geboortepijn

Geboortepijn, geboorte-herinneringen….allemaal onzin!? Op zoek naar jouw emotionele erfenis.

Geboortepijn, geboorte-herinnering….allemaal onzin!?

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinnering

Slechts 6 minuten van je tijd vraag ik om dit artikel te lezen.  Waardoor het geheim achter de fascinatie voor het verleden – je emotionele erfenis – zich kan ontsluieren. Je gaat een completer en gelukkiger leven leiden. Je maakt contact met je geboortepijn en je geboorte-herinnering.

Mijn moeder was zwanger van mij. Het zevende kind. Wat verlangde zij naar een dochter. Alles voelde deze keer ‘anders’. Zou het dan toch een dochter worden? Een verhaal over mijn emotionele erfenis.Daar kwam ik dan!
Alweer een jongen!!
Teleurgesteld? Ik had een meisje moeten zijn. Is dit een geboorte-herinnering of geboortepijn…..of allemaal onzin?

Geboortepijn – geboorte-herinnering?

Stel je eens voor: je wordt ‘gemaakt’ in een prachtig liefdesspel. Of je wordt gemaakt n.a.v. een verkrachting! Er zijn nogal wat verschillen die hier liggen aan de basis van iemands bestaan.

De basis ontstaan vanuit een mooi liefdesspel of vanuit een verkrachting is dus wezenlijk anders. Het bepaalt voor een deel hoe jij ter wereld komt. Met een blije moeder rondom je? Of met gespannen moeder die weet dat ze jou gaat afstaan na haar afschuwelijke verkrachtingsherinnering! (heeft een grote impact op je geboortepijn en je geboorte-herinnering)

Beide ervaringen laten een spoor in je achter. Je emotionele DNA heeft een krasje bij de een en een positieve herinnering bij de andere ervaring.Daar is echter nog veel meer gebeurd tijdens jouw verblijf in de baarmoeder. De manier waarop je moeder denkt en handelt, hoe zij zich voelt. Dit alles laat een spoor achter. Dat kan zowel positief als negatief gekleurd zijn. Afhankelijk van haar ervaringen.

Is er naar jou uitgekeken?

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringWanneer er naar jou is uitgekeken, ben je meer dan welkom. Dit welkom-gevoel is meteen zichtbaar na je geboorte. Overal slingers, vreugde, bezoek, trotse ouders.
Wanneer er niet naar je uitgekeken is, worden de eerste dagen negatief gekleurd. Er is minder vreugde, bezoek blijft uit. En misschien is het al geregeld dat je geadopteerd wordt? Of word je alsnog tot het gezin toegelaten maar blijf je het kind dat ‘gemaakt is tijdens een verkrachting’.

Zie hier de geboortepijn en geboorte-herinnering als je emotionele DNA.

 

Impact op de rest van je leven

Steeds meer onderzoek toont aan dat het ontstaansmoment van groot belang is. Evenals de emotionele toestand van de moeder. Daarnaast speelt haar historie een onbewuste rol.

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringDe laatste jaren komen er bijvoorbeeld steeds meer boeken op de markt over ‘kinderen van verkeerde ouders’. Dit zijn kinderen waarvan de ouders in de oorlog aan de verkeerde kant stonden. Het kunnen ook kinderen zijn voortkomend uit een crimineel milieu.

Jouw geschiedenis is deels al voor je geboorte gemaakt en wordt onbewust door je moeder doorgegeven. Daarbij komt ook de geschiedenis van je vader om de hoek kijken. Weliswaar tijdens die 9 maanden meer indirect. Hij heeft namelijk geen navelstrengverbintenis met jou. Dat heeft alleen je moeder. Toch kan de geschiedenis van zowel de moeder als een vader een behoorlijke impact hebben op hun kinderen en dan gaat het verder dan het ontstaansmoment.

De emotionele erfenis

Hierover schrijft mijn collega  – Monique van de Laar – een prachtig boek. “Alles begint met De Emotionele Erfenis van onze (voor)ouders.”

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringDe titel geeft duidelijk aan dat we allemaal ‘belast’ zijn met de emotionele erfenis van onze (voor)ouders. De emotionele erfenis kunnen positieve maar ook negatieve emoties zijn. Met name onverwerkte trauma’s en pijnen in het leven van onze (voor)ouders.
Deze worden dan van generatie op generatie doorgegeven! Totdat iemand deze cirkel breekt en de pijnlading ontkracht.
In haar verhaal loopt er een lijntje naar de NSB en hebben zes personen uit haar familie, van vaders en moeders kant, na de bevrijding in kampen gezeten.
Met name de psychische gevolgen hiervan heeft niet alleen zijn stempel gedrukt op hun leven. Het werd ook doorgegeven aan de generatie erna, met alle gevolgen van dien.

Alle gebeurtenissen worden namelijk opgeslagen in onze zogenaamde herinneringscellen en aan onze kinderen doorgegeven bij de conceptie middels ons DNA in deze cellen.  Dus van zowel moeder als vader en hun (voor)ouders.
Waarheen loopt jouw lijntje? Het is zeker de moeite waard om die geschiedenis helder te krijgen. Vooral wanneer je te maken krijgt met onverklaarbare emotionele ervaringen in je leven. Dus stel jezelf de vraag: “Waar komt dit gevoel toch vandaan? In hoeverre herken ik dit gevoel vanuit mijn ouders? Gaat dit gevoel nog verder terug in mijn familie: grootouders van moeders- of vaderskant?”

Dan krijg je zicht op jouw emotionele erfenis. Wanneer je hiermee aan de slag gaat en de pijnen gaat (h)erkennen en verwerken, word je een ‘rijker’ mens en gaat daardoor een vervullend leven leiden.  Vooral omdat je de emotionele erfenis een plek kunt geven. Het is doorgegeven pijn. Het is niet jouw persoonlijke pijn.

Kind-pijnen als geboorte-herinnering?

Monique hanteert in haar boek een mooi model om zelf ermee aan de slag te gaan. Het gaat over ‘natuurlijke gevoelens’. Hoe reageert een kind erop en hoe reageert een volwassene op dezelfde situatie?
Je kunt a.h.w. terugkijken naar je eigen gevoel. Bijvoorbeeld boosheid. Hoe reageert de volwassene? Hoe reageert het kind in jou?

Vanuit de emotionele erfenis kunnen de (groot)ouders de eigen boosheid vastgezet hebben omdat ze in die situatie zelf niks konden veranderen. Ze hebben die boosheid als het ware verinnerlijkt. En doorgegeven aan jou. Met als gevolg dat jij passief wordt of in stilte valt, soms zelfs begint met pesten en cynische opmerkingen maken omdat je geen weg weet hoe je met je boosheid moet omgaan. Regelmatig komt het zelfs voor dat jij de schuld op je neemt over de boosheid en schiet in zelfverwijt. “Ik heb het uitgelokt!”
De volwassene echter, die deze emotionele erfenis heeft verwerkt, zal bij boosheid juist duidelijk communiceren. “Dit voelt niet goed!” “Nee, dit wil ik niet!” Boosheid helpt de volwassene om zijn grenzen te leren kennen.

Beperkte overtuiging

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringZelf ben ik geboren in een arbeidersmilieu. Daar begint meteen ook de beperking. “Als je voor een dubbeltje geboren bent…” was de slogan die ik dagelijks hoorde. En maar al te vaak werd die bevestigd door hetgeen me overkwam. Op school kwam meneer pastor praten over vrijwilligers. Die mochten hem helpen tijdens de ceremonie. Het leek me fantastisch. Hij zag heel goed hoe ik mijn hand opstak. Toch werd ik niet gekozen. Ik behoorde immers niet tot de middenstanders van het dorp. Uit die bevolkingslaag werd gekozen!

Beperkte overtuigingen krijg je mee vanuit je ouders, je directe omgeving. Maar vergeet daarbij de invloed van de school niet. In ons dorp was men daarin heel ‘goed’. Er werd gekeken naar mijn broers die voor me op school hadden gezeten. Het stempel was al gezet: “Jij bent er een van Linnard Knippels!”

Als kind was ik daar trots op. Had geen idee waarom dat dit met een bepaalde lading werd gezegd. Mijn broers waren geen studiebollen, maar wilden zo snel mogelijk werken. Ik daarentegen wilde gaan studeren. Dat paste niet in het advies van het hoofd van de school. Hij adviseerde de lagere technische school.
Zie hier opnieuw een beperkende overtuiging opgelegd door anderen. Jarenlang heb ik daar last van gehad: “Je bent geen studiebol”.

Je bent dom

Hoe kan iemand zo’n label op je plakken? Niet beseffende dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben. Je gaat aan alles twijfelen. Je weet het niet meer. Je kunt het niet. Gevolg is vaak dat je het ook niet meer durft te proberen. Elk initiatief lijkt gesmoord te worden.
Wanneer er echter mensen zijn die jou wel geloven, je aanmoedigen en respecteren, zie je veranderingen. Dan kunnen beperkte overtuigingen aan het licht komen. Ook dan pas kun je ze omzetten doordat je zicht hebt gekregen op die beperkte overtuiging en haar oorsprong. Veelal een erfenis vanuit het verleden, soms ook van generaties terug.  Tijd om je eigen geschiedenis te gaan herschrijven.

De emotionele erfenis – allemaal onzin!?

Monique van de Laar slaagt erin om haar persoonlijke geschiedenis breder te maken. Het blijft niet hangen in een persoonlijk verhaal. Ze triggert je om zelf te kijken naar jouw geschiedenis. Wat heb jij als emotionele erfenis meegekregen van je ouders en voorouders. Dat roept meteen de vraag op: “Ken ik het verhaal wel van mijn ouders?”

Tijd om met hen eens een gesprek aan te gaan. De belangrijke tip die Monique daarbij geeft, vind ik treffend.
1. Wat kun je mij vertellen over je leven als kind en puber?
-willen ze je wat vertellen over jouw geboorte en of je gewenst was als kind?
2.Laat hen vertellen over zijn/haar leven als volwassene?
Met open hart en open mind luisteren naar het verhaal van je ouders kan veel verklaren over jouw emotionele erfenis. Je hoort nu in de verhalen de basis die jij hebt meegekregen van je ouders. Nu zul je beseffen waarom je tot nu toe handelt zoals je handelt,  denkt zoals je denkt en  voelt zoals je voelt.

Tijd voor bewustwording

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringIn mijn boek “Je leven begint eerder dan je denkt”, maar ook in het boek “Een ombeschreven blad” (1995, samen met Gerdi Preger) sta ik uitvoerig stil bij een aantal levensgebieden waarbij de emotionele erfenis zo zichtbaar is.

Hoe denken jouw ouders bijvoorbeeld over: werk, geld, relatie, vriendschap, overtuiging, maar ook over ontspanning, gezondheid en sociale contacten. Uit al deze levensgebieden is een conclusive te trekken. Duidelijk zal worden hoe jij staat in het leven en wat je daarvan meegekregen hebt van je ouders.

De bedoeling van jouw leven is echter dat je niet voortborduurt op de emotionele erfenis van je ouders. Het gaat erom dat jij jouw eigen levensboek gaat schrijven. Je gaat jouw levensgeschiedenis ‘ontdoen’ van de emotionele erfenis – van alles wat niet bij jou hoort – om op die manier te ontdekken waar jouw drive ligt.

Je komt dan weer uit bij mijn driedeling die steeds ter sprake komt in al onze trainingen:

  1. Wat is jouw DRIVE in je leven? Hoe zou jij je grootste droom willen vormgeven? Jouw talenten en potentieel, hoe ga je die gebruiken?
  2. Hoe komt het dat je BLOKKEERT? Dat je geen vorm gegeven hebt aan je droom, aan je persoonlijke drive, gebruikmakend van je potentieel? Wat ligt daaronder: welke beperkte overtuiging hou je vast? In hoeverre is dit een emotionele erfenis die je nog geen plek gegeven hebt?
  3. We gaan allemaal in ons leven voor twee zaken: GELUK en LIEFDE. Waaruit bestaat jouw geluk? Hoe geef je voeding aan je liefde?

Zelfhulp en/of ondersteuning

emotionele erfenis-geboorte herinnering-geboortepijn- geboortepijn en geboorte-herinneringJe zult het in je leven wel zelf moeten doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Velen van ons zijn op weg naar een hoger bewustzijn. En met z’n allen willen we uiteindelijk een gelukkig en liefdevol leven leiden.

Het boek van Monique, maar ook mijn eigen boeken, zijn allereerst bewustwordingsboeken en daarnaast zelfhulpboeken. Je kunt er in je eentje mee aan de slag. Het verdient soms extra ondersteuning en dan  kunnen juist spiegels uit de groep of van de therapeut jouw proces versnellen. Vandaar dat een training volgen, een periode in therapie gaan, wonderen kan verrichten. Je ontmoet een liefdevol medemens, vol compassie en een ervaringsgerichte therapeut(e), die weet waarover hij /zij het heeft. Door het zelf aan den lijven te hebben ervaren, doorleefd en doorgrond te hebben, ben je in veilige en professionele handen.
Heb je vragen en/of opmerkingen op dit artikel, laat het me weten en stuur een mail naar: loekknippels@het-ihc.nl

Heb je een suggestie waarover je mijn gedachten wilt horen, dan hoor ik dat eveneens graag omdat ik dan uitgedaagd wordt om daarover te schrijven.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *