Rechtop in de wind-Blijven geloven in jezelf-moed

Ik luister naar mijn roeping: coach of counselor…(2019)

 Ik luister naar mijn roeping…
Coach-zijn tussen de mensen…
Als counselor werken met en voor mensen.

coach of counselor-counselor-roepingOm te luisteren naar je roeping, dien je ten eerste wel de verstilling in te gaan. En ten tweede leren luisteren naar je hart. Wat komt je hart jou vertellen? Hoe kun je vormgeven aan je droom? Wat heb je nodig om je droom tot leven te laten komen? Is coach of counselor worden mijn grote uitdaging? Wil ik werken met en voor mensen of doe ik deze training alleen voor mezelf?

 

 

 

 

 

Opleiding, kennis en inzicht is een eerste stap. Tegelijkertijd is dit ook een beperkte stap. Wat eraan vooraf gaat is jouw attitude: jouw gedrag en gewoontes. Jouw levenskunst weten om te zetten in compassie aan de ene kant en kunde aan de andere kant.

Tevens vraagt het van je om de ‘kunst van counseling’ te verstaan. Die kunst bestaat uit onder andere: (zelf)inzicht, kunnen confronteren, maar ook nabij kunnen zijn. Daarnaast onvoorwaardelijk liefdevol kunnen zijn en professionele zelfonthulling. Tevens de bereidheid om te kunnen buigen wanneer blijkt dat jij niet de gewenste persoon bent voor iemands proces.

Hoe kom je daar achter? Bestaat er een levensschool voor een coach of counselor?

coach of counselor-counselor-roepingJa, die bestaat er. Meer dan 30 jaar hebben we een opleiding vorm gegeven waarbij de eigen levenservaring centraal stond. Daarnaast werd theorie aangeboden om je levenservaring in een bedding te leggen. Te kunnen zien wat het betekent om in een bepaalde fase van je leven een beslissing te nemen.

 

 

 

Waarom willen mensen pas veranderen in een crisis-situatie? Wat heeft de coach of counselor dan te bieden?

Veranderen is voor veel mensen eng! Men heeft geen idee wat hen te wachten staat. Er wordt gevraagd om te springen, maar hoe diep val je dan? Is er opvang wanneer het me niet lukt? Hoe ga ik straks om met mijn thuissituatie die deze ervaring niet heeft gehad?

coach of counselor-counselor-roepingVragen die van je eisen om stil te staan bij je diepste drijfveer: jouw roeping om coach of counselor te willen worden.
* Wat is je diepste drijfveer  om coach of counselor te willen worden?
* Waarom wil je in de hulpverlening?
* Wat heb je te bieden als coach of counselor om anderen te kunnen helpen?
* Wordt jouw hulp als coach of counselor op prijs gesteld?
* Zit men op jouw hulp als coach of counselor te wachten?
* Wanneer heb je voor het eerst van je leven gevoeld dat jij ertoe
doet in het contact met anderen?

Hulpverlenen is confronteren

coach of counselor-counselor-roeping‘Zachte heelmeesters maken stinkende wonden’ een gezegde dat je zeker weleens gehoord hebt. Wat bedoelt men daarmee? Binnen het coach of counselor proces dien jij jezelf te zijn. Dit houdt in authentiek, onvoorwaardelijk liefdevol, en bereid om te confronteren. Confrontaties die leiden tot een schok in het bewustzijn van die ander. De ander mag ‘wakker geschud’ worden. Jij bent ervoor om dit te bewerkstelligen. Jouw taak is om je kennis, kunde en levenservaring in te zetten voor het algemeen belang. Niet voor jouw eigen belang!

Zachte heelmeesters

Je kent ze ongetwijfeld. Mensen die lieve woordjes zeggen zonder inhoud. Die je feliciteren zonder iets persoonlijks te zeggen. Mensen die steeds in het spoor wensen te lopen en je willen ontzien. Het zijn juist deze mensen die je niet zien! Zij houden vast aan fatsoensnormen, lopen met samengeknepen billen door het leven. Het zijn de ‘voorzichtige’ mensen die vooral de ander niet willen raken.

Deze zachte heelmeester doet meer kwaad dan goed! Zeker wanneer je coach of counselor bent.
Bij het stervensproces van mijn vader zag ik veel zachte heelmeesters. “Ach, het komt wel goed Linnard” zei men tegen mijn stervende vader. Toen hij me vroeg: “Ga ik dood?” zei ik: “Ja, de dokters kunnen niks meer voor je doen, laten we samen eens kijken wat jezelf nog wilt op dit moment…”

De mooiste periode voor mij in het contact met mijn vader brak aan. Het is de meest heilzame periode voor ons samen geweest. Ik kon nabij zijn met mijn kunde en liefdevolheid zonder mezelf te verliezen in verdriet. Ik had altijd een heel slechte relatie met mijn vader. Nu werd er een nieuwe relatie geboren! Hij, maar ook ik, was er klaar voor.

Eens meester, altijd meester?

coach of counselor-counselor-roepingHet uitleggen en doorgeven zit blijkbaar toch in mijn bloed. Als leerkracht vond ik het boeiend om moeilijke materie toegankelijk te maken.  Als docent aan de faculteit pedagogiek genoot ik van de felle discussies met de studenten. Ik daagde hen uit om zelf te denken en geen citaten te herhalen.

Nu – in de volgende levensfase – komt het onderrichten opnieuw terug op mijn pad. Anders dan voorheen. Ik heb nu meer de rust. Vind het heerlijk om met gemotiveerde mensen aan de slag te gaan. Wil geen energie meer steken in het motiveren van mensen, maar in hun groei en bewustwording. Dan wordt meesterschap ook boeiend omdat je aan de ene kant de meester bent en aan de andere kant wel degelijk de student. Iedereen houdt ook mij een spiegel voor. Ik kan opnieuw kijken in die spiegel. Mag stilstaan bij de doorleefde methodieken. Mag trots zijn op hen die deze methodiek oppakken als coach of counselor en inzetten voor het algemeen belang.

Intensieve week in de Dordogne – in contact met je roeping

coach of counselor-counselor-roepingEindelijk is het dan zover. Kon niet langer de vraag blijven omzeilen. Mensen vroegen me of het mogelijk was enkele aspecten van de opleiding opnieuw aan te bieden. Dit als aanvulling op hun bestaande professie als therapeut/hulpverlener – coach of counselor.

Welke elementen wil ik graag opnieuw onder de aandacht brengen? Met die vraag heb ik enkele weken geworsteld. Toch kwamen steeds drie aspecten naar boven:

Ten eerste een unieke counselingsmethodiek waarbij je naar de kern gaat van het probleem. Daar kun je dan vanuit het nieuwe inzicht je conclusies aan verbinden. Dat geeft ruimte. Je wordt tevens uitgedaagd om het inzicht om te zetten in actie.

Ten tweede werk ik altijd met het onderbewuste. Je grootste potentieel zien we niet. Ik vergelijk dat met een ijsberg. Het puntje boven water – ons bewustzijn – kunnen we zien. Het grootste deel – ons onderbewustzijn – zien we echter niet. Maar het is er wel!
Binnen tekening-analyse werk ik met dit onderbewustzijn. Het geeft die informatie die je opgeslagen hebt maar die niet aan de oppervlakte ligt.

En ten derde wil ik mensen leren om een behandelplan op te stellen. Een behandelplan is niet meer en niet minder dan een strategie waarmee je aan de slag gaat. Het is jouw ultieme motivatie. Tevens is het dermate transparent dat een andere therapeut verder zou kunnen. Die kan verder op het spoor dat jij hebt uitgezet.  Veel alternatieve therapeuten werken te ad hoc.
Vandaag heb ik hier pijn, morgen daar. “Kun je me helpen?” Zonder daarbij op zoek te gaan naar de oorzaak.

Terug naar de BRON

coach of counselor-counselor-roepingBinnen deze week gaan we steeds ervaren wat het betekent om ‘terug te gaan naar de Bron’. Waar zit die Bron? Hoe kan ik daarmee communiceren? Is de informatie betrouwbaar die komt vanuit die Bron? Actueel bij zowel coach of counselor proces.

Jouw Bron is jouw uniek archief. Alles ligt daarin opgeslagen. Alleen jij hebt in de loop der jaren de sleutel ergens weggelegd en je bent vergeten waar die ligt. Je zoekt terwijl de oplossing zo dichtbij is. Je zoekt steeds buiten jezelf. Heerlijk om anderen dan de schuld te geven. Jouw leven zou anders geweest zijn zonder dit probleem, denk je soms. Maar juist deze problemen zijn op jouw pad gekomen om je iets te leren.

 

Het leven als leerschool en roeping

coach of counselor-counselor-roeping“Waartoe zijn we op aarde?” was de eerste vraag tijdens de godsdienstlessen op de basisschool, 60 jaar geleden. We dreunden dan “om hier en hiernamaals gelukkig te zijn!” Meneer pastoor blij, jij verward. Want wat betekent toch in hemelsnaam: ‘om hier en hiernamaals gelukkig te zijn?”

Geluk is een verzameling van mooie ervaringen waar je met plezier naar terugkijkt. Geluk overkomt ons echter meestal na een minder plezierige periode.
In de t.v-serie van jaren geleden “Toen was geluk nog heel gewoon” kwamen mooie voorbeelden voorbij. Met gewassen haren op zaterdagavond voor de buis met een chippy en een glaasje fris. Geluk was dat moment. Mogen genieten van het samen t.v. kijken met iets lekkers. En zo herken jij in jouw leven ontegenzeggelijk tientallen voorbeelden.

Voor het vertrek naar het ‘hiernamaals’

coach of counselor-counselor-roepingMaar wat is geluk in het hiernamaals? Geloof ik wel in het hiernamaals? Bestaat dat wel echt? Dat is op zich niet belangrijk. Wat wel belangrijk is, is de vraag daaronder. Vragen die bij stervenden om de hoek komen kijken. Juist wanneer ze bij de brug zijn aangekomen. De brug die dit leven verbindt met het andere leven na de dood.
Ten eerste:         “Heb je genoeg ervaringen opgedaan in je leven?
Ten tweede:       “Hoe heb je jouw grenzen verlegd?”
Ten derde:          “Heb je geluisterd naar je hart?”
Ten vierde:         “Ben je geworden wie je graag wilde worden?”

Maar ook:  Heb je genoten van de alledaagse dingen? Hoe ging je om met je medemens? Was je er voor de ander?

Invulling van een workshop hier

coach of counselor-counselor-roepingHoe mag jij je zo’n intensieve week voorstellen bij ons in de Dordogne?
Laat ik je meenemen en een korte schets geven van het dagritme:

08.00 – 08.30 uur:      Ochtendmeditatie;
09.00 – 09.45 uur:      Ontbijt en corvee;
10.00 – 13.00 uur:      Ochtendsessie met Loek;
13.00 – 14.00 uur:      Lunch en corvee;
14.00 – 15.00 uur:       Werkmeditatie;
16.00 – 18.00 uur:      Middagsessie met praktijkoefeningen en
individuele sessie met co-trainers;
19.30 – 20.30 uur:      Diner en corvee;
20.30 – 22.00 uur:      Nabespreking/zelfstudie/en soms een film.

Wat heb ik eraan? Luisterend naar je roeping?

coach of counselor-counselor-roepingEn dit doen we dan vanaf jouw aankomst tot en je vertrek. Op zaterdagochtend is er een ontbijt als afronding waarna we onze gasten uitzwaaien.
Uit onze ervaring blijkt dat mensen verwonderd zijn over hetgeen er plaats kan vinden in zo’n week.
*De intensiteit van zo’n week is enorm groot.
*Je bent met een groep ‘gelijkgestemden’ bij elkaar.
*Er is geen afleiding vanuit het thuisfront.
* Je kunt je helemaal focussen op jezelf en de nieuwe inzichten.
* Men leert deze inzichten middels praktijkoefeningen toepassen op elkaar.
* Het zelfvertrouwen groeit en geeft je attitude een enorme boost mee.
Met die bagage ga je als een HEEL mens terug naar huis. De gelukservaringen van de week resoneren na en het leven daagt je uit om met deze ervaringen aan de slag te gaan.

Nazorg als service voor jou als coach of counselor

coach of counselor-counselor-roepingNa enkele maanden kom je terug voor de verdieping van deze ervaringen en om aan jezelf, de groep en ons je kunde te tonen. Daarna ontvang je een certificaat. Dit geeft je de bevoegdheid om je aan te melden bij een beroepsvereniging. Ik ben een onderwijsmens in hart en nieren met veel ervaring. Dat biedt de garantie van een goed onderbouwd leerplan voor de workshop.

Na afloop van de intensieve opleiding worden soms jouw sessies vergoed door de zorgverzekeraars. Hoewel je hier zelf veel energie in moet steken. Het is dan ook de vraag of je daar naar moet streven. Werken met gemotiveerde clienten is uiteindelijk je doel. Bewustwording kun je niet afdwingen! Je bent er aan toe om met de flow mee te gaan omdat je direct resultaat ziet.

Deelnemers aan deze intensieve week kunnen rekenen op intensieve skype-begeleiding tijdens hun werkervaringen elders (in Nederland, Belgie of Frankrijk).

Roeping: Word je coach of counselor?

Wat weerhoudt jou ervan om deel te nemen aan deze intensieve week?
Inschrijven is nu reeds mogelijk.  Voor vragen je contact met ons opnemen of een mail sturen naar: loekknippels@het-ihc.nl   Bij voldoende deelname starten we in het najaar van 13 – 19 oktober en 3 – 9 november 2019. De vervolgweken zijn dan in het voorjaar van 2020.
Kosten: 1150,= euro voor deze intensieve opleiding. (inclusief syllabus, verblijfskosten) exclusief reiskosten. Meerijden met elkaar is een optie, of vliegen vanaf Rotterdam naar Bergerac.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *