galaxy of Loek

Corona-crisis vraagt om zuivering eigen ENERGIEVELD

Corona-crisis vraagt om zuivering eigen energieveld

De Corona-crisis vraagt om zuivering van het eigen energieveld. Een begrip dat je meer en meer tegen komt en dat steeds vaker wordt gebruikt, is je energieveld.
Ieder mens –  man en vrouw  – heeft energie. Energie, die hij of zij zelf aanmaakt en opneemt.
Vanuit de aloude traditionele Chinese geneeskunde weten we dat we als we geboren worden een bepaalde hoeveelheid basisenergie meekrijgen.  Neem 8 minuten om verder te lezen en je hebt al meer grip op je energie.

Basisenergie.

De hoeveelheid basislevensenergie die je meekrijgt bij je geboorte , is vooraf bepaald. Deze levensenergie wordt positief beinvloed door hoe je ouders naar jouw komst hebben uitgekeken. En bepaalt de kracht van je energieveld.

Corona-cris is onbedoeld een sociaal en maatschappelijk experiment

Paul Verhaeghe, psychoanalyticus schreef 20 maart het volgende: Wat we nu meemaken, is onbedoeld een sociaal en maatschappelijk experiment van een nooit geziene omvang. Collectieve rampen gebeuren wel vaker en zijn de laatste decennia ook grondig onderzocht, met als laatste voorbeeld New Orleans met “Katrina”.

Uit ‘disaster research’ blijken telkens opnieuw dezelfde drie dingen:
1. Ons prosociaal gedrag stijgt spectaculair: mensen helpen elkaar;
2. Officiele instanties die hierarchisch en bureaucratisch zijn georganiseerd, zorgen voor bijkomende problemen. Bij deze crisis kiest echter de overheid niet voor de economie maar voor de volksgezondheid.
3. Berichtgeving is nagenoeg altijd en verkeerd en negatief. Toch zorgt deze crisis ook voor bewustwording: “Het is tijd om anders te gaan leven” zegt Paul Verhaeghe hierover.

Juist in zo’n situatie merk je persoonlijk dat er aanslagen gepleegd worden op jouw energieveld:  wat kan je nog wel geloven en wat niet? Waar moet jij je aandacht op richten. Er ontstaat een heuse ‘hamster-schaamte’ t.o.v. mensen die ongegeneerd voeding inslaan en alleen aan zichzelf denken.

Energievelden vertonen lekken door het corona-virus

“Je zouden elkaar de hand willen reiken, maar dat wordt aan alle kanten ontraden. Gelukkig hebben we digitale mogelijkheden om elkaar te horen en te zien. Maar niet om elkaar te ruiken, te voelen, te knuffelen. Mensen die al eenzaam waren en voor wie de werkvloer de voornaamste plaats was om anderen te ontmoeten, zullen nu nog veel meer geisoleerd raken.

De opgelegde afstand van anderhalve meter en het verbod om met meer dan twee op stap te gaan, hoe terecht ook, zullen de angst doen toenemen. In tijden van onzekerheid willen we dicht bij elkaar aan schurken, en wanneer dat niet kan, neemt de angst toe. Ik wil vastgehouden worden, ik wil vasthouden, en het mag niet.” aldus Paul Verhaeghe in zijn betoog.

En je kunt je dan ook wel voorstellen dat door deze hele crisis er constant een aanslag wordt gepleegd op jouw energieveld. Je verliest energie enerzijds vanuit angst en onzekerheid en aan de andere kant door de dreiging van buitenaf.

Levensenergie start reeds voor de geboorte

In mijn boek “Het leven begint eerder dan je denkt” ga ik in op de ontstaansgeschiedenis van ons als mens. Al gedurende de zwangerschap wordt positieve dan wel negatieve energie naar het kind gestuurd. Dit onbewuste proces kan helend werken voor het ongeboren kind maar kan ook al een aanslag zijn op het energieveld van de ongeborene. Denk eens aan een verslaafde moeder of een moeder die zelfs tijdens de zwangerschap wordt mishandeld door haar partner.

Vorig jaar waren we getuige van een positief proces: onze buurvrouw was zwanger van haar eerste kind.

Verlangen en nieuwsgierigheid.

Waren jouw ouders blij met je komst? Ik heb het hier met onze buren meegemaakt. Zij verwachtten afgelopen jaar hun eerste kindje. Vol verlangen en vol nieuwsgierigheid keken zij beide uit naar de komst van dit kindje. Ze waren verguld toen bleek dat het een meisje zou zijn.

Zingend, met muziek je kindje welkom heten.

Na een aantal maanden werden de bewegingen van de kleine duidelijk voelbaar.
Vanaf het moment dat ze wist dat ze in verwachting was, heeft moeder met de kleine gepraat en voor de kleine liedjes gezongen. Ook vader, die gitaar speelt, deed zijn duit in het zakje. Hij speelde gitaar voor zijn dochter en begeleidde de kinderliedjes, die in het Portugees worden gezongen.  Nog steeds. Vader is van origine Braziliaan.
Stel je eens voor in welke positieve sfeer dit meisje de eerste 9 maanden tot haar geboorte heeft doorgebracht. En ook tijdens haar geboorte en daarna.

Positiviteit doet groeien.

Denk eens in welke gevolgen dit heeft voor haar levenenergie en dus voor haar energieveld!
Die zijn enorm. De ouders hebben 9 maanden lang een feest gemaakt van de komst van hun dochter door met haar te praten, veel te delen en muziek te maken.

Negativiteit remt de groei.

Het kan natuurlijk ook anders. Tijdens een therapietraject vroeg Peter-Jan aan zijn moeder hoe ze naar hem uitkeek. ”Och jongen”, zei ze, “in die tijd was het anders dan tegenwoordig. Het was niet zozeer dat je ervoor koos om een kind te krijgen. Kinderen kwamen gewoon of niet.”

Hiermee heeft ze veel gezegd. Toen hij doorvroeg vertelde ze dat ze de hele zwangerschap bang is geweest dat het niet goed zou gaan. Deze angst heeft hij heel lang tijdens zijn leven gevoeld: “als het maar goed gaat!”
Denk je dat je dan energiek en vol vertrouwen het leven tegemoet treedt? “Nee, natuurlijk niet!” hoor ik je zeggen.

Jouw energie.

En dan ben je hier op de aarde. Met jouw energie. Veel of weinig. En dus met een sterker of zwakker energieveld. Zoals bloed door je aderen stroomt, zo stroomt – beweegt – jouw energie door je lichaam.
De hoeveelheid energie is één factor.
Hoe de energie kan stromen / bewegen of geblokkeerd wordt, is een belangrijke andere factor.

Vrij bewegen van je energie.

Een factor die van groot belang is voor hoe energiek jij je voelt. En voor de kracht van je energieveld.
En daar heb je invloed op! Door bijvoorbeeld iedere dag met een korte meditatie te beginnen. En dan je dag op een positieve manier in te gaan. Door je tijdens die meditatie voor te stellen dat jouw energie helemaal vrij door je lichaam beweegt.
En als je het idee of gevoel hebt, dat je energie ergens stagneert, ga je met je aandacht daar naar toe in je lichaam. Je focust je aandacht op die plek. En ervaar dan wat er gebeurt. Of er een verandering plaats vindt door alleen je aandacht een tijdje op die plek gericht te houden.

Jouw invloed op je energie.

Zelfvertrouwen gelukkig zijn happy life persoonlijke ontwikkelingOp de hoeveelheid energie die je bij je geboorte hebt meegekregen, kan je niet zo heel veel invloed uitoefenen. Op hoe je met je energie omgaat, des te meer.
En … een aloude wijsheid is: “Wat je tijdens de zwangerschap niet hebt gekregen, kan je altijd jezelf nog geven.”
Dus je kan op ieder moment in je leven besluiten om je te omringen met positiviteit. Mooie muziek, fijne, positieve mensen, een mooie ontmoeting, een warme sfeer helpen allemaal mee om jouw levensenergie een ‘boost’ te geven, op te waarderen. Zo bouw je aan een krachtig energieveld.
Je kan er dus zeker iets aan doen om je goed te voelen!

Vrij stromen van energie.

Jouw energie, jouw warmte, jouw licht, je vreugde, jouw tevredenheid en blijdschap  bewegen zich door je lichaam en versterken je energieveld. Jouw donkerte, je duisternis, je somberheid, je opsluiten in je verdriet zorgen ervoor dat je energie stagneert. En dit verzwakt je energieveld, waardoor je gevoeliger wordt voor negatieve invloeden van buitenaf. Wanneer je energie beweegt door je lichaam, zal je warmte voelen.
Ken je het verschijnsel van koude handen en voeten?
Heel vaak ligt dit niet aan de omgevingstemperatuur. Veel vaker heeft het te maken met het terugtrekken van je energie.

Interne factoren.

vergelijken jaloezie angstDan kom ik bij de interne factoren die bepalen of jouw energie, jouw warmte vrij kan bewegen of niet en je energieveld voeden of verzwakken. Al dan niet gevoed door factoren van buitenaf.
Denk hierbij aan onzekerheid, angst, gebrek aan zelfvertrouwen, gebrek aan vertrouwen. En deze corona-crisis werkt hier bepaald diep op door.

Emoties en gevoelens hebben een grote invloed op het vrij kunnen bewegen van jouw energie of dat je energie juist geblokkeerd wordt. En geblokkeerde energie heeft dan weer een terugkoppeling naar je gevoelens. Dit voedt je negatieve gevoelens en emoties. Zo kan je dus in een vicieuze cirkel van negativiteit terechtkomen. Maar goed, je kan die dus doorbreken.Daar zal je dan moeite  voor  moeten doen. Bewegen maakt dat het moeilijker is om somber te blijven!

Wat is je energieveld?

Goed, we nemen aan dat je energie door je lichaam beweegt. Echter, niet alleen door je lichaam. Energie houdt zich niet zo aan de begrenzingen van je fysieke lichaam. Het komt ook om je heen. Je straalt het uit, net zoals een kachel warmte uitstraalt. Dit geheel van energie – in je lichaam en om je heen – noemen we je energieveld. De energie om je heen wordt ook wel je aura genoemd. Ikzelf houd het liever bij energieveld.

Onderhoud je energieveld.

Afhankelijk van de hoeveelheid positieve energie die je bij je geboorte hebt meegekregen zal het je meer of minder moeite en inspanning kosten om je energieveld goed te onderhouden. Ook als je hoog-sensitief bent, zal je meer moeite moeten doen om je energieveld helder en zuiver te houden.

Vervuiling van je energieveld door het coronavirus op dit moment?

Je energieveld kan gemakkelijk vervuild raken met negatieve energie. Als je de neiging hebt om je gemakkelijk somber te voelen, dan heb je weinig nodig om je energieveld te vervuilen. Daar ben je dan heel goed in.
Als je sensitief, gevoelig bent, dan ben je waarschijnlijk heel goed in het opnemen en binnen laten komen van allerlei invloeden van de omgeving en van mensen. Dan neem je gemakkelijk positief geladen invloeden op. Echter ook negatief geladen sferen en gevoelens van anderen.

Jouw energieveld raakt dan vervuild met allerlei sferen en gevoelens en emoties, die niet van jou zijn. De media maakt je misschien wel dagelijks angstiger wat beftreft het coronavirus. Je hoort zoveel negatieve berichten, meer slachtoffers, nog meer doden. Welk bericht is voor jou nog betrouwbaar?

Grote stelligheid en vaststaande waarheden

Was het maar zo dat we de juiste berichten kregen via de wetenschappers! Op dit moment steken complottheorieen de kop op: “China heeft het virus doelbewust verspreid!” Fake news en doemdenk-verhalen worden volop via onze smartphones verstuurd en jij als lezer weet niet altijd het kaf van het koren te scheiden.

Voor je het hebt ontrafeld, is er weer een andere energielek ontstaan in je energieveld: de lek van de emoties rondom verkeerde of gekleurde informatie.

Reinigen van je energieveld.

Je kunt jouw energieveld regelmatig reinigen. Ikzelf raad aan om het dagelijks te doen.
Wanneer je denkt jouw energieveld van binnenuit te vervuilen door bijvoorbeeld je somberheid of door factoren van buitenaf, dan is het heel goed om de meditatie te doen, waarvan ik de video onder dit artikel plaats. Je stelt je jouw energieveld voor en je stelt je voor dat jouw eigen energie een bepaalde kleur heeft. Een heldere, lichte kleur. Denk er aan: somberheid, je down voelen, teleurgesteld zijn of verdrietig of boos tot woedend behoren niet tot jouw eigen energie. Zij zijn de reacties van jou op wat er is gebeurd in je leven of op wat er nu gebeurt. Jouw eigen energie is altijd helder en licht, sprankelend. Geloof het of niet. Het beste is om aan te nemen dat dit zo is.

Meditatie: reinigen van je energieveld.

Ga zitten in een rustige, stille kamer. Waar je niet gestoord wordt. Geen telefoon. Deurbel op stil.
Zit op de grond, een meditatiekrukje, een meditatiekussen of op een stoel.
Ga zo zitten dat je rechtop zit.
Adem rustig door.
Volg met je aandacht je ademhaling naar binnen en naar buiten.
Stel dan jouw energieveld in jouw eigen kleur voor.
Helemaal om je heen: voor je, achter je, links en rechts van je, boven je en ook onder je benen door.
Neem de tijd om het duidelijk voor je te zien of om er aan te denken.

Stel je dan voor dat een andere kleur in jouw energieveld is.
Van sombere gedachten, van iemand anders, van een situatie.
Stuur dan met je gedachten deze andere kleur naar de persoon of de situatie.
Als het de kleur is van je eigen sombere gedachten, stel je dan voor dat die de grond, de aarde in gaat.
Jouw energieveld wordt op deze manier steeds helderder, sprankelend.
Herhaal het indien je dat wenst.

Totdat jouw enerveld helemaal helder en sprankelend is.
Adem dan jouw heldere, sprankelende energie/kleur enkele keren diep in.

Rek je lekker uit en maak je los uit deze meditatieve houding door je armen en je benen te bewegen.
Heb een fijne dag verder!

Crisis zorgt voor bewustwording

Nu we allemaal ondergedompeld zitten in de corona-crisis, kunnen we onszelf de vraag gaan stellen: “Wat wil ik anders gaan doen wanneer de crisis voorbij is? Wil ik doorgaan op het spoor zoals ik het altijd gedaan heb? Kies ik meer en meer voor mijn vermogens (innerlijke kwaliteiten) en wil ik die in een andere leefstijl, beroep, vorm gaan geven?

Door dagelijks je energieveld te reinigen, zul je meer energie krijgen, waardoor je in staat bent de gezonde adviezen van de deskundigen op te volgen. Daarmee vergroot je de kans om de crisis te overleven. Je gaat niet roekeloos te werk, houdt rekening met de afspraken (afstand t.o.v. elkaar, handen wassen, geen bezoek aan grote menigten, thuis blijven). En dan kun je na de crisis met jouw vermogens aan de slag gaan. Nu krijg je ongevraagd tijd en ruimte om je dromen te laten rijpen en een draaiboek te maken wat jij met je leven wilt gaan doen na de corona-crisis.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *