Waar ga je heen met je pijn 12

Waar ga jij heen met jouw pijn?

Waar ga jij heen met jouw pijn?

Zo aan het einde van het jaar kwamen jaren terug veel mensen in mijn praktijk: men zag op tegen de kerstdagen, men was eenzaam, en sommigen zagen het leven niet meer zitten. Allemaal hadden ze pijn, maar elke pijn was ‘anders’. Waar ga jij heen met jouw pijn?

Het onderscheid kunnen maken in de verschillende pijnen is belangrijk binnen een coach/therapiepraktijk. Je kunt immers niet elk mens op dezelfde manier benaderen. Niet elk mens lijdt op dezelfde manier. De vraag blijft dan actueel: Waar ga jij heen met jouw pijn?

Diagnostisch model 9

Diagnostisch model op de helling? Kind mag weer kind zijn!

Diagnostisch model op de helling?
Kind mag weer kind zijn!

Wordt het tijd dat het diagnostisch model op de helling gaat?
Dagelijks lees ik opmerkingen over kinderen die Retalin moeten slikken omdat ze ADHD zijn gediagnosticeerd. Het kind mag weer kind zijn? Niet in veel gevallen: het kind dient aangepast gedrag te vertonen. Abnormaliteit en andere afwijkingen zijn aan de orde van de dag. Het diagnostisch model sluit kinderen uit of maakt van kinderen neuroten!

De diagnose is een soort wapen geworden waaraan alles wordt opgehangen, maar er is zoveel meer om bij stil te staan en je niet te laten labelen door DSM-V gids (Classificatie van psychische stoornissen).Mijn grote gevecht tegen dit classificatiemodel destijds binnen onze opleiding waarbij de studenten kennis moesten hebben van de DSM-V gids om erkend te worden als therapeut, heb ik op moeten geven! 

Was het boek van Paul Verhaeghe destijds maar uitgekomen: “Over normaliteit en andere afwijkingen”.

Gebrek aan visie 16

Gebrek aan visie leidt tot moreel verval. (De Quantum Connection Hypnosis daagt me uit))

Gebrek aan visie leidt tot moreel verval.

Afgelopen week heb ik me ondergedompeld in Quantum Connection Hypnosis o.l.v. drs. Roy Martina. Hierbij werd ik me meer en meer bewust van het gevolg van ‘gebrek aan visie in de samenleving’ en hoe gebrek aan visie leidt tot moreel verval.

Natuurlijk altijd eerst de hand in eigen boezem steken en in jezelf veranderen wat je kunt veranderen. Daar kregen we dan ook tools voor aangereikt tijdens de workshop. Het voelde dat ik met een groep gelijkgestemden bezig was om er samen een mooiere wereld van te maken. Twee stappen vooruit en wellicht soms een stap terug, maar waardoor we nog wel steeds vooruit gaan.

Gebrek aan visie

Elke organisatie – groot of klein – dient een visie te hebben waaruit blijkt wat men op langere termijn wil bereiken. Over die visie is niet alleen nagedacht, er is ook over gesproken met anderen. Haalbaarheid staat dan te vaak centraal, terwijl ecologische motieven de leidraad dienen te zijn.

Vragen die je jezelf – of je organisatie kunt stellen, zijn dan ook:
* In hoeverre is mijn project ecologisch verantwoord? Benadeel ik
met mijn plannen de natuur, mijn medemens, de volgende
generatie?
* Is mijn project ook duurzaam? Gaat het langer mee dan enkele
jaren, en kunnen we op langere termijn de vruchten ervan
blijven plukken?
*Kan ik me moreel verbinden met het project doordat ik geen
misbruik maak van anderen (mens en natuur) en mijn inbreng niet
alleen ego-gericht is. Het dient het algemeen belang hoog in het
vaandel te hebben.

Zelf – destructief – kapitalisme

Wat het meest gemist wordt in allerlei organisaties, is empathie, werkelijk inleefvermogen. Door de hele digitalisering is de menselijke maat ver te zoeken. Binnen de belastingdienst zijn schrijnende zaken aan het licht gekomen, een fout logaritme in het digitale systeem, waardoor mensen werden beschuldigd van fraude. De ambtelijke brieven daarnaast zijn onleesbaar voor veel mensen, puur omdat men de ambtelijke taal niet begrijpt. Het gevolg was veelal dat de brief weg werd gelegd, gevolgd door een dwangbevel en boetes. De neerwaartse spiraal had zich in beweging gezet.

Wat te denken van Klaas Dijkhoff, de voorman van de partij voor vrijheid en democratie: hij had het gelijk aan zijn kant, vond hij. Maar moreel was het verwerpelijk wat hij betoogde. Tekenend was hier het totale gebrek aan betrokkenheid en een gezond inleefvermogen.

Kapitalen worden gepompt in milieu-vervuilende activiteiten. De boeren zijn decennialang al gevangen gezet door banken. Vooral de eigen bank – boerenleenbank – spoorde hen aan nog meer te investeren in nog meer dieren per vierkante meter. Ecologisch een ramp om van duurzaamheid maar te zwijgen.

Kapitalen werden vernietigd door megastallen aan de rand van een natuurgebied te bouwen. Die zullen afgebroken moeten worden. Deze kapitaalvernietiging betekent niets wereldwijd wanneer we zien hoe we met fossiele brandstoffen omgaan. Er ligt een alternatief. Om daar voor te kiezen vraagt om moed en beleid.
Maar vooral om een duidelijke visie op de toekomst.

Toekomst: rijk of gelukkig?

In Bhutan kent men het Nationaal Geluksgevoel in plaats van het Nationaal Economisch gevoel. Dit geeft een duidelijke visie weer.

Geluk zit niet in het meer en meer verzamelen van materie, maar in innerlijke groei. Bewustwording en menselijke contacten verrijken de mens.

Rond Kerst is natuurlijk het Dickens verhaal weer actueel: de vrek Scrooge. Bulkend van het geld beseft hij hoe arm hij innerlijk is.

Gelukkig zijn is dan ook een uitdaging om na te streven. Hoe je dat na wilt streven, is voor ieder mens verschillend. Je kunt namelijk best heel rijk zijn en gelukkig. Wanneer je echter alleen streeft naar geld dan kan het gebeuren dat je met je geweten (ethiek) in conflict komt. Wil ik rijk worden koste wat het kost?
Of is het rijk worden van mij het gevolg van een goede visie, waarbij ikzelf, mijn directe omgeving en de samenleving de vruchten van mogen plukken?

Politiek – gebrek aan visie?

Graag kijk ik naar opiniepeilingen. Hoe staan de verschillende partijen ervoor? Waar vindt er een verschuiving plaats? In hoeverre is dat het gevolg van maatschappelijke onrust?

Graag luister ik naar de wetenschapper en vooral visionair dr. Jan Terlouw. Hij weet me steeds weer te raken. Hij onderkent ook dat hij tijdens zijn politieke leven wel wat in beweging gezet heeft, maar niet het belangrijkste. Daar is hij achteraf verdrietig over omdat we met elkaar een wereld nalaten voor de volgende generatie met alleen maar problemen. Die kunnen nog steeds opgelost worden wanneer politici een visie uitdragen en er de moed voor hebben om er ook echt voor te gaan staan.

Wie zijn dat in ons huidige politieke bestand?

In het verleden wist ik het wel: Willem Drees, Joop Den Uyl, Bas de Gaay Fortman, Jan Terlouw, Jan Marijnissen, Molly Geertsema. En dan houdt het een beetje op in mij. Ik kan geen anderen bij naam noemen.

En wie zijn het nu? Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Henk Krol. Er zijn er nog enkelen die naast God gaan staan, leden van confessionele partijen, maar in hun handelwijze zie ik weinig terug van een christelijke visie waarbij respect en liefde voor de medemens toch centraal zou moeten staan?

Gebrek aan visie in de gezondheidszorg?

Tranen lopen over mijn wangen wanneer ik kijk naar mijn ‘voorland’: het verzorgingshuis. Luiers moeten dragen die enkele kilo’s ontlasting kunnen vasthouden omdat er gebrek aan personeel is. Op economische basis wordt de organisatie geleid, er wordt nauwelijks gekeken naar de mens. De mens staat niet meer centraal maar het economische model waarbij de balans van inkomsten en uitgaven verantwoord moet worden aan het bestuur.

Welke visie wil men uitdragen? Ouderen dienen toch respect te ervaren voor hetgeen ze in hun werkzame leven gedaan hebben voor de volgende generatie? De vraag is echter of de jongeren nu respect moeten hebben voor wat wij achterlaten op dit moment.

Ouderen hebben toch enorm veel wijsheid opgeslagen. Het zou toch geweldig zijn om deze wijsheid in te zetten op plekken die het nodig hebben: de gezondheidszorg, het onderwijs.

Steeds moet er een revolutie plaatsvinden, wil er iets veranderen. Visie-herstel kan dan ook alleen wanneer de bestaande bestuurders geconfronteerd worden met menselijke acties. Prachtig voorbeeld zijn hierbij Hugo Borst en Carin Gaemers met hun manifest “Scherp op ouderenzorg”. Waar Hugo Borst voor pleit is meer geld naar de vloer, minder naar het management.

De klim op de ladder, ook in de psychiatrie bijvoorbeeld, verwijdert mensen van hun missie: “zorg dragen voor de medemens”.

Gebrek aan visie in het onderwijs

Van mijn nicht Joke Korthout kreeg ik een passende tekst. Die geeft precies weer wat er speelt binnen het basisonderwijs:

Ik ben een kleuter
ik ben niet gemaakt om:
stil te zitten
mijn handen bij mezelf te houden
op mijn beurt te wachten
geduldig te zijn
in de rij te staan
of de hele tijd stil te zijn

Wat ik nodig heb?
beweging
afwisseling
avontuur
en de wereld met mijn hele lijf
ontdekken en beleven

Laat me spelen
(geloof me, daar leer ik van)
(www.topwijs.nl)

Daarnaast is lezen een probleem aan het worden. Technisch lezen krijgt aandacht, maar ‘plezier hebben in lezen’ wordt nauwelijks nog gepromoot. Daar schuilt juist het geheim. De meester of de juf die laaiend enthousiast kan vertellen over een goed boek en het voorleest, de leerlingen uitdaagt en het bespreekbaar maakt. Wanneer ouders voorlezen aan kinderen groeit de woordenschat.

In de visie in het onderwijs dient heel hoog te staan:
Authenticiteit en kunde van het kind staan centraal.
Dit dien je dan te vertalen in de vakken die je aanreikt waarbij filosoferen niet meer mag ontbreken: het kind zelf leren denken!

Gebrek aan visie binnen therapie?

Zelf heb ik recht van spreken omdat ik ook in het onderwijs gewerkt heb, binnen de gezondheidszorg en binnen maatschappelijke organisaties zoals het buurtwerk en vluchtelingenwerk.

Binnen het buurtwerk destijds in Breda spraken we eerst lang en uitvoerig met de buurtbewoners:
*       Wat heeft jullie prioriteit?
*       Hoe wil je dat de toekomstige buurt eruit gaat zien?
*       In hoeverre ben je bereid zelf daaraan mee te werken?
*       Wat kan jouw aandeel zijn aan een leefbare buurt?

Het zal je niet verbazen dat de betrokkenheid toenam nadat veel tijd en aandacht gegeven was aan de individuele buurtbewoners. We konden daarna de problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen waarbij de leefbaarheid van de buurt voorop stond.

Dit zouden we ook moeten doen binnen de therapie.

Vragen die dan gesteld dienen worden, zijn:
*       Mag ik hulp verlenen?
*       Ben ik de juiste persoon die hulp kan verlenen?
*       Wat is het probleem van de client?
*       Wanneer is dat probleem ontstaan?
*       Welke beperkende overtuigingen heeft de client vastgezet
waardoor groei en evolutie in gevaar komen?

Ethiek binnen hulpverlening

Afgelopen week heb ik een zeer boeiende workshop meegemaakt bij drs. Roy Martina: Quantum Connection Hypnosis.

Wat hield deze workshop voor mij persoonlijk in en waarom adviseer ik bestuurders en verantwoordelijken van grote maatschappelijke organisaties dit ook te gaan doen?

Wie wil ik zijn in deze wereld?

Dit is een goede vraag aan ons allemaal: wil ik voornamelijk ‘nemen’ van hetgeen aangereikt wordt in mijn leven of wil ik vooral ‘geven’?
Stel deze vraag eens aan politici! Of aan directeuren van multi nationals!
De schrik zal je om het hart slaan: velen van hen denken in termen van ‘nemen’ i.p.v. ‘geven’ en het woord ‘zakkenvuller’ valt dan ook menigmaal, vooral binnen de politiek.

Niet iedereen denkt natuurlijk aan ‘zakkenvullen’, veel ondernemers steunen ook projecten die niet direct winst opleveren of in het algemeen belang zijn.
De cultuur is verworden tot een individualistische maatschappij, waarbij oog voor de medemens enorm onder druk is komen te staan. Het is een tendens die heeft kunnen ontstaan door privatisering. Winst voorop, economische vooruitgang in plaats van welzijn voorop.

Het is de strijd tussen: “Be it” (kracht) en “Do it” (wilskracht). Politici, onderwijsmensen, directeuren van gezondheidscentra zouden als rolmodel moeten functioneren.
Ze zouden zichzelf de vraag moeten stellen: “Wie wil ik zijn in mijn leven/in dit werk?”
Betekenisvol, aanmoedigend, motiverend, empathisch, moedig, enthousiast, integer, dienstbaar en liefdevol.
Ben benieuwd waar onze politici zich onder scharen en welke kwetsbare kwaliteiten zij zichzelf toeschrijven?

Waarom gebeurt dit – waarbij gebrek aan visie voorop staat

Maximale veranderingen zijn nodig. Daar is moed voor nodig om die ook uit te voeren. De grote klap zal binnen de landbouw en de industrie vallen: eeuwenlang alles vervuild en nu worden wij opgezadeld met een vervuild milieu en onafbreekbare, giftige stoffen in de grond, het water.

Men wil nog steeds slaven van ons maken en we worden de hele dag gemanipuleerd om vooral dat te kopen of dit te doen. Destijds als docent aan de hogeschool, afdeling maatschappijleer, doceerde ik communicatiekunde. Ik wilde de dames, heren studenten laten inzien dat manipulatie vooral op onbewust niveau plaatsvindt. Zij lieten zich niet manipuleren, waren kritisch.

De hel brak los toen ik hen 25 onaffe slogans voorlegde. De vraag was, maak deze slogan af. Alle studenten scoorden 100% goed en toch bleven ze volhouden dat ze zich niet lieten manipuleren.

Een nog grotere manipulatie: schapengedrag

Laat ik er een schepje bovenop doen, dacht ik. Het was in de periode dat Joop den Uyl en Hans Wiegel vaak in opinie-programma’s zaten. Mijn ‘linkse’ studenten stonden natuurlijk achter Den Uyl.

Ik liet mijn secretaresse een gesprek volledig uittikken en reikte deze tekst uit aan mijn kritische studenten en gaf hen 5 minuten om een mening te vormen. Ze had de opinies van Wiegel bij Den Uyl geplaatst en omgekeerd.

Daarna kwam de discussie op gang. Ik schrok van het ‘schaapgedrag’ want wat ik als hypothese had bedacht, gebeurde voor mijn ogen. Men ging de argumenten van Den Uyl gebruiken in de discussie, terwijl dat de argumenten van Wiegel waren.

Na 25 minuten zette ik de video-recorder aan en toonde hen het werkelijke gesprek. Men zag wat ik gedaan had. Sommigen sprongen luid krijsend op, roepend: “Zo laat ik me niet misbruiken!”

Anderen waren stil, aangeslagen. Een van hen kwam naar me toe en sloeg spontaan de arm om me heen: “Ik heb het nooit geweten dat ik zo’n schaap was….je hebt me de ogen geopend!”

Media houdt ons klein en mensen wakker maken zou juist ons levensdoel moeten zijn.

Wie maak jij wakker?

Wat is jouw visie over het leven?
Wat wil je nastreven in je leven?
In hoeverre is dat duurzaam en ecologisch verantwoord?
Ben jij een schaap of een leeuw in het uitdragen van jouw visie?

Tijdens de workshop heb ik werkelijk enkele momenten gedacht wie ik deze aardverschuiving (de workshop van Roy Martina) zou gunnen:

Iemand vanuit het landsbestuur (de koning, hoewel er binnen de koninklijke familie iemand is – prinses Irene – die een duidelijke visie heeft over de planeet en het bewonen van deze aarde), politici van de grootste partijen, bestuurders vanuit de gezondheidszorg en het onderwijs, maar ook vertegenwoordigers vanuit de kerken. Ai, dat kan spannend worden, hoewel Roy hen ook zal weten te raken.

Wedden dat er een aardverschuiving plaats gaat vinden. Oude paradigma’s dienen immers losgelaten te worden om open te staan voor de vraag: “Hoe willen we deze planeet verlaten?”
“Wat wil jij aan Moeder Aarde teruggeven?” En wat aan de samenleving?

Mensen met visie hebben we nodig!

Lees maar eens het essay van dr. Jan Terlouw en laat je raken en inspireren door deze bevlogen man met een duidelijke visie.

Besteed verder geen aandacht aan cynische mensen want die haten je of maken je op allerlei manieren belachelijk. Steek daar dus geen energie in.
Daarentegen zijn sceptische mensen juist heel waardevol omdat die jou dwingen je visie nog duidelijker te verwoorden. Zij dagen je uit. En een grote groep staat sowieso achter jou: je partner, vrienden, familie en kennissen. Daar hoef je jouw visie niet toe te lichten omdat jij jouw visie leeft als rolmodel. Zij weten wel waar jij voor staat en wat jij ziet als jouw levensopdracht.

Ontmoeting in het Quantum-veld: geen gebrek aan visie

Tijdens onze ontmoeting met ons Quantum-Self hebben we alleen maar liefde ervaren. Ons Quantum-Self is immers de beste versie van onszelf en wil niet als schaap maar als leeuw door het leven gaan door werkelijk te gaan staan voor je visie.

En sinds de workshop van afgelopen week krijg ik symbolen en signalen aangereikt. Ik ga op bezoek bij onze koning, ontmoet de inmiddels overleden filantroop Paul Fentener Van Vlissingen, maar ook Charlene de Carvalho (eigenares van Heineken concern), en met John de Mol sr heb ik een boeiend gesprek gehad over een t.v.-concept waarbij we via de media mensen wakker schudden.

Komende week gaat mijn brief met bijlage naar een aantal invloedrijke mensen om hen de vraag voor te leggen: “Hoe wil jij de planeet verlaten? Welke visie geef jij vorm binnen jouw werk?”

Mijn workshop bij drs. Roy Martina krijgt dan ook een vervolg. Ben je benieuwd? Blijf me dan volgen op facebook, LinkedIn en Twitter.

Transactionele Analyse 5

Transactionele Analyse: O.V.K.-model simpel vertaald naar het B.V.Z.-model. Alternatief voor Zwarte Piet in de 21e eeuw.

Transactionele Analyse: O.V.K.-model simpel vertaald naar het B.V.Z.-model.
Alternatief voor Zwarte Piet in de 21e eeuw.

Wat heeft Transactionele Analyse (O.V.K.-model) nu toch met de Alternatieve Zwarte Piet te maken? In hoeverre kan het B.V.Z-model een aanreiking zijn om ‘anders’ met Zwarte Piet om te gaan?

Het gaat verder: het O.V.K.-model kan de gespreksvaardigheden verbeteren waardoor de invloed tijdens gesprekken groeit. Het is wel de vraag of jij dit ook wilt: wil je meer macht en invloed hebben?

Wat omvat het O.V.K.-model?

Binnen het communicatiemodel herkent men 3 hoofdrollen:
1.      Ouderrol: overbrengen van waarden en normen, oordelen. Adviserende, zorgzame, bekritiserende, betuttelende en autoritaire uitlatingen. Beschuldigen, veroordelen, dreigen, mopperen. Weliswaar heel zorgzaam zijn, maar daardoor teveel bemoeien en de redder willen spelen.
2.      Volwassenrol: iemand die vragen stelt, luistert, denkt en analyseert. Het is de persoon die informatie verzamelt. Neemt verantwoording voor de eigen behoeften, gevoelens en streeft naar autonomie. Alleen de volwassen rol brengt effectieve communicatie tot stand.
3.      Kindrol: wil alleen maar goedkeuring en aandacht van de ander hebben. Heeft geduld en wil het de ander naar de zin maken, stelt zich afhankelijk op, passief en kiest voor de slachtoffer-rol.

Hoe werken die rollen dan op elkaar binnen het O.V.K.-model?

Het is opvallend dat een Ouderrol en een Kindrol heel goed samen kunnen werken. Beide ego-rollen versterken elkaar eindeloos. Met als gevolg dat de communicatie tussen deze twee ego-rollen (ouderrolkindrol) destructief werkt. De ander zal zich snel aangevallen of bedreigd voelen en op dezelfde wijze reageren.

Afstand tussen mijn oudste broer en mijzelf

Voor mij persoonlijk was het een eye-opening toen ik in mijn thuissituatie deze ego-rol ontdekte tussen mijn oudste broer en mijzelf. We kunnen niet samen door een deur. Hij was als kind weg en zat intern voor de priesteropleiding. Toen hij terugkwam werd hij min of meer ‘heilig’ verklaard. Hij wist het want hij had gestudeerd. Ik zat destijds op de middelbare school toen hij weer thuiskwam. Vanaf het eerste moment was er strijd. Hij vernederde me aan de lopende band, ik was niet goed genoeg. Hij had op alles van mij kritiek en maakte me belachelijk.

Tijdens een Transactionele Analyse jaren later ontdekte ik onze vastgeroeste ego-rollen: hij koos voor de ouderrol en ik schoot automatisch in de kindrol.

Door steeds afgewezen te worden, ontstond in mij de overtuiging dat ik niet deugde. Anderen waren beter, slimmer, leuker dan ik.
Doordat ik me in mijn jeugd de mindere heb gevoeld, de underdog of het pispaaltje, ontstond er een houding van niets deugt, alles is verkeerd. Dit kan leiden tot verbittering en gelatenheid en het contact met anderen verdwijnt. Met als gevolg dat jij je eenzaam voelt.

Ontsnapt aan de Ouderrol 

Zover is het echter niet met mij gekomen. Ik wist te ontsnappen doordat ik op 17 jarige leeftijd het ouderlijk huis verliet en op kamers ging wonen. Mijn kindrol verdween naar de achtergrond omdat er geen directe ouderrol in de omgeving was.

Die ontstond weer wel door de directeur van het internaat waar ik 1,5 jaar gezeten heb. Hoewel hij juist naar mij een meer volwassenrol aannam. Hij  was erg op mij gesteld en zag mogelijkheden in me, die anderen nog niet zagen.

Volwassenrol in mijn puberteitsjaren (O.V.K.-model)

Wat ben ik blij geweest met mijn periodes in Amsterdam wanneer ik bij de familie De Vries ging logeren. Intellectuele mensen met het hart op de goede plek. Beiden kozen duidelijk voor de Volwassenrol naar mij.

Wat hield die Volwassenrol dan in?
Het waren mensen die vragen aan me stelden, die wisten te luisteren en die mijn denken konden analyseren en dan teruggaven wat ze gehoord hadden. Totaal nieuw en vreemd voor mij, want wie zat er nu toch op mijn idee te wachten?

Ze namen me mee naar verschillende kerken en na elke dienst keek ik al uit naar het samen koffiedrinken. Dan kwamen de vragen, zoals:
“Door wat ben je geraakt tijdens de dienst in de synagoge?”
“Welk ritueel vond je boeiend en heb je dat begrepen?”
“Vertel eens wat je nu meeneemt uit deze ervaring?”

Kenmerkend van hun Volwassenrol was: ze handelen en oordelen in contact met het hier en nu, zonder vooroordeel. Ze streefden ernaar dat ik ook in de Volwassenrol kwam door verantwoording te nemen voor mijn eigen gevoelens. Autonomie stond bij hen (bij elke Volwassenrol) hoog in het vaandel. Daardoor ontstond er een open en effectieve communicatie waarbij niks afgekeurd werd.

Kindrol – varianten binnen het O.V.K.-model

Het duidelijkst komt dit aan de orde in de volgende 4 opmerkingen van het kind:
1.      “Ik ben OK, jij ook!”
2.      “Ik ben OK, jij niet!”
3.      “Ik ben niet OK, jij wel!”
4.      “Ik ben niet OK, jij ook niet!”

Zoals ik al eerder opmerkte: “steeds afgewezen worden kan ervoor zorgen dat de overtuiging ontstaat dat je niet deugt”.

Kinderen die verwend zijn of voortdurend op een voetstuk worden geplaatst, kunnen daar op latere leeftijd keihard de wrange vruchten van plukken. Ze zijn als het ware over-bevestigd, ze hebben een onrealistisch zelfbeeld gekregen, ze lijden aan zelfoverschatting, zelfingenomenheid en menen dat de wereld aan hun voeten ligt.

Vandaar dat ik kan stellen dat een positief gevoel het gevolg is van een vervulde behoefte. Een negatief gevoel daarentegen is het gevolg van een onvervulde behoefte.

En te vaak leggen mensen de verantwoordelijkheid van hun gevoelens neer bij de ander. De ander moet ervoor zorgen dat jij gelukkig bent. Binnen relaties zie ik dat nog duidelijker. Het boek “Als hij maar gelukkig is” is daarin een prachtig fenomeen.

Rollen in de relatie volgens het O.V.K.-model

Het is meer dan de moeite waard om deze 3 ego-rollen te herkennen in je relatie. Wat voor soort relatie heb je eigenlijk?
a.      Een OuderKind – relatie?
b.      Een OuderVolwassen – relatie?
C.      Een OuderOuder – relatie?

Alle combinates geven voor- en nadelen aan. Voor het oog van de ander is een Ouderkindrelatie heel hamonieus om te zien. De rollen en de verantwoordelijkheden lijken duidelijk te zijn. Toch is de Kindrol in de relatie de pineut. Die past zich aan, terwijl de ander de touwtjes stevig in handen heeft.

De meest gezonde relatievorm is natuurlijk een Volwassenrol – Volwassenrol. Beiden handelen en oordelen in contact met het hier en nu, zonder vooroordeel. Beiden nemen verantwoordelijkheid voor de eigen behoeften, gevoelens en zijn volledig autonoom.
Ken jij dergelijke relaties? Ik nauwelijks omdat we allemaal switchen van de ene ego-rol naar de andere ego-rol.

Vertaling O.V.K.-model in alledaagse emoties

Om er directer en efficienter mee om te gaan, heeft drs. Herman Bouwkamp, voormalig huisarts, een vertaalslag gemaakt van het O.V.K.-model naar het B.V.Z.-model.

Dit model ga ik nu integreren in de Sinterklaastraditie, waarbij Zwarte Piet vervangen wordt door B-Piet, V-Piet en Z-Piet.

Wat omvat het B.V.Z.-model, vertaald vanuit het O.V.K.-model?

Herman omschrijft het B-gedrag als volgt:

*       de B denkt niet door, luistert niet;
*       de B heeft TEVEEL aan energie;
*       de B vernietigt zichzelf.

Welke emoties/gedragingen vallen onder het B-ego:
Baas, Boos, Bruut, Bars, Intimidatie, Bedreiging, Woede, Haat, Doordraven, Macht/geld, Manipulatie, Geweld, Agressie.
Conclusie: B-ego’s denken niet na en luisteren niet! Zijn AGRESSIEF.

V-ego vanuit het B.V.Z.-model, vertaald vanuit het O.V.K.-model

Herman omschrijft het V-gedrag als volgt:
*       de V vraagt en luistert;
*       de V antwoordt en verwerkt;
*       de V is progressief

De volgende emoties vallen onder het V-ego:
Vrolijk, Ontroering, Verstandig, Vrede, Veilig, Ontspanning, Lachen, Feiten, Data, Informatie, Harmonie, Vreugde, Info, Inzicht, Vrijheid, Humor, Vragen, Kennis.
Conclusie: V-ego’s vragen en luisteren en analyseren. Zijn PROGRESSIEF

Z-ego vanuit het B.V.Z.-model, vertaald vanuit het O.V.K.-model

Herman omschrijft het Z-gedrag als volgt:
*       de Z denkt slecht na;
*       de Z luistert selectief en vlucht;
*       de Z is zelfvernietigend.

De volgende emoties vallen onder het Z-ego:
Ziek, Zwak, Zielig, Slaaf/sloof, Onmachtig, Hulpeloos, Angstig, Onzeker, Nerveus, Te kort, Frustratie, Onvermogen, Verdriet, Ziek-zijn, Zeuren, Moe, Te weinig energie, Ik durf niet, Ik….. niet.
Conclusie: Z-ego’s denken slecht en luisteren selectief en vernietigen zichzelf. Zijn REGRESSIEF.

Alleen V-ego deugt – vertaald vanuit het O.V.K.-model

Natuurlijk is het niet zo dat alleen het V-ego deugt. We hebben alle drie posities in ons en we wisselen af in de verschillende situaties in ons leven. Dat kan per seconde verschillend zijn. Een practisch voorbeeld:
De wekker loopt keihard af, je springt geirriteerd uit bed en je stoot je enorm aan de stoel naast het bed. Slaakt een vloek uit. Daarna zet je de stoel op een andere plek.

Wat zie je terug van het B.V.Z.-model in dit voorbeeld?
1.      Keihard aflopen van de wekker: B-emotie;
2.      Je springt geirriteerd uit bed: B-emotie;
3.      Aan de stoel stoot jij je enorm en dat doet pijn: Z-emotie;
4.      Slaakt een vloek uit: B-emotie;
5.      Je verzet de stoel (om stoten te voorkomen): V-emotie.

Reageren vanuit 3 ego-posities vanuit het O.V.K./B.V.Z.-model

Het zal je nu duidelijk zijn geworden dat we altijd een keuze hebben van waaruit we reageren kunnen. Jij bent en blijft de regisseur van je leven en bepaalt dan ook of je kiest voor de B-positie, de V-positie of de Z-positie.

Binnen mijn therapeutische werk zie ik echter dat nogal wat mensen een ‘geautomatiseerde’ ego-positie innemen, veelal ontstaan in de jeugd. Men weet niet anders dan hard te roepen, te snauwen of men herhaalt de gedachten en gevoelens die ontwikkeld zijn in je kindperiode. Herhalend gedrag is frustrerend en absoluut niet heilzaam.

Wat heeft dit alles met de alternatieve Zwarte Piet te maken?

Stel je nu toch eens voor dat we maatschappelijk besluiten om het kind tijdens de Sinterklaasperiode, vertrekkend vanuit het mythische proces van geloven, confronteren met drie ego-Pieten.
Te weten de B-Piet, de V-Piet en de Z-Piet.

Deze drie ego-Pieten spelen het spel vanuit hun ego-positie:
Je hebt dan meteen bij de intocht een bonte verzameling B-Pieten:
Voorbeeld: de Boze Piet, de Woedende Piet, de Doordravende Piet, de Agressieve Piet, de Manipulerende Piet, de Barse Piet.

Maar ook de verzameling V-Pieten mag niet ontbreken:
Zo hebben we een Lachende Piet, Vrolijke Piet, Ontroerende Piet, Vreugdevolle Piet, een Humoristische Piet, een Wijze Piet, een Vragende Piet.

En natuurlijk zien we ook een scala aan Z-Pieten:
De Zielige Piet is erbij, maar ook de Onmachtige Piet, de Angstige Piet, de Onzekere Piet, de Nerveuse Piet, de Gefrustreerde Piet, de Zeurende Piet, de Durf-niet Piet.

Zie jij het al voor je?

Wat is de waarde van  B.V.Z-Pieten?

In deze mythische fase van het kind – de sprookjesfase, ervaart het kind de emoties heel sterk. Door ermee te spelen wordt het eigen beeld van de werkelijkheid vergroot. Je zult maar als kind in een ‘beperkt’ milieu opgroeien met een B-vader en een Z-moeder!

Je zult dan als kind dit gedrag gaan herhalen, maar ook de gedachten en gevoelens van je ouders (B-Z ouders) worden onbewust diep in jou geprent en je weet niet anders. Nu kan de Sinterklaasperiode een aanvulling zijn op een gezonde opvoeding waarbij je leert lachen om de Z-Pieten en vraagtekens plaatst bij de B-Pieten. Je voelt en ziet dat het uiteindelijk allemaal goedkomt wanneer de V-Pieten het voortouw nemen.

Zo’n ervaring wil je toch geen enkele kind onthouden? Ik niet in ieder geval. Als pedagoog heb ik veel en intens gewerkt met de Transactionele Analyse binnen mijn therapeutische werk.

Mijn jongste client was een kind van 5 jaar die als ‘onhandelbaar’ bij me binnenkwam. Na het eerste toneelstukje ging ik hem het B.V.Z.-model uitleggen. En dit kind begreep het meteen, verpakt weliswaar in een kort toneelstukje van me. Het kind schaterde van het lachen en elke moeilijke thuissituatie werd daarna in de therapie nagespeeld en veranderd m.b.v. het B.V.Z.-model.

En juist dit kind – toen 5 jaar oud – speelde afgelopen week als 30 jarige een V-Piet op een basisschool. De kinderen hingen aan zijn lippen. Moesten lachen om zijn humor en werden uitgedaagd door zijn vragen en zijn ontroerend verhaal over een zieke mama die er niet bij kon zijn omdat ze aan kanker leed. Deze V-Piet heeft werkelijke progressie gebracht in de klas.

Koppenlezers: dank je wel

Bij het plaatsen van mijn vorige artikel: Zwarte Piet is dood – leve de BVZ-Piet, kreeg ik nogal wat reacties n.a.v. de kop van het artikel. Het was duidelijk dat sommigen het artikel niet eens gelezen hadden. De wrede en agressieve reacties heb ik verwijderd omdat ik geen bagger over me heen wil hebben van kortzichtige mensen.

Dit artikel – vervolg – nodigt je juist uit om een nieuwe traditie vorm te geven: Sinterklaas en zijn BVZ-Pieten!

Even wennen en binnen een seizoen weten we niet anders. Dan wordt Sint Nicolaas weer de echte kindervriend en zijn de Pieten er om te belonen en te vermanen: “Kies zo weinig mogelijk voor B– of Z
Posities en streef naar een V- positie in je leven!”

Mag ik je tenslotte een vreugdevolle Sinterklaasperiode toewensen.

 

Opvoeden, kunst of kunde 1

Opvoeden, kunst of kunde. Tips voor zelfreflectie

Opvoeden, kunst of kunde?

Destijds als docent aan de faculteit pedagogiek in Tilburg begon ik met deze vraag: “Opvoeden, kunst of kunde?”
Prachtige reacties kwamen er, totdat ik de begrippen op het bord schreef: aanpassen, inpassen en africhten!

 

Men werd boos of men fronste de wenkbrauwen. Ja, wat is opvoeden? Toch veelal inpassen en aanpassen aan het systeem van de ouders? Of in uiterste gevallen het kind africhten zodat het kind precies doet wat er van hem of haar  verwacht wordt.

Betekenis geven aan je leven 11

Betekenis geven aan je leven (deel I)

Betekenis geven aan je leven (deel I)

In al onze workshops staat ‘zin en betekenis geven’ aan je leven centraal. Wat bedoelen we daar echter mee? In het recent verschenen boek van Fokke Obbema: “De zin van het leven” praat hij met 40 mensen over de essentie van ons bestaan.

In dit artikel wil ik vanuit eigen ervaring en perspectief: betekenis geven aan mijn leven. Hoe doe ik dat? Waar loop ik dan tegenaan? Op wat voor manier daag ik de deelnemers aan de workshops uit om betekenis te geven aan het eigen leven?

Verlangen versus bestellen 10

Verlangen versus bestellen. Verlanglijstje of bestellijstje?

Verlangen versus bestellen
Verlanglijstje of bestellijstje

Sinterklaas is op komst en menig kind is bezig met zijn/haar verlanglijstje. Of wordt het toch een ordinaire bestellijst? Verlangen versus bestellen?  De marketing speelt hier nu ijverig op in door brochures op de markt te brengen zonder prijzen.

Waarom zonder prijzen? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen sneller geneigd zijn om dure dingen uit te kiezen wanneer er prijzen bij staan. Nu gaat men eerder uit van het echte verlangen zonder dwingend te zijn. Of deze marketingtruc werkt is de grote vraag, want de ondernemer heeft nu ongetwijfeld ook jouw gegevens en interesses in kaart gebracht. En jij krijgt op de meest onverwachte momenten nu aanbiedingen in je mailbox waarbij je soortgelijke producten kunt bestellen.

Ik ben jarig 10

Je verjaardag vieren….de volwassen verjaardag vraagt ook om verjaren/loslaten

Je verjaardag vieren…Ik ben jarig!

Als kind keek ik nooit uit naar mijn verjaardag. Het was toch elk jaar hetzelfde. Er gebeurde namelijk niks!  Het was een dag als alle andere dagen. Binnen het grote gezin van 10 kinderen was alleen mijn moeder alert en feliciteerde je wanneer  je uit bed kwam.

Later mocht je op school ook trakteren. Bij ons thuis hield dat in dat we toffees mochten halen bij De Kempenaar. De plaatselijke bakker en die toffees mocht je aan je klasgenoten uitdelen. Voor de meester of de juf ging ook een aardigheidje mee: een gevulde heer (speciale koek) of een sigaar.

fotos van camera p.j 630

Ons leven is een en al symboliek. Wat komen symbolen jou vertellen?

Ons leven is een en al symboliek.

Symboliek is de basis van ons leven. Wat wordt eigenljk bedoeld met symboliek? Beeldtaal betekent vaak meer dan woorden. Een moeder met kind op de arm is een alom bekend symbool voor zorgzaamheid en liefde. In sprookjes en oude verhalen worden symbolen aangedragen. Alles in ons leven is dan symboliek.

Met het volgende artikel wil ik je uitnodigen om inzicht te krijgen in je eigen symbolen. De taal van jouw symbolen leren verstaan. Daarnaast wil ik je ook leren zien van de symbolen op je pad, in je dagelijks leven.

Mijn eerste symbool

Ik was 4,5 jaar oud, zat op de kleuterschool en liep elke dag alleen naar school in ons dorp. Ik kon een korte route nemen, over de plaatselijke stortplaats, of de langere route. Dan vermeed ik de stortplaats immers.

Vaak nam ik de korte route. Op een dag zag ik een blinkende schaal op de stortplaats liggen. Nam deze schaal mee naar huis en was ervan overtuigd dat ik een gouden schaal gevonden had. In mijn kinderlijke fantasie waren nu alle geldproblemen voor mijn ouders opgelost.

Trots toonde ik mijn gouden schaal aan mijn moeder. Ze was ontroerd door mijn enthousiasme en maakte met groene zeep de schaal schoon. Die kreeg een ereplek op het dressoir.

Een antiquarisch project?

Zondag daarop kwam mijn oom Nico – antiquair – op bezoek. MIjn moeder vertelde vol trots over mijn vondst: de gouden schaal!
De schaal werd van het dressoir genomen. Ik mocht op schoot komen zitten bij mijn oom en moest mijn verhaal vertellen.

“Nu kunnen papa en mama alles kopen en het gat in het dak laten maken….” zei ik overtuigd van de onschatbare waarde van mijn kunstobject. De schaal was immers van goud!

“Een kind die zo’n gouden schaal vindt, is een gelukskind. Dat betekent dat je de schaal nooit mag verkopen….de schaal brengt geluk!” zei mijn oom vol passie tegen me en hij glimlachte naar me.

Je begrijpt dat die schaal nooit meer uit mijn leven is vertrokken. De ‘gouden schaal’ die in werkelijkheid nog geen 5 cent waard is, is van grote symbolishce betekenis voor mij. Heb jij ook zo’n symbool?

Symbolen doorkruisen je leven

Het hele leven is symboliek. Dat betekent dat je dagelijks omgeven wordt door symbolen, mits je die wilt zien. Een ander voorbeeld dat me altijd is bijgebleven zijn de verkeerslichten.

Rood, teken om te stoppen! Op een dag – ik werkte nog aan de faculteit pedagogiek in Tilburg – reed ik naar mijn werk en had werkelijk alle verkeerslichten tegen. Alles stond op rood.

Eenmaal op het instituut aangekomen, realiseerde ik me dat ik er eigenlijk niet wilde zijn. Ik wilde voor mezelf beginnen: een eigen opleidingscentrum beginnen.

‘s Avonds was duidelijk dat de verkeerslichten mij een boodschap hadden gegeven.

Het blauwe landschap

Kleuren kunnen ook een grote symbolische betekenis hebben. Voor iedereen kan dat verschillend zijn. Je kunt niet de kleurenbetekenis uit boekjes zomaar plakken op jouw ervaring.

De kleur heeft een persoonlijke invulling. Soms staat die haaks op de kleurensymboliek. Ik geef een voorbeeld van mijn moeder.

Mijn moeder was ernstig ziek en het zou niet lang meer duren. Via mijn oudste broer kreeg ik de waarschuwing mee dat ze ‘van het padje was’ en dat ik niet moest schrikken wanneer ik weer op bezoek ging.

Daar lag ze dan. Bleekjes en erg vermoeid. Ze zag me en ging rechtop in de kussens zitten. “Jongen toch, jij vindt niks gek, moet je nu eens horen waarover ik gedroomd heb…”

En ze begon haar verhaal.

Ze was in een prachtig landschap waar alles blauw was: blauwe bomen, blauwe struiken. Plotseling zag ze een vrouw in een blauw gewaad. Dat moest de heilige Maria zijn! Mijn moeder was namelijk een erg gelovige vrouw.

Ze vervolgde haar verhaal. En dan komt er een man op me aflopen, ook helemaal in het blauw. Wanneer hij dichtbij is, zie ik dat het mijn man is. Ik schrik en hij zegt op een norse manier tegen me: “Wat kom jij hier doen?”

En toen werd ik wakker. Was zo verdrietig want wilde het liefst daar blijven. “Wat moet ik hier toch mee?” zei ze met tranen in haar ogen.

Het is nog niet af – symboliek

Ik vroeg haar of er iemand was waarmee ze nog niet in het reine was. Ze keek me met haar grote kijkers aan en zei resoluut: “Thea, die moet ik nog spreken, want ik heb haar veel verdriet gedaan!”

Thea was mijn ex-schoonzus. Na de scheiding van mijn broer had mijn moeder alleen geluisterd naar het verhaal van haar zoon. Hij had de waarheid gesproken en ze had nooit naar haar verhaal geluisterd en de reden van de scheiding van haar gehoord.

En zo geschiedde. Ik benaderde Thea en vroeg haar om bij mijn moeder op bezoek te gaan. Daar had ze niet veel zin in omdat ze niet zat te wachten op een verwijt-gesprek. Daarop antwoordde ik: “Ik heb het gevoel dat moeder iets wil uitpraten met jou voordat ze kan sterven….”

Thea kwam en ze hebben samen een diepgaand en emotioneel gesprek gehad. Twee weken later stierf mijn moeder en toen was voor mij heel duidelijk dat mijn moeder een b.d.e. had gehad.
Een ‘bijna-dood-ervaring’ is een beeld vol symboliek. In dit geval had ze haar hemel gezien met mijn vader en de heilige Maria. Alles was er vredig en fijn, geen pijn en ellende. Daar wilde ze graag heen.

Ongelovige Thomas-symbool

Jaren later zal het geweest zijn dat mijn grote vriend Herman op zijn sterfbed mij beloofde contact te houden over de dood heen. Hij had zo zijn eigen symbolen: kabouter (voor de paranormale wereld), de uil (voor wijsheid en inzicht), hert (teken dat alles goed komt, vertrouwen).

“Wanneer ik er niet meer ben, kom ik wel signalen geven via onze symbolen” had hij mij beloofd. Daarop had ik wel gevraagd om niet te komen spoken, schilderijen schuin te hangen of lampen te laten knipperen. Daar was ik niet zo van gediend en dat zou me vooral bang maken.

“Nee, ik doe dat op onze manier zoals we nu ook kijken naar de symbolen uit onze dromen.”
Het was zomer en we hadden een Zomerschool georganiseerd op Les Grangeonnes in de Ardeche. Met een groep van 22 mensen trokken we een week op rondom thema’s als persoonlijk leiderschap, droom vormgeven, staan voor je talenten, symbooltaal leren verstaan.

Er zou een zonsverduisternis plaatsvinden en Piet van der Pluijm, mijn college en vriend destijds, zou een meditatie leiden boven op de berg. Met elkaar zouden we de zonsverduisternis ervaren. Ieder zocht een plekje op de berg. Men had een deken meegenomen om zichzelf te beschermen tegen de snelle afkoeling bij de verduistering.

De symboliek van de zonsverduistering

Ik zat op een afgelegen plekje, dekentje om me heen en mijn dagboek op schoot. Had maar aan een ding behoefte: schrijven over mijn twijfels en vragen op dat moment in mijn leven. Spontaan schreef ik in mijn dagboek: “Laat als symbool en bevestiging een hertje uit het bos komen, want dan weet ik dat ik de juiste beslissing neem!”

Na 45 minuten verzamelde Piet de groep om zich heen en vroeg om korte reflecties: “Wat heb je ervaren? Hoe vertaal je dat naar jezelf toe?” De een na de ander kwam aan de beurt en ik hoorde prachtige beeldtaal, vertaald in symbolen. Toen zei plotseling een van de cursisten: “Met verbazing heb ik naar Loek zitten kijken die afgezonderd van de rest zat en plotseling kwam er een hertje uit het bos en heeft echt minutenlang in de richting van Loek staan kijken. Toen sprong het weer weg het bos in….”

Iedereen keek naar mij. De tranen rolden over mijn wangen. “Wil je delen wat er nu met je gebeurt?” vroeg Piet.
Ik kon alleen maar mijn tekst voorlezen uit mijn dagboek en iedereen was met stomheid geslagen. Zo werken dus symbolen, zo wordt beeldtaal een signaal, een aanwijzing vanuit de andere dimensie.

Symbolen en spiritualiteit

Vanuit verschillende religies worden ook symbolen gebruikt. Het Christendom heeft het kruis, binnen de Islam zie je het handje van Fatima en het gebedskleedje, bij de Boedhisten is de lachende Boedha een mooi beeld en het chakra-wiel.

Jij hebt ook jouw symbolen: jouw beeldtaal die zo eigen is aan jou. Die alleen betekenis heeft voor jou. Wat zijn jouw symbolen? Door welke symbolen laat jij je inspireren?

In hoeverre zijn het natuursymbolen: lente, zomer, of weersomstandigheden zoals regen, wind? Of heb je heel duidelijke sprookjessymbolen in jouw leven: kabouter, een fee, een boom?
Natuurlijk kennen we allemaal wel een liefdessymbool, het hart met de pijl er doorheen. Ook de middelvinger wordt nogal eens gebruikt. Ik vind dat zelf een naar symbool, evenals het wijzen naar je voorhoofd in het verkeer. Het roept bij mij meteen agressie op.

Pentagram – mijn symbool voor het leven

Er zijn enkele persoonlijke symbolen die ik met je wil delen. Wellicht herken je die ook in jezelf of kun je ze integreren. Het Pentagram, de vijfhoekige ster, vind ik heel bijzonder. Leg deze ster eens grot op de grond. Je ziet dan een hoofd, twee handen en benen. Loop nu vanaf het hoofd naar de voet, van de voet naar de rechterhand en steek over naar de linkerhand, vandaar naar beneden naar de rechtervoet en terug naar het hoofd.

Wat zeg je dan: “Ik kom van de kosmos naar de aarde en handel vanuit mijn hart, geef handen en voeten aan mijn droom en wanneer ik mijn leven geleid heb, keer ik terug naar de kosmos.

Homo-symbolen

Toen ik net uit de kast kwam, kreeg ik van mijn goede vriendin Gerdi Preger een prachtige zilveren hanger met de Davidsster. Zijzelf was Joods en gaf me die ster met de woorden: “Joden hebben altijd moeten vechten voor hun identiteit, jij vecht nu jouw strijd en wanneer je die gewonnen hebt, kun je de Davidsster weer doorgeven!”

Tien jaar later zat ik op de boot naar Ameland toen ik plotseling een Davidsster zag hangen om de hals van een getekende vrouw. Ik was benieuwd en vroeg of die ster een betekenis voor haar had.

“Deze Davidsster heb ik  van iemand gekregen en ik begreep dat die al heel vaak is doorgegeven. De ster kreeg ik  omdat ik in mijn genezingsproces zit van borstkanker en een vriendin gaf me de ster met de mededeling: Als jij jouw strijd gestreden hebt, kun je de ster weer doorgeven!”

Ze zag dat er tranen rolden over mijn wang en vroeg waarom ik zo geraakt was. Toen ik haar mijn verhaal verteld had, mocht ik de ster bekijken. Het was de Davidsster die ik tien jaar eerder van Gerdi had gekregen. Die had al een hele weg afgelegd en mensen bewust gemaakt van de eigen innerlijke strijd. Prachtig toch!

Roze driehoek – regenboogvlag

Binnen de homo-gemeenschap was een tijdlang het dragen van de Roze Driehoek een mooi symbool. Het herinnerde ons aan de vervolging van de homo’s tijdens de Tweede wereldoorlog.

De Roze Driehoek heb ik jarenlang vol trots gedragen, vooral toen ik nog als docent werkte op de lerarenopleiding in Tilburg, de afdeling maatschappijleer. Ik vond dat deze jonge mensen zich bewust moesten zijn dat zij een rolmodel worden voor de kinderen waaraan ze les gaan geven. Durf jezelf te laten zien, was mijn motto.

Ook de regenboogvlag wordt vol trots uitgestoken wanneer er homo-gerelateerde activiteiten plaatsvinden. De botentocht in Amsterdam is beroemd en de vlaggen zijn dominant aanwezig. Vreemd toch dat het me elk jaar zo blj maakt om dit te zien. Het vervult me met trots dat mijn broeders en zusters eindelijk liefdevol over straat kunnen lopen en niet weg hoeven te duiken om wie ze zijn.

 

Toon jouw symbool

Ben trots op wie je bent en toon jouw symbool aan de wereld. Vaak zie ik de geaccepteerde symbolen duidelijk: de trouwring, het Christenkruisje, het klavertje vier als speld, Yin-Yang symbool.

Hier zie ik onderweg regelmatig een wandelaar lopen op weg naar Santiago de Compostella met een schelp op zijn rugzak. Je weet dan dat daar een pelgrim loopt. Iemand die op zoek is of met zichzelf in het reine wil komen, of gewoon iemand die zichzelf beloofd heeft dat hij na zijn genezing deze tocht zal lopen.

Er zijn veel redenen om de tocht te lopen. Ook een symbool dus!
Kijk eens welk symbool zich vandaag aan jou laat zien.
Besef dan dat dit symbool je iets komt vertellen en wanneer je er niet uitkomt, zoek dan op internet eens naar de betekenis van jouw symbool. Herken je het? Voegt het iets toe aan jou? Roept het vragen op?

Alles is symboliek, ook jouw leven. Loop dan niet voorbij aan de symboliek om je heen. Ik wens je een mooie queeste in de ontdekking van jouw symboliek, jouw spiritualiteit. Laat het me weten wanneer je dat wilt.

The African Lion ( Panthera leo leo ) male.

Wie saboteert wie? Deel III in de reeks over deelpersonen.

Wie saboteert wie?
Deel III in de reeks over deelpersonen.
Mijn eigen kwetsbare verhaal.

Uit de vraag blijkt dat we ons allemaal laten saboteren. Wie saboteert wie impliceert namelijk dat er in onze persoonlijkheid een saboteur zit. Waarom dragen we een saboteur in ons mee? Wat is dan toch het nut van een saboteur? Wat komt een saboteur ons vertellen? Is het alleen een stemmetje in ons hoofd dat ons wil verleiden of remmen? Of is het een deel van onze persoonlijkheid: een deelpersoonlijkheid die in elk mens aanwezig is en die vraagt om nadere kennismaking.

Daarover gaat dit artikel als achtergrondinformatie bij het webinar van 24 september j.l. Wie saboteert wie in jouw innerlijke theater?

Hoe polariteiten samenwerken 12

Hoe polariteiten samenwerken. (deel II in de reeks van deelpersonen)

Hoe polariteiten samenwerken. (deel II)

In de reeks artikelen over deelpersonen, ga ik nu in op:
1. Hoe polariteiten samenwerken;
2. Waarom vormen deelpersonen dualiteiten met elkaar?
3. Tegenpolen trekken elkaar aan.

Bij dit artikel hoort het webinar over deelpersonen. Dit is hier integraal opgenomen in het artikel en is ook te vinden op het YouTube kanaal van me. Ik wens je heel veel inzicht toe en vooral daag ik je uit om 10 minuten van je tijd te besteden aan de ontdekking van nieuwe deelpersonen in jou. Al die deelpersonen samen vormen jouw identiteit.

wie ben ik 6

Wie ben ik echt? Durf ik mijn masker af te zetten?

Wie ben ik echt?
Durf ik mijn masker af te zetten?

Wie ben ik echt?-deelpersoonlijkheidWie ben ik echt vroeg de heilige Augustinus zich af: “Ben ik een beest of een spiritueel mens?” Hij had zichzelf ook de vraag kunnen stellen: “Durf ik mijn masker af te zetten?”

In dit artikel wil ik ingaan op het fenomeen: deelpersonen. Wat zijn deelpersonen en wat zeggen die over mij en waarom onderdruk ik bepaalde deelpersonen? Welk belang heb ik daarbij’?

Een artikel waarbij het webinar als ondersteuning geldt. Tijdens het webinar wordt een visualisatie aangeboden die je nu zelf mee kunt doen. Neem de tijd ervoor. Het webinar is ongeveer 40 minuten en dit artikel kost je zo’n 10 minuten.

wanneer in therapie 8

Wanneer in therapie? Taboes doorbreken en luisteren naar je innerlijke drang.

Wanneer in therapie?

Waarom ga je in therapie? De vraag dient eigenlijk te zijn: wanneer in therapie? En wanneer ga je niet in therapie? Binnen 10 minuten is het jou duidelijk, mits je luistert naar je innerlijke drang. Onvrede, depressie, spanning en onrust kunnen soms wel het signaal zijn om in therapie te gaan. Maar er is meer…

In mijn artikel wil ik enkele misverstanden aan de kaak stellen. Daarnaast wil ik vooral me richten op de heilzame werking van therapie, mits jij jezelf daarvoor inzet. Zonder persoonlijke inzet gaat therapie niet lukken!

 

Wat is een goede therapeut 9

Goede therapeut, wanneer ben je dat? In 5 minuten ben je op de hoogte.

Goede therapeut, wanneer ben je dat?

Het zou wel erg arrogant zijn om mezelf hier te promoten als een goede therapeut. De vraag houdt veel mensen bezig die op zoek zijn naar een goede therapeut. Wanneer is iemand namelijk een goede therapeut? Kun je vertrouwen op reacties van anderen die spreken over hun goede therapeut?

Is er een overkoepelende organisatie waaraan je kunt vragen of een bepaald persoon een goede therapeut is? Ben je dan ook verzekerd dat je bij de juiste persoon terecht komt: de goede therapeut?
Allemaal vragen waaraan ik aandacht wil besteden in dit artikel en het kost je hooguit 5 minuten van je tijd.

Spirituele mensen versus zakelijke mensen 13

Spirituele mensen versus zakelijke mensen. Prietpraat of begrip?

Spirituele mensen versus zakelijke mensen: Prietpraat of begrip?
In 10 minuten weet je waar je staat!

Dit wordt lachen! Neem even de tijd om het tot je te laten doordringen. Spirituele mensen versus zakelijke mensen nemen meer en meer de overhand. Daardoor ontstaat er een taalverwarring met begripvolle mensen.
Die taalverwarring werkt op mijn lachspieren omdat de ene groep de andere groep verwijt niet duidelijk te zijn. Een Babylonische spraakverwarring is het gevolg. “Kun jij er nog een touw aan vastknopen?” Blijft het bij prietpraat of is er sprake van enig begrip naar elkaar?

Zweverig versus bot – spirituele mensen versus zakelijke mensen

Spirituele mensen verstaan de kunst om omflourst en verdekt dingen te zeggen. Wanneer je dan goed luistert, weet je toch vaak niet waarover men het heeft. Stel dan als zakelijke persoon een concrete vraag of plaats je een opmerking. Je zult verbaasd zijn hoe een agressieve reactie verpakt wordt in wollige woorden.

Een voorbeeld: Je hoort een verhaal aan en je snapt er geen snars van. Daarop reageert jouw spirituele gesprekspartner: “Het resoneert niet tussen ons…”
Eigenlijk wil die persoon gewoon zeggen: Jij vindt er geen klap aan waarover ik wens te praten. Dat klinkt echter nogal bot! Hier wordt de geit en de kool gespaard. Het gevolg is wel een onduidelijke, oppervlakkige communicatie.

Immaterieel versus gezichtsveld ofwel spirituele mensen versus zakelijke mensen

Spirituele mensen hebben de neiging om het materiele aspect minder belangrijk te vinden. Ik heb me daar altijd enorm tegen verzet. Het immateriele dient even belangrijk te zijn als het materiele. Daardoor groeit schoonheid en begrip. Wanneer je waarde hecht aan een antieke kast komt dat omdat jij waarde hecht aan het leven dat die kast heeft doorgemaakt. Je kunt je zelfs voorstellen hoe meer dan honderd jaar mensen gebruik gemaakt hebben van die kast. Je ziet het fraaie houtwerk, doorleefde patine en de beschadigingen die in de loop der jaren zijn ontstaan. Die kast van jou heeft iets meegemaakt. Dat respecteer je.

Kijkend vanuit een ander gezichtsveld

Dat is kijken vanuit een ander gezichtsveld. Je breidt je gezichtsveld uit door kennis en inzicht. Niet door emoties. Hoe meer je over een bepaald onderwerp weet d.m.v. studie, ervaring, gesprekken. Des te groter kan je bewondering, fascinatie worden voor dat object.
Zo kunnen ware kunstkenners hun kennis optillen naar het niveau van pure spiritualiteit en zal menig zakelijk ingesteld mens zijn wenkbrauwen fronsen.

Mijn oom Nico, antiquair in Vught destijds, mocht een Utrechtse toogkast afleveren aan Drakenstein, de woonplek van onze voormalige koningin Beatrix.
Destijds was ze nog prinses en kreeg zij deze antieke kast van een vriend aangeboden. Mijn oom mocht de kast bij haar afleveren. Die kast was uitvoerig door Beatrix bekeken, betast en goed bevonden. Ze luisterde met verwondering naar het verhaal van herkomst en sprak de woorden: “Nu begrijp ik waarom onze vriend ons deze kast cadeau wil doen voor ons huwelijk! Het spirituele element vormt het hart van deze kast!”

 

Doe wat ik je zeg! Communicatie tussen spirituele mensen en zakelijke mensen

Tijdens een van mijn vele trainingen elders werd ik geconfronteerd met ‘werkmeditatie’ als onderdeel van de training. Ik vond het geweldig, zag echter dat een van de deelnemers volledig flipte. Het korte gesprek staat me nog steeds voor de geest:
“Mag ik je uitnodigen om aan het werk in de tuin te beginnen”, sprak de trainer op een liefdevollle manier. Daarop antwoordde de deelnemer: “Je bedoelt: En nu even doen wat ik zeg?”

Waarop de trainer sprak: “Het komt allemaal door de energetische trillingsverhoging waardoor je nu met mij in discussie wil!” En daarop reageerde mijn college als door een wesp gestoken: “Ok, jij draagt dus geen verantwoordelijkheid voor hetgeen wij hier gaan doen…”
“Ik moet nu voor mezelf kiezen…” zei de trainer en liep weg, waarop mijn college riep: “Ok, doei!”

Volg je hart –  aldus spirituele mensen

Een slogan die bij spirituele mensen voor in de mond ligt is: “Volg je hart”. Voor veel mensen is dit erg vaag, want hoe doe je dat. De reactie in de ogen spreekt boekdelen: “Ik heb geen flauw idee wat ik moet doen!”

Zo kunnen spiritueel ingestelde mensen een afstand scheppen met zakelijke mensen waarbij wel bewustzijn hoog in het vaandel staat. Toch bereiken ze elkaar dan niet. De taal is de grote barriere!

“Dat heb ik doorgekregen…” Kom daar maar eens overheen met jouw opmerking?
“Deze informatie is boven alle twijfel en discussie verheven, want het komt van boven, ver buiten mijn bereik”.

Spiritueel advies

Mij werd jaren geleden geadviseerd om contact op te nemen met een spiritueel hoog begaafde vrouw. Zij zou me kunnen helpen in het proces waarin ik destijds verkeerde.
Vol verwachting reisde ik af naar haar huis. Een riante villa in het Gooi. Ze sprak honderduit en was benieuwd wat ik zoal gedaan had en wat zij voor mij kon betekenen.
De formulering van mijn vraag was heel concreet: “Is het goed om de opleiding los te laten en me te richten op andere activiteiten?”

 

Spirituele mensen versus zakelijke mensen?

Haar advies heeft me dagenlang beziggehouden. Kon er kop noch staart van maken. Schreef uiteindelijk haar advies volledig uit:
“Ik merk dat ik op het 4e chakra erg met jou resoneer, het is duidelijk dat je een oude ziel bent en we kennen elkaar vanuit de tijd uit Tibet. Jij was de monnik waarop ik heimelijk verliefd was. Ik krijg onder andere ook door dat je wist destijds dat ik verliefd op je was, maar je was in jouw hoedanigheid niet in staat mijn liefde te beantwoorden. Jouw waarheid stond vaak haaks op mijn kosmische intuitie en ik raakte vervreemd van je.

Kun jij het nog volgen?

Nu merk ik dat ik ook andere boodschappen doorkrijg. Volg je hart is onvoldoende voor jou, je dient eerst je kruinchakra te zuiveren zodat je optimaal je af kunt stemmen. Ben jij  je bewust dat je een lichtwerker bent en dat jouw 5e chakra je soms in de weg staat. Je openheid en naiviteit geeft soms kans aan entiteiten om bezit van je te nemen. Dan raak je vervreemd van de hoge trillingsfrequentie en word je vermoeid en onzeker. Juist die vibratie van je hart en je zonnevlecht zorgen ervoor dat dingen je lukken. Alles is je gelukt tot nu toe….zelfs na je verlies erken jij je leermoment..Velen zouden afhaken maar jij blijft in verbinding met jouw hart. Het gaat immers om de reis, niet de bestemming”

Ik betaalde grof 120 euro en stond beteuterd buiten op de stoep. “Wat moet ik met deze informatie, ik snap er geen zak van!”

Het gaat om de reis

Zelf had ik een lange reis afgelegd vanuit Frankrijk om naar dit’ Orakel van Delphi’ (ze woont weliswaar in Laren) te luisteren. Anderen waren laaiend enthousiast over haar. Ik niet!

Toen ik haar na enkele dagen opbelde en mijn twijfels uitsprak over haar advies, zei ze pinnig: “Helaas, dat staat niet in mijn kosmische contract!” en hing op.
Daar zat ik: “het gaat om de reis, niet de bestemming!” Wat een dooddoener zeg! Natuurlijk wil ik met al mijn inspanningen mijn doel bereiken. Begrijp echt wel dat de reis naar het doel heel belangrijk is. Wil echter mijn doel wel bereiken!! Toch hield ze mij bezig.

Er was een wachtlijst bij haar, ik had getroffen zei ze me, dat ik zo snel bij haar terecht kon. Meestal moesten mensen een half jaar wachten. Nu had ik contact gemaakt met haar waarheid, niet de mijne. Dat moest ik serieus onder ogen zien.

Spirituele mensen versus zakelijke mensen met een goed bewustzijn

Mensen die voor mij bewust zijn, hebben veelal begrip en besef van de situatie waarin ze verkeren. Ze kunnen vanuit hun helderheid en doorleefde wijsheid oprechte adviezen geven. Adviezen die geen zweeftaal bevatten, maar concreet zijn. Het bevattingsvermogen van mensen met een hoog bewustzijn is dan ook groot. Hun gezichtsveld is uitgebreid, ze vinden zaken niet snel gek. Daar voel ik me dan ook thuis en begrepen.

Dit klopt ook met mijn eigen adagio: “Er bestaan geen gekke dingen in het leven, hooguit vreemde!” Met zo’n opmerking schep je voor jezelf de ruimte om verder te kijken. Om te experimenteren en niet alles voor zoete koek te aanvaarden.

Het zijn juist die zaken waar je nog weinig of niks van weet. Ervaringen die je nog niet hebt gehad. Helaas zijn er teveel mensen die elke nieuwe ervaring uit de weg gaan. Bewustzijn en spiritualiteit gaan heel goed samen wanneer de taal afgestemd is op elkaar. Men moet niet schieten in mythische, kosmisch afgestemde prietpraat!

Het spirituele adagio

Wanneer ben je spiritueel?
Wat houdt spiritualiteit werkelijk in?
Is spiritualiteit te leren of is het aangeleerd?

Is spiritualiteit een houding of een overtuiging?
Veel intellectuelen beroepen zich op hun spiritualiteit. Maar wat bedoelen ze dan feitelijk? Het immateriele staat centraal, daaruit putten ze kracht. Het gaat niet om het eindresultaat, maar de zelfwaardering tijdens het hele proces. Van grote denkers, uitvinders weten we dat zij vaak de oplossing aangereikt kregen via hun dromen of symbolen.

Wanneer spiritualiteit een overtuiging is, ga je anderen met jouw overtuiging bekeren. Lastiger zelfs, je probeert hen in te laten zien dat ze verkeerd denken. “When you meet the Guru on the street, just kill him” was de titel van een boekje, wat ik ooit van mijn partner kreeg na zijn bezoek aan New York. Wees dus op je hoede wanneer iemand zegt heel spiritueel te zijn en het jou even wil vertellen hoe jij leven moet!

Is spiritualiteit dan wel te leren?

Dr. Roy Martina verwoordt het duidelijk: “Groei is de motor van spiritualiteit, groei is streven om de beste versie van jezelf te worden. En dat houdt in streven om steeds liefdevoller te worden, steeds meer passie,steeds meer leren over het leven zelf, jezelf blijven uitdagen met nieuwe dingen. Zolang je blijft leren, je zelf blijft ontwikkelen, ben je bezig met je levensdoel. Wanneer je denkt het allemaal te weten, dan kom je in de stagnatie en stopt het leren”.

Mijn oude vriend en huisarts dr. Herman Bouwkamp zei steeds weer: “We zijn geboren met 5 zintuigen maar ook met 5 para-zintuigen, die we helaas verliezen door onze opvoeding”. En dan merk je nu om je heen een enorme bewondering voor hen die de para-zintuigen niet verloren hebben door de opvoeding. We hebben de neiging hen op een voetstuk te zetten. Besef echter dat jij jouw para-zintuigen in de achtstand gezet hebt. Met wat oefening en discipline kun je er weer gebruik van maken.

Wanneer ben je spiritueel?

Weet jij dat? Ik niet!
Velen noemen zich spiritueel, terwijl ik hen zwevers noem die prietpraat uitslaan zonder de juiste voedingsbodem. Spirituele mensen zijn voor mij liefdevol, het hart op de juiste plek en in staat om zich af te stemmen op hun Hogere Zelf, hun Gidsen.

Tevens verstaan ze de kunst om de symbolen die het leven ons voorhoudt, te verstaan of althans een verklaring daaraan kunnen geven. Een vlinder toont volgens veel spirituele mensen een teken van het transformatieproces. Dan dien je nog wel te weten wat jouw transformatieproces behelst: waar ga je naar toe? Wat is je levensdoel?

Spirituele mensen versus zakelijke mensen: kwestie van bewustzijn

Er is dan ook niet zo’n groot verschil tussen een spiritueel mens en een bewust mens. Iemand die kiest voor bewustzijn en daarbij signalen niet schuwt. Iemand die bereid is om naar de eigen droomsignalen te kijken. “Wat komt de droom mij vertellen? Waar staan alle losse elementen in de droom voor? Wat kan ik daarmee?”

De onstoffelijke wereld laat ons van alles zien. Mensen met een ‘bijna-dood-ervaring’ weten dat soms haarfijn te vertellen.
Een mooi voorbeeld vond ik mijn moeder. Ze kreeg aan het einde van haar leven een droom die ze graag met mij wilde delen.

Haar bijna-dood-ervaring

“Ik was in een prachtig blauw landschap. Alles was blauw. Ik zag blauwe bomen, blauwe struiken, blauwe bloemen. En daar liep ook een vrouw in een lang blauw gewaad. Ik herkende haar meteen. Het was Maria, waar ik zo vaak voor gebeden heb. En dan zie ik ook een man op me afkomen, helemaal in het blauw. Wanneer hij vlakbij is, schrik ik, omdat het mijn man is. Hij reageert bozig en totaal niet blij: “Wat kom jij hier doen?” ….het wordt stil en ik ben plotseling weer in het ziekenhuis. Voel me vreemd, wat moet ik met dit verhaal?” vraagt mijn moeder mij met grote ogen aankijkend.

“Is er iemand waarmee je nog iets wilt bespreken of afwerken voordat je weg kunt gaan naar het Licht?” vraag ik haar. En onmiddellijk reageert mijn moeder met tranen in de ogen. “Mijn ex-schoondochter, ik heb haar zo slecht behandeld…ik weet niet of ze nog wel op bezoek wil komen….”
Ze is op bezoek gekomen en twee dagen later sliep mijn moeder vreedzaam in. Is dit geen prachtige spirituele ervaring?

Luister naar je hart

Los van alle spirituele prietpraat, bladen waarin alleen maar te lezen staat dat je happy ‘moet’ zijn in dit leven, brengen je soms verder weg van jouw oerverlangen. Van jouw para-zintuigen waarmee je weer omgaat en ze ook leert vertrouwen.

Durf werkelijk te luisteren naar je hart. Hoe je dat doet?

Ga rustig zitten en schakel even alle externe signalen uit: telefoon, huisbel, radio. Neem tijd voor jezelf. Maak het je gemakkelijk en luister dan naar het ritme van je ademhaling.

Adem bewust in en uit. Volg met aandacht je ademhalingsstroom: hoe je ademhaling door je neus naar je longen gaat en van daaruit door je mond krachtig naar buiten wordt geblazen.

Doe dat enkele malen heel bewust.
Ga dan naar de plek van je hart in je lichaam. Visualiseer (stel je gewoon voor) dat jij je hart kunt zien. Poets je hart op zodat het mooi rood doorbloed blinkt. Kijk dan naar je hart. En stel je voor dat je hart je iets wil zeggen. Wat komt er NU spontaan bij je naar boven?

Neem dit mee als een boodschap vanuit je para-zintuigen.

Schrijf die boodschap voor jezelf op en hang die ergens in je huis op een prominente plek op. Je zult merken dat de boodschap zijn werk gaat doen.
Ik ben benieuwd. Deel je ervaring wanneer je dat wilt a.u.b.

Collectief woon-werkproject 15

Collectief woon-werkproject in Frankrijk. Op zoek naar de juiste accommodatie.

Collectief woon-werkproject in Frankrijk zoekt deelnemers en geschikte accommodatie.

collectief woon-werkprojectCollectief woon-werkproject vormt de toekomst .Een collectief woon-werkproject heeft dan wellicht meer kans van slagen dan nu? Nu zijn het nog voornamelijk pioniers die een collectief woon-werkproject durven opzetten. Er is namelijk moed voor nodig.

Geef jezelf 10 minuten om te kijken of dit collectief woon-werkproject ook bij jou past, nu of in de toekomst.
Het is duidelijk dat onze samenleving wel moet zoeken naar andere woonvormen. Bejaardenhuizen houden op te bestaan. Veel ouderen willen nog van alles met hun leven. Het liefst samen met jongeren en dieren om zich heen.

Passie pensioneert nooit klinkt niet voor iedereen als muziek in de oren. Je dient je werk te zien als duidelijke bron van inspiratie. Waarbij zin en betekenis gegeven wordt aan je leven.

Wie wil dit nu niet? Achter de geraniums zitten is alleen weggelegd voor mensen die tijdens hun werkzame leven zich lichamelijk kapot gewerkt hebben. Ze zijn op. Kunnen niet meer. Zijn blij dat ze achter de geraniums hun oude dag kunnen slijten.

Je bent echter nog jong van geest. En je wilt met je talenten nog wat betekenen voor de samenleving. Gelooft in een betere wereld waaraan jij je steentje wilt blijven bijdragen. Liefst samen met jonge mensen.
Dan biedt dit project wellicht perspectief!

Prof. zelfonthulling 9

Professionele zelfonthulling: nabijheid of professionele afstand?

Professionele zelfonthulling: nabijheid of professionele afstand?

professionele zelfonthulling-nabijheid versus afstandBinnen therapie is professionele afstand meer voor de handliggend dan nabijheid die ontstaat door professionele zelfonthulling.
Angst om autoriteit te verliezen?( Mag ik 8 minuten van je tijd?
Lees dan het hele artikel.)
Waarom zijn therapeuten/counselors zo bang voor het stigma dat bij zelfonthulling hun autoriteit  verkleind zal worden? Zelfonthulling kan juist een krachtige interventie zijn, mits je weet wat je wilt onthullen. De onthulling dient namelijk niet een lang verhaal te zijn dat uitgestort wordt over jouw client. Dan ben je – wat ik noem – emotioneel aan het ‘braken’ en daar zit niemand op te wachten.
Door openheid te tonen, kwetsbaarheid te laten zien en intense gevoelens te delen, nodigt de therapeut/counselor het groepslid uit hetzelfde te doen.

Vertrouwen 11

Vertrouwen – vertrouwenscrisis – vertrouwensrelatie.

Vertrouwen

Vertrouwen is de bereidheid van een persoon om afhankelijk te zijn van de daden van een ander persoon. Je gelooft dat die ander eerlijk is en je vertrouwt op je gevoel. Soms kun je echter te goed van vertrouwen zijn omdat je ervan uitgaat dat die ander ook eerlijk is.

Nog nooit ben ik in mijn leven in zo’n vertrouwenscrisis terecht gekomen. Liefde kan blind zijn maar kan ook harten openen die voorheen verhardt waren. Je kunt je geliefde verliezen, verlaten vanuit eigen keuze. Terugkijkend heb ik enkele lessen moeten leren waarvan ik het bestaan niet eens kende.