Goed omgaan met je energie 3

Goed omgaan met je energie.Tips van Loek Knippels en instructie-video

GOED OMGAAN MET JE ENERGIE

 je energie

Goed omgaan met je energie? Tja? Hoe doe je dat?
Wat is goed? Wat is omgaan met je energie?

Ik ben Loek Knippels en heb ruim dertig jaar de vierjarige Opleiding tot Holistisch Coach en Holistisch Counselor vorm gegeven.In dit artikel geef ik ook enkele tips. Doe er je voordeel mee.

 

 

VELE GROEPEN MENSEN

Talloze groepen hebben in die lange tijd al onze aandacht gehad zodat iedere deelnemer kon uitgroeien tot een deskundige coach en/of counselor. Honderden mensen kwamen naar het centrum en naar Frankrijk. Velen waren ‘op zoek naar zichzelf’  en vonden ook zichzelf door te luisteren naar de eigen Innerlijke Stem. Niet langer gehoorzamen aan de sociale stem, die alleen gericht is op ‘aanpassen en inpassen’.

Frankrijk bleek een ‘gouden formule’ omdat mensen uit hun comfortzone werden gehaald. Je kon na een intensieve sessie niet naar huis om bij je partner uit te huilen. Alles bleef binnen de groep, ook je energie waarmee je gewerkt had.

VAN HART TOT HART

 je energie

“Een therapeut(e) die kan beschikken over diverse vernieuwende methodieken en deze ook kan toepassen. En die doordrongen is van de innerlijke houding dat de basis van alle succesvol contact is om de ander van hart tot hart te bereiken en te raken.”

Dit is mijn grootste compliment dat ik ooit van een cursist gehad heb. Doordat ik mezelf blijf vernieuwen, en aan mezelf blijf ‘werken’ vindt het proces zijn diepgang, waarop een student me eens toevertrouwde: “Ik heb jaren bij een psychiater gelopen, pillen moeten slikken en na een workshop bij jou hier in Frankrijk, heb ik meer helder gekregen omdat jij zelfs terug ging naar mijn periode in de baarmoeder….alles viel daardoor op zijn plek!”

OPEN EN KWETSBAAR

Wij hebben de mensen aldoor uitgenodigd en ook uitgedaagd. Om open en kwetsbaar te zijn. Uitgaande van hun eigen levenservaringen hebben we ze laten doorvoelen wat ‘open-en-kwetsbaar’ zijn betekent. Dat het ware van hart tot hart contact begint bij jou. Durf jij zo open en kwetsbaar te zijn zonder de ander hiermee af te stoten? Maar juist uit te nodigen door jouw innerlijke houding?

DURF EN MOED

Een innerlijke houding die getuigt van durf en moed. Waardoor de ander zich uitgenodigd en uitgedaagd voelt open en kwetsbaar te delen wat er in haar of hem leeft. Zo ontstaat een basis van vertrouwen en veiligheid. In deze sfeer kan en mag er heel veel gedeeld worden.

DELEN VANUIT JE EIGEN ENERGIE

 je energie

En dan beginnen de groepsleden ook met elkaar intieme gedachten en gevoelens te delen. Er ontstaat herkenning. Ook komt het gevoel naar boven niet alleen te staan met de problemen die je hebt. Het gevoel van eenzaamheid verdwijnt.

Je energie vermengt zich met de energie van je groepsleden en van daaruit ervaar je de acceptatie, vanuit de herkenning. “Ik sta er dus niet alleen voor, er zijn meer mensen die hetzelfde doormaken…”

Het proces van delen, delen van je energie, berust op vertrouwen en openheid. Een openheid die geschapen wordt doordat de trainers zelf ook open zijn. Professionele zelfonthulling noemen we dat. Weten wanneer je met je eigen verhaal kunt komen, zonder het proces van de ander te verstoren.  Het helpt de cursist om uit zijn/haar exclusiviteit te komen. Thema’s zoals: macht – onmacht, openheid – geslotenheid, liefde – haat, vertrouwen – wantrouwen, gezien worden – ontkend worden.

De meeste trainers van destijds begrepen het maar al te goed dat dit ons ‘handelsmerk’ was: als therapeut kwetsbaar kunnen zijn waardoor de ander jouw nabijheid ervaart. Nandi Hendrikx en Lisette Maes waren keien in hun vak en zijn beiden daarna uitgevlogen en een eigen goedlopende praktijk begonnen.

Piet van der Pluijm was aan ons centrum vanaf het eerste moment verbonden: zijn passie en professionaliteit  zijn door de jaren zo intens gegroeid en op dit moment volg ik met bewondering zijn activiteiten in Oosterhout waar hij zijn praktijk heeft. En waar hij veel geeft aan de gemeenschap.

VERBINDING

Het samen op deze manier delen leidt tot een sterke verbinding met elkaar.
En menig keer is deze verbinding zo hecht en intens geweest, dat de energievelden van de deelnemers in elkaar gingen overvloeien.

JE ENERGIE DELEN

 je energieJouw persoonlijke energie kan zo samengaan met de energie van een ander of van de anderen. Met als gevolg dat ieders persoonlijke, eigen energie heel sterk vermengd kan raken met die van een ander. Zo intens zelfs, dat het moeilijk wordt om te onderscheiden wat nu echt van jou is en bij jou hoort en wat van de ander is.

VERMENGING VAN ENERGIE

Door de vermenging van de energieën die in de ruimte aanwezig zijn, kan het gebeuren en is het ook gebeurd, dat een man of vrouw het zicht op zichzelf kwijt raakte.

WIE BEN IK?

“Ik weet niet goed meer wie ik ben en wat ik wil!” is een (nood)kreet die regelmatig door de ruimte waarin we werkten heeft geklonken.
Daarbij komt, dat veel deelnemers aan een opleiding als deze zeer gevoelige en intuïtieve mensen zijn.

HOOGGEVOELIG

Neem als een zeer gevoelige, intuïtieve man of vrouw plaats in een groep mensen. Ieder wordt uitgenodigd en ook uitgedaagd open en kwetsbaar te zijn. De uitnodiging wordt iedere keer aangereikt om je intieme gedachten en gevoelens te delen aan de hand van het delen van je persoonlijke ervaringen.

HERKENNEN

 je energie

Er is veel herkenning bij de andere deelnemers in de groep. Gelijkgestemde mensen kennen veel gelijkwaardige – niet dezelfde (!) – ervaringen. Gevoelsmatige reacties worden veel herkend. Puur rationele reacties op ervaringen roepen eerder irritatie op. De persoon die rationeel een ervaring vertelt, praat over de ervaring. Hij of zij blijft zelf buiten die ervaring. Alsof die geen deel uitmaakt van de vertelde ervaring. Hij of zij vertelt als zijnde een toeschouwer.

 

 

BELEVING van je energie

De beleving van de vertelde ervaring wordt sterk gemist door de andere aanwezigen. ‘Zo afstandelijk!’ en ‘Ik mis joù in dit hele verhaal!’ en ‘Waar was jij toen dit gebeurde?’ zijn veel gehoorde reacties.

VERBINDING

Het uitblijven van de verbinding van de man en/of vrouw met de ervaring wordt als een gemis ervaren. Wij nodigen dan deze man of vrouw uit rustig door te ademen en dan na enkele minuten het verhaal opnieuw te vertellen. Met de gevoelens die de vertelde ervaring oproept. En zie daar de verbinding van haar of hem met de ervaring. Zie daar ook de verbinding met alle andere aanwezigen.

OP HET PUNTJE VAN DE STOEL

De aandacht van ieder is er! Alle mensen zitten op het puntje van hun stoel en luisteren zeer aandachtig. Ieder verbindt zich met de verteller. Heel mooi en warm en nabij. Een intense, mooie sfeer is ontstaan.

“Ik heb me nooit zo veilig en omarmd gevoeld, dan in deze groep vreemden met  elkaar” zei een cursist huilend na een intens emotionele sessie. “Wat doen jullie toch met mensen dat ze zo open gaan, en hoe is het mogelijk dat jullie ons zoveel toevertrouwen vanuit je eigen leven?”

WAT GAAT ER MIS?

En toch kan er in het goed omgaan met je energie in deze warme, open sfeer iets mis gaan. Wat gaat er dan mis?
Wat er veelal mis gaat, is dat deelnemers hun eigen energie onvoldoende bij zichzelf houden. Ze kruipen als het ware energetisch heel sterk in het wezen van de ander. Als je dit doet kun je onbewust gevoelens van de ander helemaal opzuigen.

ONVOLDOENDE IN JE EIGEN ENERGIE BLIJVEN

 je energieJe stelt dan je energie helemaal open. Alle deuren en ramen van je energie laten die van de ander door. De energie van de ander, ja ook het wezen van de ander, komt bij jou volledig binnen. Deze vermengt zich voor honderd procent met je eigen energie.

Je energie heeft een EIGEN KLEUR

Je energie kent een geheel eigen kleur. Jouw persoonlijke kleur.
Door de vermenging van energieën zoals die hierboven is beschreven, wordt jouw eigen kleur onduidelijk. Het wordt lastig voor jouw wezen om je energie te blijven herkennen. Dit kan zich uiten in hoofdpijn of in een sterke vermoeidheid.

NIET NAAR HUIS KUNNEN

Ik denk nu aan een moment aan het einde van een opleidingsweekend. Opleidingsweekenden bij ons waren steeds van vrijdagavond tot en met zondagmiddag. Inclusief overnachtingen.
Het was vijf uur zondagmiddag. Eén van de deelneemsters voelde zich beroerd. Bijna op het punt over te moeten geven. Ze was uitgeput. Ze voelde zich te beroerd en te vermoeid om met de auto naar huis te kunnen gaan.

JE ENERGIE REINIGEN

Ik ben met haar gaan praten en ze vertelde me het bovenstaande.
“Wil je meegaan in een oefening, een visualisatie?” vroeg ik haar. Dat wilde ze graag.

OEFENING rondom je energie

 je energie
“Stel je je eigen energie voor. Denk daar aan. Welke kleur heeft je energie? Je energie is helemaal om je heen en stroomt ook door je lichaam.
Om je heen vormt je energie jouw energieveld.
Je komt net uit de groep. Kun jij je voorstellen dat allerlei energieën van je groepsleden zich hebben vermengd met je energie en nu jouw energieveld mede vormen?

 

Denk aan …. (naam groepslid). Aan welke kleur denk je bij deze collega?
Stel je voor dat die kleur zich heeft vermengd met jouw kleur.
Zie nu je collega voor je, duidelijk buiten je eigen energieveld. Op enkele meters afstand. Stuur zijn of haar kleur vanuit je eigen energieveld naar haar of hem.
Net zolang tot je eigen energie helemaal vrij is van de kleur van de ander.
Zie dan de ander van jou weggaan, de eigen energie met zich meenemend.
Zie de ander in een helder licht en jezelf ook.”

Dit hebben we met alle andere groepsleden en de groepsleiding gedaan.
Hierna stond ze geheel opgelucht op. Ze kon zich al niet meer voorstellen dat ze zich twintig minuten geleden nog ziek en oververmoeid voelde.

HOOGSENSITIEVE MENSEN

Zo noemen we mensen die heel veel aanvoelen en invoelen in andere personen, in plaatsen en in situaties.
Ken jij dat je je bij iemand heel fijn voelt en na de ontmoeting energiek verder gaat?
Heb je ook het gevoel dat je na een ontmoeting dodelijk vermoeid bent en als een dweil verder gaat?
Herken je dit gevoel ook in winkelcentra? In de bus of tram of trein?

Ken je het gevoel je meteen in een streek of plaats thuis te voelen en er goed zou kunnen wonen?
Herken je het gevoel voor nog geen miljoen in deze stad of dit dorp te willen wonen? En er het liefst zo snel mogelijk weer weg gaat?
Maak je wel mee dat je bij iemand thuis bent en je daar direct helemaal thuis voelt?
Of juist het tegenovergestelde? Je vindt het er heel ongezellig en je wilt weg?
Je bent een hoogsensitief persoon!

HOE GOED OM TE GAAN MET JE ENERGIE?

Voor iedere man en vrouw is het heel goed zich van bovenstaande bewust te zijn.
Weet dat iedere ontmoeting, iedere gebeurtenis, iedere ervaring, iedere plaats waar je bent van invloed is op je eigen energie.

OMGAAN MET JE ENERGIE IS EEN KEUZE

 je energieNeem na een ontmoeting even een paar minuten om de beschreven oefening te doen en je eigen energie los te koppelen van die van de ander.
Doe dat ook als je van de ene naar de andere situatie gaat.
Doe de oefening als je van je werk thuis komt. Kies zo heel bewust voor waar je bent. Laat zo je collega’s op je werk in plaats van in je eigen energie, in jouw energieveld.

EEN LEVEN, JOUW LEVEN, VOL ENERGIE!

Op deze manier heb je een goed hulpmiddel om je eigen energie zuiver te houden.
Je zult merken hoe energiek je je voelt, ook na een intensieve ontmoeting of na een hele dag werken. Nu weet je weer wie je bent en wat je wil! Daardoor slaap je veel beter. Enne… de volgende dag gezond weer op.

Hierbij mijn video waarop ik bovenstaande visualisatie nogeens stap voor stap met je doorneem. Je kunt deze video ook los van het artikel gebruiken om te werken met je energie en het veilig stellen van je energie door anderen uit jouw energieveld te halen.

Juist in deze periode van de corona-virus zijn we aan huis gekluisterd en dienen we afstand te houden. Ons energieveld kan zich hierdoor ook herstellen, nadat je lange tijd over je ‘heen hebt laten lopen’.
Voel nu ook eens de positiviteit nu dagelijks je energie niet vertroebeld wordt door anderen. Let wel dat je soms ook je kinderen buiten je energie moet plaatsen. Juist kinderen zijn sterren in het aftappen van jouw energie. Geef ze een eigen kleur en zet ze buiten jouw energie-veld.

De corona-virus daagt ons allemaal uit om kritisch te kijken waaraan we onze energie geven, waar onze energie wegstroomt. Hoe meer je ontwaakt bent, des te groter zal je bewustwording zijn. Massaal zullen veel mensen na deze crisis het roer omgooien, te beginnen bij je energie. En over het ‘roer omgooien’ gaat mijn volgende artikel.

Helaas moet ik de geinteresseerden voor onze workshop teleurstellen omdat we door de coronavirus genoodzaakt zijn alle activiteiten te staken tot na de zomer. Blijf ons echter volgen via de website en ik zal tijdig aankondigen wanneer de workshops hervat gaan worden in het najaar van 2020.

8 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *