Goede Voornemens 1

Goede voornemens: jouw doel bereiken in 2020?

Goede voornemens: jouw doel bereiken in 2020?

Goede voornemensGoede voornemens: jouw doel bereiken in 2020 stond op Nieuwjaarsdag voorop: ‘goede voornemens: jouw doel bereiken’ is vaak al binnen enkele weken vergeten.
Wat doe je dan om jouw doel te bereiken in 2020?

Blijven zitten en je niet verroeren, helpt je niet echt. Je zogenaamde ‘goede voornemens: jouw doel bereiken’ waren kort-termijn voornemens en zetten dus geen zoden aan de dijk!
Wat dan wel?

 

Regisseur worden van je eigen leven

Door schade en schande heb ik ontdekt dat mijn goede voornemens van de afgelopen jaren vaak na zes weken verdwenen waren. Soms gewoon vergeten!

Nu heb ik een traditie van meer dan 40 jaar dat ik elk jaar tijdens Oudjaar enkele uren voor mezelf neem. Eerst alle dingen voorbereiden voordat de gasten komen zoals zelf bitterballen maken en een koude schotel of iets van dien aard.

Dit jaar was het kalm: we waren alleen, niemand hadden we uitgenodigd omdat we ook alleen wilden zijn. Terugblikken op het afgelopen jaar met de prangende vraag: “Waarom willen we uit elkaar gaan?

De regisseur was al een tijdje met pensioen

Goede voornemensBlijkbaar waren we zo ‘vergroeid’ met elkaar dat we de signalen nauwelijks nog oppakten. Er was te weinig inspiratie, maar vooral te weinig passie naar elkaar.

“Dat is toch logisch wanneer je 45 jaar samen bent?” schreef iemand me. Terwijl een religieuze, die ons al meer dan 40 jaar kent, schreef: “Kan het weleens de bedoeling zijn dat God een ander plan voor ieder van jullie heeft!”

Vraagtekens of uitroeptekens plaatsen

Voel je het verschil? De een oordeelt, de ander stelt een vraag. Oordelen gaan gepaard met uitroeptekens: zo van ‘ zo is het!’, terwijl vragen juist uitnodigingen zijn om zelf nogeens na te denken.

Daar hebben we deze tijd ook voor gebruikt: nadenken, terugblikken en evalueren. Vragen die dan naar boven komen, zijn:
1.      Wil ik zo verder leven?
2.      Ligt er nog een plan voor mij in het verschiet?
3.      Wat wil ik zelf doen om gelukkig te worden?
4.      Waar ligt mijn grootste uitdaging voor komend jaar?
5.      Zit er nog iemand te wachten op mijn kunde/kennis/inbreng?

Toen ontdekten we beiden dat we al jarenlang aan het overleven zijn na de grote crisis in ons leven waarbij we alles verloren hebben. Eerst moesten we uit de depressie komen en onze slachtofferrol onderkennen. Daarna was het tijd om werkelijk de leegte in te gaan: niks moet meer, loutering van de opgelopen pijn.

Welke ‘goede voornemens’ vechten onderling om je doel te bereiken?

Goede voornemensOpnieuw merkte ik dat gezondheid op de eerste plaats kwam in mijn wensenlijstje. Wat wil ik doen voor mijn gezondheid: meer bewegen, minder vet eten, gezonder eten?

Blijkbaar komt dit elk jaar terug. Ik weet dus goed mezelf te saboteren want al snel ga ik hiermee de mist in. Ik sla zelden tot nooit door wat eten en drinken betreft. Soms vind ik wel dat het ietsje minder kan: geen grote hoeveelheden.

Peter-Jan merkte eens op: “Hier kunnen elke dag gewoon nog twee mensen mee-eten, je kookt altijd zo royaal!”
Dat is toch een oude gewoonte die ik van huis uit heb meegenomen vanuit het grote gezin van 10 kinderen. Bij ons thuis kon altijd meegegeten worden, er was altijd genoeg. Blijkbaar zit dat diep in mijn systeem. Peter-Jan herkent dit niet zo omdat in zijn familie aardappels en boterhammen werden afgeteld: “Hoeveel denk jij te willen eten?” En dat aantal lag dan klaar! Zo waren ze niet bij de Knippeltjes!

Terugkerende goede voornemens om je doel te bereiken

Gezondheid staat dus op de eerste plaats. Op de tweede plaats staat voor mij: “hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven?

Daaronder vallen alle plannen die ik denk uit te gaan voeren in het nieuwe jaar. Vorig jaar nogeens nagekeken: ‘werken met groepen, thema-weken’

Daar is niks van terecht gekomen! Hoe kan dat dan?
Ik heb een reden gevonden. Wanneer je eigen energie niet optimaal is, stuur je jouw boodschap vanuit die beperking de kosmos in. De kosmos kan niks anders dan vanuit die beperking handelen, dus ik kreeg precies waarom ik vroeg.
Voel je de tegenstrijdigheid?

Ik vroeg om groepen, zie er erg tegenop om in mijn persoonlijke situatie (aan het scheiden) open en kwetsbaar te zijn nu alles nog geen plek heeft gekregen. Ik verstop me liever nog! Even geen mensen om me heen…..en wat gebeurt er. Ik krijg precies waarom ik vraag!!
Ai, dat is confronterend!

Zoeken naar evenwicht in jouw goede voornemens om jouw doel te bereiken…

“Tjeetje, ruim 2 miljoen gewonnen…..” ik zag het bericht van de Postcode-loterij.
Groen-geel ben ik van jaloezie. Die hebben het toch maar getroffen. Het leuke was dat een vriendin 2 halve loten van de staatsloterij opstuurde en op een lot is 5 euro gevallen. We hadden zelf ook een lot gekocht, daarop viel 10 euro.
We zijn dus aan de winnende hand!

Er is een evenwicht aan het ontstaan: geven en ontvangen.
Vrienden hadden ons uitgenodigd om te komen eten. Niet op Oudejaar maar een dag eerder omdat ze alleen wilden zijn op Oudejaarsavond. Dat paste helemaal in ons plaatje.

Op zoek naar een aardigheidje

In een rommelwinkel vonden we leuke kleine presentjes als teken van onze dankbaarheid voor de uitnodiging. Zij hadden ook nog twee Amerikanen uitgenodigd die vlakbij hen zijn komen wonen.

Het was wederom een internationaal gezelschap, met als voertaal engels. De Amerikanen  waren diep onder de indruk van onze cadeautjes. Ze vonden ze origineel en zo gastvrij. We vinden geven ook zo leuk om te doen. Verrassing op de gezichten. Een diepere symboliek in een simpel gebaar: een spreukenkalender met een filosofietje voor elke dag. De ander kreeg een kalender met historische feiten uit de Franse geschiedenis. Weer een ander gaven we ‘doordenkertjes’ voor elke dag een.

Wie het kleine niet eert…

Goede voornemens“Wat heb je nu aan die kleine geldprijzen, het kost je bijna meer om ze op te vragen?” merkte een kennis op. Ik weet echter dat deze prijzen het begin zijn van ONTVANGEN gedurende het komende jaar.

En dat gebeurde ook: een kennis stuurde ons 500 euro om de winter door te komen. Hij is op de hoogte van onze financiele moeizame periode waarin we alsmaar af moeten lossen van restschulden, ontstaan door de crisis destijds.

Signalen vanuit de ‘andere’ kant?

Net voor Oudjaar hoorden we een auto remmen. Ik liep naar de voordeur maar de wagen was al weg. Ik struikelde over een tas die voor de deur lag. “Wat krijgen we nou?”

De tas was gevuld met lekkernijen, goede fles wijn en een fles champagne. Een kaart onthulde het mysterie: “Weet dat we jullie nooit zullen vergeten, hetgeen jullie voor anderen hebben gedaan gedurende jullie werkzame leven van meer dan 45 jaar, staat in ons geheugen gegrift. Jullie vragen nooit iets voor jezelf, altijd staat de ander op de eerste plaats. Komend jaar mogen jullie meer aan jezelf gaan denken. Jullie zijn Lichtwerkers van het eerste uur en de wereld heeft behoefte aan mensen gelijk jullie. Geef niet op, laat de kop niet hangen en wordt weer ‘regisseur van jullie eigen leven’  zoals jullie dat ook tegen anderen zeggen”.

Een klein berichtje via Facebook van mijn zus kwam binnen: “Er is een cadeautje onderweg en ik weet dat je het leuk gaat vinden!”

Weer zo’n signaal: het houdt maar niet op!

Enkele dagen later brengt de post een prachtig boek over mijn ouderlijk dorp waar ik ben opgegroeid: Elshout.
Het raakt me, de teksten raken me en ik zit meteen drie uur weggezonken in het boek, waarbij ik af en toe iets voorlees aan Peter-Jan. In dit dorp met zijn beperkingen ben ik opgegroeid.

Opvoeden door klein te houden

Goede voornemensDr. Lea Dasberg schreef 20 jaar geleden al dat veel mensen opgevoed worden doordat ze klein gehouden worden.(Grootbrengen door kleinhouden)  Kleinhouden kan inhouden dat je niet uit de beperkingen komt vanuit je leefomgeveing. Wat ben ik blij dat ik als 16 jarige het ouderlijke huis kon verlaten. Ik ging naar het internaat bij de Broeders van Liefde in Dongen. Daar was de kweekschool – opleiding tot onderwijzer – gevestigd. Heb het overigens ruim een jaar op het internaat volgehouden en ben toen op kamers gaan wonen.

Het internaat was teveel ‘africhten, aanpassen en inpassen’ en het belemmerde mij enorm. Het vrije gevoel, zelf leren denken en verantwoording nemen voor mijn handelen, ontstond pas toen ik op kamers ging wonen. Ik heb wat afgefeest in die tijden en zat regelmatig door de week in de kroeg met mede-studenten.

Niemand mocht mijn armoede zien!

Helaas verloochende ik daar mijn afkomst: ik deed me voor dat het prima met mij ging en dat ik overal aan deel kon nemen. Gaf dan ook geregeld een rondje in de kroeg, duidelijk beseffend dat ik dan over enkele dagen geen rooie cent meer had. Geven vond ik destijds al bijzonder. Of was het vooral een streven om ‘erbij te horen’?

Ook wilde ik niet laten blijken dat ik keihard elk weekend voor mijn studie moest werken. Ik had een studiebeurs gekregen, die niet toereikend was. In het weekend had ik verschillende baantjes, zoals:
a.      Samen met mijn zus een groot kantoor schoonmaken;
b.      Teksten schrijven en korte artikelen voor het plaatselijke krantje;
c.       De hele administratie van een plaatselijke autorijschool hield ik bij:
d.      De boekhouding van de groentenzaak van mijn oudere broer deed ik er ook nog even bij.

Het bijzondere van al dit werk was wel dat ik nooit mijn ouders heb moeten vragen om extra geld. “Ik kon zelf mijn broek ophouden!” en daar werd ik ook steeds met mijn neus op gedrukt.

Goede voornemens rondom geld om jouw doel te bereiken

Kun je goede voornemens hebben m.b.t. geld?
Geld is zo’n speciaal fenomeen. Geld, kracht en liefde zouden dezelfde energie hebben. Ik heb eens een oefening gedaan waarbij je een zin af moet maken (aanvullen) en jouw invulling is dan ook van toepassing op de andere twee begrippen.

Ok. Mijn eigen voorbeeld:
“Mijn grootste probleem met geld is ….”
Dat is de uitgangspositie. Vul nu deze zin aan met hetgeen nu bij je opkomt.
Twintig jaar geleden schreef ik: “Mijn  grootste probleem met geld is dat ik het niet serieus neem!”

Mijn invulling is dus: “ik neem het niet serieus!”
Nu moet ik deze aanvulling ook zetten bij de begrippen: kracht en liefde.

Dat was confronterend…

Daar ga ik dan:
Mijn grootste probleem met mijn KRACHT is dat ik het niet serieus neem!
Mijn grootste probleem met mijn LIEFDE is dat ik het niet serieus neem!

Daar zat ik dan! Ik schrok enorm en herkende mijn patroon van destijds. Ik neem mijn KRACHT, mijn LIEFDE en mijn GELD niet serieus.
Maar als ik het niet serieus neem, wie dan wel?

Heb jij het nu ook voor jezelf ingevuld?
Zelfs heb ik gesolliciteerd op dit moment om als pedagoog te gaan werken in Nederland aan een PABO om op die manier mijn schulden te kunnen inlossen. Mijn hart ligt er niet helemaal en dat zal in de volgende alinea’s duidelijker worden.

 Goede voornemens: Jouw doel bereiken

Goede voornemensAlles tot nu toe in mijn leven is ontstaan vanuit een visualisatie waarbij ik mijn doel (project) zo concreet mogelijk voorstel. Het is er al als het ware. Ik loop er rond, zie het, ben helemaal verweven met het project. Zo is het steeds gegaan, al meer dan 60 jaar. Werkelijk.

 • Als kind wilde ik schooltje spelen: het is gerealiseerd, ik kreeg mijn eigen kippenhok als schooltje;
 • Wilde naar de middelbare school ondanks het negatieve advies van het hoofd van de school: ik ben er gekomen;
 • De Pedagogische Academie was mijn volgende stap: ik zag mezelf al als onderwijzer werkend met kinderen;
 • Mocht nooit gereedschap aanraken: ging een handenarbeid-acte halen om dit gemis op te lossen;
 • Had het idee dat ik anderen – in dit geval mijn broer – kon helpen met mijn middenstandsdiploma: heb het gehaald en later veel profijt ervan gehad;
 • Doorstuderen en werken was een droom: heb dat steeds gedaan om theorie en praktijk te kunnen integreren;
 • Ging alternatieve therapie-vormen bestuderen/eigen maken omdat ik weg wilde uit het onderwijs;
 • Begon samen met mijn partner een groepspraktijk voor additieve gezondheidszorg in Hank;
 • Wilde deels in Frankrijk wonen/werken en in Nederland: boerderijtje in de Ardeche werd een feit;
 • De opleiding die we vormgaven kreeg erkenning en consulten werden veelal door verzekeringen vergoed;
 • Grote droom was schrijven: inmiddels 4 boeken uitgebracht;
 • En dan……komt de klad erin….

Ik ging uit verbinding

Belangrijk bij alle visualisaties is natuurlijk hoofd-hart-buikverbinding. Bij ons volgende project in 2008 luisterden we niet naar het hoofd en de buik maar alleen naar het hart.

Signalen zagen we niet of wilden we niet zien! We waren helemaal gericht op het kasteeltje in Bourgondie: daar zouden we voortaan met groepen gaan werken maar ook mensen met een beperking opnemen in ons team. Een prachtige droom…die als een zeepbel uit elkaar spatte toen de bank ons adviseerde om een overbrugging te nemen en niet te wachten op de verkoop van ons boerderijtje in de Ardeche. Dat was inmiddels erg uitgebreid. Wat we verdienden, investeerden we daar op die plek, met als gevolg: vier huizen, zwembad, twee chalets en een prachtige tuin.

Alles ging mis!

Goede voornemensOns boerderijtje raakten we niet kwijt en na 4 jaar werd het tegen een bodemprijs verkocht en nogeens 2 later later verkocht de bank openbaar het kasteeltje. We bleven berooid, zonder enige cent achter en daar hadden we dan 40 jaar samen hard voor gewerkt.

Natuurlijk vielen we in een groot zwart gat!
We waren niet op te beuren, zelfkwelling en depressies waren het gevolg.

Signalen zien en oppakken om je doel te bereiken

Het is dan ook vooral belangrijk om signalen te zien en deze op te pakken, te vertalen naar jouw doel voor het nieuwe jaar.

Hoe ga je te werk?
Omschrijf je doel in meetbare en controleerbare gegevens. Je stelt jezelf daarbij een termijn en je vraagt jezelf af wat je vandaag al kunt doen voor jouw doel voor 2020.

Wij hebben destijds nagelaten om de signalen op te pakken, terwijl we ze wel zagen. Is dat het ego dat niet wil falen? Is het je eigen trots waardoor je niet wilt buigen?

Je Doel bereiken in 2020 – goede voornemens

Voor mij is duidelijk dat ik mijn schulden af wil lossen en ik zal er dan ook alles aan doen om oplossingen te vinden. De nodige brieven heb ik geschreven om gebruik te maken van fondsen en subsidies.

Daarnaast wil ik met kleine groepen werken om een intensief traject af te leggen rondom bewustwording. Diverse thema’s zullen de revue passeren, afgestemd op de nood van de groepsleden.

Tevens wil ik bijscholingen blijven verzorgen omdat ik vanuit mijn vakgebied vind dat je bij moet blijven, bijscholing, nascholing is daarin een vereiste. De ontwikkelingen staan niet stil en hetgeen ik afgelopen jaar zelf heb ervaren middels trainingen wil ik graag doorgeven aan andere therapeuten in het veld.

Op persoonlijk vlak hoop ik dat ik met mijn lief kan samenwonen en samenwerken om ook zijn droom waar te maken: een exclusieve herenmode-zaak waar getalenteerde ontwerpers hun creatie kunnen tonen/verkopen.

In  dit artikel voert het te ver om alle stappen van het proces van droom naar realisatie  te beschrijven. Ik heb een kader aangegeven van waaruit je kunt vertrekken.

Hints…goede voornemens om je doel te bereiken

Goede voornemensWel geef ik nog graag enkele hints wanneer je merkt dat je een extra motivatie nodig hebt om oude beperkende overtuigingen los te laten en/of om oude pijn en verdriet te helen.

 • Joni Rappange “Praktijk Verder”, staat voor het zoeken naar een evenwicht tussen het leven voor het verlies en de kracht om verder te gaan met het leven erna: praktijkverder.nl
 • Wouter de Jong, gaat op collegetour in verschillende schouwburgen in Nederland rondom mindgym. Hij weet je te motiveren en enthousiasmeren: wouterdejong.nl
 • Roy Martina met zijn Quantum Hypnosis reikt je de hand om je droom vorm te geven door contact te leggen met de ‘beste versie van jezelf’: www.roymartina.com
 • Marjolijn Knippels heeft in haar praktijk mensen weten te raken en kracht gegeven om daadwerkelijk voorbij de eigen beperkingen te gaan in de realisering van je droom. Ze werkt als psychotrauma-expert en als energetisch therapeute aan jouw persoonlijke ontwikkeling: marjolijnknippels.nl (is nog niet in de lucht, wel bereikbaar via:  www.facebook.nl/marjolijnknippels;
 • Marjolijn Loderichs van de I Am Academy reikt je regelmatig gratis visualisaties aan om in contact te komen met je intuitie: iamacademy.nl
 • Kom eens een retraiteweek bij mij volgen in Frankrijk: je leven zal een enorme boost krijgen: het-ihc.nl

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *