hart

LEEF JE EIGEN LEVEN – deel 1

Leef je eigen leven

Leef je eigen levenAl van jongs af aan weet ik dat ik hier op aarde iets kom doen. Wat dat nu precies is, heb ik niet altijd duidelijk gehad. Om daar wat meer inzicht in te krijgen, neem ik je even mee terug naar mijn vroegste jeugd. Daar waar ‘leef je eigen leven‘ begon .

Mileu-achtergrond

Stel je eens een milieu voor waar tien kinderen rondlopen, die allemaal om hun aandacht vragen. Moeder is een goede, eenvoudige vrouw die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in touw is om het gezin te runnen. Vader is altijd weg om te werken. Soms blijft hij zelfs een week lang weg en is ergens anders in de kost. Je ziet je vader hooguit enkele uren in het weekend en heel vaak wordt hij dan afgeschilderd als een boeman. Alle foutjes en ontsporingen van de afgelopen week worden hem meegedeeld. Je vreest je vader omdat je weet dat er straf kan volgen op hetgeen je die week Leef je eigen levenuitgehaald hebt. In zo’n milieu groeide ik op. Alles vond ik hard en ruw om me heen. Lastig om hier te zeggen: leef je eigen leven.

Gidsen en engelen

Zij waren mijn hulptroepen die aldoor riepen: leef je eigen leven!
Het was net of ik niet in dit milieu thuishoorde en ik droomde er dan ook vaak van hoe ik uit deze harde situatie weg kon komen. Ik bad mijn eigen kindergebedjes. Terwijl ik die nu teruglees, weet ik dat het besef dat er Gidsen en engelen waren voor mij zonder meer vaststond, al noemde ik dat toen anders.

 

 

Bidden

Als kind van vier, vijf jaar bad ik enkele malen per dag in stilte: ‘Lieve Jezus, ik ben niet gelukkig, help mij …’
Dit gebedje bleef ik opzeggen tot er in mijn puberteit ruimte kwam voor een persoonlijker gebed, waaruit blijft hoe onzeker en ongelukkig ik me voelde:
‘Lieve God, ik weet niet meer wat ik moet doen om hier gelukkig te worden. Haal mij maar terug, maar als U vindt dat ik hier moet blijven, dan zal ik doorgaan met leven, mijn eigen leven leven.’

Katholieke opvoeding

Natuurlijk kan ik er nu naar terugkijken vanuit het idee dat ik in mijn jeugd katholiek ben opgevoed. En een persoonlijke God aanbad. In plaats van de Gids te herkennen die mij tot nu toe steeds weer door het leven leidt. Het is juist die Gids waarmee ik me de laatste jaren zo vertrouwd voel.

Levensopdracht

Leef je eigen levenMijn innerlijk weten is duidelijk afgestemd op mijn opdracht die ik hier te vervullen heb. Het ‘leef je eigen leven‘ hoorde ik de hele dag door. En of dat nu hemels klinkt of niet zal me een zorg zijn.  Het voelt echt dat ik begeleid word in het proces dat “leven” heet.
Het kleine kind in mij heeft altijd geweten dat ik hier iets kom doen. Ook al leek de situatie soms uitzichtloos, er kwam altijd weer een moment waarop ik verder kon, omdat ik opnieuw in contact kwam met mijn Gidsen, of begeleiders zoals ik ze ook weleens noem.

Wat zijn gidsen?

Leef je eigen levenVoor wie het begrip “Gids” nog niet helemaal duidelijk is: Gidsen zijn meestal overleden mensen, die aan Gene Zijde leven en die het als hun taak zien mensen die op aarde leven te begeleiden, te beschermen en te inspireren. Vaak zijn het zielen, die een bepaalde band met de aardse mens hebben. Ze kennen hem of haar uit een vorig leven of zijn familie van elkaar (geweest). Ieder mens, of hij zich dat nu bewust is of niet, wordt begeleid en geholpen door een of meerdere Gidsen.

Twee gidsen

Twee Gidsen zijn altijd bij me: een mannelijke en een vrouwelijke. Opvallend is echter dat de mannelijke Gids een Oude Wijze is die weldoordacht reageert op mijn impulsen, terwijl de vrouwelijke Gids een veel jongere zwarte vrouw is. Zij is erg spiritueel in haar reacties. En zij geeft mij steeds het zuivere innerlijke vertrouwen van “doorgaan, je lijn blijven vervolgen, laat je niet afleiden door manipulaties van buitenaf, je weet wat je te doen staat, ondanks de tegenwerkingen en de pijn, ga door! Leef je eigen leven

Gouden momenten

Leef je eigen levenToen ik slaagde in 1972 voor mijn diploma volledig bevoegd onderwijzer kwam mijn lievelingsoom op het feest met een prachtige antieke koperen kandelaar met een brandende kaars. Hij was antiquair en heeft mij veel zachtheid en bewondering bijgebracht voor de mooie dingen in het leven. Niet alleen wat kunst betreft, maar ook wat levenskunst betreft. Hij kende mijn worsteling in het harde milieu en haalde mij ook vaak weg uit het gezin door mij te vragen om een week of enkele dagen bij hem te komen helpen in het atelier. Dat zijn nog steeds de gouden momenten in mijn leven.

Fakkeldrager

We deden nagenoeg niets, maar zaten urenlang te praten en te kijken naar oude kunstvoorwerpen die hun eigen verhaal vertelden als je maar wilde luisteren.
En juist deze oom begreep zo goed dat ik een fakkeldrager in mijn milieu wilde zijn. Iemand die licht mocht brengen in de situatie. Maar licht kan er pas ontstaan als je door de duisternis bent gegaan. En die duisternis heeft me juist enorm veel geleerd.

Leren van duisternis

Leef je eigen levenIk leerde als kind dat het goed is om je zintuigen aan te scherpen en uit te kijken naar lichtmomenten. Momenten dat de pijn voorbij is en dat er weer nieuwe perspectieven ontstaan.
Ook heb ik altijd het gevoel gehad dat ik even bij kon tanken in een andere “klas”. Deze klas was niet hier op aarde, maar ergens anders. Waar, dat wist ik niet als kind. Ik ging er in mijn fantasie gewoon naar toe.

 

De ‘andere klas’

Er was daar een begrijpende leerkracht die alles nog eens dunnetjes overdeed, zodat ik begreep waarmee ik bezig was. Het was geen wereldse school waar je breuken leerde en leerde lezen. Het was een levensschool.

Waarachtige liefde

Leef je eigen levenHet hoofdthema binnen die school was, hoe je om moest gaan met waarachtige liefde. Deze liefde had niets lichamelijks, maar stond op een totaal ander niveau. Ik heb daar heel lang niets van begrepen. Maar elke keer weer werd ik juist gegrepen door die onvoorwaardelijke liefde. Een stroming die door je heen gaat en die geen begin en eindpunt kent. Het gebeurt met je en wanneer je juist erg bezig bent om het in kanalen te leiden of het te richten, is het plotseling weg. Op dat soort momenten voelde ik dat ik iets wilde van de ander, de ander manipuleerde en dat was blijkbaar niet de bedoeling.

 

Wegdromen

Leef je eigen levenToen ik op de middelbare school zat, droomde ik geregeld weg tijdens de les. Ik maakte dan wel de indruk dat ik luisterde.  Maar was met mijn aandacht totaal ergens anders. Het is me zelfs een keer overkomen dat ik een houding aangenomen had van meelezen, maar in werkelijkheid in slaap was gevallen. Ik beleefde fantastische momenten omdat ik helemaal in een andere sfeer was en daar onderwijs ontving. Ik hoorde de Gidsen er uitleggen dat het heel belangrijk is om geen kopie van je ouders te worden. Maar dat het in de evolutie juist gaat om een eigen leven te leiden. Los van je ouders en los van al je opgelegde waarden en normen. ’Durf te leven,ga het avontuur tegemoet’, zei mijn Gids en op dat moment werd ik wakker in een lachende klas, waar iedereen naar mij zat te kijken.


Prachtige ervaring

‘Goed uitgeslapen?’ vroeg de docent. ‘Ja meneer, neem me niet kwalijk …ikke …’ stamelde ik verder.
Na deze – voor mijn medeleerlingen – lachwekkende situatie, verliet iedereen de klas.
Ik wilde wel uitschreeuwen wat ik had ervaren, maar ik durfde niet. In hun ogen had ik gewoon zitten dagdromen … Dit soort ontmoetingen heb ik sindsdien heel vaak.

Doel in mijn leven

Leef je eigen levenIk vertrek dan hier om even naar de spirituele klas te gaan. Heel frequent ontmoet ik daar mijn eigen Gidsen, die me stukje bij beetje begeleiden naar het doel in mijn leven.
Een leven zonder doel is zinloos en juist door het contact met het doel ontstaat de zin. Hoe kom je echter in contact met het doel van je leven?
Leef je jouw eigen leven? Hierover gaat deze serie blogs.

 


Van herhalende clichés naar je eigen levensboek

Leef je eigen levenZe hebben als doel om voor jezelf duidelijk te krijgen welke clichés je alsmaar blijft herhalen in je leven, zonder dat je verder komt.  Waar je steeds maar weer – tot vervelens toe – tegenaan loopt. Herhalingsdwang is een begrip uit de psychiatrie. De beroemde psychiater Sigmund Freud heeft dit begrip geïntroduceerd, waarbij hij uitging van de signalen vanuit het onbewuste.
De grote ontdekking voor mijzelf is nog steeds het moment dat me duidelijk werd dat je als mens je eigen teksten – je levensboek – moet gaan schrijven. Als  mens uitdrukking geven aan je persoonlijke levensproces. Leef je eigen leven!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *