De wereld heeft jou nodig 1

De wereld heeft jou nodig! Lichtwerkers kom in actie!

De wereld heeft jou nodig!
Lichtwerkers kom in actie!

wereld heeft jou nodig

De wereld heeft jou nodig: Heb jij daar weleens bij stil gestaan?
Dit impliceert dat jij de wereld ook wat te bieden hebt. Ieder mens heeft de wereld wat te bieden mits hij/zij bereid is zijn/haar kwaliteiten ook in dienst te stellen voor de ander. En ben je bereid om als Lichtwerker in actie te komen.

Hoe ervaar je dat?

Op dit moment zijn er in de wereld honderdduizenden Lichtwerkers. Allemaal mensen met een groeiend bewustzijn die slechts een doel hebben: jou te laten ontwaken.

Ontwaken, uit wat?
We zijn nog steeds slachtoffers vanuit angst en macht die over ons uitgeoefend wordt. Dat betekent dat we de neiging hebben ons mee te laten trekken naar de duisternis. Daar heerst de angst. Daar zijn machten die jou als ‘prooi’ zien en ervan genieten dat jij niet tot volle bloei komt.

Magische tijd

wereld heeft jou nodigWe leven op dit moment in een ‘magische tijd’, een tijd waarin alles in versnelling aan het komen is. Mensen worden zich bewuster van hetgeen er in en om hen gebeurt. Men is bereid om in actie te komen. Men voelt aan alles dat de tijd van ‘nemen’ voorbij is. De tijd van ‘geven’ breekt aan: tijd voor compassie en liefde.

Tijd van de technologie gaat maar door, terwijl op menselijk niveau indrukwekkende processen plaats vinden waarbij de techniek een aanvullende rol speelt. De wetenschap krabt zich achter de oren hoe het in hemelsnaam toch mogelijk is dat bepaalde processen zo in een versnelling komen. We spreken over Nieuwe Tijds kinderen die veel bewuster en gevoeliger zijn en processen sneller onder de knie hebben. Processen rondom bewustwording en het aanvoelen van de hogere trillingen. Bewustzijn is daarin de hoogste trilling. Naar die fase zijn we allemaal aan het gaan.

Het duister blijft trekken – de wereld heeft jou nodig

Wanneer we leren om onze angst meer los te laten, kunnen we werken aan een hoger bewustwording. Dan is het wel belangrijk dat je loskomt van duistere machten. Die machten vind je overal om je heen: kerk, bank, school, instituties die jou willen ‘inpassen’ in hun systeem waardoor je niet meer vrij kunt denken en handelen.

Duistere krachten heb ik ervaren tijdens de economische crisis van 2008. Banken en andere macht-instituten waren op de hoogte. Toch adviseerde de bank ons een overbruggingskrediet van 4 ton te nemen. Vlak na de koop van ons nieuwe project stortte de economie in en waren we al ons geld kwijt. Van enige zorgplicht van de bank hebben we niks ervaren!

We zijn gaan vechten: procederen en brieven schrijven. Niks hielp. De macht van deze duistere krachten is zo groot dat jij als klein individu daar niet tegenop gewassen bent. Zij winnen. Jij verkeert daardoor in hun macht. De angst groeit. Angst voor tekort, voor alles wat jou zou kunnen beinvloeden. En dat is gigantisch. Zelfs de fiscus deed mee aan dit duistere spel.

Liefde en compassie

Wanneer je echter de duistere periode af kunt sluiten, kom je terecht in de fase van ‘liefde en compassie’.
Hoe sluit je de duistere periode af:
1.      Zelfinzicht;
2.      Juiste adviezen  integreren in je leven;
3.      Door op zoek te gaan naar de hoogste trilling.

Dan ervaar je op een bepaald moment compassie. Echte betrokkenheid bij je mede-mens, bij de processen die je doormaakt en bij situaties in de wereld die om jouw oprechte aandacht vragen.

De wereld heeft jou nodig: Het elfde gebod

We leven in een Joods-Christelijke samenleving waarbij we de Tien-Geboden als uitgangspunt nemen. Afgelopen maandag tijdens de ceremonie in Auschwitz kwam daar het Elfde Gebod bij: “Gij zult niet onverschillig zijn!”

wereld heeft jou nodigDit gebod lijkt me meer dan ooit van toepassing op hetgeen nu in de wereld aan het gebeuren is. We mogen ons niet wegdraaien bij zoveel oorlog, leed, onderdrukking en xenofobie.

We kunnen niet zeggen “Wir haben es nicht gewusst!” Alles wat er in de wereld gebeurt, heeft direct en indirect een gevolg voor onze eigen ontwikkeling/groei tot zelfbewust wezen.

 

Drie belangrijke processen staan nu centraal

Laat ik de belangrijke processen nader bekijken:
1.      Werken aan jezelf: wat is dat en hoe doe je dat?
2.      Durf anderen te inspireren: hoe en waarmee?
3.      Richt je licht op plaatsen/situaties waar het duister is.

De wereld heeft jou nodig: Werken aan jezelf

wereld heeft jou nodigOp elke hoek van de straat vind je tegenwoordig centra waar je ‘aan jezelf’ kunt werken. Dat kunnen yoga-studio’s zijn, trainingscentra voor zelfbewustzijn. bewustwordingsbijeenkomsten, samen praten over de invulling van de buurt, bijscholingslessen.

Wat is dat eigenlijk: werken aan jezelf?
Je gaat er dan vanuit dat je als mens te veranderen bent. Dat je iets kunt veranderen waardoor je gelukkiger in het leven staat? Of is het vooral een nieuwe tijds slogan om weer iets op de markt te brengen?’

Jezelf, je ziel is onveranderbaar. Je gedrag daarentegen kan wel veranderen. Je houding hoe jij op situaties reageert, kan ook veranderen met een groeiend inzicht.

Werken aan jezelf is vooral aandacht hebben voor de bedoeling van jouw ziel. Wat wil jouw ziel hier doen op aarde? Dat weet alleen jouw ziel. Jij kunt dus proberen contact te maken met jouw ziel om inzicht te krijgen in je levensopdracht. Je ziel sterft nooit, je lijf verdwijnt en heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Je ziel is onsterfelijk en zal doorgaan, ook na jouw dood.

In onze ziel zit dus de meest waardevolle informatie over onszelf: wat we hier te doen hebben, wat we dienen aan te pakken om te groeien, om op te klimmen naar een hoger trillingsgetal waardoor je niet weer eenzelfde ervaring hoeft te ondergaan maar verder kunt evolueren.

Uiteindelijk is het vooral de grote ontdekking dat jij een voertuig bent van de Grote Schepper om hier op aarde te scheppen. Om de aarde mooier te maken en om met meer verantwoordelijkheid om te gaan met Moeder aarde.

In alle religies komt dit wel ter sprake, alleen jammer dat men er zoveel omheen gebouwd heeft waardoor de zoektcht naar de ziel in de schaduw is komen staan. Men heeft het instituut belangrijker gemaakt dan de oorspronkelijke opdracht.

De wereld heeft jou nodig: Hoe inspireer jij anderen?

wereld heeft jou nodigWanneer het belangrijk is dat jij jouw inzichten doorgeeft, zul je automatisch zoeken naar vormen om dit te kunnen doen. Je kunt gaan schrijven, je kunt het uitdragen. Sommigen schreeuwen het uit!

Alles is steeds erop gericht dat anderen het horen. Dat zij er iets mee kunnen doen. Inspiratie leidt dan tot inzicht en gaat over in handelen.

Nu spreken we helaas te weinig over ieders inspiratie-bron. Elk mens heeft namelijk kwaliteiten waarmee hij/zij de ander kan inspireren, mits die open staat voor jouw inzicht.

Groten der Aarde

Groten der aarde spreken meer tot de verbeelding: Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King. Tegenwoording horen we vooral de namen van innovators – grote vernieuwers – Mark Zuckerberg, Steve Jobs, niet te vergeten de internet grootvader Tim Berners Lee.

wereld heeft jou nodigDe geschiedenis heeft ons geleerd dat grote veranderingen mogelijk zijn, net zoals de stap van de paardenkoets naar de hybride auto van nu!

Ook filosofen hebben ons door de eeuwen heen geinspireerd om het heft zelf in handen te nemen. Grote denkers gingen ons voor waarbij jouw autonomie centraal stond.

Levensvragen

Levensvragen stonden voorop:
*       Wie ben je?
*       Wat wil je?
*       Hoe geef je vorm aan jouw talenten?
*       Wanneer ben jij gelukkig?
*       Is het leven maakbaar?

wereld heeft jou nodigBij al deze vragen kwam men steeds bij jou terug: ben jij in staat om de regie over je leven in eigen handen te nemen? Als autonoom mens die ingebed is in een familie met allerlei waarden en normen, kost het soms veel moeite om hiervan los te komen en je eigen leven te gaan leiden.

Soms is er zelfs moed voor nodig om familiale banden te verbreken om de autonomie te herstellen en je eigen leven te gaan leiden.

Het kan niet de bedoeling zijn dat je een copy wordt van je ouders, want  dan gaat de evolutie achteruit. Hooguit neem je die kwaliteiten over die jou verder brengen in jouw persoonlijke proces: zoals bijvoorbeeld: kwetsbaarheid, veerkracht, moed, creativiteit.

Inspiratie kun je dan ook overal vandaan halen. Het kan je optillen en het kan je aanmoedigen om jouw koers te vervolgen of juist een andere weg in te slaan. De keuze is altijd aan jou!

De wereld heeft jou nodig: Richt je licht waar het duister is

Hebben we niet allemaal de plicht om wantoestanden aan te pakken? Zijn we niet allemaal rentmeesters van deze aarde? Dit houdt wel in dat we de verantwoording nemen voor de aarde.

En op dit moment is Moeder Aarde ziek. Ze is ziek geworden doordat wij haar slecht behandelen en uitputten. Dat heeft vergaande gevolgen, want als Moeder Aarde ziek is, kan ze ook geen gezonde producten aan ons geven.

Zelfvergiftiging

wereld heeft jou nodigIn wezen zijn we onszelf aan het vergiftigen!
Dat moet toch een shock in jouw bewustwording geven? Jij bent mede verantwoordelijk voor de zelfvergiftiging die op grote schaal nu plaatsvindt.

Alles wat eentonig is, wat te massaal is, blijkt kwetsbaar te zijn. Dat weten we vanuit de monocultuur. Teveel dezelfde gewassen op een land, maakt de gewassen kwetsbaar. Komt er een ziekte in het gewas, dan gaat alles eraan. Spreiding en diversiteit (diversiteit en duurzaamheid, de woorden van deze tijd) blijken de enige oplossing te zijn evenals terug naar klein en overzichtelijk. Grootgroeien door klein te blijven, zou dan het uitgangspunt moeten worden.

De hele bio-industrie is een  dolksteek in het hart van onze bewustwording. Dieren lijden onnodig en hebben geen diervriendelijk leven. We zijn het ‘gewoon’ gaan vinden doordat we allemaal een goedkoop stukje vlees op ons bordje willen hebben.

Boeren worden zwaar gesubsidieerd om hun kop boven water te houden. Een totaal ongezonde sector is er ontstaan waar economie het wint van ‘gezond boeren verstand’.

Gezond boeren verstand

Mijn vader was in hart en ziel een boerenzoon. Genoot van de dieren die hij had en de akker die hij kon bewerken. Ik hoor hem nog zeggen: “Dat gaat niet op mijn land gebeuren, dat is pure zelfvergiftiging!”

Hij had het over onkruidverdelgers. Met schoffel en op zijn knieen werd het onkruid verwijderd. Wat smaakten de worteltjes heerlijk van zijn landje! De melk van onze koe leverde ook boter en karnemelk op. Nooit meer heb ik die heerlijke smaakvolle boter nog geproefd: de boter uit mijn kinderjaren.

We dienen te beseffen dat alle negatieve trillingen op de aarde, veroorzaakt door de mens, ons beinvloeden. Alleen wij kunnen die trillingen ombuigen, veranderen.

Ik weet niet of er ooit onderzoek gedaan is naar de emotionele toestand van mensen die vlakbij een dierenslachterij wonen? Zelf heb ik kortstondig naast een opkoper van slacht-schapen gewoond. De man was onverschillig, de dieren liepen massaal in de modder, wachtend op transport naar het slachthuis. Ik kon moeilijk slapen in die tijd en werd ‘s nachts wakker gehouden door het gekerm van de schapen. En zelfs in dit ‘concentratiekamp’ werden lammetjes geboren in de modder.

Onderzoek naar de gevolgen van duisternis

Er is zeker onderzoek verricht naar de mentale gezondheid van mensen die in oorlogsgebied hebben gewoond, gewerkt. Allerlei nieuwe traumata zijn aan het licht gekomen. Die oorlogstrillingen worden dus door de mens meegenomen en veroorzaken ter plekke veel pijn en verdriet.

Alle ellende in de wereld van oorlogen, onderdrukking van volkeren, vluchtelingen, jongeren in de knel, kindermisbruik, dierenleed, vervolging…. uiteindelijk veroorzaken deze gebeurtenissen negatieve trillingen in de wereld. Die negatieve trillingen beinvloeden ons en maken ons ziek of apathisch waardoor we stoppen om positieve energie te sturen naar deze fenomenen.

Mens wordt wakker – de wereld heeft jou nodig

wereld heeft jou nodigHet is aan ons om daar ons licht, onze positieve energie naar toe te sturen. We kunnen op kleine schaal – in ons eigen huis – hiermee aan de slag gaan.

“Daar waar jij je aandacht op richt… dat groeit!”
Het is duidelijk dat dit ook werkt met het liefdevolle licht van jou. Transcendente Meditatie heeft al diverse keren aangetoond dat positieve energie leidt tot ombuiging van negativiteit. Beroemde mensen als Tom Hanks, Clint Eastwood, Oprah Winfrey, Nicole Kidman beoefenen deze meditatie-techniek. Zelf heb ik het ook jarenlang gedaan, totdat ik mijn mantra kwijtraakte!

Hoe kon de Berlijnse muur vallen? Kon criminaliteit in bepaalde steden minder worden? Hoe kon de Arabische Lente ontstaan?

Allemaal doordat mensen als jij en ik doelbewust onze positieve aandacht richtten op deze fenomenen. Mensen werden daardoor bemoedigd en hun innerlijke kracht nam toe waardoor processen in beweging gezet werden. Het kan dus en jij bent hierover de regisseur.

Gij zult niet onverschillig zijn

wereld heeft jou nodigHet elfde gebod, afgelopen week nogeens genoemd bij de Auschwitz ceremonie blijft naklinken in mijn hoofd. Hier draait het dus om!
*       Kijk ik bewust, of juist apathisch de andere kant uit wanneer ik onrecht, negativiteit zie?
*       Durf ik mijn stem te verheffen of ben ik bang om een mes tussen mijn ribben te krijgen?
*       Moet ik op de barricade klimmen, terwijl ik bang ben om kritiek te krijgen?

Het belangrijkste item van mijn betoog is: Jij bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw leven en dan kun je niet onverschillig blijven bij het zien en horen van zoveel leed in de wereld. Dan wordt het tijd dat jij jouw trilling verhoogt van angst naar compassie en liefde.

Samen maken we er dan een mooiere wereld van, een wereld die we tijdelijk in bruikleen hebben en waar we zorgvuldig, liefdevol mee omgaan. We zijn de Homo Universalis geworden, waar empathie en veerkracht voorop staan en waarbij ons Licht ontwaakt!

Naar wie gaat mijn verdriet

Ik kan het artikel niet beter afsluiten dan met de tekst van Freek de Jonge: “Naar wie gaat mijn verdriet?”

Naar wie gaat mijn verdriet
naar wie liever zelf getroost wordt
of naar wie weg kijkt
de pijn niet ziet
waar moet ik er mee heen
ik kan het niet alleen
naar wie gaat mijn verdriet
met wie kan ik er over praten
wie wil mijn zorgen kennen
en wie niet
waar moet ik er mee heen
ik kan het niet alleen
vroeger had je god en kon je bidden
vroeger dacht je aan het komt wel goed
vroeger ging je nooit verloren
nu weet je niet waar je het zoeken moet
naar wie gaat mijn verdriet
ik wil er niemand mee belasten
ieder heeft zelf meer dan genoeg
ik laat het in een lied
daar gaat mijn verdriet.

Gij zult niet onverschillig zijn!
Neem dat mee en sta daar even een moment bij stil.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *