Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven-Nashville Verklaring Loek Knippels 13 jan 2019. 9

Empathie, medeleven en inlevingsvermogen ver te zoeken in de Nashville-verklaring.

Empathie, medeleven en inlevingsvermogen ver te zoeken in de Nashville-verklaring.

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Natuurlijk kan ik als homo niet achterblijven om te reageren op de Nashville Verklaring. Leef inmiddels meer dan 40 jaar samen met Peter-Jan en sinds kort ook met Mohsen. Onze Islamitische Iraanse homo die bij ons een veilig thuis vindt. Binnen de christelijke en Islamitische leer leven we ‘onrein’ en lappen we de waarden en normen vanuit de christelijke bijbel en de Koran aan onze laars. Beide mysterieboeken getuigen niet van enige empathie, medeleven, laat staan inlevingsvermogen. Is ons leven daardoor verwerpelijk, zondig, niet waardig genoeg?

Empathie ( medeleven ) binnen de Nashville-verklaring

De Nashville-verklaring wordt ook wel het ‘homohaat-manifest’ genoemd. Alleen al in het woord ‘homo-haat’ geeft aan dat er van enige empathie geen sprake is.

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Laat staan dat de groep orthodoxe christenen zich kunnen inleven in de wereld van de homoseksuele medemens. Wanneer je alles bekijkt vanuit een dogmatische visie, valt er veel kritiek te leveren. Dan ‘misbruik’ je oeroude mythische teksten als wetgeving en sla je daar anderen mee om de oren.

Veel van die teksten zijn gedateerd en daardoor achterhaald. Er gaat op facebook al een tekst rond waarbij theologen citaten vanuit de bijbel in het ‘hier-en-nu’ plaatsen. Dat is aan de ene kant hilarisch maar aan de andere kant schrikbarend. Dit gebeurt nog steeds op heel veel plaatsen in de wereld. Je slaat anders-denkenden met die teksten om de oren, je maakt ze monddood. En in Iran word je zelfs gedood wanneer je ‘practiserend’ homo bent. (‘Je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen!’ zouden onze SGP broeders zeggen)

Medeleven ( inleven ) met seksuele varianten

Ik moet ze nog zoeken met een schijnwerper. Er zijn weinig mensen die zich werkelijk kunnen en willen inleven in een andere leefvorm. De eigen leefvorm is dan de norm. Juist binnen de therapiewereld heb ik grote blunders gezien. “Hoe doen jullie het eigenlijk dan met elkaar?” vroeg eens een therapeut aan mij. Als door een Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9wesp gestoken reageerde ik: “Heb je geen fantasie, het is dan wel erg saai tussen jouw lakens!”

Wij, homo’s, moeten ons vooral kunnnen inleven in de ander. Inleven in de hetero geregeerde samenleving. Enig medeleven mag niet verwacht worden vanuit de heterowereld? Eigenlijk is het absurd om over deze twee werelden te spreken: we hebben het over een mensen-wereld. Een samenleving die gemaakt is door en voor mensen. Daarin is plaats voor iedereen, zowel hetero als homo, binnenlander dan wel buitenlander. Of wordt nu door de Nashville-verklaring hier ook aan getwijfeld? Sorry, ik sla door. Ben blijkbaar erg boos.

 

 

Het inlevingsvermogen van de opstellers van de Nashville-verklaring

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Dat inleefvermogen is beperkt. Alleen streng orthodoxe christenen kunnen vanuit hun dogmatisch denken hieraan vasthouden. Ze leven naast de samenleving en staan niet met twee benen in de samenleving. Dat zien we ook bij SGP leider Kees van der Staaij. En terecht vond ik de opmerking: “Een Tweede Kamerlid dat een verklaring tekent die indruist tegen de grondwet en tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens, hoort niet thuis in ons parlement”.

 

 

Inlevingsvermogen vertaald naar de bijbel

Een reactie op de Nashville-verklaring, die ook in Nederland ondertekend wordt door enkele (oud)predicanten van de orthodoxe protestante kerk en Kees van der Staaij.

Beste ondertekenaars van het anti-LHBTI-pamflet!
Hartelijk dank dat jullie ons weer even herinneren aan de onwrikbaarheid van de Bijbel. Wij weten nu weer hoe homosexuele onreinheid en transgenderisme afgekeurd dient te worden omdat de Bijbel dit zegt (Leviticus 18:22).

Mag ik jullie advies vragen in enkele andere zaken die in de Bijbel staan, waarvan ik ook graag zou willen weten hoe ik die regels moet opvolgen? Want dat alles wat in de Bijbel staat letterlijk opgevolgd dient te worden, staat uiteraard buiten kijf.

 

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven-Nashville Verklaring Loek Knippels 13 jan 2019. 9Wat zegt de bijbel? Let op hoeveel empathie hier spreekt…

Leviticus 25:44 zegt dat ik slaven mag bezitten, zowel mannelijk als vrouwelijk, maar alleen als ze aangekocht zijn van buurlanden. Geldt dit nou alleen voor Duitsland en België? Een vriend zegt dat Engeland uitgesloten is, omdat de Noordzee er tussen ligt, maar ik zou toch wel heel graag een Brit bezitten!

Ik wil een van mijn dochters als slaaf verkopen, zoals toegestaan volgens Exodus 21:7. Volgens Leviticus 27:4 is een vrouw dertig gram zilver waard, maar onder de twintig jaar is ze maar tien gram zilver waard. Als mijn dochters al wel volgroeid zijn, maar nog geen twintig, wat is dan in deze huidige economie een redelijke prijs?

 

Wat zegt de bijbel verder…over inleving gesproken…

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Een vriend zit met het volgende probleem: volgens Leviticus 15:19-24 mag een man geen contact hebben met een vrouw die in haar menstrueel onreine periode zit. Dat is wel wat lastig te zien. Hoe kan een man dit vermijden? Gewoon vragen valt tegenwoordig niet meer zo lekker, de meeste vrouwen nemen hier aanstoot aan.

Als ik een stier op het altaar verbrand als offer, creëert dit een geur die God welgevallig is, aldus Leviticus 1:9. Ik krijg echter klachten van de buurt als ik dit doe. Zij vinden de geur niet welgevallig. Mag ik ze nu neerslaan?

In mijn straat zijn diverse mensen die maar blijven doorwerken op zondag en Sabbath. In Exodus 35:2 staat duidelijk dat ik ze moet doden. Ben ik nu moreel verantwoordelijk om ze zelf te doden, of mag ik de politie vragen dit voor mij te doen?

 

De bijbel en inlevingsvermogen m.b.t. voeding

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Varkensvlees (Leviticus 11:7) en oesters en mosselen (Leviticus 11:10) zijn onreine dieren en mogen niet gegeten worden of aangeraakt worden, en wie ze aanraakt wordt zelf ook onrein. In mijn koor zitten een slager en een visboer, kan ik ze nog wel aanraken als ik handschoenen draag? Oh, en hoe zit dat met het aanraken van een voetbal, gemaakt van varkenshuid?

Volgens Leviticus 21:20 mag ik Gods altaar niet naderen als ik een afwijking in mijn zicht heb. Ik moet toegeven dat ik een bril draag, maar met mijn bril zie ik wel scherp… is hier enige onderhandelingsruimte mogelijk?

Een priester moet trouwen met een maagd, aldus Leviticus 21:13. Daar hebben de katholieken dus al een probleem, hoe gaan de protestanten dit oplossen?

 

De Bijbel en ons gedrag… hoeveel empathie spreekt hieruit…

Bijna alle mannen en veel vrouwen in mijn omgeving laten hun haar knippen, óók het haar bij hun slapen. Dit is expliciet verboden in Leviticus 19:27. Hoe moeten ze ter dood gebracht worden?

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Een oom van mij heeft een zondige boerderij, want hij plant twéé soorten gewassen in één veld. Daarmee overtreedt hij Leviticus 19:19. Zijn kinderen zijn volgens datzelfde bijbelvers ook zondig, want ze dragen kleding gemaakt van meer dan één soort stof: hun jassen zijn van katoen en polyester.
Nog lastiger: zijn vrouw heb ik ‘gvd’ horen vloeken. Nou is het best een heel gedoe om het hele dorp bij elkaar te krijgen om haar te stenigen, zoals Leviticus 24:10-16 voorschrijft. Mogen we ze niet gewoon in een privé-familie-aangelegenheid op de brandstapel verbranden, zoals we doen met mannen die het met hun schoonmoeder aanleggen, zoals voorgeschreven in Leviticus 20:14?

De Bijbel en horoscoop… medelevenempathieinlevingsvermogen

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Mijn collega’s lezen de horoscoop in de krant. Volgens Leviticus 19:26 mag je je niet inlaten met waarzeggerij. Hoe lang moet ik ze onrein beschouwen?

Beste ondertekenaars, jullie hebben de Bijbel veel langer en intensiever bestudeerd dan ik, dus jullie kunnen me hier vast bij helpen. Help mij de wijsheid te verkrijgen om hiermee om te kunnen gaan… hoewel ik nog steeds niet zeker weet of het verstandig is om die wijsheid nou wel te vergaren (Spreuken 3:13-18, gelukzalig hij die wijsheid vindt) of niet (Prediker 1:18, veel wijsheid is veel verdriet).
Hartelijk dank dat jullie ons nogmaals duidelijk erop gewezen hebben dat als het maar in de Bijbel staat, het nagestreefd moet worden!

PS Ik zou toch echt heel erg graag een Brit als slaaf hebben…

(NB: Tekst gebaseerd op o.a. een brief van Prof. James M. Kauffman, in reactie op een anti-homoseksualiteit-statement van Dr Laura Schlesinger)

(Ik heb die tekst hierboven van iemands fb-pagina geplukt. Ik wilde die delen, maar dat kon kennelijk niet. Dus toen maar gekopieerd. Deze heerlijke tekst is van Jiska Sanders-van Soest. Dank, Jiska)

 

Nashville verklaring of homohaat-manifest?

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9De Nashville verklaring spreekt over hoe christenen zich dienen om te gaan met het geloof betreffende huwelijk en seksualiteit. Het is een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit.
Betekent dit echter dat elke christen er zo over denkt? Absoluut niet! Het lijkt overigens wel dat intolerantie binnen het Christendom een trend is.

Zelf mis ik elke vorm van empathie in de verklaring, noch enige vorm van medeleven. Het is de tekst puur interpreteren als wet. Het inlevingsvermogen van de Amerikaanse extreme groep theologen is dan ook bizar laag.
Leef je eigen leven! Geef vorm aan je liefde zoals jij het wilt. Laat je in de liefde door niks en niemand beperken. Dat wat goed voelt voor jou en waarbij je de ander geen verdriet doet, is pure liefde.

Empathie en medeleven dienen jouw grootste kwaliteiten te zijn. Om van jouw inlevingsvermogen nog maar te zwijgen! Dat staat immers helemaal voorop: mens-zijn kan alleen met je medemens. Daarbij is je inlevingsvermogen de motor van je hart.
Leg de Nashville-verklaring maar naast de openhaard. Goed om de haard mee aan te steken.

 

4 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *