Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek Knippels

Jezelf zijn. Hoe overtuigingen een symbiotische relatie en hechtingsproblemen jouw leven bepalen.

Jezelf zijn. Hoe overtuigingen , een symbiotische relatie en hechtingsproblemen jouw leven bepalen.

‘Je leven begint eerder dan je denkt’ – boek van Loek Knippels.

Investeer 10 minuten in het lezen en geef dan je commentaar of vraag. Dank je wel.
Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsJezelf zijn lijkt zo simpel: je doet toch gewoon wat je zegt of wilt?
Dat is allesbehalve waar. De impact van de prenatale periode op je huidige leven is ontegenzeggelijk van grote invloed. Die invloed herken je als eerste in ‘beperkte’ overtuigingen . Daarnaast in de symbiotische relatie met je moeder. Maar ook in sexuele problemen en hechtingsproblemen.

De ‘blue print’ die in de baarmoeder is ontstaan kan je leven lang een rol spelen. Met als gevolg dat je nooit jezelf kunt zijn! Het is een proces van bewustwording. Dit proces is de uitdaging van het leven aan jou!

Blue print waardoor ‘ jezelf zijn ’ een opgave is

lenny kuhr loek knippelsKun jij je voorstellen het verschil in ‘geboren’ worden: je bent verwekt in een prachtig liefdesspel. Of je wordt verwerkt vanuit een verkrachting?
Bij de eerste geboorte (mooi liefdesspel) krijg je alleen maar positieve emoties mee. Vanuit positieve ervaringen begint je leven. Het gevolg is dat je alle ingrediënten hebt, waarbij ‘ jezelf zijn ’ makkelijker wordt voor jou.
Bij de tweede geboorte (verkrachting) krijg je meteen een duidelijke boodschap mee: ‘Ga over grenzen’. Jezelf zijn is dan onmogelijk. Je hebt een proces te gaan waarbij beperkte overtuigingen dienen te worden omgezet. Hoe je dat kunt doen, vertel ik later.

 

 

 

 

 

Overtuigingen vanuit de moederschoot

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsWe weten inmiddels dat er meer stroomt door de navelstreng dan bloed en voedingsstoffen en zuurstof. Gebleken is dat de emotionele situatie waarin moeder verkeert rechtstreeks doorwerkt op het ongeboren kind. Zit moeder in een positieve omgeving, dan zal veel positiviteit doorwerken naar het ongeboren kind.
Wetenschappelijk bewijs is er inmiddels ruimschoots geleverd rondom de emotionele ladingen die van invloed zijn op het ongeboren kind.

Stel je nu eens voor wat moeder zoal mee kan maken tijdens die negen maanden. Het ene moment kan haar vreugde niet stuk en op het andere moment zit ze in zak en as. Er liggen rekeningen die ze niet kan betalen of er is een vervelend telefoontje gekomen. Beide ervaringen hebben een emotionele lading. Die lading wordt rechtstreeks doorgegeven aan het ongeboren kind.

Al die ervaringen zorgen ervoor dat je na de geboorte opgezadeld zit met emoties die NIET van jou zijn. Je kunt ze echter niet herkennen. Je weet je geen raad. Het enige wat je vast stelt, is dat je bepaalde patronen van je moeder hebt overgenomen. Niet alleen patronen maar ook gedachten en overtuigingen . Die kunnen dermate jouw leven bepalen dat je niet meer toekomt aan ‘ jezelf zijn ’ .

Symbiotische relatie waardoor jezelf zijn onmogelijk wordt

Een goede vriendin waarmee ik mijn eerste boek geschreven heb, Gerdi Preger, verwoordde het als volgt: “Wanneer het met mijn moeder goed ging, ging het ook goed met mij!” (“Een onbeschreven blad”, 1995 Ankh Hermes)

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsDe symbiose die er ontstaan was tussen haarzelf en haar moeder was van zo’n sterke aard, dat daar niemand tussen kon komen. Hoe was die echter gegroeid?
Haar moeder had een affaire gehad met een andere man en was daarvan zwanger geraakt. Zij wilde dit echter niet. Moeder deed er alles aan om haar vrucht te verliezen. Daarin ging ze heel ver. Breinaalden en kwakzalvers werden geraadpleegd. De vrucht bleef zitten op haar plek. Er was blijkbaar een oerdrift in het kind om te overleven. “Mij krijgen ze niet te pakken!”

Wat bleek nu twintig jaar later. Ze leert een oudere man kennen. Haar eerste zoon geeft ze de naam Edward. En bij beide berichten aan haar moeder, zag ze dat haar moeder schrok.
Wat was daarvan de oorzaak? Haar geheime liefde leek sprekend op de man van Gerdi en die geliefde heette Edward. Onbewust had Gerdi exact gehoor gegeven aan de signalen vanuit de baarmoeder.

Hechtingsproblemen waardoor ‘ jezelf zijn ’ niet mogelijk is

behoeften-bookWanneer de band met je moeder nu erg hecht is, merk je dat je met alles leunt op haar. Je wilt haar constant in je leven betrekken bij alles wat je doet. De beperkte overtuigingen die je vanuit de baarmoeder hebt meegekregen, spelen een grote rol. De nabijheid van je moeder blijft aanwezig alsof de navelstreng niet verbroken is. Een relatie aangaan wordt bijna een onmogelijkheid. Je zoekt namelijk – onbewust – naar een copie van je moeder. Die is er niet. De enige echte relatie is en blijft je moeder. Je wilt haar niet loslaten. En wanneer je het dan alsnog doet, merk je dat ‘ jezelf zijn ’ niet lukt binnen je relatie. Je laat je oren hangen naar je moeder. Haar woorden zijn wet. Zij beslist over je schouders mee in jouw leven. Je bent aan het ‘overleven’ maar je leeft niet zelf.

 

 

 

Sexualiteit vanuit jezelf zijn

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsEr waren twee opties bij je geboorte: de ene optie bestond erin dat je vanuit een mooi liefdesspel verwekt bent. De andere optie was dat je vanuit negativiteit verwekt bent. Dat kan een verkrachting zijn, maar ook iemand die niet vanuit respect jouw moeder benaderd heeft. Iemand die over de grens van je moeder gegaan is. Iemand die niet het spel zocht, maar leefde naar het gebod van de kerk.

Jouw sexualiteit heeft daarmee een blue print meegekregen. De verwekking zorgt ervoor dat jij open dan wel gesloten staat in jouw sexualiteit.
‘Een beperkte geest schept een beperkt leven’ is mijn opvatting. Een opmerking die soms in groepen erg confronterend overkomt. Wat bedoel ik daarmee?
Bewustworden van de beperkende overtuigingen vanuit de baarmoeder geeft inzicht. Waar moet je dan aan denken?

Levensgebieden waarbij jezelf zijn centraal staat

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsProf. Eugene Heimler heeft destijds tien levensgebieden beschreven. Het blijkt nu dat moeder als eerste daar haar idee over heeft. En dit idee wordt onbewust aan jou doorgegeven terwijl je nog in haar baarmoeder verbleef.

Werk en jezelf zijn.

Hoe denkt jouw moeder over werk? Leef je om te werken of werk je om te leven? Een wezenlijk verschil in je houding heeft dit tot gevolg. Zelf kom ik uit een arbeidersmilieu waar de slogan hing: ‘Je leeft om te werken’.

 

Geld en jezelf zijn.

basisbehoefte - houden van jezelf - kikkerHoe denkt jouw moeder over geld? Is geld belangrijk voor haar? Wat is je in de opvoeding altijd voorgehouden: geld moet rollen of geld moet je verzamelen? Twee uitgangspunten die een totaal andere beleving teweeg bren

gen.

 

Vriendschap en jezelf zijn.


Wat betekent vriendschap voor je moeder? Deel je lief en leed met vrienden? Of deel je alleen vreugde met je vrienden? Ikzelf heb de neighing de tweede groep vooral ‘kennissen’ te noemen. Dan blijkt dat ik tientallen kennissen heb en slechts enkele vrienden.

Relatie en jezelf zijn.


Het beste jaar ooit-loekknippels articleWat voor soort relatie had je moeder met je vader? Was het een open relatie? Werd er over van alles gesproken? Deelden zij lief en leed met elkaar? Was hun relatie gelijkwaardig?

Persoonlijk welbevinden en jezelf zijn.


Kon je moeder zichzelf zijn? Was zij gelukkig in haar leven? Wat stond voor haar op de eerste plaats: geld of geluk? In hoeverre vond zij zelfontplooiing belangrijk?

Energie en jezelf zijn.

In hoeverre ging je moeder goed om met haar levensenergie? Voelde zij zich vaak belast? Vond ze dat haar geest te weinig actief was? Vond ze het erg wanneer ze dingen niet grondig kon doen?

Gezondheid en jezelf zijn.

geluk ervaren-loek knippels articleHad je moeder vaak gezondheidsklachten? Hoe stond ze t.o.v. haar persoonlijke gezondheid? Was ze preventief in het leven bezig met haar gezondheid?

Sociale ervaringen en jezelf zijn.

Gaf je moeder snel haar vertrouwen aan anderen? Had ze weleens het gevoel dat andere mensen haar wilden kwetsen? Kreeg je weleens het gevoel dat je moeder graag meer invloed wilde hebben in haar leven?

Psychische ervaringen en jezelf zijn.

Was je moeder weleens neerslachtig? Voelde zij zich weleens overdreven schuldig? Vond ze dat anderen haar prestaties te weinig waardeerden?

Gewoonten en jezelf zijn.

Had je moeder de gewoonte om te roken of te drinken? Gebruikte je moeder middelen om zich beter te voelen? Had ze de neiging om teveel of te weinig te eten?

Hoe kun jij jezelf zijn?

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsWat blijkt nu? Wanneer je hoog scoort op alle vragen hierboven, heb je veel van je moeder overgenomen. Dat kan deels onbewust gebeurd zijn. Maar het kan ook zijn dat de tien gebieden in je opvoeding steeds hetzelfde lieten zien. Dan is de impact op jouw leven gigantisch groot. Jezelf zijn lukt dan niet. Je bent als het ware een copy van je moeder/ouders. Het gevolg is dat je niet evolueert maar degradeert. Dat is niet de bedoeling van het leven.

 

Overtuigingen

Overtuigingen dienen van binnenuit te komen. Die heb je verworven door het leven zelf. Niet doordat je die onbewust hebt overgenomen. Dan zijn ze niet van jou!

Een symbiotische relatie is een ongezonde relatie. Hechtingsproblemen zorgen ervoor dat je niet ten volle kunt genieten van je eigen relatie. Het betekent ook dat je onvoldoende durft te investeren in je eigen relatie. Bij hechting ga je geen intieme relatie aan. Lust speelt dan nog wel een rol, maar op dieper niveau geef jij niet thuis.

Moederschoot

De impact van de moederschoot is dan ook gigantisch. En waarom niet de rol van vader? Simpel. Vader heeft geen navelstrengverbinding met zijn kind. Zijn rol wordt pas invoelbaar op het moment dat je geboren bent. De impact van je moeder is werkelijk aanmerkelijk groter.
Ieder mens dient dan ook op een gezonde manier ‘los te komen’ van zijn moeder. Dan pas kan de mens een eigen leven gaan leiden. Ook dan pas is ‘ jezelf zijn ’ niet langer een droom, maar werkelijkheid.

Veel mensen hebben moeite met dit hele onthechtingsproces. Vandaar dat trainingen waarbij bewustwording is op dit niveau, belangrijk zijn. Binnen onze training komt deze theorie altijd om de hoek kijken. Soms ben je al jaren in therapie en is nooit de link gelegd met je ‘ontstaan’. Je bent dan nog nooit bij de kern gekomen van waaruit je probleem is ontstaan.

Prenatale invloed

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsInzicht hebben van de prenatale invloed is essentieel om een ‘heel-mens’ te kunnen zijn. Het is jouw unieke proces rondom de vorming van jouw persoonlijkheid.
Ik loop graag een eindje met je mee in dit proces.

Boeken van Loek Knippels ter inspiratie:
*Een onbeschreven blad – de invloed vanuit de prenatale periode, Uitgeverij Ankh Hermes 1995.
* Je leven begint eerder dan je denkt, Uitgeverij IHC 2019 (als E-book via de eigen website)

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *