Verander je gedachten 9

Positief denken affirmeer en wordt gelukkig!

Positief denken affirmeer en wordt gelukkig!

Verander je gedachten-overtuigingJe wilt iets bereiken in je leven. Verander je gedachten, ga positief denken en maak een eigen affirmatie is de eerste stap. Neem even 10 minuten om de tekst tot je door te laten dringen: positief denken affirmatie wordt het uitgangspunt.
Als je een gedachte herhaalt (positief denken), wordt het een overtuiging. Wanneer je een overtuiging herhaalt, wordt het een gewoonte. En wanneer je de gewoonte blijft herhalen, wordt het jouw leven! Dan groei je van positief denken naar een eigen affirmatie.

Waar klaag je dan nog over?
Dit is toch wat je gewild hebt? Of juist niet?
Wees dan geen klager, maar een vrager!

Een overtuiging is een keuze: wil ik positief of negatief denken?

Je hebt overtuigingen die je ondersteunen. Daarnaast bestaan er ook overtuigingen die je belemmeren. Afhankelijk hoe jij je voelt, zul je kiezen voor ondersteunende dan wel belemmerende overtuigingen.

Verander je gedachten-overtuigingBelemmerende overtuigingen  ook wel negatief denken genoemd, herkennen we allemaal wel:
1. Het leven is een strijd (voortkomend uit het christelijk geloof);
2. Mensen zijn niet te vertrouwen;
3. De wereld is slecht!

Stel je nu eens voor dat je deze belemmerende overtuigingen positief kunt omdraaien? Dan ontstaat positief denken en van daaruit groeit jouw persoonlijke affirmatie:
1. Het leven is een groot feest! Mijn leven is een groot fesst!
2. Iedereen is te vertrouwen mits je zelf open en kwetsbaar bent. Ik vertrouw iedereen omdat ik me open en kwetsbaar opstel!
3. De wereld heeft veel goede kanten. Ik zie de goede kanten in de wereld!

Overtuiging wordt mening

Veel overtuigingen worden meningenn veelal zullen die meningen vastgezet worden in jouw hoofd. Dan is het voortaan zo! En opnieuw ben je teleurgesteld in het vertrouwen van een mens. “Zie je wel, mensen zijn niet te vertrouwen!”

Zie je hoe hier een vicieuze cirkel gaat ontstaan? Verander je gedachten door positef te gaan denken, anders gebeurt er niks!
De gedachte wordt herhaald en zo wordt het dus een overtuiging: “Mensen zijn niet te vertrouwen!”

Daarna wordt deze overtuiging herhaald en ervaar je het aan den lijve: deze overtuiging wordt nu een gewoonte.
En wanneer je deze gewoonte blijft herhalen – mensen zijn niet te vertrouwen – wordt die overtuiging jouw leven. Een leven zonder vertrouwen!

Wees geen klager, maar een vrager!

Verander je gedachten-overtuigingHerken je mensen ook om je heen? Ze klagen wat af. Niks lukt hen. Het leven is zwaar en een beproeving. Ze kunnen of willen dan ook niks veranderen. Zo is het nu eenmaal!

Deze overtuiging is zo vastgezet in hun hoofd, in het totale systeem, dat er ook geen ruimte is. Je zult eerst in staat moeten zijn om je gedachten te veranderen.

Daarvoor is het nodig dat je vragen durft te stellen. De vrager in jou kan alles in beweging brengen. Juist door te vragen kunnen er nieuwe suggesties aangedragen worden. Suggesties die je tot voor kort niet herkende.
“Hoe kan ik iemand vertrouwen, wanneer mijn overtuiging juist het tegenovergestelde is?”

Wat betekent het om iemand jouw vertrouwen te geven?

Je gaat er dan vanuit dat de ander in staat is om de juiste keuze te maken. Maar je weet ook dat de ander mij op het juiste moment zal informeren. En natuurlijk besef je dat de ander in zijn eigen behoefte kan voorzien. Dan besef je dat de ander mijn hulp zelf inroept wanneer het niet lukt. Verander je gedachten wat ‘vertrouwen-geven’ betreft. Besef positief denken en affirmeer, dat is het magische proces.

Echter, kijk nu eens naar de drie sporen rondom vertrouwen:
*ten eerste:        TE goed van vertrouwen – naief en kwetsbaar;

*ten tweede:      Zelfvertrouwen ontwikkelen. Wie zichzelf niet vertrouwt, zal een ander moeilijk vertrouwen
kunnen geven;

*ten derde:         Wantrouwen – gevoelens van wantrouwen en achterdocht ondermijnen je vertrouwen.

Hoe kun je iemand vertrouwen?

Verander je gedachten-overtuiging“The best way to find out of you can trust somebody is to trust them”, aldus Ernest Hemingway.
Wanneer je dit aan anderen vraagt: “Hoe kun je iemand vertrouwen?” hoor ik vaak hetzelfde antwoord. Door te luisteren naar mijn intuitie. Mijn intuitie sprokkelt immers razendsnel losse stukjes informatie bij elkaar over iemand.

Maar krijg je dan ook een idee over iemand – in hoeverre die persoon werkelijk te vertrouwen is? Zelf hanteer ik een heel lijstje nadat ik mijn vertrouwen gegeven heb. Een lijstje om mijn naiviteit, kwetsbaarheid maar ook mijn achterdocht en gevoelens van wantrouwen weg te kunnen sturen. Ik ben zelf te veel en te vaak teleurgesteld in het vertrouwen van anderen. Uit deze ervaringen heb ik voor mezelf zes punten naar voren gehaald:

 1. Wat voor vaardigheden laat die ander mij zien?
 2. Hoe groot is zijn goedhartigheid?
 3. Welke competentie zie ik bij de ander?
 4. Hoe zorgvuldig is die ander?
 5. Herken ik zijn goedheid?
 6. Is er sprake van amicaliteit?
  Ook hier luidt weer het adagio: Verander je gedachten, positief denken affirmeer!

Je kunt elk doel bereiken vanuit het proces: positief denken affirmeer

Probeer in je gedachten nu duidelijk neer te zetten dat je elk doel kunt bereiken in je leven.
Je doorloopt een vijf fasen proces en dat vraagt wel om de juiste instelling, discipline en bereidheid om werkelijk te gaan voor je levensdoel.

Fase I:        Weten wat je werkelijk wilt – positief denken affirmeer

Verander je gedachten-overtuigingVeel mensen praten over hun verlangens, wensen, zonder werkelijk een goed beeld te hebben over hun verlangens/wensen. Door de gedachten die ze erop na houden, zijn ze veelal niet in staat om de wens zintuig-specifiek te maken. Verander je gedachten!
Wat ik daarmee bedoel? Ga voor jezelf eens na of jij jouw plan al helemaal voor je kunt zien, alsof het al gerealiseerd is.

 • Hoe voelt het om in jouw gerealiseerde wens te zijn? Wat voel je? Waar voel je dat in je lijf? Wat roept het voor positieve gevoelens op?
 • Wat hoor je wanneer je jouw wens hebt gerealiseerd?
 • Hoe ruikt het nu jij jouw wens gerealiseerd hebt?
 • Hoe ziet het eruit wat vorm, kleur, grootte betreft?
 • Wat overheerst in jouzelf: geluk en liefde? Of is het een project waarbij je ego op de voorgrond staat? Kun jij je met hart en ziel verbinden met jouw project?

Fase II:       Luisteren naar je gevoel.

Verander je gedachten-overtuigingWat heb ik toch vaak in het verleden mijn gevoel uitgeschakeld. Vooral op momenten dat anderen met beperkende of cynische opmerkingen kwamen. De pleaser in mij kwam dan sterk op de voorgrond en ging mee voor de goede vrede. De pleaser wil het namelijk iedereen naar de zin maken en vooral aardig gevonden worden!
Dit is een slechte raadgever. Verander je gedachten, door positief te gaan denken, weet je nog wel! Het magische proces van positief denken affirmeren…

Luister naar je gevoel. Hoe doe je dat? Jij weet dat toch, dat je naast je emoties, voortkomend uit je gedachten, ook een oergevoel hebt. Dat zegt spontaan JA of NEEN tegen jou. Jij weet dat! Moet ik wel of niet hiermee doorgaan? Kijk eens hoe je die vraag benadert: vanuit je denken – maak je een balans op – of vanuit je innerlijk weten?

Je gevoel is verbonden met je hart. Je hart wil maar twee dingen voor jou: geluk en liefde.
Ok, ga voor jezelf na of jouw plan/jouw doel je gelukkig maakt en of je de liefde voelt stromen? Kun je dat bevestigend beantwoorden, dan heb je echt naar je gevoel geluisterd.

Fase III:      Gedachten en overtuigingen die je ondersteunen – affirmeer

Verander je gedachten-overtuigingHet artikel begon met de opmerking: Verander je gedachten,positief denken  affirmeer!.
Het is essentieel om gedachten niet uit te laten groeien tot overtuigingen. En al helemaal niet door deze overtuigingen te blijven herhalen zodat ze een gewoonte worden. Je weet immers dat dan bij de herhaling van je gewoonten, je een leven gecreeerd hebt dat voldoet aan jouw beperkende gedachten.

Wanneer elke overtuiging een keuze is, kies dan voor de juiste overtuiging. Maar wanneer is een overtuiging juist?
Heel simpel: wanneer die overtuiging jou energie geeft, liefde en geluk.
Anders is en blijft het een beperkende overtuiging. De keuze is aan jou!

Fase IV:      De juiste mentaliteit voor succes.

Verander je gedachten-overtuigingSucces is niet iets dat je najaagt, je trekt het aan door de persoon die je bent. Er is dan ook geen mislukking, alleen resultaat. Wel kan het soms belangrijk zijn om je manier van kijken te veranderen.

Focus je op het resultaat: waar jij je op concentreert, dat wordt sterker, dat groeit. En vergeet niet om je angst serieus onder ogen te zien. Angst verdwijnt dan alleen door te doen waar je bang voor bent. En daarom moet je alles doen om te krijgen wat je werkelijk wilt. Wat jouw ziel wil voor jou!

Vertrek vanit positief denken affirmatie….en dan kom je er echt!

 

Fase V:       Persoonlijke ontwikkeling is de sleutel.

Binnen jouw persoonlijke ontwikkeling mag je afrekenen met die gedachten en overtuigingen die je klem zetten. Door je zelfvertrouwen te voeden en anderen te vertrouwen bereik je sneller je doel.

Verander je gedachten-overtuigingIn de literatuur geeft Stephen Covey in Speed of Trust een grote lijst met aandachtspunten. Voor mezelf heb ik een selectie gemaakt, waarvan ik denk dat die essentieel zijn.

 1. Praat recht door zee., vertrek vanuit positief denken.
 2. Herstel fouten en kom daarop terug.
 3. Toon loyaliteit.
 4. Verduidelijk je verwachtingen m.b.t. je wens/verlangen.
 5. Vergroot je kernwaarden (waar ben je goed in?)
 6. Luister eerst, met open mind en open hart.
 7. Kom afspraken na.
 8. Geef vertrouwen.
 9. Toon respect.
 10. Geef feedback.

Verander je gedachten – denk positief en affirmeer!

Wat tenslotte wil je veranderen aan je gedachten?
Stop met zeggen: “Dat kan ik niet!”
“Dat is voor mij niet weggelegd!”
“Ik heb daar het geld niet voor!”
“In mijn milieu is dat niet gebruikelijk!”

Verander je gedachten-overtuigingProbeer als een mantra (persoonijke affirmatie) het begin van het artikel je eigen te maken: Gedachten die blijven herhalen worden overtuigingen en wanneer ik die blijf herhalen wordt het een gewoonte zodat dit uiteindelijk mijn leven wordt!
En ben je daar tevreden mee? Ok, niks meer aan doen!
Ben je er echter niet tevreden mee, begin dan met het in kaart brengen van jouw beperkende gedachten die je maar blijft herhalen en die nu al vastgezet zijn als jouw overtuiging.

Werk aan de winkel. En ik wil graag met jou samenwerken in jouw  winkel. Stel jouw vraag konkreet aan mij en we gaan samen op pad. Je kunt er ook voor kiezen om je te laten ondersteunen door mijn droomteam. Allemaal mensen die vanuit eigen ervaring een nieuw doel in hun leven hebben vormgegeven. Je bent van harte welkom.

Schrijf jouw vraag/reactie onder dit artikel a.u.b.

Hoe heeft positief denken jouw affirmatie vormgegeven? Wat is je huidige affirmatie? Wil je die delen met mij?

One Response

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *