Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019 4

Identiteitsproblemen: Wie ben ik? /  8 voordelen om met jezelf aan de slag te gaan aldus Loek Knippels

Identiteitsproblemen: Wie ben ik? /  8 voordelen om met jezelf aan de slag te gaan aldus Loek Knippels (lezen kost slechts 10 minuten)

Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019“Wat is mijn persoonlijkheid eigenlijk?”
“Wie bepaalt wie ik ben?”
“Wat is mijn karakter?”
“Welke identiteit neem ik aan?”
Verandert mijn karakter door bewustwording?

 

Zomaar een aantal vragen die ik de laatste maand voorgeschoteld kreeg.  Mensen die interesse hebben in onze Frankrijk-workshops. Veelal vragen vanuit angst en onzekerheid: “Wanneer ik deel ga nemen aan een workshop, herkennen ze me dan thuis nog?” “Verandert mijn persoonlijkheid?”

“Ik wil echt niet iemand anders worden hoor, ik wil wel gelukkiger worden!” was een reactie op een van mijn artikelen op facebook. “Wat moet ik dan doen? Mijn identiteit veranderen? Kijken naar mijn karakter ? Mijn moeder zei altijd dat ik een ‘rot- karakter ’ heb. Dat maakt me alleen maar onzekerder!” Verandert met je persoonlijkheid ook je karakter ?

Identiteit

Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019Wat is eigenlijk een identiteit?
Een identiteit wordt opgebouwd uit verschillende eigenschappen, waarden en normen. Je leeftijd maar ook je uiterlijk, zelfs en je ideeën en je gedachtengangen. Zelfs het beeld dat anderen over jou hebben, vormen een aspect van jouw identiteit.
Je identiteit maakt dat jij uniek bent! Dat jij een uitgesproken persoonlijkheid bent met een uniek karakter!

Hoe krijg je nu een duidelijk beeld over jouw identiteit? Je kunt dat vanuit twee aspecten bekijken: aan de ene kant vanuit JEZELF en aan de andere kant vanuit de ANDER. Hoe denk jij over jezelf? Heb jij een positief dan wel een negatief zelfbeeld? Wat vinden anderen van jou? Hoe praten ze over jou wanneer je er niet bij bent? (Heb je dat al eens nagevraagd: doe het dan nu)

Identiteitsprobleem

Je hebt pas een identiteitsprobleem wanneer je niet weet wie je zelf bent. Maar ook wanneer je een uitgesproken negatief beeld hebt over jezelf. Dat ben jij niet! Dat is misschien een aspect van jou, maar niet je totale persoonlijkheid.

Wanneer jij je moeilijk kunt aanpassen aan het leven, spreken we over een identiteitsprobleem. Het wordt pas een crisis wanneer je er zelf niet uit kunt komen. Het moment dat jij je afzondert. Dan staan angst, onzekerheid en boosheid op de voorgrond. Ik zie dat ook vaak bij jongeren die worstelen met hun seksuele geaardheid. Of juist moeite hebben met het maken van keuzes. Wordt in deze fase ook je karakter gevormd door je ervaringen?

Verbeter je identiteit: 5 verdiepende vragen

Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019Makkelijker gezegd dan gedaan?
Je kunt beginnen met het verbeteren van je zelfbeeld. Kijk eens naar jezelf en stel jezelf de volgende vragen:
1. Wie ben ik in de ogen van mijn beste vrienden?
2. In de ogen van mijn ouders ben ik anders: hoe anders dan?
3. Op school laat ik weer andere aspecten van mezelf zien: welke?
4. Binnen mijn relatie ziet mijn partner wezenlijk andere aspecten: welke dan?
5. Hoe kijk ik naar mezelf? Welke kwaliteiten herken ik zelf?
Door je zelfbeeld te veranderen, verandert je persoonlijkheid.  Dit heeft direct invloed op je

Identiteit: De mens heeft veel kwaliteiten 

Wanneer jij jezelf zou moeten omschrijven: welke kwaliteiten herken je dan in jezelf? Zijn dat voornamelijk positieve kwaliteiten? Overheersen juist de negatieve kwaliteiten in jezelf? Is je schaduwkant groter dan je zonkant?

Heb jij een verklaring waarom je schaduwkant eerder gezien wordt dan je zonkant?
Wat werd in je opvoeding steeds benadrukt: je zonkant of je schaduwkant? Waar werd de meeste nadruk op gelegd?
Dit alles zorgt ervoor dat jij een beeld van jezelf ontwikkelt waarin je bent gaan geloven.

 

 

 

 

Je bent meer dan alle rollen… je identiteit groeit

De Italiaanse psychiater dr. Roberto Assagioli ontwikkelde een denkkader in de vorige eeuw om iemands identiteit in kaart te brengen. Hij spreekt dan over deelpersoonlijkheden.

Een deelpersoon is een aspect van jou – een rol om het simpel te zeggen – die jij in een bepaalde situatie uitvoert. Je leven is een groot theater. En elk moment dien je de passende rol op te pakken. Bedoeld om te kunnen overleven.

Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019Dat kunnen uitdagende, positieve rollen zijn.  Ook negatieve, vernietigende rollen. Rollen die zelfs kunnen leiden tot zelfdestructie. Jij en alleen jij blijft verantwoordelijk voor alle rollen in je leven. Je kunt niemand de schuld geven dat een aspect van jouw totale persoonlijkheid uiterst negatief is. Jij hebt die rol – die negativiteit – zelf ooit geïnitieerd in je leven. De omstandigheden waren er naar om in die rol te stappen om te kunnen overleven. Alle rollen samen vormen je persoonlijkheid, je karakter.

Er zijn ontelbare rollen. En elke dag komen er afhankelijk van je leefomgeving, rollen bij. Je verkeert in wisselende situaties. Daar waar afwisselende emoties op de voorgrond staan. De keuze is aan jou.

Voorbeeld ter verduidelijking… hoe anderen je identiteit ervaren

Identiteit wie ben ik Art Loek Knippels 10 jan 2019Een voorbeeld kan het verduidelijken: een goede vriend is gestorven. Je gaat naar zijn begrafenis en je bent bedroefd. Zijn partner die hartverscheurend huilt. Helemaal over je toeren raak je.  Een ander hoor je  praten. “Hij was onbetrouwbaar en roekeloos, dit ongeluk kon niet uitblijven!” Je kookt van binnen van woede omdat je weet dat hij is aangereden door een alcoholist en dit had niks met zijn roekeloosheid te maken. Hij had juist een uitgesproken zacht karakter!

In dit voorbeeld zie je meteen enkele rollen van jou voorbij komen. Deze deelpersoonlijkheden willen allemaal op een bepaald moment op de voorgrond staan. De bedroefde deelpersoon kan niks zeggen tegen die botte opmerking over je vriend. Wel wanneer jij een boze deelpersoonlijkheid op de voorgrond zet. Of juist een respectvolle, nieuwsgierige deelpersoon. Dan zou je kunnen vragen: “Ik begrijp dat jij mijn vriend erg goed kent, wist je ook alle ins en outs over het ongeluk en ben jij je ervan bewust dat hem in deze situatie niets te verwijten valt?”

Deelpersonen vormen onze persoonlijkheid… identiteit

Aandacht en concentratie-loek knippelsHoe meer jij midden in het leven staat, hoe meer ervaringen jij opdoet. Dat betekent dat het scala aan deelpersoonlijkheden enorm groeit. Elke ervaring vraagt namelijk om een andere interactie tussen jou en de nieuwe situatie.

Afhankelijk van de situatie in het leven maak jij keuzes: wil ik wel of niet aan deze situatie deelnemen. Neem je echter deel aan de situatie dan neem je daarmee ook je verantwoordelijkheid op. Jij bepaalt hoe je nu omgaat met deze situatie. Afhankelijk van je ervaringen, opvoeding, onderwijs kies je voor een efficiënte dan wel positieve benadering. Bij een negatief zelfbeeld zul je eerder putten uit negatieve rollen uit je repertoire.
De keuze is aan jou.

Niet verbaasd zijn wanneer je af en toe een verkeerde keuze maakt. Dat hoort nu eenmaal bij het leven. Daar hoef je jezelf niet voor af te wijzen. Het kan juist weer een nieuwe ervaring zijn die leidt tot een nieuw te ontwikkelen deelpersoon. Deze verzameling van deelpersonen vormen jouw unieke karakter.

Aandacht voor je basisbehoeften

Aandacht en concentratie-loek knippelsOpvoeding is in alles de rode draad van je leven. Dat wat je tijdens je opvoeding niet hebt gekregen, kun je altijd jezelf nog geven wanneer je volwassen bent.

Het merkwaardige is echter dat veel mensen juist die situaties opzoeken die aansluiten bij hun opvoeding. Ik ben in mijn therapiepraktijk enorm veel mensen tegen gekomen die niet in staat waren ‘anders’  te denken en te handelen dan dat wat hen met de paplepel was ingegeven. Ze waren het product van hun opvoeding en konden zich niet losmaken van beperkende overtuigingen.

 

 

De Twaalf Basisbehoeften

Inspiratie januari 2019 Loek KnippelsHet is dan ook essentieel dat je inzicht krijgt in de twaalf basisbehoeften (zie artikel elders)en dat je gaat werken aan die basisbehoeften die in jouw leven geen aandacht hebben gekregen. Wat ik heel vaak zag, was dat behoeftes als: aandacht, gehoord en gezien worden, niet in de opvoeding een rol speelden. Meestal omdat een van de ouders erg dominant was en zelf behoefte had aan aandacht. En daarnaast gehoord en gezien wilde worden door zijn kinderen. En niet andersom! Helaas projecteren nogal wat ouders hun verborgen verlangens op hun kinderen. Dat leidt tot vervorming van jouw identiteit: je wilt iemand worden die je in wezen niet bent. Je wilt je ouders tevreden stellen door dat te realiseren wat zij nooit gerealiseerd hebben.

Werken aan jezelf is ook leuk!

karakterJe kunt er nu voor kiezen om in persoonlijke therapie te gaan of juist deel te nemen aan een groep. Het grote voordeel is dan wel dat je spiegels voorgehouden krijgt van mensen die in hetzelfde schuitje zitten: werken aan een gezonde identiteit.

Een workshop – een week in Frankrijk – zet even alles op zijn kop. Dat heeft zijn voordelen:
1. Je bent weg uit je vertrouwde omgeving.
2. Een groep gelijkgestemden omringen jou.
3. Experimenteren met ander gedrag kan in een veilige omgeving.
4. Anderen spiegelen jou en je herkent jezelf daarin.
5. Bemoediging van anderen en de trainers zorgt voor een positief klimaat van ervaren en confronteren.
6. De veiligheid van een groep verhoogt jouw kans om je zelfbeeld een pusch te geven omdat je steeds weer uitgedaagd wordt.
7. Je vertrekt met nieuwe inzichten en ervaringen en je merkt dat het leven je weer toelacht.
8. Uniek ben je en dat wordt de hele week benadrukt door kennis te maken met je verborgen kwaliteiten en talenten.

Wat weerhoud je nog om je in te schrijven?
Kijk op onze website – www.het-ihc.nl – en maak je keuze.
Jij bent immers de regisseur van je eigen leven en niemand anders!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *