Hoe polariteiten samenwerken 12

Hoe polariteiten samenwerken. (deel II in de reeks van deelpersonen)

Hoe polariteiten samenwerken. (deel II)

In de reeks artikelen over deelpersonen, ga ik nu in op:
1. Hoe polariteiten samenwerken;
2. Waarom vormen deelpersonen dualiteiten met elkaar?
3. Tegenpolen trekken elkaar aan.

Bij dit artikel hoort het webinar over deelpersonen. Dit is hier integraal opgenomen in het artikel en is ook te vinden op het YouTube kanaal van me. Ik wens je heel veel inzicht toe en vooral daag ik je uit om 10 minuten van je tijd te besteden aan de ontdekking van nieuwe deelpersonen in jou. Al die deelpersonen samen vormen jouw identiteit.

Hoe polariteiten als deelpersonen samenwerken?

Wellicht herken je de ‘onzekere-deelpersoon’ in jou? Deze deelpersoon vindt het fantastisch om samen te kunnen werken met de ‘zekere-deelpersoon’. Hij kan als het ware even op die ander leunen maar ook aangemoedigd worden.

Zo zou je jouw dag kunnen beginnen met twee rituelen: ten eerste DANKBAAR zijn voor de nieuwe dag wanneer je met beide benen uit bed stapt. Ten tweede TROTS zijn op hetgeen je gedaan hebt in je leven.

De grote saboteur – welke tegenpool wil met hem samenwerken?

Met dit ritueel ga ik meteen een grote saboteur benoemen die we ongetwijfeld allemaal herkennen. Het is die deelpersoon die elke zin begint met een van de volgende openingen:
“Ja maar…”
”Misschien…”
Nog fraaier wordt het wanneer die ondermijnende deelpersoon zijn zin begint met:
“Ik ga proberen…”
Of wat denk je van de volgende ‘dooddoener’:
“Ik ga misschien komen…”

En dan eindelijk voel je dat je die eerste stap mag gaan zetten in je bewustwordingsproces. Onmiddellijk komt de saboteur om de hoek kijken met de openingszin:
Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolen“Ik zal het proberen…”

Allemaal ‘uitstelgedrag’ en bedoeld om lekker op je krent te blijven zitten. Niets doen, maar wel blijven klagen! “Oh, waarom lukt het me toch niet?”

Hier is dan ook geen sprake van samenwerking van de polariteiten.

 

Herken de dualiteiten in jezelf – deelpersonen vragen om aandacht

Elk mens heeft een lichte en donkere kant. Die lichte kant bevat deelpersonen die open staan voor verandering, die de dag met een blij gezicht tegemoet treden.

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolen

 

Het zijn die deelpersonen die de dag met DANKBAARHEID beginnen. Ze zijn blij dat ze leven, dat een nieuwe dag hen opnieuw kansen aanreikt.
Het is ook de deelpersoon die met TROTS terug kan kijken op wat hij allemaal gerealiseerd heeft in zijn leven. Het gaat dan niet om spectaculaire dingen, juist heel gewone zaken die hem vreugde geven. “Ik heb mijn moeder verrast” zei mijn client tijdens de sessie waarbij we stil stonden bij je trots voelen.

 

“Ik heb mijn moeder verrast…”

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolen“Nooit had mijn moeder dit verwacht, nadat ik haar zoveel verdriet gedaan heb. Ik heb dat een plekje kunnen geven en liep vanmorgen met een grote bos bloemen bij haar binnen…..zag de ontroering en ik voelde me trots dat ik deze stap gezet heb!”

Welke polarteiten hebben in dit voorbeeld dan samen gewerkt? De zoon die pijn veroorzaakt had, werkt samen met de zoon die vreugde komt brengen. Misschien zie jij nog een ander aspect van de polariteiten?

 

 

 

Polariteiten werken samen…maar waarom?

Waarom willen polariteiten met elkaar samenwerken? Er is geen zon zonder maan, er is geen donker zonder licht, er is geen dag zonder nacht.

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenPolariteiten zoeken elkaar dan ook op, hebben elkaar nodig. Het licht bestaat omdat er donkerte is. We kunnen pas spreken over een dag wanneer we ook de nacht herkennen. Zo ook met alle deelpersonen in onszelf.

Durf je het aan om jouw polariteiten te benoemen? Ik geef een voorzet en jij kijkt in hoeverre deze deelpersoon in jou actief is.

Wie werkt met wie samen? Hoe polariteiten samenwerken!

Ten eerste: de liefdevolle. Hoe kan de liefdevolle zijn liefde tonen? Wat heeft hij daarvoor nodig? Wanneer wordt het opgepakt als liefde? Wat zijn dan de ingredienten van de liefdevolle deelpersoon?

Ten tweede: de overmoedige deelpersoon. Onmiddellijk gaat er bij jou een lampje branden omdat je de tegenpool herkent: de moedige.
Wat is dan een moedige deelpersoon? Het is die persoonlijkheid (rol) in jou die de angst onderkent en doorgaat.

Ten derde: de mysticus. Oh jee! Wat voor een zwever heb ik aangesteld in mijn innerlijk theater? Elk mens heeft een mysticus in zich die vragen stelt over de ‘zin van het leven’. De mysticus kijkt verder dan het dagelijkse leven. Wie is de tegenpool? Herken je die ook in jezelf?

Heb je even…? Vormen zij tegenpolen?

Ten vierde: de ondeugende deelpersoon. Deze deelpersoon krijgt sterretjes in zijn ogen, hij schittert omdat hij iets van plan is. Hij wil graag af en toe buiten de lijntjes kleuren. Zijn tegenpool wil dit allesbehalve. En hoe zou jij die dan noemen? Herken je de ondeugende deelpersoon ook in jezelf? Wat levert die jou op? En wat laat die ondeugende deelpersoon jou zien?

Ten vijfde: de gastvrije deelpersoon. Heerlijk om ergens te komen en je echt gastvrij te voelen. Het is een bepaalde kwaliteit van de gastheer die op de voorgrond staat. Heb je duidelijk welke kwaliteiten jij koppelt aan ‘gastvrijheid’?
Maar wanneer jij je nu helemaal niet gastvrij voelt: wat gebeurt er dan in jou? Hoe stel jij jezelf op in zo’n situatie? Welke tegenpool wordt dan actief?

Polariteiten en tegenpolen willen toch hetzelfde: samenwerken!

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenDe mens beschouwt zichzelf als afgescheiden van de ander, als zelfstandig individu of als lid van een zelfstandige groep. Dit kan het gezin zijn, een politieke partij, een etnische of religieuze groep. Zij gaan zichzelf of als groep (hokje) waarin zij zichzelf onderbrengen, zien als anders, beter, slimmer, mooier, sneller, sterker, competenter, machtiger.
Dit is echter niet de waarheid! Alles hangt samen, er is niets dat kan bestaan zonder de rest. Alles steunt elkaar onvoorwaardelijk in onze gedachten en handelen.

Dus onze polariteiten/tegenpolen willen gezien en erkend worden. En het vraagt van ons om zo ook naar onze deelpersonen te kijken. Geen enkele deelpersoonlijkheid daarmee uit te sluiten. Er bestaat geen beter of slechter, het is hooguit anders.

De Chinezen gebruiken dan ook zo mooi het symbool van Yin – Yang, het een kan niet zonder het ander. Zo kunnen al jouw deelpersonen en hun tegenpolen niet zonder elkaar. Dat had je al duidelijk?

Ja maar…

“Ik hoef toch niet van al mijn deelpersonen te houden? Sommige deelpersonen stuur ik liever op een lange wereldreis of beter nog, wil ik nooit meer terugzien…” zei een client tegen me.

Je ziet hier onmiddellijk de eigen saboteur om de hoek komen kijken. Die begint de zin meteen ook met: “Ja maar…”
Waak je voor discussie, want dan begeef jij je in een machtstrijd. Het is niet dit of dat, het is dit en dat. De twee uitersten horen bij elkaar en of we het willen of niet, je dient ze uit te dagen om samen te gaan werken. Ai, werk aan de winkel!

“Ik ga proberen…” zie je de dualiteit achter deze deelpersoon?

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenProberen is uitstelgedrag! Zeg nu eens tegen jezelf: “Vandaag geef ik aandacht aan….(de moeilijke deelpersoon in jou die je liever voor altijd op vakantie zou willen sturen)…” En kijk dan eens hoe jij er aandacht aan wilt besteden.

Deelpersonen hebben een vast stramien. Belangrijk om dat te onderkennen.

Wat zijn de kenmerken van elke deelpersoon:

Ten eerste: BEHOEFTE
Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenWat is de behoefte van deze deelpersoon? Wanneer je kijkt naar de 12 basisbehoeften zie je meteen welke behoeften bij deze deelpersoon centraal staat.
De 12 basisbehoeften zijn aldus Fiona Brouwers: : Aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging, bewondering, erkenning, geruststelling, goedkeuring, respect, vertrouwen, waardering, zorg.
Hier zie je meteen al 12 deelpersonen in jou, wel/niet onderkend door jou.

Ten tweede: GEDRAG
Elke deelpersoon gedraagt zich op een eigen unieke manier. Hoe zou jij het gedrag van deze specifieke deelpersoon omschrijven?
Krachtig, arrogant, zelfverzekerd, etc.

Ten derde: TAALGEBRUIK
Elke deelpersoon heeft een eigen vocabulair. De minnaar gebruikt namelijk andere woorden dan de agressieveling. In de taalsymboliek is veel te herkennen van elke deelpersoon: nuance, verfijning, verruwing, grof, romantisch, slow, snel.

Ten vierde: UITSTRALING
Ook wel de ‘presence’ van de deelpersoon genoemd. Hoe komt hij over? Wat laat hij onmiddellijk zien? Hoe stevig staat hij als representant van een bepaalde rol (minnaar, agressieveling, roddelaar, bon vivant etc.)

Tegenpolen trekken elkaar aan en werken samen

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenIk ben zo vrij om een citaat te gebruiken uit een van de vele verslagen n.a.v. het webinar. Desbetreffende persoon noemt twee tegenpolen: de avonturier/genieter en het niets ondernemende gekwetste kind. In zijn betoog laat hij zuiver de tegenpolen zien.

“De avonturier/genieter (ik moet deze samen blijven zien) heeft behoefte aan een doel richting een betekenisvol leven, en moed om dit aan te gaan.
Moed om daadwerkelijk in actie te komen om dit pad te gaan bewandelen maar ook moed om anderen daarbij om advies en hulp te vragen.

De polariteit heeft een boodschap

Deze weg mag ruw zijn, vol obstakels. Hierbij wordt de creativiteit gestimuleerd om daar flexibel mee om te kunnen blijven gaan, en het vraagt ook om continue nieuwe dingen te leren om steeds beter beslagen ten ijs te komen.

Het niets ondernemende gekwetste kind (afkomstig van vader) heeft de behoefte dat ik goed terecht kom, dat ik niet hoef mee te maken wat hij heeft moeten doorstaan.

Hij heeft ook behoefte aan meer inzichten om mij te begrijpen zodat hij zijn opgelegde overtuigingen aan mij kan loslaten zodat hij in rust in de spirituele wereld ons nog een leven lang mag observeren en ons op zijn tijd van advies voorzien zonder ons te belemmeren op onze reis.”

Wat valt op bij deze tegenpolen? Hoe polariteiten samenwerken…

De avonturier heeft enorm veel energie, wellicht zelfs teveel aan energie. Het ‘niets-ondernemende gekwetste kind’ daarentegen heeft weinig energie. Is van de stroming afgesloten en heeft last van hetgeen op zijn schouders wordt gelegd. Het is niet van hem. Het zijn de pijnlijke projecties van zijn vader die zwaar op hem drukken. Vanuit zijn ratio heeft hij begrip vor zijn vader, die immers zoveel heeft meegemaakt. Maar vanuit zijn hart heeft hij juist last van deze opgelegde waarden en normen, overtuigingen. Het belemmerrt hem om zijn energie vrij te laten stromen. Hij is belast met de projecties van de vader.

Tussenstapje: loskomen van de projecties

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenHoe kom je nu los van de projecties van de ander. Een eenvoudige affirmatie kan je helpen: “Ik ben ik en ik ben niet mijn vader!”

Het klinkt zo simpel. Probeer het eens een aantal dagen, jezelf aankijkend in de spiegel en spreek dan deze affirmatie uit: “Ik ben ik en niet mijn vader…..ik ben dankbaar voor hetgeen hij mij aangereikt heeft en alles waarvan ik groei, daarvoor ben ik dankbaar en trots op mijn vader. Uit hem ben ik voortgekomen, maar ik ben hem niet!”

Wanneer je dit een aantal dagen herhaald, zul je merken dat er innerlijke ruimte komt in jezelf. Je komt vrij van de projecties van je vader. Dan mag je opnieuw je eigen autonome kracht aanspreken met de vraag: wat heeft dit ‘niets-ondernemende-gekwetste kind’ nodig?

De niets-ondernemende deelpersoon

Ga dan terug naar de kenmerken uit dit artikel en geef antwoord voor jezelf op de volgende vragen:
1. Welke basisbehoefte is niet bevredigd bij deze deelpersoon? Ik denk de volgende behoeften te
herkennen: geen aanmoediging, geen acceptatie, noch enig begrip, laat staan erkenning en geruststelling,
maar ook geen vertrouwen.

  1. Wat is het gedrag van deze deelpersoonlijkheid? Hij laat een onzekere, bange kant van zichzelf zien, die niet in beweging durft te komen. Bang om afgewezen te worden. Kan beter blijven zitten waar hij zit dan krijgt hij tenminste niet op zijn kop! (geen bestraffing van zijn vader en daardoor ontziet hij zichzelf. Komt niet op voor zijn ware behoeften.)
  2. Taalgebruik van deze deelpersoon kenmerkt zich vooral door slow en afhoudend taalgebruik. Woorden als “ja maar, misschien, ik weet het nog niet, kan daar nu nog niet aan beginnen, ik heb mijn tijd daarvoor nodig, het is me allemaal te onduidelijk en teveel!”
  3. Uitstraling of ‘presence’ van deze deelpersoon: kenmerkend is weggedoken, valt niet op. Mensen zullen hem er niet bij betrekken omdat hij nagenoeg onzichtbaar is.

Werk aan de winkel: hoe polariteiten samenwerken?

Wanneer je nu de beide tegenpolen bekijkt en grondig bestudeerd hebt, zie je mijn strategie duidelijk. Wil ik een deelpersoon en zijn tegenpool doorgronden, dan zal ik kennis moeten hebben van mijn behoeften.

Elke deelpersoon staat namelijk onbetwist ook voor een bepaalde behoefte. Die dient inzichtelijk te zijn. Bij de genoemde deelnemer aan het webinar gaan die behoeften vooral in de richting van:

  • Zie mij, ik ben ook de moeite waard! Ik wil wat betekenen in mijn leven en me niet langer laten ondersneeuwen door de projecties van mijn vader, die blijkbaar nog steeds op mijn schouders zit.

Hoe werkt jouw magneet? Tegenpolen trekken elkaar aan

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenAls een magneet geen minpool heeft, dan werkt de plus-pool ook niet! Dat is polariteit. Elkaar nodig hebben. Zonder elkaar ben je niets.

Afzonderlijke polen kunnen niet bestaan als een van de tegenpolen er niet was geweest. Ze gaan samen. Je kunt niet het ene hebben zonder het andere.

We staan met alles in verbinding. De afzonderlijke dingen die je lijkt te zien, zijn illusies. Er zijn geen afzonderlijke, losstaande deelpersoonlijkheden.

Niets staat op zichzelf….we leven in dualiteiten

Dus alles wat je doet, staat niet op zichzelf, maar staat altijd in relatie tot iets anders. Als vuile vaat niet zou bestaan, zou je schone vaat nooit kunnen waarderen.

Wat ik ben, heeft te maken met wat jij bent! Je kunt geen kennis van jezelf hebben behalve in relatie tot anderen. En zo werken onze deelpersoonlijkheden ook. De avonturier heeft de niet-ondernemer nodig omdat die wellicht hem kan behoeden voor te impulsieve stappen die teveel risico in zich dragen. Die niet-ondernemer kan echter in contact komen met de moed en de drijfkracht van de avonturier en dan zal hij merken dat ‘ondernemen’ heus niet zo gevaarlijk is dan hij eerder gedacht had. Hij komt los van zijn plek en komt in bewegiing omdat jij duidelijk hebt wat de behoefte is en wat hij nodig heeft om die behoefte vorm te gaan geven.

Aan de slag! Hoe polariteiten samenwerken?

Hoe polariteiten samenwerken-dualiteiten en deelpersonen-tegenpolenJe hebt nu na het 2e webinar kennis gemaakt met jouw tegenpolen.
In hoeverre zie je nu dat ze elkaar nodg hebben?
Wat is hun gemeenschappelijkheid?
Waar willen ze beiden voor gaan?
Hoe zou je hun uitdaging willen omschrijven?

In de samenwerking met elkaar kunnen wonderen gebeuren en zul je merken dat alleen jij de REGIE kunt voeren over jouw leven. Alleen jij en niemand anders!!

In het volgende artikel na het webinar (deel III) ga ik dieper in op de deelpersoon met een DRIVE/DROOM.
* Wat is kenmerkend?
* Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?
* Door wie of wat laat hij zich belemmeren?
* Wie kan hem helpen zijn droom waar te maken?

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *