Ontwaken en bewustzijn 3

Proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen. Ontwaken, hoe doe je dat eigenlijk? 15 punten die je helpen!

Proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen. Ontwaken, hoe doe je dat eigenlijk? 15 punten die je helpen!

 

Wat betekent  ‘ontwaken’ in je leven? Neem even 10 minuten de tijd om de tekst te lezen en op je in te laten werken. Het proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen  om te komen tot een authentiek leven.

Velen van ons leiden een ‘slapend’ bestaan. We zijn niet echt bezig met de ‘hoe-en-waarom-vraag’ in ons leven. Zolang we ons natje en droogje hebben, en een dak boven ons hoofd, staan we niet stil bij deze vragen.

We gedragen ons min of meer als makke schapen, die leven van het ene naar het andere moment. Vanuit de gedachte: “Niet moeilijk doen, het leven moet leuk blijven!”
En het is bewezen dat niemand echt van binnenuit wil veranderen, dat doen we alleen in een crisissituatie. En wanneer we een crisis kunnen omzeilen, hoeven we lekker niks te doen en kunnen we doorgaan als ‘makke schapen’ maar meelopen met de massa. Al klinkt dit als een oordeel, de keuze is altijd aan jou.  Dan is onze mening niet belangrijk en sluiten we ons aan bij de gangbare mening van de samenleving op dat moment.

https://www.youtube.com/watch?v=MUNVUtCUciw

Stap in je kracht en ontwaak! Ontwaak – Bewustzijn – Veranderen

Wanneer je niet geconfronteerd wilt worden, stop nu dan maar met lezen. Ik wil juist jou uitdagen om in je kracht te stappen en een leeuw/leeuwin te worden, die wil vechten vanuit zijn/haar essentie voor het eigen leven. Die vorm en inhoud wil geven aan zijn/haar eigen leven, zonder concessies te doen aan sociaal-wenselijke patronen. Iemand die zijn/haar droom wil waarmaken en tegen alle opinies in toch verder gaat. Los van wat anderen van hem/haar denken. De moed niet verliezend maar blijft geloven in zijn droom.

Zo iemand ben ik altijd geweest!

Niet een makkelijke keuze moet ik je zeggen, want het is veel gemakkelijker om met de stroom mee te gaan dan stroom opwaarts te roeien. Ik kon echter niet anders omdat er iets in mij was dat mij riep. Noem dat mijn Innerlijke Stem die duidelijk maakte dat ik een opdracht had in mijn leven.

Een opdracht? Van wie?

Die opdracht ‘bezocht’ me als kind heel vaak, meestal gedurende de nacht. Ik was in het begin bang van die stem die ik meende te horen, totdat ik gerust gesteld werd en durfde te luisteren.

“Jij bent een fakkeldrager…geen makkelijke weg maar wel een weg die de moeite waard is!”
En dat herhaalde zich keer op keer. Op een bepaald moment kon ik niets anders zeggen dan: “Goed, Uw wil geschiede…”

Toen werd het rustig in mijn  hoofd en voelde ik een warmte rondom mijn hart. In het milieu waar ik destijds opgroeide bleef ik aan de zijlaan staan omdat niemand mij begreep. “Ik was immers anders!”  En dat was mijn prenatale tekst die ik voor mijn geboorte van mijn moeder meegekregen had. Prenatale teksten zijn die vaste overtuigingen /gedachten van moeder over essentiele zaken zoals bijvoorbeeld “Je leeft om te werken!”. Die gedachten worden via de navelstreng van moeder op kind  overgedragen. Het kind komt dus allesbehalve als een ‘onbeschreven blad’ ter wereld.

Moment van ontwaken leidt tot bewustzijn: “Jij bent anders!”

Tijdens haar zwangerschap van mij voelde mijn moeder dat dit 7e kind ‘anders’ was dan alle kinderen daarvoor. Ze dacht in haar onschuld dat ze nu wel een dochter zou krijgen, waar ze zo naar verlangde. Toen ik geboren werd, was er totale verwarring omdat mijn moeder het wiegje inmiddels roze had bekleed en vanuit haar traditie werd voor een jongetje de wieg blauw bekleed.

Men deed er echter niet moeilijk over en moeder moest steeds aan het bezoek uitleggen dat ze een dochter had verwacht. Er werd hard en gul gelachen.
Zo kwam ik dus ter wereld.

Mijn milieu was mijn ‘proeftuin’ in het leven

Al heel jong besefte ik – was al ontwaakt – dat dit milieu mijn proeftuin en uitdaging zou worden, want niets was vanzelfsprekend wat ik wilde. Kinderen uit een arbeidersmilieu gingen in het spoor van hun vader verder, maar dat wilde ik niet onder geen beding.

Snel werd ik verwaand en hoog in de bol genoemd en werd ik uitgelachen om alles wat ik deed. Toch nam ik dit niemand  kwalijk,  wetende dat mijn taak vol beproevingen zou zijn. Ontwaken kan soms erg pijnlijk zijn. Soms zelfs zo pijnlijk dat je even van de kaart bent en moet ontwaken uit de narcose.

Oom Nico: proces van ontwaken – bewustzijn – veranderen!

Op mijn 21e kreeg ik van oom Nico, die antiquair was, een antieke kandelaar met de woorden: “Jij mag nu het licht onder mensen gaan brengen….want dat is de eerste taak van een onderwijzer dat hij grenzen verlegd van de kinderen en hen verder leert kijken dan ze gewend zijn!”

Mijn broers schudden van het lachen, vonden de hele opvoering van mijn oom belachelijk. En ik? Ik was diep getroffen door zijn woorden die als balsem voor mijn ziel waren.

Er was nog een lange weg te gaan, dat was me duidelijk. En alleen ik kon ja-zeggen tegen de levensopdracht die voor mij zo duidelijk was en bevestigd werd door de woorden van mijn lievelings oom. Ik was ontwaakt in de wereld  en de wereld rondom me…die sliep.

Wat is ontwaken eigenlijk? Weg van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen

Volgens het woordenboek betekent ontwaken: wakker worden maar ook ontsluieren of uit de slaap weer tot bewustzijn terugkeren.
Laten we eens kijken hoe jij letterlijk ontwaakt elke ochtend:
Ten eerste:        Je hebt een soort automatische klok in jezelf en je wordt op een vaste tijd wakker;
Ten tweede:      Een hulpmiddel heb je  nodig om je niet te verslapen, een wekker bijvoorbeeld;
Ten derde:        Iemand nodigt je uit om jou wakker te schudden of liefdevol wakker te kussen omdat je anders niet wakker wordt;

Wat is de zin van deze metafoor? Ik maak de vertaalslag naar spiritueel ontwaken, vertrekkend vanuit jouw dagelijks ontwaken. Wanneer je nu het letterlijk ontwaken omzet naar je spiritueel ontwikkeling, zie je meteen waar je op dit moment staat.

Bijvoorbeeld op een vaste tijd wakker worden. Spiritueel gezien word jij op een vaste tijd wakker en heb je niets van buitenaf nodig om je spiritueel ontwikkeling verder in gang te zetten. Je doet het van nature al. (intrinsiek)

Als je een wekker nodig hebt, betekent dat spiritueel gezien dat je een signaal van buitenaf nodig hebt om je spirituele ontwikkeling in te gaan. Dat signaal kan inspiratie zijn voortkomend uit een boek of een bijzondere ontmoeting.

Wie ‘kust’ jou wakker: ontwaken – bewustzijn – veranderen

Soms word je door wat iemand zegt of doet zo geraakt dat je spiritueel wakker geschud wordt. Dit kan een inspirerend persoon zijn of een boek, film, artikel, televisie-programma.

Wanneer je dan om je heen kijkt, zie je dat veel mensen niet echt wakker willen worden en de sluiers rondom het eigen bewustwordingsproces in stand houden. “Het is goed zoals het nu is…”

Dat zag ik ook bij ons thuis. Iedereen deed zijn ding en de ene dag liep vanzelfsprekend over in de volgende dag zonder veel poespas of spektakel. En ik wilde juist spektakel. Ik wilde geraakt worden en anderen raken met hetgeen ik ervoer, maar wie zat er nu op mij te wachten. Eerst als kind en later als onderwijzer. Wie in hemelsnaam?

Mijn ontwaken – bewustzijn – veranderen ontstond voor de klas.

Voor de klas zag ik het gebeuren. Kinderen werden geraakt door mijn spontane verhalen, mijn kwetsbaarheid en alles maakte ik in de klas bespreekbaar. Het was puur genieten en ik voelde me als een vis in het water.

Totdat door mijn vervolgstudies het tijd werd de basisschool achter me te laten en op zoek te gaan naar jong-volwassenen om hen aan te steken met het ‘ontwaak-virus’. Het was immers duidelijk voor me dat loskomen van je ouderlijk milieu een eerste stap is om de regie over het eigen leven op te pakken. Je mag de regisseur over je eigen leven worden!

Je bent immers de regisseur over jouw leven!

Tot je 18e levensjaar willen ouders vooral de regisseur over jouw leven blijven, ondanks alle puberale strijd die je aangegaan bent. Maar dan wordt het tijd dat jij jezelf verheft, luistert naar je hart, je Innerlijke Stem en op reis gaat.

De reis van hoofd naar hart en loskomend van alle beperkingen vanuit je ouderlijk milieu. Dat wat goed was, koester je en neem je mee. Alles wat beperkend is, gooi je overboord.  Door jouw ontwaak-proces serieus te nemen en op pad te gaan, met als doel om (weer) de regisseur te worden over je eigen leven. Voor sommigen duurt dit jaren, voor anderen duurt dit een leven lang omdat ze denken ontwaakt te zijn maar in de pas blijven lopen van wat hoort en sociaal wenselijk is.

Ontwaken – bewustzijn – veranderen op een kruispunt in je leven!

Op een bepaald moment in het leven kom je op een kruispunt. Een kruispunt, waarop je de fundamenten onder jouw voeten flink voelt schudden. Een kruispunt, waarop je niet meer weet wie je bent, wat je wilt, of waar jij nu werkelijk voor staat. Je lijkt haast wakker te worden uit die lange droom die jouw leven tot dat moment was: je bent spiritueel aan het ontwaken.

Aan de volgende 15 signalen kan jij jouw eigen groeiproces herkennen. De ‘oude leraar’ in mij komt nu toch even om de hoek kijken om het proces uit te leggen. Laat me nu maar even, want door die uitleg weet je wel meteen waar jij nu staat in je leven.

Je levensenergie verandert

1. Het is niet vanzelfsprekend om spiritueel te ontwaken. Op een moment in je leven kun je ontdekken dat jouw levensenergie verandert en dat jij op een totaal andere manier naar de wereld en het universum kijkt dan de mensen om je heen. Je ontwaakt uit je illusie. Jouw leven was wellicht lange tijd een grote illusie. En jij wilt die illusie achter je laten. Je maakt je los van alles wat vertrouwd en gewoon is.

Wat nu op de voorgrond komt, zijn nieuwe waarden en normen. Deze waarden vertonen eenzelfde kracht als de waarden van het universum. Veel mensen vinden het normaal om zich af te sluiten voor de medemens, de dieren, de natuur. Nu ervaar jij plotseling een verbondenheid met alles:  Prinses Irene heeft daar een mooi boek over geschreven en draagt dit ook daadwerkelijk uit. Jij bent een met jezelf, met de natuur en je voelt, ervaart dat je zelfs een bent met het universum in zijn geheel.

Bij jonge mensen gaat het proces sneller van:  ontwaken – bewustzijn – veranderen

2.   Nogal wat jonge mensen heb ik hun verhaal laten vertellen die drie tot vier maanden weg waren op wereldreis. Ze waren in contact gekomen met andere waarheden, hadden andere cuturen gezien en gevoeld dat zij tot dan toe  onbewust waren weggehouden bij anders-denkenden. Het moest allemaal in  het straatje passen van de opvoeding.

Zelf merk ik dat dagelijks wanneer ik hier buiten in de natuur ben: ik hoor de vogels maar zelfs de groei van de bomen is te horen. Alsof ze tegen me spreken. “Het moet niet gekker worden, anderen zullen me belachelijk maken!” dacht ik jaren geleden en nu is dat gevoel volledig weggeëbd: “dat is dan hun probleem en niet langer mijn werkelijkheid”.

Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen in Frankrijk

Ik leef dan ook bewust in Frankrijk, voel me daar vrij en durf grenzen te verleggen die in mijn thuisland en zeker door mijn familie, afgewezen zouden worden. Zo opgenomen worden door de natuur is voor mij een weldaad en een grote vreugde. Ik verlies mezelf wanneer ik een stad binnenrijd, ik wil op het platteland zijn, met de handen in de grond en verwonderd zijn over de groeikracht in de lente.

3.   Het leven lacht je weer toe, alsof je heel lang in een diepe slaap verzonken bent geweest. Mijn doel wordt met de dag duidelijker en voelbaarder. Ik voel zelfs dat ik geen concessies meer hoef te doen. Maar tegelijkertijd is mijn overgevoeligheid toegenomen. Merk soms zelfs dat ik niet alle mensen zomaar om me heen kan hebben. Mensen die me leeg lepelen, alleen maar energie en aandacht komen halen, houd ik meer op afstand. Heb enorme behoefte aan voedende mensen. Mensen, bij wie dat ‘eenheids-gevoel’ van we zijn met alles verbonden voorop staat, trekken mij op dit moment aan.

Verwonder…en bewonder

Het NU is belangrijk: dat kan zelfs mijn kleine buurmeisje Naia zijn, die me vandaag kwam helpen in de moestuin en ook grassprietjes uittrok. Ze is 1,5 jaar oud en kijkt alleen maar vol bewondering naar de natuur. Gehurkt keken we samen naar een pier die zijn weg zocht en de verbazing werd alleen maar groter toen ook een torretje onze aandacht trok. Naia kirde en ik glimlachte.
Kijk naar de natuur, ook de kleine diertjes en dingen en ontdek de schoonheid. Verwonder je daarover.

Het NU is belangrijk

4.    Het NU en alleen het NU is belangrijk voor me geworden.  Het verleden en de toekomst lijken niet meer dan een illusie. Ik  hoef me niet langer druk te maken.
Het gevoel van vrijheid overvalt me soms wanneer ik me openstel voor het oneindige NU.
Dan  besef ik dat ik mijn eigen toekomst vorm kan geven in plaats van angstvallig af te wachten wat de toekomst mij brengen zal. Ik ben ook de toekomst, mijn verleden en mijn heden.

Ik hoef me niet langer druk te maken wat de toekomst mij brengen zal wanneer ik in het hier-en-nu blijf. Dit is wel mijn grootste uitdaging. Ik schiet nog veel te vaak naar de toekomst: wat moet ik nog doen om die toekomst werkelijkheid te laten worden? Terwijl ik echt besef dat het leven wijzer is dan ik en dat ik alleen maar mee hoef te bewegen op de golf van het hier-en-nu.

Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen:  hoe is dat mogelijk?

5.    Soms overvalt me een gevoel van “hoe is dat mogelijk?”
Ik denk aan iemand en plotseling gaat de telefoon en is die persoon aan de lijn. Of wat me onlangs overkwam. Ik luisterde naar muziek op de radio en mijn lief, heel ver hier vandaan, stuurde mij op hetzelfde moment een muziekvideo met dezelfde muziek.
Synchroniciteit is het ogenschijnlijk toevallig gebeuren van dingen, terwijl jij weet dat er meer aan de hand is.
Die schijnbare toevalligheid heeft alles te maken dat jij afgestemd bent op het universum.

Toevalligheden

6.  Het is net of steeds meer toevalligheden opduiken. Je ziet overal hetzelfde getal in het straatbeeld, in je dromen. Een vorm, symbool achtervolgt je als het ware. Kijk dan eens naar de betekenis achter dit symbool: waar staat het voor? De laatste maanden pak ik heel vaak het boek van Christiane Beerlandt “De Sleutel tot Zelf-Bevrijding” uit mijn kast om weer eens wat op te zoeken: “Waar staat dat ook alweer voor? Hoe kan ik dat vertalen naar mijn eigen situatie?”
Soms geven de signalen een bevestiging van het pad dat je aan het bewandelen bent.
Ik ben op zoek naar een nieuwe woon-werkplek en zie niet alleen in mijn dromen de plek maar soms gewoon in een tijdschrift, of bij een toeristisch televisieprogramma. Het wordt steeds meer concreet.

Ontwaken op een bepaald tijdstip

7. Het tijdstip waarop die toevallige gebeurtenissen plaatsvinden krijgt ook meer betekenis.
Je voelt aan alles dat je geleid wordt en dat niets voor niets gebeurt. Zelfs krijg je een diep vertrouwen in het resultaat, het gaat goed komen. Je hoeft er niet langer meer op te hopen, je weet het gewoon!
Na de tiende afwijzing om een hypotheek te krijgen voor het eerste centrum dat ik oprichtte met mijn partner van destijds, wist ik zeker dat het zou lukken. En de volgende dag diende zich een particuliere investeerder aan. Het centrum werd een feit.

De wet van aantrekkingskracht

8. De wet van aantrekkingskracht gaat nu ook werken. Wanneer je spiritueel ontwaakt bent, ga je meer en meer beseffen dat we met onze gedachten onze werkelijkheid scheppen. Dat gebeurt zowel in positieve als in negatieve zin. Daar waar je aandacht aan geeft, dat groeit!
Op het moment dat jij je denken verandert, merk je ook onmiddellijk dat jouw leven volgt. Je bent dus ook jouw gedachten, maar je bent veel meer dan alleen je gedachten.

Ontwaken bewustzijn en veranderen om  ‘aangeraakt’ te worden

9. In je dromen word je ook steeds meer ‘aangeraakt’ door voorspellingen of door lucide dromen. Dat zijn dromen die zo realistisch zijn dat je opnieuw in je droom kunt stappen wanneer je even wakker wordt. En de droom gaat verder.
Ze bevatten dan ook vaak een belangrijke les of boodschap. Destijds bij de creatie van mijn eerste centrum zag ik een parktuin met vijver, borders, diverse terrassen en aan het einde van de tuin stond mijn persoonlijk werkhuisje.

Jaren later kwam een studiegenote vanuit de opleiding mij opzoeken en begon spontaan te huilen. Ik dacht nog even dat het de ontroering van het weerzien was, maar ze vertelde me: “Loek vijf jaar geleden heb je me een tekening laten zien hoe jouw centrum eruit zou zien, de plek, de tuin en een eigen  tuinhuis….je hebt het allemaal gerealiseerd zoals je vijf jaar geleden getekend hebt!”

Spirituele transformatie hoort bij het ontwaken – bewustzijn – veranderen

10. Soms voel ik een kloof tussen mezelf en mijn omgeving. Alsof ik niet begrepen word. Men ziet mijn spirituele transformatie niet. Eenzaamheid overvalt me dan ook weleens. Ben ik dan de enige die hier zo intens mee bezig is. Ik voel me alleen omdat ik andere dingen zie en ervaar dan de anderen, terwijl ik verlang naar ondersteuning en bevestiging. Toch weet ik ook diep van binnen dat ik niet alleen ben. Ik ben nooit alleen!

Dit gevoel van ‘nooit echt alleen’ zijn, raakt me meer en meer omdat juist op onverwachte momenten het lijkt alsof iemand naast me staat. Het zijn die ervaringen die me ontroeren en die ik vaak niet kan delen. En alleen wanneer ik dan het alleen-zijn opzoek, kan ik dat gevoel terugroepen. Een warme adem van iemand dichtbij, maar wie is die iemand? Is het een geest gezonden door God? Of is het mijn verbeelding dat ik zo hunker naar een ziele-maatje die met mij meegaat op levensavontuur?

Ontwaken is ook groeien van je creativiteit

11.   Dagenlang zit ik alleen in mijn werkkamer en voel dat mijn creativiteit groeit. Ik geniet er intens van. Ik lijk meer op een kluizenaar dan iemand die met beide benen in de wereld staat en ik voel me er lekker bij. Ben ook volop aan het tuinieren en kijk vol verwondering elk zaadje uit de grond. Het gevoel even ‘kluizenaar’ te willen zijn, hoort bij het spiritueel ontwaken. Juist in die kluizenaarsrol ben je diep verbonden met de essentie.

Wat is echt belangrijk in je leven?

12.  De laatste jaren koop ik nauwelijks nog nieuwe kleding en al helemaal geen dure dingen meer. Ik geniet van het antiek dat ik in de loop der jaren om me heen heb verzameld. De uitstraling en de geschiedenis doen me deugd, geven me vreugde. Besef steeds meer dat het verzamelen van dure spullen of wat dan ook geen doel op zich kan zijn in het leven.
Voel me dagelijks rijk op deze unieke plek in de natuur en kies veel meer voor wat nodig is en niet meer voor wat mijn ego zo graag wil hebben. Voel me innerlijk heel rijk!

Loslaten van oude patronen

13.  Oude patronen laat ik los wanneer die mij niet langer dienen: drugs heb ik nooit gebruikt maar wel suikers en ik begin er meer en meer op te letten. Ik drink een heerlijk glas wijn maar steeds vanuit het besef dat ik van het eerste glas kan genieten. Het wordt niet langer meer een fles wegklokken.
Het signaal van mijn lichaam neem ik serieus en alles wat mijn groei afremt of belemmert, probeer ik te elimineren. Ik ga voor de kwaliteit van leven!

Welke mogelijkheden heb ik allemaal?

14.  Wat zijn mijn talenten, waar ben ik werkelijk trots op? Welke mogelijkheden heb ik tot nu toe onbenut gelaten? Werken aan mijzelf is het uitgangspunt om van daaruit anderen te kunnen helpen of raken. Mijn ziel herinnert zich wat ik zo graag wil in het leven: “Mezelf gelukkig zien en anderen het geluk zien vinden op hun levenspad!”

Vanuit de gedachte dat als je zelf gelukkig bent, je dat uitstraalt en veel te delen hebt. Uit een leeg potje is het lastig schenken. Iedereen blijft voor zichzelf verantwoordelijk.

Momenten van extase in het proces van ontwaken – bewustzijn – veranderen

15. Momenten  van extase overvallen me soms, ik maak dan zelfs kirgeluidjes, zo blij ben ik.
Het is alsof de magie in mijn leven terug is en in veel gewone zaken zie ik de magie werkelijk.

Toch komen meer dan voorheen oude emoties, trauma’s,  naar boven die erkend en gekend willen worden. Ik kan ze niet langer meer wegstoppen. Ook schuldgevoelens over wat ik zoal in het verleden heb  gelaten of juist bewust gedaan heb, komen soms onverwacht op bezoek.

Ik omarm ze als goede vrienden en stuur ze niet langer weg. Destijds zijn ze nodig geweest om te kunnen overleven. Uit het verleden heb ik lessen geleerd en kan ik met oprechte dankbaarheid terugkijken naar de mooie gebeurtenissen en levenslessen die ik nodig had. Ik kreeg misschien niet altijd wat ik vroeg, maar wel wat ik nodig had.  Mijn eigen toekomst wil ik vormgeven, samen met mijn nieuwe liefde in mijn leven. Dit weet ik allemaal wel diep van binnen maar de twijfelaar en de onzekere in mij neigen er soms toe om een verkeerde afslag in het leven te nemen. Alles is er al voor de toekomst en ik hoef er alleen maar op te vertrouwen.

Ontwaken – bewustzijn – veranderen: de tijd is er rijp voor – NU

Wanneer jij jezelf herkend hebt in mijn verhaal, ga je mee verder op avontuur. De vervolg-artikelen gaan dieper op deze materie in en ik blijf ze larderen vanuit eigen, doorleefde ervaringen. Ervaringen zijn immers de sleutel om verder te kunnen. Wanneer je jouw les niet geleerd hebt, zul je die alsnog voor je kiezen krijgen.

Daarom is ontwaken een eerste stap om te komen tot bewustzijn. Anders wordt jouw bewustzijn een vernislaagje dat niks voorstelt en waardoor je alleen sociaal-wenselijk gedrag gaat vertonen naar je omgeving die niet zo bewust is als jij.

In de workshops lachen we om onze patronen: recepten om in de puree te geraken!

Wanneer je dan niet oppast ga je juist manipuleren om je omgeving meer te betrekken bij jouw ontwaak-proces op weg naar jouw bewustzijn. We manipuleren allemaal en wanneer je je ervan bewust wordt, kun je het gewoon benoemen: “Ik wil graag dat je meegaat in mijn droom, daarom heb ik dit gezegd!” Dan heeft je bewustzijn het gewonnen van je automatische manipulator vanuit het verleden.

Wat deed je niet als kind om je zin te krijgen? Je gooide je charme in de strijd, je begon te huilen op een dwingende manier, je deed er alles aan om het voor elkaar te krijgen. Dat is NU niet langer meer nodig want je bent ontwaakt! Je kunt nu de volgende stap gaan zetten op de weg van bewustzijn. En in Frankrijk doe ik dat met elke groep die een workshop komt volgen. We houden elkaar een spiegel voor en we lachen wanneer iemand ontwaakt en het eigen patroon in de gaten krijgt.

De recepten

Bijvoorbeeld: Wat is jouw recept om in de puree te geraken?
Of: Trek jij je terug om in je oud-gedrag te vallen?
Maar ook: Hoe trek jij je weer terug in je onzekerheid en angst?
Of ten slotte: Wat heb je nodig voor het realiseren van je droom?

Tijd om te ontwaken en bewust te worden en te komen tot veranderen. Sluit je aan bij degenen die al ontwaakt zijn!

Centre l’Art de Vivre

Loek Knippels, trainer, coach, sociaal pedagoog, schrijver met meer dan 35 jaar ervaring. Vanuit zijn veelbewogen leven reikt hij je, zoals je hierboven ook in dit artikel kunt lezen, graag de hand.
Een moment van ontwaken ervoeren zijn cursisten in het verleden en dat gunt hij jou ook van harte.
Heb je een vraag? Mail aan: loekknippels@het-ihc.nl en je krijgt een antwoord. Een eerste kennismaking is gratis. Vanwege de Covid maatregelen zijn persoonlijke ontmoetingen voorlopig nog opgeschort, maar een Zoom-sessie of via Skype is mogelijk.

Dit kan ook met een kleine groep van vier personen. Zodat er voor iedereen aandacht is en ieder groepslid aan het woord kan komen. Om zo ook elkaar tot steun te zijn.
Groepsenergie versterkt elkaar, we houden elkaar de spiegel voor en we vinden support bij elkaar.
Individueel uurtarief 70 Euro, een sessie van 1,5 uur 85 Euro.
Drie eerste aanmeldingen betalen echter 60 Euro per uur en een sesse van 1,5 uur kost 75 Euro.
De kosten voor de groepssessie (4 personen) zijn 120,= euro voor 2,5 uur.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *