overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippels

Relatieproblemen uiten zich op veel manieren. (therapieverslag, misschien wel herkenbaar?)

Relatieproblemen uiten zich op veel manieren.

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsVandaag leg ik je een ethische kwestie voo rondom relatieproblemen. . Die oroblemen zijn niet alleen alles wat te maken heeft  met overspel , vreemdgaan, verkrachten .
In hoeverre was het ontrouw dan wel schenden van de zeden?
Of is er sprake van communicatieproblemen die uiteindelijk zorgen voor relatieproblemen?

Mag ik je meenemen naar een casus van zo’n tien jaar geleden. Nu, achteraf terugkijkend, vind ik nog steeds dat de client mij veel geleerd heeft. Liefde dient geleefd te worden!

 

 

Hoe het begon?( vreemd gaan )

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsJe weet inmiddels dat het levensverhaal mijn uitgangspunt is. Mijn cliente was 62 jaar, gehuwd en had acht kinderen. Al snel bleek dat ze niet gelukkig was in haar relatie die al meer dan 46 jaar duurde.
“Begin eens bij het begin…hoe heb je jouw partner ontmoet?”
‘Hij was boer en ik werd door mijn ouders naar zijn familie gestuurd om koeien te hoeden….ik kom uit een arm gezin. Thuis moest er geld verdiend worden. Ik had weinig scholing gehad. Dit was een goed werkje voor me, volgens mijn vader!’
“Waar liep je tegenaan binnen dit werk?”

‘Ik werd de eerste dag door de boer gegrepen en hardhandig verkracht. Durfde daar met niemand over te praten. Mijn wereldje stortte in. Hoe moest ik het thuis vertellen…..na een maand bleek dat ik ook zwanger was geworden van hem!’
“Wat doe je dan wanneer je op het platteland woont en er geen uitweg lijkt te bestaan?”

Zwanger door een verkrachting

Leef het leven“Je was door hem onteerd, wat deed dat met je?”
‘Ik hield niet van deze man. Het waren andere tijden dan nu. Ik haatte de man. Toch ben ik met hem getrouwd. Ik moest trouwen van mijn ouders. Hij had een boerderij. Dus mijn toekomst was veilig gesteld’.

“Je eer was geschonden. Je zag geen andere uitweg dan trouwen?”
‘Ik kon niet anders. Gewoon getrouwd. Was net 15 jaar oud. Hij was 22 jaar. Er was geen eigen huis. Ik ging inwonen bij mijn schoonmoeder. Zij nam meteen de hele verzorging van mijn kind voor haar rekening. Ik was niks. Niemand. Ik kon alleen maar koeien hoeden. Leerde geiten melken. Dat was mijn leven…..hij was een alcoholist. Zijn moeder hield hem de hand boven het hoofd. Hij was haar enig kind.’

Bandopnames als hulpmiddel ( vreemd gaanontrouw )

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsTot zover de letterlijke tekst na het afluisteren van de bandopname van dit therapiegesprek.

Ik weet nog van mezelf dat ik worstelde met de eerste vraag: “Ben ik de juiste persoon om met haar te gaan werken? Heb ik voldoende ruimte in mijn hart?”
Zelf ben ik namelijk als kind seksueel misbruikt en bij dergelijke situaties voel ik direct ontroering. Ik dien me dan los te maken van mijn eigen verhaal. Dat gaat ook prima. Dan me focussen op de hulpvraag van mijn client.

Mag ik haar helpen?” was de tweede vraag in mezelf. “Ben ik het die haar kan helpen of is er een betere therapeut?”
Na een nachtje hierover slapen, besloot ik het proces aan te gaan.

Vanaf nu kwam ze elke week voor een sessie. Tijdens de sessies kwamen de volgende thema’s naar voren:
1. niet durven overgeven aan de ander.
2. bang zijn voor de confrontatie met haar partner. Ze waren volledig uit elkaar gegroeid.
Woonden in hetzelfde huis, maar spraken niet dezelfde taal.
3. Van liefde was totaal geen sprake.

Terug naar het levensverhaal

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippels“Ga eens terug naar de periode voor je 15e levensjaar: is er iemand waar je heel veel van houdt?”
Onmiddellijk zag ik haar tranen. Ze verstilde. Er kwam ook een glimlach. Was dit een teken van herkenning?

“Wie zie je nu op je netvlies?”
‘Een leuke jongen uit het dorp. Op hem was ik echt verliefd. Ik was echter nog erg jong, geen 15 jaar. Mocht van mijn ouders niet met hem omgaan. Hij is nooit uit mijn hoofd gegaan!’
“Wat weerhoud je om alsnog contact met hem te zoeken. Kijken wat er nog is tussen jullie?”
‘Hij is getrouwd, dat weet ik. Heb wel horen vertellen dat hij niet gelukkig is…(ik zie mijn client naar woorden zoeken tussen haar tranen door)…hij heeft ook geen kinderen met haar’.

 

Ontrouw (overspel) als therapeutisch model?!

lenny kuhr loek knippelsLuisterend naar haar verhaal, zie ik een film. Ik zie hen samen wandelen en het fijn hebben met elkaar. Kan ik dit nu voorstellen of forceer ik dan haar proces?

“Droom je nog weleens over hem? Hoe is hij in je dromen?”
‘Er gaat geen nacht voorbij of ik moet aan hem denken…ik praat veel in mijn dromen…mijn man kon daar niet tegen en is apart gaan slapen…die dromen zijn sindsdien alleen maar meer geworden…’

 

Visualisatie als therapeutisch hulpmiddel

“Zullen we in gedachten hem eens opzoeken?” Ik ga een visualisatie in met haar waarbij ik de twee mensen samen breng. Er volgt een dialoog in stilte. Dan vraag ik haar om met haar aandacht terug te komen en stel voor dat haar ‘geliefde’ tegenover haar komt zitten op de lege stoel.
overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsZe schrikt, trekt een vreemde grimas en stemt toe.

‘Ik moet dus fantaseren dat hij hier nu is?’ vraagt ze vol verbazing, terwijl ze rode wangen krijgt.
“Ja, stel je maar voor dat hij tegenover je zit. Vertel eens hoe hij eruit ziet. Wat heeft hij aan? Kijk goed naar zijn ogen…wat zeggen die jou…stel hem maar eens een vraag….wat wil je graag van hem weten?”

‘Heb jij ook van mij gehouden? Waarom ben je mij niet komen redden uit de klauwen van die vreselijke vent? Je wist toch dat ik ongelukkig was, want iedereen sprak over ons?’

“Ga nu eens op zijn stoel zitten en geef antwoord op jouw vragen…je bent dan even jouw geliefde zelf…”
Ik had het nauwelijks gezegd of er volgde een stortvloed aan woorden, tranen en plotseling gilde ze: ‘Je hebt me laten verrekken terwijl je wist dat ik doodongelukkig was met hem! Waarom in godsnaam?’

En zo liep het psychodrama verder. Werken met de stoel – een methodiek vanuit de Gestalt – werkt efficient. Mijn client was moe en voldaan.

Blijft het bij geestelijke ontrouw en overspel?

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsMensen hebben snel oordelen over vreemd gaan , ontrouw zijn. Het zou een absolute misvatting zijn dat ontrouw ook maar iets oplost.

Ik denk daar echter anders over. Soms kan ontrouw de redding zijn vanuit een slechte situatie waar niks aan te veranderen valt. Haar partner was niet de persoon waarmee ze verder wilde. Ze had acht kinderen met hem. Haar kinderen kon ze dit avontuur niet aandoen.
En zo ging ze weg. Totdat vier weken later ze opbelde met de vraag: ‘Ik wil een volgende stap zetten!’

 

 

De volgende stap: overspel – ontrouw

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsDaar zat ze weer. Nu niet in elkaar gedoken en timide. Ze straalde. Wat was er toch gebeurd?
Ze had de stoute schoenen aangetrokken en hem opgezocht. Niet thuis maar op veilig terrein. Veel met elkaar gesproken. Het was voor hem onmogelijk om nu snel een streep onder zijn slechte huwelijk te zetten. Hij wilde echter graag met haar verder. Althans dat beloofde hij.

“Laten we jouw strategie eens bespreken” stelde ik voor.
‘Ik wil hem nu niet meer kwijt, dan maar stiekum. Ik wil met hem afspreken in een hotelletje op een middag. Daar hoeft niemand iets van te merken…niet dan?’

 

 

Haar ontrouwoverspel – voelde als een bevrijding.

Wie ben ik dan om dit te veroordelen? Ik zag haar vreugde en haar opwinding om het avontuur aan te gaan.
Na haar eerste echte hotelmiddag belde ze me ‘s avonds opgewonden op: ‘Goed plan Loek om er mee door te gaan..’

Eind goed, al goed?

Deze geheime relatie heeft drie jaar geduurd. Toen kwam haar man er achter. Hij was woedend en wilde een regeling. Die regeling kwam er. Ze zijn uit elkaar gegaan.
Haar geheime liefde durfde echter de stap niet te zetten om zijn partner ook te verlaten. Daar had mijn client geen boodschap aan.

overspel: – ontrouw – Ik heb geleefd…

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippels‘Ik heb de liefde geproefd en dat neemt niemand meer van me af…’
‘In ogen van anderen ben ik vreemd gegaan, heb ik overspel gespeeld, maar het is het beste wat me ooit is overkomen. Niemand hielp me na de verkrachting toen ik 15 was…

Jij hebt me nooit veroordeeld en ik voelde me veilig om mijn diepste verlangen en grootste pijn met jou te bespreken…’ zei ze bij onze laatste sessie. Het evaluatie-moment was positief gekleurd.

En dan krijg ik twee maanden geleden haar overlijdenskaart. De tekst heeft me diep geraakt: ‘Ik heb geleefd als nooit tevoren, alleen erg kort!’

Die tekst snapte ik maar al te goed. En jij? Heb jij een oordeel over de ‘gemiste liefde’ in je leven? Durf jij de balans op te maken?
Liefde mag geleefd worden!  En we weten dat ‘Liefde verbindt’. Vandaar dat ook:  “Liefde oordeelt niet!”

Het lied uit de musical Elisabeth komt steeds bij me naar boven: “Mijn leven is van mij!”

https://www.youtube.com/watch?v=S_ZRLYVXP0A (Met Pia Douwes)

Binnen onze workshops is absuluut respect voor ieders rol en positie. Het verhaal dat gedeeld wordt, blijft binnen de groep. Soms vraag ik weleens of ik het verhaal mag gebruiken in een artikel maar dan zonder de persoon bij naam te noemen. De meesten geven daar toestemming voor. Mijn sessieverslag vandaag is eigenlijk een eerbetoon aan deze dappere vrouw en over haar graf heen, gaf ze mij haar toestemming.

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *