groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article

Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid

Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid

Misschien word je meteen getriggerd door de twee woorden: Ontevredenheid en tevredenheid?
Niet verwonderlijk omdat het begrip ‘ontevredenheid’ bij veel mensen een negatief gevoel oplevert, terwijl we allemaal streven naar tevredenheid. Het proces van groeien van ontevredenheid naar tevredenheid.

Jammer alleen dat een groot percentage van de bevolking blijft hangen in ontevredenheid. Wanneer je iemand vraagt of hij ‘tevreden’ is met zijn leven, dan scoren Nederlanders over het algemeen redelijk.

Maar wanneer je vraagt of iemand tevreden is met zijn werk, dan scoren we plotseling veel lager.

Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid

Prof. Eugene Heimler heeft lang gelden ontdekt dat iemands geluk afhangt van zijn tevredenheid over zijn leven.
‘Hoe tevreden ben je?’
‘Waar heeft die tevredenheid mee te maken?’

En dan is het opvallend dat je alleen kunt ‘groeien van ontevredenheid naar tevredenheid’ wanneer je inzicht hebt op de verschillende levensgebieden.

Wat is een levensgebied?

Een levensgebied is dat aspect van je leven waarin je bezig bent met je werk, dan wel met geld verdienen. Maar ook met je vriendschappen en evenzeer je relatie, vaak voortkomend uit je vriendschappen.

Hoezeer we ons misschien afzetten tegen ons verleden, ontegenzeggelijk heeft het gezin van afkomst een stempel op je gedrukt. Dat kan zowel positief als negatief zijn.

Wanneer je uiteindelijk jouw relatie begint –  voor zover die voortkomt uit je vriendschappen – zal die hoe dan ook gekleurd zijn door je ervaringen vanuit het verleden.

Prof. Heimler ontdekt echter meer! De mens heeft frustratie nodig om te kunnen leven. Frustratie levert namelijk energie op. Vanuit frustratie gaan veel mensen juist zaken aanpakken. Echter een teveel aan frustratie werkt dodelijk!  Vandaar dat Heimler pleit voor een ‘gezonde hoeveelheid frustratie’.

Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid

Durf je met mij het proces aan te gaan? Ik stel voor om de levensgebieden een voor een te bespreken en zal je steeds een vraag stellen. ‘Ben je hier tevreden over en wanneer je jezelf een cijfer mocht geven, welk cijfer geef je dan jezelf?’

 

 groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article I.  Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid op het gebied van WERK

Ga voor jezelf na of jij het juiste werk doet. Bevalt het werk ook dat je nu doet? Kun je over het algemeen goed opschieten met de mensen met wie je samenwerkt?
Heb je naast je werk nog andere bezigheden die voor jou belangrijk zijn? Tenslotte vraag je jezelf af of je tevreden bent over de ontplooiingsmogelijkheden in je werk.Geef jezelf nu een cijfer voor je werk m.b.t. tevredenheid. (ben je tevreden over je werk dat je nu doet?)

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article


groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article II.  Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid op het gebied van GELD

Geld is natuurlijk het machtsmiddel bij uitstek. Oorlogen zijn begonnen rondom geld. Mensen haten elkaar om geld. Geld geeft macht en maakt mensen tot slaven van het geld. Desalniettemin hebben we wel geld nodig om te leven. Hoeveel? Dat is voor ieder mens anders. Ik hoorde eens een zakenman zeggen: ‘Mijn partner heeft 1350 euro per week voor huishoudgeld en ondanks dat komt ze geld tekort!’

Een bijstandsmoeder daarentegen vertrouwde me toe dat ze wekelijks naar de voedselbank gaat omdat haar huishoudgeld van 42 euro per week niet voldoende is met twee kinderen.

Zij straalde echter bij de gedachte dat er binnenkort een cadeaubon verstrekt zou worden in het pakket. Al dagenlang fantaseerde ze met haar kinderen over de cadeaubon. ‘Wat zal het zijn, een bon voor de Efteling of om naar McDonalds te gaan?’

Zakenman en zijn kracht en liefde

De zakenman daarentegen mopperde alleen maar dat hij een vrouw had met een gat in de hand!

Wanneer geld zo’n machtsmiddel is, stel je dan eens voor dat de energie van geld lijkt op jouw innerlijke kracht en op jouw liefde.

Vreemd he? Ok ik probeer het nog een keer: schrijf voor jezelf eens op en maak deze zin af: ‘Mijn grootste probleem met geld is….’

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels articleHeb je het gedaan? En wat lees je nu?
Maar nu vervangen we het woord GELD door KRACHT en daarna door LIEFDE, maar jouw ingevulde woord blijft hetzelfde.

Destijds was ik met stomheid geslagen. Het klopt bij mij helemaal.
Mijn zin was: ‘Mijn grootste probleem met geld is dat ik het niet zo serieus neem!’

Zie nu de gelijkenis: ‘Mijn grootste probleem met mijn kracht is dat ik het niet zo serieus neem!’ Aai, die kwam binnen!

‘Mijn grootste probleem met mijn liefde is dat ik het niet zo serieus neem!’ Er was werk aan de winkel. Ik heb enkele sessies besteed om hier helderheid voor mezelf in te krijgen.

Geef jezelf een cijfer wat betreft tevredenheid over geld. (met andere woorden, hoe tevreden ben jij over jouw geld?)

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article  III.  Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid op het gebied van vrienden en sociale contacten

En opnieuw kijken we naar jouw ontevredenheid versus tevredenheid wanneer we kijken naar jouw vriendschappen. Sociale contacten zijn essentieel voor elk mens. ‘De mens bestaat dankzij zijn medemens’ zei eens een groot filosoof.

We hebben sociale contacten en daaruit voortkomende vriendschappen nodig om volledig mens te kunnen zijn.

Stel jezelf dan eens de volgende vragen:
groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels articleTen eerste: heb je een goede vriend(in) op wie je kunt vertrouwen?
Ten tweede: Vind je het fijn om nieuwe contacten aan te gaan?
Ten derde: heb je het gevoel dat er mensen zijn die jou waarderen?
Nu kun je opnieuw stilstaan bij jouw vriendschap en

Stel je jezelf de vraag: Geef jezelf een cijfer wat betreft tevredenheid over jouw vriendschappen. (met andere woorden, hoe tevreden ben jij over jouw vriendschappen?)


groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels article  IV.  Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid op het gebied van het gezin van afkomst

We zijn allemaal gevormd en deels misvormd door het gezin waar we kind waren. Die ervaringen neem je mee in je leven. Positief ingestelde ouders die grenzen weten te verleggen zijn fantastisch! Heb jij ook dergelijke ouders gehad? Ouders die niks gek of stom vinden maar die je aanmoedigen? In het artikel van Peter-Jan In der Rieden: ‘Waar heeft ieder mens behoefte aan?’ lees je meer over deze periode.

Maar als je terugdenkt aan jouw jeugd, voelde jij je dan gelukkig? Had jij een jeugd die jou veiligheid en geborgenheid bood? Had je het gevoel als kind dat er mensen waren die echt iets om jou gaven?

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels articleEn natuurlijk is het de bedoeling dat je jeugd een goede voorbereiding is voor jouw huidige leven: klopt dat ook bij jou?

Ik heb veel meegekregen vanuit mijn jeugd, heb traumata opgelopen en die ook een plaats weten te geven. Hoe? Door in therapie te gaan en me te scholen in assertiviteit. Je hoeft niet alles leuk te hebben gevonden in je jeugd. Zelfs een slechte jeugd kan uiteindelijk groei van ontevredenheid naar tevredenheid opleveren.

En opnieuw stel ik je deze vraag:
Geef jezelf een cijfer wat betreft tevredenheid over jouw ouderlijk gezin (met andere woorden hoe tevreden ben jij over jouw ouderlijk gezin?)

 


  V.  Groeien van ontevredenheid naar tevredenheid op het gebied van jouw persoonlijk welbevinden/relatie

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels articleNatuurlijk kijken we nu samen ook even naar jouw relatie. Die relatie die misschien ontstaan is vanuit je vriendschappen. Daarentegen heeft jouw relatie ook onder invloed gestaan van jouw ervaringen vanuit het verleden. En met name dan het gezin waar jij zelf kind was. Daar heb je af kunnen kijken  bij je ouders. Zij zijn de rolmodellen voor jou geweest wanneer het gaat over je persoonlijke relatie.

Ben je tevreden over jouw relatie? En heb jij het gevoel dat jouw partner echt iets om jou geeft? Denkend aan seks binnen de relatie: beleef je daar plezier aan? Ben je daar tevreden of ontevreden over? Gun jij jezelf ook ontspanning en plezier binnen je relatie?

Geef jezelf een cijfer wat betreft tevredenheid over jouw persoonlijk welbevinden (in het bijzonder je relatie, m.a.w. hoe tevreden ben je over jouw relatie?)

Meer levensgebieden in het vervolgartikel

groei van ontevredenheid naar tevredenheid-loek knippels articleIn het vervolgartikel kom ik met meer levensgebieden van prof. E. Heimler om je inzicht te geven op jouw groei naar tevredenheid.

Wanneer je nu de genoemde levensgebieden van dit artikel hebt gescoord voor jezelf op een schaal van 0 – 10 punten, kun je hooguit 50 punten behalen. Ik heb immers 5 levensgebieden benoemd.

Scores vanaf 30 kunnen we positief noemen. Reken maar eens uit! Succes met jouw onderzoek en groei van ontevredenheid naar tevredenheid.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *