Geef zin aan je leven 5

Geef zin aan je leven = Een doel hebben in je leven. (deel II)

Geef zin aan je leven = Een doel hebben in je leven. (deel II)

Geef zin aan je leven – een doel hebben in je leven,  hoor ik de laatste tijd steeds meer. Vooral uit de mond van mensen die een zinvol leven leiden waarbij spiritualiteit hoog in het vaandel staat. Met als gevolg dat zij ervoor  werken om een doel in het leven te hebben.

Waardoor zijn deze mensen zo gemotiveerd terwijl anderen behoren tot de ‘lost generation’ zoals mijn business coach het verwoordde. “De lost generation zijn die mensen die naar hun werk sukkelen omdat ze totaal niet meer gemotiveerd zijn, maar het nog vol moeten houden tot hun pensioen!”

Zingeving

Zoeken naar de zin – de bedoeling – van jouw leven: wat is dat? Moet je dan gelovig zijn en uitgaan van een levensbeschouwing? Of helpt het wanneer je gelooft in een God of Allah om de zin in je leven te ontdekken?

De pyramide van Maslow geeft een mooi en duidelijk beeld: Zo heeft elk mens behoeften, zoals voedsel, onderdak, veiligheid, sociale contacten. En wanneer deze ‘basisbehoeften’ zijn ingevuld, komt onherroepelijk de vraag “Is dit nu alles?”

Dan pas komt zingeving om de hoek kijken. Dan wordt duidelijk dat je een doel moet hebben in het leven waaraan jij je zin ontleent. Alles wat je doet in je leven dient een waarde te hebben en wanneer dat niet het geval is, ervaar je gevoelens van waardeloosheid, zinloosheid. Dan ga je jezelf de vraag stellen: “Waar steek ik nu allemaal energie in en wat krijg ik daaroor terug?”

Levensbeschouwing

Elke levensbeschouwing zit vol met menselijke behoeften zoals zingeving, structuur, veiligheid in het leven, steun en troost in moeilijke tijden.
Onlangs vertelde nog een client tegen me, die ernstig ziek is: “Ik ben weer naar de kerk gegaan en opnieuw gaan bidden. Baat het niet, het schaadt ook niet!” Hij was teruggegaan naar zijn christelijke opvoeding en had weer leren bidden. Hij vond het wel wat hypocriet nu hij zo ernstig ziek was, maar voor hem was het de laatste strohalm om zich aan vast te klampen. Zingeving hoeft geen geloof  in te houden. Het doel dat je nastreeft in je leven dient jou vreugde, plezier, geluk op te leveren. Vooral je behoeften aan erkenning, waardering en bewondering staan daarbij centraal.

Een doel hebben in je leven

Hoe krijg je nu duidelijk WAT jouw doel in het leven is?
De volgende vier vragen kunnen je daarbij helpen.

I.       Waardoor vergeet je te eten?

Ga eens terug naar je kindperiode. Je bent zo in je spel verzonken dat je alles om je heen vergeet. Wat was je toen aan het doen? Je had een duidelijk doel en je had geen honger, je was met iets belangrijker bezig dan eten. Althans in jouw gedachten op dat moment.

Je komt nu in contact met dat doel van toen: spelen met je vriendjes, je hond, boomhut aan het bouwen, tekening aan het maken, verzonken in een spannend boek.

Haal dit terug naar het nu-moment: wanneer zou jij het eten vergeten omdat je zo intens bezig bent met iets waar je echt blij van wordt?

II.    Waarmee kan je anderen helpen?

Weet je nog waarmee je vroeger graag anderen wilde helpen? Boodschappen doen voor de buurvrouw omdat je daarna iets lekkers kreeg, of je vader helpen bij het bouwen van het kippenhok omdat je zijn waardering kreeg op die manier. En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken. En NU, waarmee kun jij met jouw talenten anderen helpen: een brief schrijven naar een instantie voor een goede vriend, hout helpen zagen voor de openhaard, groenten uit de moestuin bewerken voor de diepvries, oppassen op het kind van vrienden zodat zij hun handen even vrij hebben.

III.     Wat als je nog een jaar te leven hebt?

Deze vraag komt in ijn therapiepraktijk regelmatig terug wanneer mensen een doel in het leven missen. Wat zou je doen wanneer je nog maar een jaar te leven hebt? Heel opvallend, het zijn altijd zinvolle acties, zoekend naar de zin in het leven, acties waarbij spiritualiteit hoog in het vaandel staat en waarmee men zichzelf en anderen een cadeau geeft. Iets wat goed voelt voor jezelf en goed doet voor de ander. Ikzelf zou nog een boek schrijven, een boek dat de voorafgaande boeken van me overbodig maken. Er verschijnt een glmlach op mijn gezicht. Er mag dus nog een boek komen!?

IV.     Wat geeft je hart je in?

Je hart volgen is zo alledaags, maar doe je het ook? En wat betekent het je hart volgen? Je luistert naar je hart en je besluit alleen dat te doen wat goed voelt, waar je blij van wordt, wat je vreugde geeft en waardoor je een doel hebt in je leven. Een doel waar je helemaal voor wilt gaan.

Mijn hart geeft op dit moment in mijn leven aan dat ik me vooral moet focussen op kleine gemotiveerde groepen die het coach-vak verder willen uitdiepen, meer zicht willen hebben op de onbewuste symboliek in tekeningen. Daarnaast wil ik samen met Mohsen werken aan jouw ‘presence’. Hoe zet jij jezelf neer in de wereld, los van status, imago en uiterlijk. Waar haal jij jouw intrinsieke motivatie vandaan, hoe draag je dat uit?

De zin van zinvol leven

Wanneer je een zinvol leven leidt, zul je dagelijks gemotiveerd zijn om dat te doen wat goed voelt. Je gaat fluitend naar je werk omdat het werk past binnen jouw talenten en uitdagingen.

Je talenten geven richting aan je leven. Wanneer je bijvoorbeeld nogal technisch bent ingesteld zul je heel ongelukkig worden wanneer je achter je bureau alleen maar formulieren moet verwerken. Dan wil je iets scheppen met je talenten en technische inzicht.

 

zinvol leven vraagt om focussing

Je focuspunt zal heel gericht zijn wanneer je iets doet dat jezelf ervaart als zinvol en waarbij jij zin kunt geven aan je leven.
Stel je eens voor dat je iets aan het ontwikkelen bent, je droomt er over, je praat er met anderen over en steeds weer ligt je focus op jouw te ontwikkelen ‘ding’.

Zingeving verhoogt je zelfvertrouwen

Juist de zin ontdekken geeft je ook zelfvertrouwen. Je weet waarvoor je het doet. Eigenlijk ken je geen mislukkingen, maar pogingen om uiteindelijk jouw eindpunt te bereiken. Het is een zinvolle activiteit en je ervaart de dingen die je doet als waardevol.

Doordat je jouw ervaringen deelt met anderen, groeit je sociale contact en ervaar je zinvolheid in hetgeen je te delen hebt. Die uitbouw van sociale contacten groeit met jouw ‘uitvinding’. Je hebt die ander ook nodig om positieve feedback te krijgen over hetgeen je aan het ontwikkelen bent, met als gevolg dat je  een positieve mindset daardoor krijgt. Dat zorgt tenslotte weer in zijn geheel voor een zinvol leven.

Denken in oplossingen

Elke poging vraagt weer om te leren denken in oplossingen. Daarmee groeit je fantasie, verbeeldingskracht en die voedt weer jouw zin in het leven. Je geniet ervan dat je weer een oplossing gevonden hebt voor een probleem dat gisteren nog aanwezig was en vandaag verdwenen is. Zie nu ook hoe je zelfvertrouwen groeit in dit proces.

Niets is zo belangrijk dan een goede gezondheid die zorgt voor de juiste vitaliteit. Een gezonde geest in een gezond lichaam. Je kunt nu de ‘hele wereld’ aan en je bent niet langer teneergeslagen bij teleurstellingen. Je weet dat elke teleurstelling overwonnen kan worden doordat je denkt in oplossingen, ondersteunt door het groeiende zelfvertrouwen.

Een zinvol leven maakt je gelukkiger

Ik besef dat ik nogal wat zeg met deze uitspraak!
Wanneer ben je optimaal gelukkig?
In mijn visie ben je optimaal gelukkig wanneer je ten eerste  werk doet wat overeenstemt met je ziele-opdracht. En ten tweede werk waarin jouw talenten ingezet kunnen worden en waarbij je ten derde jezelf en de ander gelukkig maakt.

Ook werk dat vreugde oplevert voor de gemeenschap waar jij een onderdeel van bent. Die gemeenschap kan heel klein zijn, dicht bij huis maar kan ook grotere vormen aannemen. Je voelt aan alles dat je een bijdrage levert aan een gezonde samenleving waarbij respect en ecologisch bewustzijn voorop staan. Wat je doet schaadt anderen niet en laat geen negatieve sporen na in de wereld.

Een doel hebben in je leven

“Wow, ik wou dat het me al duidelijk was….!”
“Hier zou ik meer over willen weten…”
“Hoe kan ik mijn zingeving ontdekken….?”
“Wat kan ik zelf doe om een zinvol leven te leiden…?”
“Is het najagen van mijn droom realistisch of stel ik daarmee een zinvol leven uit…?”
“Ik moet mijn hart volgen, maar dat zegt steeds wat anders…wat nu?”

Herken je een van deze vragen? Dan word het tijd om uit je comfortabele zone te stappen en echt tijd te nemen voor jezelf: ga mediteren, neem een week vrij af om antwoorden te vinden op deze vragen, ga een workshop volgen of laat je inspireren door anderen die deze weg al bewandeld hebben.
Ga iets doen! Kom in beweging en ontdek dat zingeving – een doel hebben in je leven –  jou gelukkig maakt en dat je vitaliteit toeneemt, evenals je levensvreugde.

Dat wil toch iedereen!
Nou dan….wat let je om in beweging te komen?

You may also like

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *