Scheiding en bewustzijn. 7

Moet scheiden lijden zijn? Het proces van ‘ontwaken’ naar ‘bewustzijn’ binnen de relatie.

MOET SCHEIDEN LIJDEN ZIJN?
Het proces van ‘ontwaken’ naar ‘bewustzijn’ binnen de relatie. (scheiden en therapie?) In 6 minuten heb je de tekst gelezen en kun je aan de slag.

En dan is daar het moment dat je de ring afdoet.
Het symbool van onze verbintenis: meer dan 46 jaar samen. Dit artikel gaat over scheiden en bewustzijn. Scheiden vraagt om therapie, opnieuw stilstaan bij jezelf met de vraag: “Wat kwam de relatie mij leren en hoe zet ik dit om naar een andere houding in mijn volgende relatie?”

Toch besluiten we vanuit vriendschap om ieder apart verder te gaan. Scheiding en bewustzijn horen hand in hand te gaan!

Ooit hadden we elkaar immers beloofd: “We blijven bij elkaar zolang we elkaar kunnen inspireren!”
Die inspiratie was er niet meer. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden om uit dit dilemma te komen, totdat we ontdekten dat ‘de koek op was’.

Dankbaar voor alle mooie momenten die in ons beider hart staan gegrift.
We raken elkaar niet kwijt, we blijven zelfs fysiek dicht bij elkaar in de buurt wonen.
Er zijn geen verwijten, er is compassie en ik spreek de hoop uit dat Peter-Jan zijn grote nieuwe liefde gaat vinden en dat hij nog vele mooie jaren mag hebben.

Verder gaan – na de scheiding – het eigen zielenpad vervolgen

Ik ga ook verder, samen met Mohsen en we bouwen ons centrum uit tot Centre l’Art de Vivre waarbij levenskunst centraal komt te staan. Hoe kun je elke dag van het leven genieten? Door zelf de slingers op te hangen!

Samen willen we bouwen aan een nieuwe toekomst waar velen zich kunnen laven aan de kennis, kunde en kunst van al onze levenservaringen, voortkomend uit verschillende culturen. Nu samen gebundeld in Frankrijk waar we vanuit de drie belangrijke waarden willen leven en werken: Egalite, Liberte, Fraternite.

 “Moet scheiden lijden zijn?”  Scheiding en bewustzijn als fenomeen.

Over de inhoud: In het onderstaande overzicht sta ik stil bij verschillende aspecten van een relatie – een boeiend fenomeen. Na 46 jaar zet ik een punt achter mijn relatie. Ik moest echter eerst ‘ontwaken’ voordat ik de stap vanuit ‘bewustwording’ kon maken. Ik neem je mee in mijn proces en hoop dat je de verschillende fasen zult herkennen in je eigen relatie.

De volgende aspecten bespreek ik:
1.    Ontwaken: Hoe ontwaak je eigenlijk?
2.    Ontwaken in de liefde.
3.    Bewustwording: je dient eerst te ontwaken om bewust te kunnen worden.
4.    Bewustwording van je relatie.
5.    Lichamelijkheid binnen je relatie.
6.    Emotionaliteit binnen je relatie.
7.    Filosoferen binnen je relatie.
8.    Bewustwording en geld binnen je relatie.
9.    Bewustwording van essentiele aspecten (spiritualiteit)
10.   Bewustwording en duurzaamheid binnen je relatie.
11.   Angst overwinnen in je relatie.
12.   De dood accepteren in je relatie.
13.   Rouwverwerking bij scheiding.

Korte bespreking van de verschillende hoofdstukken uit “Moet scheiden lijden zijn?” 

1. Wat betekent  ‘ontwaken’ in je leven?

Velen van ons leiden een ‘slapend’ bestaan. We zijn niet echt bezig met de ‘hoe en waarom-vraag’ in ons leven. Zolang we ons natje en droogje hebben, en een dak boven ons hoofd, staan we niet stil bij deze vragen. 
We gedragen ons min of meer als makke schapen, die leven van het ene naar het andere moment. Vanuit de gedachte: “Niet moeilijk doen, het leven moet leuk blijven!” Bij scheiding en bewustzijn blijkt dat de relatie al lang niet meer ‘leuk’ was.

2.  Ontwaken in de liefde bij scheiding en bewustzijn.

Je bent ooit verliefd geworden op hem/haar en eigenlijk weet je het nog precies waar het was en wat eraan vooraf ging. Je koestert dit moment je leven lang. Wat was alles toch mooi en wat kon je naar elkaar verlangen. Er waren nog geen obstakels op de weg. Maar dan, als bij donderslag, ontwaak je in de liefde.
Wat is er nog van over? Hoe komt het dat ik dit allemaal heb laten gebeuren? Waar is dat oorspronkelijke liefdesgevoel gebleven?
Bij scheiding en bewustzijn valt de liefde nooit volledig weg. Je weet het omdat je ooit de liefde gekend hebt.

 

 

3.   Bewustwording.

Het moeilijke proces waar velen het liefst voor weglopen. “Was het nog maar zoals in het begin, waarbij het verlangen en de aantrekking op nummer één stonden?”
Je merkt dat je anders bent gaan kijken naar je partner. Je wilt niet langer aanvullen waar de ander een tekort aan heeft, je wilt ook ontvangen en niet alleen maar geven.
Met andere woorden: je bent ontwaakt en je stelt jezelf nu kritische en soms ook pijnlijke vragen. Je beseft maar al te goed dat er geen weg meer terug is.

Eenmaal bewust geworden, kun je er niet meer voor kiezen om verder ‘onbewust’ door het leven te gaan. Je moet nu dealen met je nieuwe inzichten, hoe pijnlijk soms ook. Scheiding en bewustzijn horen samen te gaan, anders wordt scheiden een pijnlijk proces.

4.   Bewustwording van je relatie. 

Plotseling zie je patronen en gewoontes waar je het moeilijk mee hebt. Je had je jouw relatie, jouw liefdesband zo anders voorgesteld. Het kan erop lijken alsof je met je moeder onder een dak woont. Dat heb je nooit gewild. Het is erin geslopen. Je bent niet opgetreden, omdat je sliep, sluimerde en je een illusie in stand hield.

Jullie hielden immers van elkaar. Daar is nu een kink in de kabel gekomen omdat je ontwaakt bent. Nu kies jij zelf, hoe jij invulling wenst te geven aan de relatie. Dat kan leiden tot het botsen van twee individuen, maar ook tot groei.
Er zal echter eerst een crisis moeten plaatsvinden, wil je de diepgang bereiken waar je naar op zoek bent.

 

 

5.   Lichamelijkheid binnen je relatie voordat scheiding en bewustzijn plaatsvinden. 

Elke relatie begint met de buitenkant. En geloof me, alle anderen die zeggen dat ze gevallen zijn voor de mooie binnenkant, liegen!
Je ontmoet namelijk eerst de buitenkant en via het eerste contact ga je de binnenkant van die ander verkennen. Hoe denkt hij/zij? Waar loopt hij/zij warm voor? Wat is echt belangrijk in het leven van hem/haar? Wat is zijn/haar grote droom?
Je ziet de ander, de buitenkant en  je denkt bij jezelf: “Die wil ik beter leren kennen.

Met hem/haar wil ik wel een beschuitje eten!” Fysieke aantrekking is het eerste proces wat energie oplevert, sensatie, spanningen, het verlangen. Bij scheiding en bewustzijn speelt dit fenomeen meestal geen rol meer.

6.   Emotionaliteit binnen de relatie voordat scheiding en bewustzijn plaatsvinden.

Niets is zo dodelijk dan geen gevoel ervaren. Geen warmte, kou, prikkeling, jaloezie, liefde of verlangen ervaren in je lijf. Dan is de relatie bij voorbaat gedoemd om te mislukken. De mens laaft zich immers aan de emoties/gevoelens van de ander en zichzelf.
Vanuit emoties ontstaan diepere gevoelens van verlangen, liefde, sexualiteit, nabij willen zijn. Wanneer je die gevoelens isoleert of ontkent, leef je maar half. Dan overleef je met je hoofd.

 

 

Er zijn in het verleden – en misschien nu nog wel incidenteel – veel verstandshuwelijken gesloten. Er werd een belang gediend met die verbintenis en het was onbelangrijk of de twee elkaar echt mochten. Kapitaal moest gebundeld worden of vergroot worden, gebieden moesten aan elkaar gekoppeld worden om meer macht te verkrijgen. Bij scheiding en bewustzijn wordt dit fenomeen maar al te duidelijk! Zijn we in staat de emotie en de zaak te scheiden?

 

 

7.   Filosoferen binnen je relatie.

Kun je over meer dingen samen praten dan over het weer?
Zijn jullie snel uitgepraat omdat de ander altijd het laatste woord wil hebben?

Of omdat de ander vanuit zijn/haar verstand meent meer inzicht over een onderwerp te hebben en jou daarmee de mond snoert?
Weinigen kunnen echt filosoferen binnen de relatie, want het vraagt een hoge vorm van bewustwording. Jouw ideeën zijn niet altijd heilig. Je staat open voor de mening van de ander. En je onderzoekt samen en je ontdekt of je een gemeenschappelijke noemer hebt en zo niet, ga je te rade bij anderen, deskundigen om jezelf te scholen op een gebied waar je tot nu toe nauwelijks over nagedacht hebt.  Maar je kunt ook ermee stoppen en je eigen weg alleen vervolgen omdat je uitgeleerd bent in deze relatie. Welke stap je ook zet, daar is wel moed  voor nodig: scheiding en bewustwording.

8.   Bewustwording en geld binnen je relatie.

Scheiding en Bewustzijn kan een machtsstrijd worden? Of  je kunt je bewust worden van een machtsstrijd?
Bewustwording kan snel een machtsstrijd worden wanneer er geld in het geding is. Geld is een uitgesproken machtsmiddel. Het zijn het vooral mannen die hier het meest mee dreigen. Zij zijn nog steeds veelal kostwinner en menen over de besteding van het geld te mogen beslissen.
Nu er steeds meer twee –verdieners zijn, zie je dat die strijd gelijk op gaat. Geld blijft een machtsmiddel. Geld dient echter een ‘groeimiddel’ te zijn: wat kunnen we samen doen om onze relatie te verrijken? Aanschaf van kunst, mooie reizen maken, studeren, grenzen verleggen, individuele coaching.

Let op: je wilt het roer omgooien!

Wanneer de relatie ten einde is, dan is het juist om te kiezen om eerlijk en open te zeggen dat je het roer om wilt gooien en dat je iets anders wilt gaan doen. Dan is daar het verdiende geld van beide partners voor nodig.
Daar is dan echter wel het verdiende geld van jullie samen voor nodig. Hoe ga je dat aanpakken zodat jullie beiden tevreden zijn? Daar waar vrouwen soms ook niet kiezen om te scheiden, omdat zij investeerden in het gezin en daarom wellicht een minder inkomen hadden, maar is het gezin onbezoldigd werk? Heeft de partner daarom zijn carrière kunnen maken?

9.  Scheiding en Bewustzijn van essentiële aspecten – spiritualiteit

 

Een relatie berust zelden op een toevalligheid. Ook het lot (jouw partner) viel je misschien wel toe, maar wat is de achtergrond van dit proces?
Waarom ontmoeten we een partner? Zit daar een hoger plan achter?

Is het God of een energie die ons naar elkaar stuurt?
En wanneer we een tijdlang samen zijn, hoe kun je dan ontdekken dat je werkelijk bij elkaar hoort?
Mensen komen en gaan in het leven, waarom ligt dat dan anders binnen een relatie? Schuilt er een doel achter jouw relatie?

 

10.  Bewustwording en duurzaamheid binnen je relatie.

Een duurzame relatie wil niet zeggen dat die lang duurt, maar dat je met vallen en opstaan samen ontdekt wat jullie bindt en waarom jullie voorbestemd zijn voor elkaar.
Wat de drijfveer is, noemen we veelal het spirituele aspect (zie 9), maar duurzaam wil hier vooral zeggen, rekening houdend met elkaar, het milieu, de natuur en alles in een gezond eco-systeem.
Hoe komt het dat sommige mensen op een ziekmakende plek blijven wonen?
Wat bezielt mensen om ziekmakend werk voort te zetten terwijl dit je relatie ondermijnt?

11.   Angst overwinnen in je relatie vraagt om bewustwording.

Elke relatie heeft zijn ups en downs. Het zou te simpel klinken dat bij de eerste tegenvaller partners uit elkaar gaan. Toch is het opvallend dat sommige mensen niet die stap durven zetten omdat ze bang zijn ‘over te schieten’, of nooit meer een partner te zullen vinden. Er zijn zelfs onderzoeken geweest waaruit bleek dat de angst om de partner te verliezen zo groot is dat men de angst om alleen te zijn of te blijven – hoe slecht de relatie ook is – toch bij elkaar blijft al is het alleen maar om de ander te jennen. Of de ander geen nieuwe partner te gunnen. Jaloezie binnen een relatie leidt vaak tot angst voor verlies van de partner.
Jaloezie leidt tot angst of is angst voor verlies de reden voor jaloezie? Niet aantrekkelijk genoeg meer te zijn voor de ander

12.  De dood accepteren in je relatie kan alleen vanuit pure bewustwording

Er zijn twee sterfmomenten: het eerste moment is wanneer je ontdekt niet langer verder te kunnen met je partner (angst om te scheiden) en het tweede moment is de werkelijk fysieke dood. Je partner sterft. Je komt er alleen voor te staan. Het is natuurlijk heel bepalend hoe je partner gestorven is. Een natuurlijke dood doet pijn maar is te dragen, terwijl een ongeluk of moord geen natuurlijke dood is en heel moeilijk te verteren is. Hoe accepteer je dan het verlies (de dood) van je partner?

13.   Rouwverwerking bij scheiding vraagt om bewustwording.

Na de scheiding kun je twee dingen doen: afgeven op je vroegere partner of je les trekken uit deze relatie.
Beide processen vragen om ‘verwerking’ en hiertoe kun je jezelf de volgende vragen stellen:

Hoe ga ik verder?
Wat heb ik laten liggen?
Waar heb ik spijt van?
In hoeverre was heling/herstel van de relatie niet meer mogelijk?
Wat lag daaraan ten grondslag?
Kun je werkelijk je ex-partner loslaten en opnieuw beginnen?
Wat heb je daarvoor nodig?
In hoeverre heb jij je lessen geleerd en weten om te zetten in ander gedrag waardoor een nieuwe relatie een kans van slagen heeft?

Een volgende keer bespreek ik hoofdstuk 1 van het boek.
Mocht je echter al vragen en of opmerkingen hebben, aarzel niet en stuur die naar: loekknippels@het-ihc.nl of vermeldt jouw feedback onder dit artikel.

 

 

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *