hier ligt dan ook een uitdaging voor elke groep die wil kijken naar het eigen proces, de relatie, het werk, de mate van tevredenheid, de manier waarop jij ‘zin en betekenis’ geeft aan je leven.
Neem 5 minuten om deze tekst te lezen en kijk waar jij jezelf herkent en waar je nog aandacht aan mag geven.

 

Belangrijke waarden doorgronden: de 3 G’s

Geluk, goede gezondheid en voldoende geld komt steeds terug. De 3 G’s genoemd!
Ten eerste:    Geluk ontstaat wanneer je de liefde ervaart:
Ten tweede:   Wanneer je een goede gezondheid hebt, wat  voor iedereen logisch is;
Ten derde:      En voldoende geld maakt je financieel onafhankelijk. Wie wil dat nu niet?
Dan kun je spreken over GELUK. Herken je dat in je eigen leven? Waar mag je nog aandacht aan geven?

Maar dan? Ben je ook bereid om daar je energie in te steken? Of moeten anderen het voor jou oplossen? Liefde is niet zo eenvoudig omdat we het niet geleerd hebben. Er bestaat nog geen school voor de liefde en het is al helemaal niet uit boeken te leren. Liefde ontmoet je. Liefde komt als een bliksemstraal binnen en je kunt er niet omheen.

Belangrijke Waarden doorgronden: welke dan? 

Tijdens een reunie van de Pedagogische Akademie uit Dongen ontmoette ik enkele oud-collega’s. We waren allemaal ouder geworden, maar bepaald niet wijzer. Ik hoorde zoveel dezelfde verhalen en had het idee dat de meesten stil waren blijven staan. Hun baan was heilig, nagenoeg niemand had nog gestudeerd. Men was tevreden met wat men had. Toch straalde nauwelijks iemand van de mede-studenten echt geluk uit.
Toen zag ik Ignace. Ik mocht hem destijds heel graag. Hij was een bijzondere man. Straalde met zijn appelwangen en kwam recht op me aflopen. “Ik volg jou geregeld op faceboek….wat heb jij een boeiend leven zeg!” En zo begon onze ontmoeting.

Bisschop Ernst van Breda

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidIgnace was na zijn opleiding aan de pedagogische Akademie theologie gaan studeren. Eenmaal afgestudeerd moest hij bij de bisschop van  Breda (destijds Mgr. Ernst) komen. Hij had gehoord dat Ignace met een man samenleefde. Om die reden kon hij hem niet in de parochie laten werken. Maar, had de bisschop gezegd, wanneer je nu een postadres neemt, is er niks aan de hand.

Dat weigerde Ignace. Oh zo herkende ik de rebel in hem. Hij stond altijd op de barricade en streed voor de goede zaak. Daarom besloot hij bij de ‘concurrent’  te gaan werken: een protestante organisatie.

Toen hij  het vertelde, moest ik lachen. “Dit ben jij ten voeten uit,  nooit de man van het compromis, maar gelovend en handelend naar jouw waarden!” En zo kregen we een gesprek over wat we nu  echt belangrijk vinden in het leven.

Veel gesprekken zijn daarop gevolgd totdat jij veel te vroeg overleed. Toch heb ik hem nooit vergeten. Waarden in je leven nastreven, er helemaal voor durven gaan. Op momenten dat ik twijfelde over bepaalde belangrijke waarden doorgronden, was Ignace er weer.

Wat wil jij? Welke belangrijke waarden wil jij doorgronden?

Ten eerste: Zekerheid;
Ten tweede: Afwisseling
Ten derde:  Aanzien;
Ten vierde: Liefde en verbondenheid;
Ten vijfde: Groei;
Ten zesde: Van betekenis willen zijn.
Wie wil dit nu niet? Jij streeft hier toch ook naar?

Zekerheid

Waarom willen we zekerheid inbouwen in ons leven? Blijkbaar willen we allemaal een zorgeloos bestaan. Een bestaan waarbij we niet bang hoeven te zijn voor tekort. Tekort op financieel gebied, tekort aan voedsel, tekort aan liefde. En velen doen er alles aan om zich velig te stellen. Maar kan dat wel? Kun jij jouw liefde veilig stellen? Kun jij je financieel veilig stellen – kijk eens wat er nu allemaal gebeurt met goede ondernemers tijdens deze COVID-periode. Geweldig, geslaagde ondernemers dreigen om te vallen.

Afwisseling

Afwisseling daarentegen zorgt ervoor dat ons leven niet saai is. Een saai leven wordt nog altijd gekoppeld aan een saai mens. Iemand zonder dromen en verlangens.  En dat willen we al helemaal niet!
Vaak spreek ik in de groep over dit thema: “beperkte geest leidt een beperkt leven!”
Wat ik daarmee bedoel? Je kunt nog zoveel gestudeerd hebben maar in je hoofd er beperkende overttuigingen op na houden. Dat zorgt dan opnieuw voor een ‘beperkt leven’. Belangrijke waarden doorgronden stagneert dan omdat jij je vasthoudt aan je beperkende overtuigingen. Een heel belangrijke uit mijn leven was: “Je leeft om te werken!”

Aanzien

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidWie ik ben? Veel mensen hopen dat ze gezien worden door hun medemens en dat er dan een rijtje met kwaliteiten wordt opgenoemd. Iemand met aanzien, iemand met status. We willen allemaal gehoord en gezien worden. Onze stem mag niet verloren gaan in het geroezemoes van elke dag. Mensen mogen over me praten in positieve zin. Willen we dat niet allemaal?

Hoe praten mensen over jou? Is er sprake van belangrijke waarden doorgronden of blijft men louter en alleen vol bewondering spreken over jouw mooie huis, je nieuwe auto of over je hulpvaardigheid t.o.v. je medemens?

Liefde en verbondenheid

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidLiefde en gebondenheid zorgen ervoor dat ik niet alleen ben. De ander nodig hebben, is belangrijk in het leven. Gezien worden door de ander vinden we heerlijk. Dat geeft levensvreugde. Liefde is weliswaar een werkwoord, daar dienen we voor te werken. Het komt er spontaan maar het vraagt wel om onderhoud. Er bestaat nog steeds niet een Hogeschool voor de Erotiek waar de liefde onderwezen wordt. Waar je mag kijken in de ‘ziel van de liefde’. Daar waar ervaring wordt aangevuld met informatie en kunde om tenslotte de ‘kunst van het leven’ te kunnen verstaan. Wat de liefde betreft, wordt er nogal wat aan gerommeld. Allemaal goed bedoeld, maar het leidt vaak tot veel frustratie en verdriet.

Wanneer ik nu spreek over belangrijke waarden doorgronden en je koppelt dit naar jezelf m.b.t. de liefde. Wat heb je dan geleerd van de liefde? Waar ben je tegenaan gelopen wat de liefde betreft? Hoe zou je ‘anders’ om willen gaan met de liefde in je leven?

Groei, voldoening en geluk

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidInnerlijke groei leidt onherroepelijk tot voldoening en geluk. Ik weet niet of al die mede-studenten van de reunie nu ongelukkig waren. Wel zag ik veel ingeslapen en ingezakte figuren, die het allemaal wel welletjes vonden. Toen ik vertelde wat ik deed, hoorde ik zelfs enkele oud-studenten zuchten. “Dat gaat me echt te ver hoor Loek, je hoeft toch niet alles te doorgronden…!” was het antwoord van de meest saaie man die ik ooit ontmoet heb.

Leven stond stil

Zijn leven was stil bljven staan nadat hij zijn diploma gehaald had. Hij werkte sindsdien onafgebroken aan dezelfde dorpsschool, inmiddels 35 jaar en kende het hele dorp. Dat was voor hem belangrijk. Iedereen kende hem. De ouders van sommige kinderen had hij nog in de klas gehad. “Dat schept een band, je kent iedereen door en door en ze weten wat ze aan mij hebben”.

Ik griezelde al bij de gedachten ooit bij hem in de klas te moeten zitten. Een man van het rooster, niks toeval, niks spontaan, alles was van uur tot uur geregeld en dat al 35 jaar lang! Brrr… Zijn beeld als saaie student kwam weer terug op mijn netvlies. Hij trok zich als student altijd terug en was bij geen enkele buitenschoolse activiteit betrokken of toonde enige belangstelling.  Hij was niet bezig met belangrijke waarden doorgronden!

Van betekenis zijn

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidWe willen allemaal van betekenis zijn voor de samenleving. Hoe we dat invullen is voor iedereen verschillend. Zo ken ik een man die heel veel betekende voor het carnaval en de verbroedering in zijn woonplaats. Hij organiseerde en initieerde carnaval op een unieke manier waarbij iedereen betrokken werd. Hij genoot daardoor aanzien. Was dit aanzien groter en belangrijker dan het aanzien van de ziekenbroeder die ook in het dorp woonde.

Je wilt van betekenis zijn voor de ander

De man die dagelijks levens redde op de ziekenwagen? Of was zijn belang even groot als de vrouw die de voedselbank had vormgegeven in het dorp en die veel hoorde over het financiele leed van dorpelingen die bij de voedselbank aanklopten?
Ik weet het niet. Allemaal krijgen ze aanzien en zijn op hun manier een verrijking voor de gemeenschap. Een van de belangrijke waarden doorgronden was hier duidelijk” ‘van betekenis zijn’

Kun je waarden aanleren?

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidKijkend naar de waarden zoals ik die hierboven heb beschreven: zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde en verbondenheid, innerlijke groei, van betekenis zijn. Welke waarden kunnen vergroot worden door er aandacht aan te geven?

Ik denk dat alle waarden vergroot en geintensiveerd kunnen worden wanneer jij je ervan bewust bent ten eerste. En ten tweede wanneer je bereid bent om er energie aan te geven. Om ten slotte de vaardigheden ook te integreren in je leven. Het proces van belangrijke waarden doorgronden kan op deze manier een verrijking worden in je leven.

Dat is wel wat deze waarden van jou vragen: integreren in je leven. Durven staan voor wie je ten diepste bent. Heb jij die moed? Heb jij de kracht om jezelf te laten zien aan je medemens?

 

Hoe kun je dat doen: belangrijke waarden doorgronden?

Er bestaan veel mogelijkheden om belangrijke waarden te doorgronden:
1. Zelfkennis en de bereidheid om ermee aan de slag te gaan;
2. Studeren, lezen over de verschillende  belangrijke waarden;
3. Een cursus volgen waarbij het accent gelegd wordt op belangrijke waarden doorgronden;
4. In therapie/coaching gaan wanneer je vastloopt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met jouw waarden in het leven;
5. Een periode lang je aandacht richten op een van de belangrijke waarden vanuit de gedachte: “Daar waar ik aandacht aan geeft, dat groeit”.

De tien levensgebieden die altijd ter sprake komen

En natuurlijk ben je altijd welkom in een van de maandelijkse workshops hier in de Dordogne in Frankrijk. In onze workshops ervaar je jouw persoonlijke waarden.

Belangrijke Waarden worden soms uitvergroot om zicht te krijgen op jouw levensgebieden. In de volgende paragraaf sta ik stil bij de 10 levensgebieden. De volgende 10 levensgebieden komen steeds weer ter sprake:
Ten eerste: Werken: Heb je het idee dat je het juiste werk doet? Ben je tevreden over de ontplooiingsmogelijkheden in je werk?
Ten tweede: Financien: Kun je zonder al te veel zorgen rondkomen met jouw inkomen? Ben je financieel tamelijk veilig?
Ten derde: Vrienden en sociale contacten: Heb je een goede vriend(in) op wie je kunt vertrouwen? Geeft het je voldoening om zorgen te kunnen delen?
Ten vierde: Gezinssituatie van herkomst: Als je aan je jeugd terugdenkt, voel je je dan gelukkig? Was je jeugd een goede voorbereiding op jouw huidige leven?
Ten vijfde: Persoonlijk welbevinden: Ben je tevreden over je relatie? Heb je het gevoel dat je partner echt iets om jou geeft?

Vervolg belangrijke waarden doorgronden

Ten zesde:  Energie: Voel je je overbelast? Vind je het erg dat je dingen niet grondig kunt doen?
Ten zevende: Gezondheid: Heb je gezondheidsklachten? Ben je bezorgd over je gezondheid?
Ten achtste:  Sociale ervaringen: Beschamen mensen vaak het vertrouwen dat je hen geeft? Zou je meer invloed en respect moeten hebben?
Ten negende:  Psychische ervaringen: Ben je weleens neerslachtig? Zou je wel eens dood willen zijn?
Ten tiende tenslotte: Gewoonten: Heb je de neiging veel te drinken of te roken? Heb je de neiging te veel of te weinig te eten?

Om duidelijk te krijgen wat echt belangrijk is voor jou gaan we de belangrijke waarden doorgronden. Alle groepen die hier zijn geweest spreken hierover: ‘Ik ben aangeraakt en heb anderen geraakt!”

Graag zie ik je in een van de komende workshops in de Dordogne waar de lente al in volle gang is en de zon haar licht laat schijnen op jou, jouw probleem en jouw uitdaging. Ga die uitdaging aan en voel dat het leven het beste met je voor heeft!
De prijzen van de verschillende workshops vind je op onze website: www.het-ihc.nl

 

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *