Doelgroep loek knippels

Ik ben onrustig en voel me overspannen

“Ik ben onrustig en voel me overspannen!”

Met de woorden: “Ik ben onrustig en voel me overspannen!” kwam mijn client binnen. Wat ervaar je nog meer, vroeg ik.
“Juist erg gespannen en zenuwachtig en steeds maar nerveus”.
Met grote ogen vol verwachting keek zij mij aan. “Ja en er is nog iets, ik ben juist erg opgewonden de hele dag om niks…” reageerde ze.

De achtergrond

“Je bent naar me toe gekomen omdat je van anderen iets over mij gehoord had?” stelde ik vast. “Wat deed je besluiten om op te bellen en deze afspraak te maken?”
“Ik ben het beu om zo verder te moeten. Niks komt uit mijn handen. Ik zit de hele dag wanneer ik vrij ben op de bank, kijk t.v., dat is alles”
“Ik baal van mezelf, terwijl mijn onrust toeneemt… Dat kan toch niet de bedoeling van mijn leven zijn … ik ben pas 36 jaar en voel me nu al overspannen terwijl ik leuk werk heb in de ogen van anderen…

Elke ochtend ben ik gespannen om weer naar mijn werk te gaan … wat zoek ik daar? Wat heb ik anderen te bieden? De hele dag ben ik zenuwachtig en nerveus. Bang om fouten te maken. Er hangt immers zoveel van af… Dan kom ik opgewonden thuis, maar kan alleen maar klagen… mijn partner luistert niet eens meer … en ik? Ik lig de hele avond onderuit op de bank… dat is toch geen leven?”

Het levensverhaal

Wanneer ik zo’n verhaal hoor, spits ik mijn oren. Je kunt namelijk al een aantal signalen oppakken: onrustig zijn en zich overspannen voelen. Daarnaast gespannen zijn op het werk, bang om fouten te maken. Maar ook zenuwachtig en nerveus. Als een veer opgedraaid komt ze dan opgewonden thuis. Daar is echter geen luisterend oor.
De eerste vraag die ik stelde was: “ Herken je dit patroon ook vanuit je jeugd?”

“Ja, er werd bij ons thuis nooit naar me geluisterd. Ik moest alles perfect doen. Zo niet, dan kreeg ik ongelooflijk de wind van voren. Mijn vader kon dan onredelijk kwaad worden. Daardoor werd ik alleen maar zenuwachtiger en nerveus. Het gevolg was dat ik altijd erg opgewonden thuis kwam na een dag op school. In mijn hoofd dacht ik alleen maar aan zijn eventuele opmerkingen… “

Terug naar de kern

Wat heeft mijn client dan ook niet van thuis mee gekregen? Een vorm van positieve feedback. Aanmoediging en bewondering waren vreemd voor haar.
Wanneer je kijkt naar de 12 basisbehoeften, merk je dat mijn client veel daarvan niet heeft meegekregen in de opvoeding. Ze mist iets en dat hoopte ze te krijgen van haar partner.

Die heeft echter zijn eigen levensverhaal. Toen ze over hem sprak, hoorde ik wel dat hij uit een ondernemingsgezin kwam. Daar hoort vroege zelfstandigheid bij. Op eigen benen kunnen staan. “Niet lullen, maar poetsen” was zijn adagio. Hij kwam uit Rotterdam.
De kern is dat zij vanuit de opvoeding veel basisbehoeften niet heeft ervaren. Moet jij je daar dan bij neerleggen? Is er nog een andere mogelijkheid?

Natuurlijk! Dat wat je in je jeugd niet van je ouders hebt gekregen, kun je altijd nog jezelf geven! Soms ontmoet je een leraar die aanvult wat je mist vanuit je thuissituatie. Soms ontmoet je een partner die je een spiegel voorhoudt. Het belanrijkste is echter dat je het jezelf kunt geven.

Onrustig en overspannen zijn, is een signaal

Wanneer je nu duidelijk hebt waar jouw onrustig gevoel is ontstaan, kun je een stap gaan zetten.
Ik ben met haar teruggegaan naar een situatie in haar jeugd waarbij ze dat gevoel van onrustig zijn ervaren heeft.
“Kun je terug gaan naar zo’n situatie waar jij je onrustig voelde? Hoe oud was? En waar was je op dat moment?”

Beschrijving van de situatie

“Ik was acht jaar en stond in de badkamer. Mijn vader kwam binnen en maakte een grapje… over mijn uiterlijk … hij zei zoiets van: ‘je begint al een lekker vrouwtje te worden’ … ik wist niet wat hij daarmee bedoelde, maar ik was meteen bang … voelde me onrustig worden en wilde zo snel mogelijk weg uit de badkamer … mijn vader drukte mij tegen zichzelf aan en ik voelde een stijve penis … ik verstijfde van schrik … werd heel erg nerveus … voelde me gespannen worden en wilde weg …

Ik slaakte een kreet, waarop mijn vader heel boos zei: ‘Ik rand je niet aan hoor, stel je niet aan, niemand hoeft dit te weten, dus hou je kop!’ … daarna liet hij me los en vluchtte ik de badkamer uit … volledig overstuur … opgewonden van de spanning kwam ik de huiskamer binnen … daar zat mijn moeder, die reageerde helemaal verkeerd in mijn ogen: ‘Onze mooie meisje zal wel een vriendje op school hebben… anders had je niet zo’n rood bolletje … wie is je vriendje?’ … ik kon wel door de grond zakken!” En opnieuw voelde ze zich onrustig en overspannen!

Gevolg van de situatie

Ok. Er is verkeerd gereageerd op haar situatie door volwassenen. Notabene haar ouders, mensen die je mag vertrouwen. Haar zelfvertrouwen heeft een knauw gekregen. Ze werd door haar vader benaderd vanuit een volwassen sexuele lading, die zij niet kon plaatsen. Wel was ze daar bang voor. Was er voorheen al iets op dit gebied gebeurd? Vanwaar die angst meteen?

Aan de andere kant was het moeder die meteen een oordeel had over haar blozend gezicht. Moeder vulde in zonder te weten wat er was. Stelde geen vragen maar ging uit van haar eigen gekleurde waarneming (ze zal wel een vriendje hebben op school). Ze vertelde dit als een feit. Gevolg: kind voelt zich niet gezien noch gehoord! Moeder zag ook niet dat de dochter onrustig en overspannen reageerde.

Conclusie n.a.v  deze situatie

We hebben allemaal vervelende zaken meegemaakt in onze jeugd. Daarmee hebben we niet allemaal een trauma opgelopen. Het gaat er vooral om hoe jij met die situatie bent omgegaan.

Hoe was mijn client met deze situatie omgegaan?
Ze was zenuwachtig geworden en nerveus. Voelde zich vaak onrustig en overspannen en reageerde ook zo.
Toch blijft de vraag n.a.v. haar ervaring: ‘wat neem jij jezelf voor?’
Ik vroeg haar dan ook: “Wat heb jij je – onbewust waarschijnlijk – voorgenomen na deze ervaring voor de rest van je leven?”

Haar antwoord was verbluffend: “Niemand is te vertrouwen… iedereen leeft zijn eigen leven vol geheimen … ik wil niemand meer dichtbij laten komen … ze kunnen je pijn doen … dan hou ik liever afstand en probeer het de ander naar zijn zin te maken … krijg ik tenminste ook geen commentaar!”

onrustig en overspannen: Wat is de kern van haar boodschap?

“Ik doe het wel alleen en heb niemand nodig!”
Met deze zin heeft ze zichzelf voor de rest van haar leven ‘in de kou’ gezet.
Dat kan niet de bedoeling zijn. Hoe gaan we dit dan helen? Veranderen waardoor ze een ander besluit neemt.

Psychodrama als hulpmiddel

Aandacht en concentratie-loek knippelsHier ervaar ik zelf weer de kracht van werken in een groep. Mijn client zat in een groep en ik vroeg haar of ze mij vertrouwde. Daarna kwam de vraag van me: “Durf je met mij terug te gaan naar de badkamer?”

Anderen uit de groep vroeg ik om te helpen. Een vader werd uitgekozen en een moeder, die de rollen op zich zouden nemen. Ik zag in mijn ooghoek hoe onrustig en overspannen ze erbij zat… nu ging het immers gebeuren.

Daar stond ze weer als 8 jarig meisje in de badkamer. Vader kwam binnen. Hij haalde haar aan en drukte zich tegen zich aan. Ik fluisterde in haar oor: “Jij bepaalt, wat je wilt… voel wat je zelf wilt!”
Vader maakte zijn opmerking en zij reageerde fel: “Ik ben jouw liefje niet! Ik ben jouw kleine meisje!”
Vader stond perplex, had dit niet zien aankomen. Ik moedigde vader aan om door te gaan met zijn ‘oude gedrag’. Daarop reageerde de dochter als door een bij gestoken: “Raak me niet zo eng aan… “

“Hoe mag ik je dan wel aanraken?” vroeg vader ingetogen.
“Je mag me knuffelen omdat je van me houdt… maar seks heb je met mama en niet met mij!’ zei ze resoluut.

Er kwam spontaan een nieuw thema naar voren: seks hebben. Had ze ooit seks gehad met haar vader? Later bleek dat vader jarenlang over haar grens was gegaan. Echte penetratie had niet plaats gevonden. Vader was wel over haar grens gegaan. Hij had haar intiem benaderd.
Na dit psychodrama kwamen de andere groepsleden aan de beurt om feedback te geven. Dit verraste haar enorm en ik zag haar glimlach en haar tranen.

onrustig en overspannen: Feedback vanuit de groep

Aandacht en concentratie-loek knippelsZe zat er niet langer onrustig en gespannen bij. Haar overspannen reacties vanuit het psychodrama had ze achter zich gelaten. Ze was niet nerveus noch zenuwachtig maar stond open voor de feedback.

“Ik zag vooral een krachtige jonge vrouw die de kaas niet van haar brood liet eten” zei een van de andere groepsleden. “Voor mij was ze echt en direct…” reageerde weer een ander groepslid.

“Verfrissend om te zien dat alle onrust en opgewonden gevoel verdween op het moment dat jij je grens trok. Geweldig… proficiat … je kunt het dus wel degelijk .. je bent heel krachtig!”
Ik zag dat het haar heel veel deed. Gaf haar even de rust en we besloten als groep haar een knuffel te geven als waardering. Ze bloosde en zei met een krachtige stem: “Ik laat niemand meer over mijn grenzen gaan … dat zullen ze merken op het werk vanaf morgen!”

Onrustig – overspannen – nerveus

Mijn client heeft een geweldige bewustwordingssprong gemaakt. Vanuit haar onrustig en opgewonden gevoel, is ze gekomen via inzicht naar rust en duidelijkheid. Ze heeft geleerd dat openheid en kwetsbaarheid positieve krachten zijn. Die kracht kun je aanwenden in je leven. Je hoeft niet langer het slachtoffer te zijn vanuit je verleden.

Aandacht en concentratie-loek knippels

Herken je jouw verhaal ook in deze therapie-beschrijving? Zie je nu ook dat je altijd kunt besluiten om het patroon te veranderen? Je kunt ervoor kiezen om te blijven ‘hangen’ in je oude patroon. Maar je kunt er ook voor kiezen om uit het oude patroon je les te trekken. Dan leer je vanuit je verleden en ga je op een andere manier de toekomst tegemoet.
Dat wens ik iedereen toe. Geluk is immers je geboorterecht!

verwante artikelen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *