Opvoeden kun je leren-loek knippels article

Kun je leren ‘opvoeden’?

Kun je leren ‘opvoeden’?

Een vraag die me als pedagoog altijd heeft beziggehouden: ‘ kun je leren opvoeden?’

Voor alles in onze samenleving moeten we diploma’s halen. Om kinderen groot te brengen wordt er niet naar een certificaat van ‘opvoedkunde’  gevraagd. Toch vreemd? Kun je leren opvoeden, is aan de ene kant een vraag en aan de andere kant een stelling.

Je kunt leren opvoeden!

Toen ik in 1972 de Pedagogische Academie verliet, zat ik vol ideeën. Ik zou het echt anders gaan doen dan hoe ik vroeger was opgevoed. Ik had meer inzicht nu en wist dat het kind centraal mag komen staan.

Opvoeden kun je leren-loek knippels articleMijn eerste baan ging vreselijk mis toen de directeur in maart tegen me zei: ‘We kunnen samen niet door een deur! Jouw stijl van opvoeden is te rigoureus voor dit dorp!’

Mijn stijl van opvoeden was ouders betrekken bij het onderwijsHoe kon dat nu te rigoureus zijn? Ik deed er alles aan om de afstand tussen school en gezin te verkleinen.

Hoe ouders opvoeden en hoe ik opvoed, moest dicht bij elkaar liggen, vond ik. Dat waardeerden juist alle ouders. Zeker toen ik geregeld op huisbezoek kwam. Het huisbezoek had een puur pedagogische funktie.

Kun je opvoeden leren?

Natuurlijk hadden sommige kinderen een streepje voor. Was het milieu bijvoorbeeld een studie-milieu, dan zag ik aan de andere kant dat juist deze kinderen emotioneel in de kou stonden. Intellect werd hoger gewaardeerd dan creatieve gaven.

Opvoeden kun je leren-loek knippels articleAvonden belegde ik om de ouders te informeren over ‘belonen en straffen’. Maar ook hoe je een kind kunt waarderen, aanmoedigen, bewonderen. ‘Gooi geen schoolwerkjes weg, maar kijk er naar’ was mijn advies. En ouders namen dat serieus. Ik zag grote vooruitgangen bij kinderen.

Van de ene kant leek het revolutionair te zijn maar aan de andere kant was ik zelf bezig mijn opvoedingsfrustratie uit te leven. Ik wilde het ‘anders’ doen, ik wilde laten zien dat je als pedagoog naast het kind moest staan en niet boven het kind.

 

 

 

 

Kun je leren opvoeden: dan doorstuderen

Jarenlang ging ik elke vrijdagavond en de hele zaterdag naar de hogeschool om me nog meer te bekwamen in opvoedkunde. Opvoeden bleek een kunde en kunst te zijn.

Opvoeden kun je leren-loek knippels articleBlijkbaar verstond ik de kunst. De kunde werd me door vallen en opstaan duidelijker. Ik heb leren opvoeden. Klassen met 34 leerlingen, unieke mensjes. Kinderen met eigen dromen. Ik vond het heerlijk om hen te bemoedigen, verbaasd te zijn over hun kunnen, maar ik daagde ze ook uit.

Op onze website lees je een mooi testimonial van een oud-leerlinge (Annette). Zij verwoordt mijn rol als opvoeder heel duidelijk.

 

 

Kun je leren opvoeden?

Ja, je kunt opvoeden leren. Ik wil het in dit verband terugbrengen tot vier stellingen.

  1. Kinderen hebben twee dingen nodig: liefde en duidelijkheid.

         Liefde heeft een kind nodig.
         Geef het kind liefde, warmte, waardoor het vertrouwen kan groeien aan de ene kant, maar ook aandacht           en openheid aan de andere kant. Het kind groeit op tot volwassene wanneer jij jouw kind dit kunt geven.

         Kinderen hebben ook duidelijkheid nodig.
         Wees als ouder altijd eerlijk, geef je grenzen aan. Maar erken ook de gevoelens die er zijn. Je bent een                 rolmodel en daaruit vloeit voort dat het tonen van je eigen gevoelens essentieel is.

  1. Opvoeden kun je leren-loek knippels articleKinderen zijn ‘af’. Ze zijn perfect.
    We hoeven dus niks er aan toe te voegen. Alles zit al in ze. We kunnen ze daarentegen wel helpen om het eruit te halen. Doe dat ook door je kind aan te moedigen, te bewonderen, en tevens laat jij jouw trotsheid zien. Blij dat het jouw kind is en dat jij dit kind mag opvoeden!
  2. Kinderen luisteren niet naar wat je zegt, maar wat je doet!
    Tenenkrommend kan ik kijken naar ouders die het allemaal zo goed weten, maar het zelf niet voorleven. Je bent een rolmodel voor je kind. Verbied dan ook geen zaken die je zelf wel doet! Geef een eerlijke reactie waarom je bepaalde zaken niet wilt, terwijl jij het zelf wel doet, zoals roken en drinken.
  3. Wees een beetje mild voor jezelf!
    Ken je ze de moeders die afgemat aan het schoolplein staan? Klaar om het kind naar het sportveld te brengen en het andere kind naar de muziekschool. Moeders maken overuren en putten zichzelf uit. Stress komt niet alleen bij managers voor maar vooral bij opvoeders.Opvoeden kun je leren-loek knippels article

Opvoeden kun je leren!

Absoluut, mits je luistert naar je hart, een open mind hebt en bereid bent om te investeren in jezelf.
Veel mensen voeden namelijk op vanuit eigen frustratie. Opvoeden kun je leren mits je kinderen daar nooit de dupe van worden. Kies ervoor om eerst ‘schoon schip’ met jezelf te maken alvorens je aan kinderen begint.

 

 

 

 

 

Hoe kun je werken aan de eigen frustraties?

Krijg op de eerste plaats duidelijk wat jouw frustraties is, op de tweede plaats is het belangrijk om de juiste workshop te gaan volgen.
Het uitgangspunt dient steeds te zijn: Hoe word ik een goede opvoeder? Immers ‘opvoeden kun je leren’ .

Opvoeden kun je leren-loek knippels articleLuister eens naar het lied van Gerard van Maasakkers: Bloempjes zijn rood. Dit is een confronterende tekst over de misvatting wat betreft opvoeden. Deze schooljuf heeft er niets van begrepen. En zij was opgeleid tot opvoeder?

Wellicht de studie gevolgd, maar haar hart gesloten.

Opvoeden is alleen mogelijk met OPEN HART en OPEN MIND.

 

 

 

 

Online-cursus Opvoeden kun je leren.

Binnenkort start ik met een online-cursus “Opvoeden kun je leren”.
Wat mag je verwachten bij deze online-cursus. Elke video-bijeenkomst bestaat uit 2 elementen.
Ten eerste: een kort theoretisch verhaal doorspekt met praktijkvoorbeelden van Loek;
Ten tweede: een vragen-deel waarbij Loek ingaat op specifieke vragen van jou persoonlijke situatie.

Wanneer je nu niet wilt – om privacy redenen – dat jouw vraag openbaar besproken wordt, dan stuur je jouw vraag naar Loek per mail en krijg je via de mail een antwoord. Juist het delen van jouw vraag kan echter voor anderen ook een eye-opener zijn. Zo ontdek je dat meer mensen worstelen met hetzelfde thema als jij.

Vragen uit de praktijk

Er worden boeken vol geschreven over hoe je het beste kunt luisteren naar kinderen (de Gordon-cursus is bij velen wellicht bekend) maar weinig momenten zijn er dat je met anderen en een professional kunt praten over jouw specifieke gezinssituatie.

Zo kreeg ik de vraag wat je moet doen wanneer er een huisdier is. Ver weghouden bij de baby of hen aan elkaar laten wennen? Maar hoe doe je dat om ongelukken te voorkomen?
Een andere vraag ging over seksualiteit: “Mijn dochtertje van vier heeft me betrapt toen ik alleen naar een pornofilm zat te kijken….ik schrok zo dat ik vanuit paniek haar een klap gaf. Wat had ik moeten doen, ik schaam me kapot!”

Online-participeren

Het boeiende aan dit project wordt vooral de discussie met elkaar. Er zijn echt wel een aantal doorleefde ervaringen binnen de opvoeding die altijd en overal gelden: liefdevolheid bijvoorbeeld. Maar wat doe je wanneer je zelf liefdeloos bent opgevoed? Hoe kun je dan liefdevol naar je kind zijn?

Of zoals in een voorgesprek bij de voorbereiding van deze online-cursus duidelijk werd. Een ouder vertelde me hoe zij naadloos haar opvoeding copieerde vanuit haar thuissituatie. Ze was geliefd als kind en haar ouders waren schatten. Toch werkte het niet met haar kinderen en ze voelde zich schuldig. Wat doe je dan?

Interesse?

Denk je dat deze online-cursus iets voor jou is? Wat verwacht je van zo’n online-opvoedcursus?

Geef jouw gedachten prijs en stuur een mail naar me zodat ik bij de verdere voorbereiding hier gebruik van kan maken. De cursus zal voorlopig als een pilot-study GRATIS aangeboden worden en start op VRIJDAG 8 november om 14.00 uur. Je kunt de online-cursus altijd in je eigen tijd bekijken. Zelf heb ik gekozen voor 14.00 uur omdat dan de kinderen naar school zijn of de allerkleinsten liggen even te rusten.

De geplande data zijn dan – steeds op vrijdagmiddag 14.00 uur: 15 november – 22 november – 29 november Thema Sinterklaas)  – 6 december – 13 december – 20 december (thema familiefeest – Kerstmis).

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *