Betekenis geven aan je leven 11

Betekenis geven aan je leven (deel I)

Betekenis geven aan je leven (deel I)

In al onze workshops staat ‘zin en betekenis geven’ aan je leven centraal. Wat bedoelen we daar echter mee? In het recent verschenen boek van Fokke Obbema: “De zin van het leven” praat hij met 40 mensen over de essentie van ons bestaan.

In dit artikel wil ik vanuit eigen ervaring en perspectief: betekenis geven aan mijn leven. Hoe doe ik dat? Waar loop ik dan tegenaan? Op wat voor manier daag ik de deelnemers aan de workshops uit om betekenis te geven aan het eigen leven?

Essentie van ons leven

Wanneer we spreken over ‘zin en betekenis geven’ aan ons leven, gaan we terug naar de essentie van ons leven. Wat is dat: de essentie?

Je bent geboren in een bepaald milieu en je komt daar afkijken hoe je mag leven. Je leert veel in jouw milieu en je neemt je ook van alles voor. Zaken die je zelf niet meer wilt herhalen in je volwassen leven.

Je hebt er schoon genoeg van: “zo wil jij niet in het leven staan!” Je hebt afgerekend met beperkende overtuigingen die jou niet verder brengen.
Die afrekening brengt je verder van huis: weg van de bekende plek, jouw comfortzone. Op zich is dat geen probleem omdat je door je los te maken van beperkende overtuigingen je meer en meer komt bij jouw essentie.

Vragen aan het leven rondom betekenis geven aan je leven

Ten eerste: Wat wil je met je leven?
Ten tweede: Hoe zet jij jouw talenten in voor persoonlijk en maatschappelijk welzijn?
Ten derde: Werkend vanuit je ziele-opdracht: wat kom je hier doen op aarde?

De essentie is uiteindelijk dat jij wordt die je ten diepste bent: een HEEL mens met een taak op aarde. Veel mensen twijfelen daar nog aan omdat ze het leven als zinloos ervaren. Toch appeleer ik in al mijn workshops steeds aan dit aspect: “Je hebt je talenten niet voor niets gekregen en het is de bedoeling dat je met jouw talenten aan de slag gaat. Je wordt dan co-creator in je leven!”

Het leven zit niet altijd mee

Vertel mij wat!
Soms ervaar je hoogtepunten, maar na elk hoogtepunt zal er ook een dieptepunt komen. Dat is evident. Geen licht zonder donker, geen hoogte zonder diepte, geen vreugde zonder verdriet.

We ervaren allemaal de dualiteit in ons leven. En toch zijn er positivo’s die elke dualiteit uit de weg willen gaan en kiezen voor alleen maar positiviteit. In mijn optiek is dat onmogelijk, een illusie.

Na zeer succesvolle jaren in de Ardeche, besloten we naar Bourgondie te verhuizen om daar met een nieuwe formule te gaan werken. Daar begon de weg naar het dal. Van de top van de berg (letterlijk woonden we ook op een top van de berg) moesten we afdalen naar het dal. Alles wat voorheen gewoon was, bleek niet meer zo gewoon te zijn. Cursisten bleven uit, we kregen de financiering niet rond voor de renovatie. Uiteindelijk verkocht de bank alles openbaar.

Alles kwijt!

Daar zit je dan: alles kwijt!
Periode van verdriet, teleurstelling maar ook ontkenning, trad aan. Ik wilde hoe dan ook bewijzen dat het een tijdelijk dal was waarin we terecht waren gekomen. Er zou opnieuw een bergtop volgen.

Dat bleek een lang gekoesterde wens te zijn. Het leven had echter ons een andere les te leren. Welke les?

Veerkracht – betekenis geven aan je leven

Wanneer het leven tegenzit, val je terug op zekerheden. Die zekerheden bleken schijnzekerheden te zijn. Niets is vanzelfsprekend en alles dien je te ‘veroveren’ op je nieuwe plan.

Ons plan was om met kleine groepen intensief te gaan werken aan persoonlijke thema’s. Thema’s die te maken hadden met verlies. Dat was namelijk onze expertise op dit moment.

Door niet te knakken, de pijn te doorvoelen en door te blijven gaan met ademen,  voelden we de veerkacht vanuit onze opvoeding.

Niet bij de pakken neer gaan zitten, vooruit met de geit, even huilen, tranen drogen en verder gaan. Dat leek zo logisch. Alleen zo werkte het niet voor ons.

De veerkracht werd enorm op de proef gesteld. Er was zelfs een moment dat ik liever dood wilde zijn omdat de financiele problemen me dag en nacht bezighielden. Ik zag geen uitkomst. Wist niet hoe ik mijn kop boven water kon houden. Even leek alles tegen te zitten.

Mijn vader verscheen in mijn dromen

En dan, juist op die diepte-momenten, word je herinnerd aan je thuissituatie. Dan komen de ‘verborgen’ boodschappen terug in je droom en word je uitgenodigd om te gaan handelen. Mijn vader verscheen vaak in mijn dromen. Hij was een harde werker geweest maar had zijn droom nooit waargemaakt. Was het slachtoffer geworden van de beperkende gedachte: “Je leeft om te werken!”

Ik zag hem. Vriendelijke ogen, open handen die naar me uitreikten. Ik wist me geen raad, want tijdens zijn leven had ik allesbehalve een goede relatie met hem. Aan het einde van zijn leven waren we heel nabij. Zelfs therapeutische sessies heb ik met hem gehad om afscheid van het leven te kunnen nemen.

Nu was hij er echt voor me. Ik hoorde zijn stem in mijn dromen. “Jongen, het is nooit te laat. Buig en geef je over aan het leven! Het leven is wijzer dan jij. En wellicht heeft het leven een ander plan voor je, laat je niet ontmoedigen en zet jezelf nu eens op de eerste plaats. Wat wil jij met je leven? Waar word jij blij van? Hoe geef jij zin en betekenis aan je leven?”

Kwetsbaarheid

Vanuit kwetsbaarheid kun je betekenis geven aan je leven. Hoe doe je dat dan?
Er is ons lang verteld dat we vooral niet kwetsbaar moeten zijn want anderen kunnen daar misbruik van maken. Die ander is dan altijd je concurrent, je tegenpool.

Wat is echter kwetsbaarheid?
Je bent kwetsbaar wanneer je alle facades los laat, wanneer je niks meer op hoeft te houden. Wanneer je imago niet meer je status bepaalt maar wanneer je puur, authentiek, rauw met jezelf naar buiten komt. Niks verdoezelen, durven tonen van je verdriet en je andere emoties die je van je levensdoel afhouden.

Dan ben je naakt. Op zo’n moment hoef je ook niks meer op te houden. Ik heb dat vooral ervaren bij stervende mensen. Het décorum is weggevallen, men kiest voor eerlijkheid en puurheid. De stervende mens die niet vecht, is super kwetsbaar, en daardoor zo immens mooi.

Om bij een stervende medemens aanwezig te mogen zijn, die werkelijk alles durft los te laten, is balsem voor je ziel. Je wordt dan opgetild en de pure energie komt om je heen en appeleert aan jouw kwetsbaarheid. Jouw ziele-opdracht wordt nieuw leven ingeblazen. Dood en leven staan dan naast elkaar. Kies voor het leven en daardoor voor je mooiste opdracht: HEEL mens worden.

Betekenis geven aan je leven

Betekenis geven aan je leven doe je dan ook door een HEEL mens te worden. Je gaat het leven zien als een leerschool. NIet voor niks overkomen je dingen die pijnlijk zijn, die je losrukken uit je dagelijkse comfortzone.

Ik hoorde onlangs iemand zeggen: “Ik wil leven vanuit liefde en niet vanuit verdriet!” De vraag is dan wel of deze persoon kiest voor een HEEL-leven of juist voor een oppervlakkig leven. Wanneer steeds een aspect van jou uitvergroot wordt, leef je niet intens, maar juist beperkt.

Vreugde en verdriet gaan immers hand in hand. Alleen vreugde bestaat niet omdat je de tegenpool niet kent. Denk weer even aan het licht bestaat omdat er duisternis is. De dag is er dankzij de nacht.

Wanneer de tegenpolen wegvallen of je ontkent ze, dan leef je dus maar half!

Natuurlijk hebben wij onszelf ook de vraag gesteld: “Waarom moesten we dit allemaal voor onze kiezen krijgen? Had het leven ons een les te leren?”

Jazeker. Namelijk dat je van alles kunt plannen in je leven,  maar dat het leven ook een eigen planning en wijsheid kent. Dus volg het leven. Leer onderscheid te maken tussen jouw persoonlijke plannen en de plannen van het leven. Let daarbij op negatieve en positieve signalen en gebeurtenissen. Wij hebben de negatieve signalen volkomen genegegeerd of ten positieve omgekeerd. Ofwel recht gepraat wat krom was.

Leven als leerschool

Uiteindelijk weet ik wel dat er een berusting komt over mensen wanneer ze even het Licht gezien hebben. Aanvaarding en berusting komen dan over je heen.

Elke levenservaring is als het ware een proefwerk tijdens de leerschool, die leven heet. Die levenservaring kan je optillen of naar beneden trekken. Optillen wil dan zeggen: Je krijgt een ander perspectief aangereikt vanuit het leven, dat het anders kan, wellicht beter en meer afgestemd op jouw talenten.

Heb jij die ‘optil-momenten’ ook al meegemaakt? En hoe beviel dat? Heb jij je les getrokken uit die ‘optil-momenten’ waardoor je weer een beperkende overtuiging los kon laten?

Maar naast ‘optil-momenten’ zijn er ook ‘neerwaartse bewegingen’ die je met beide benen op de grond zetten. Het zijn juist die bewegingen die je losmaken uit je comfortzone en die vraagtekens oproepen.
*       Wat moet ik met deze ervaring?
*       Waarom komt deze ervaring op dit moment in mijn leven?
*       Welke les houdt het leven mij voor op dit moment?

Mijn leerschool

Wat was het een bijzonder moment toen ik als enige binnen de familie ging studeren. Was soms radeloos omdat ik geen reedback kon vragen aan mijn directe omgeving. Moest alles alleen uitzoeken en vooral volhouden. Er waren echter Gidsen – of noem het engelen –  op mijn pad. Twee lieve mensen uit Amsterdam stuurden mij elke week een kaart met een korte tekst:

“Je kunt het!”,
“De eindstreep is nabij!”
“Begin van een fantastisch leven!”
“Op naar je volgende studie!”
Deze opmerkingen werkten helend voor me en gaven me een duwtje. Juist op momenten wanneer het erg moeilijk voor me was.
En dan tijdens mijn speltherapie-training op de universiteit van Utrecht was er weer een hoogleraar die kwaliteiten in me zag die ikzelf nog niet durfde te benoemen.

Meneer Mommers begreep me

Nooit zal ik echter mijn directeur van de basisschool De Wingerd uit Oosterhout vergeten. Meneer Mommers was enthousiast over mijn werk en mijn studie pedagogiek in de weekends. Hij was de enige die me geregeld even vroeg hoe het ging en of ik studeren en werken goed kon combineren. Trots als een pauw toen ik mijn studie succesvol afsloot. Hij zei me: “Ik heb altijd in je geloofd en je hebt de beste krachten aan mijn school gegeven, daar ben ik je heel dankbaar voor!”

Hoe geef jij betekenis aan jouw leven?

Sta je er weleens bij stil hoe jij invulling geeft aan je leven?
*       Ben je daar tevreden over?
*       Zijn er nog talenten in jou die om meer aandacht vragen?
*       Waar wil je nog energie insteken in je leven: je werk, je relatie, je hobby, sociale contacten?

Betekenis geven aan je leven vraagt om zelfkennis en om de moed om doodlopende paden te verlaten en nieuwe wegen in te slaan.
Dat kan het makkelijkst wanneer je in contact bent met je ziele-opdracht – wanneer je werkelijk van binnenuit weet wat je te doen staat in dit leven. Waarom je op aarde bent, wordt dan geen pijnlijke weg maar een triomfantelijke tocht.

Zo’n tocht wens ik je toe! Opnieuw betekenis geven aan je leven vanuit veerkracht en kwetsbaarheid.

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *