Seksuele communicatie 1

Het belang van seksuele communicatie. (tips en aanbevelingen)

Het belang van seksuele communicatie.
Tijd voor een nieuwe school: de hogeschool voor Erotiek of integreren in je therapiepraktijk?

 Dit artikel gaat over het belang van seksuele communicatie. Voor alles in ons leven hebben we  een certificaat nodig. Er zijn echter twee gebieden die zich niet laten ‘vastleggen’ voor een cerificaat: een gezin stichten aan de ene kant en seksuele  communicatie aan de andere kant.  Daarbij spelen erotiek , liefdeslessen en je liefdesleven, sensualiteit een belangrijke rol. Er is behoefte aan liefdeslessen blijkbaar? Sensualiteit kan het liefdesleven een extra prikkel geven.  Daardoor kan echte emancipatie ontstaan en hoeft er in bed geen machtsstrijd meer geleverd te worden. In het artikel ga ik verder in op de noodzaak van seksuele communicatie waarbij aspecten van erotiek, sensualiteit en zelfliefde een grote rol spelen.

Is het niet vreemd dat je het meest belangrijke aspect in je leven: de liefde leren begrijpen niet opgepakt wordt? We nemen het niet serieus en we hebben er nauwelijks aandacht voor. Is het dan zo dat ieder levend wezen in de kern weet hoe hij/zij sexueel kan communiceren? Waar komt die kennis vandaan? Is die overdraagbaar van ouder op kind? Doen ouders dat ook? En seksuele communicatie is een groot taboe!

 

Sex is beladen – seksuele communicatie blijft taboe

We zijn allemaal voortgekomen uit seksualiteit, want zonder seks was jij er niet geweest. We hebben allemaal in een heel pril stadium pijn of vreugde opgelopen aan seksualiteit. Dit hangt af hoe ervaren jouw ouders waren in het liefdesspel. Waren het mensen die de liefde bedreven vanuit plicht en noodzakelijkheid of was  hun praktijk juist omgeven met liefde en lust, sensualiteit? Was de emancipatie al doorgedrongen tot in de slaapkamer? (hoewel het liefdesspel niet exclusief daar hoeft  af te spelen)

Hoe kan ik de ander behagen?

Wisten ze de ander te behagen? Waren ze in staat om het beste en het mooiste bij de ander ‘aan te raken’ ? In volle overtuiging dat seksualiteit een goddelijk spel is? Een spel tussen volwassen mensen die elkaars grenzen opzoeken, die elkaar uitdagen. Personen die niet vastzitten in waarden en normen van anderen. Mensen die durven verkennen, grenzen durven verleggen? Maar boven alles het gevoel openlijk durven te bespreken.

Waar is mijn moed om liefdeslessen te nemen gebleven?

Daar is moed voor nodig. Moed is je angst onderkennen en doorgaan. Slechts moedige mensen durven grenzen te verleggen en zijn in staat veranderingen teweeg te brengen in het eigen leven.  Juist schapen, meelopers hebben enorm veel moeite om naar het eigen gedrag te kijken. Zij durven niet openlijk te vertellen wat ze voelen.  Laat staan dat ze daar de verantwoording voor durven nemen. Hun seksuele communicatie is beperkt tot een vlugge daad, maar nooit tot het doordringen van de Goddelijke tempel. Je lichaam is immers je tempel en die betreed je met eerbied en ontzag. Meisjes mogen trots zijn op hun vagina en hoeven niet naar de plastische chirurg om een kunstwerkje ervan te maken waarbij alle eigenheid volledig verdwenen is.

Beeld van jou wordt misvormd in de media

Jongens hoeven niet langer ‘achter hun pik’ aan te lopen omdat ze geleerd hebben dat gevoelens er mogen zijn en dat je niet altijd onmiddellijk iets met je seksuele gevoelens hoeft te doen. Groot, klein, dik of dun geschapen is niet meer dan een persoonlijk kernmerk van jouw totale zelf. Binnen de seksuele communicatie leer je dan ook openhartig en met veel zelfliefde over jouw geslacht praten. Jouw piemel krijgt een koosnaampje van jou. En jouw poesje is niet langer een vagina zonder naam, maar heeft ook een koosnaampje gekregen. Alleen al het uitspreken van jouw koosnaampje maakt je blij.

Sensualiteit en erotiek zitten niet in het onderwijspakket

Veel mannen worden door alleen vrouwen opgevoed. Dat heeft verderreikende consequenties. Wanneer de desbetreffende vrouw een mooi en gezond seksleven heeft (gehad), is ze in staat haar zoon en dochter de schoonheid aan te reiken. Dan kan deze vrouw als een gids optreden om de eigen kinderen niet te beperken maar uit te dagen.

Heb je het echter niet zo getroffen met je ouders, dan zul je zelf op ontdekking moeten gaan. Sensualiteit wordt niet onderwezen op school. Erotiek wordt nog teveel in het porno-hoekje gestopt. Voor wie trek jij eigenlijk mooie kleren aan? Vaak voor de ander. Hoe is het om juist iets moois aan te trekken voor jezelf? In seksualiteit is alles nog teveel gericht op de ander in plaats van op jezelf. Wat vind ik fijn? Waar beleef ik vreugde aan? Hoe ga ik om met uitdaging? Wat wil ik nogeens ervaren? Hoe zet ik de liefdeslessen om in mijn praktijk?  Vergroot ik mijn  sensualiteit door de aangereikte liefdeslessen? Waarom haalt porno mij zo onderuit? Waar komt mijn oordeel op seksualiteit vandaan?

Vragen over  het belang van seksuele communicatie – uit de praktijk

De laatste vraag is meteen te koppelen aan jouw gebrek aan seksuele communcatie. Wanneer je juist geleerd zou hebben om eerlijk en liefdevol te kunnen praten over je seksualiteit, zou een ander, diepgaander gesprek kunnen plaatsvinden.

“Pap, mijn jonge heertje is erg gevoelig nadat ik er zelf mee gespeeld heb, ik zie zelfs wat bloed….wat moet ik doen?”

“Heb je jouw jonge heertje vochtig gemaakt voordat je begon te spelen of was alles te droog? Misschien heb je jouw voorhuid te strak naar achteren getrokken en is het wat beschadigd. Ik geef je wat creme die je erop kunt doen. En als het niet helpt en snel voorbij is, moet je toch even de dokter er naar laten kijken”.

Oude culturen – erotiek – sensualiteit – liefdeslessen

In enkele oude culturen zie je het fenomeen van ‘doorgeven van de hoogste liefdeskunst’ nog terug in tempels en andere belangrijke gebouwen. India is daar wel erg bekend om. Denk aan de Kama Soetra – de liefdeskunst zoals die eeuwen geleden werd onderwezen. Die leer werd verboden op het moment dat het Westen (Verenigd Koninkrijk) India bezette en een kolonie van dit land maakte. De Engelse zedenwetten waren de basis geworden in een land dat juist de seksuele communicatie zo hoog had ontwikkeld.

Waar is onze emancipatie gebleven op dit gebied? Hebben we die met de ‘Dolle Mina’s’ in hun tuinbroeken weggegeven? Juist erotiek was toen erg beladen, want het appelleerde aan de lust van de man. De vrouw mocht geen lustobject worden! Terecht? En de man al zeker niet! We hebben met de emancipatie alles teveel over een boeg gegooid: seks was iets voor mannen, niet voor vrouwen. Juist dat moest omgezet worden. Seks is  levenservaring voor iedereen. Zowel vrouwen als mannen mogen daar plezier aan beleven. Het alleen-recht voor de man is voorbij. Althans dat dachten we na de seksuele revolutie!

Gesprek tussen moeder en dochter – begin van seksuele communicatie

“Mammie, ik vind vrijen met mijn vriendje totaal niet leuk, alles doet zeer wanneer hij mijn paradijsje binnen wil dringen…”

“Lieverd, heb je met jezelf gespeeld en gevoeld hoeveel ruimte je kunt maken met meerdere vingers? Je mag zeker ook gerust een glijmiddel gebruiken wanneer er voor jouw gevoel te weinig eigen vloeistof vrijkomt. Dat kan namelijk doordat je te gespannen bent. Je weet in de badkamer ligt glijmiddel in het kastje”

Seksuele communicatie op school of toch een hogeschool voor de erotiek oprichten?

Er bestaat nog geen school voor de erotiek, noch een opleidingsinstituut waar de hoge kunsten van de verleiding, de verfijning van de seksuele communicatie kan worden geleerd. Wordt het dan niet tijd om een dergelijk instituut op te richten? Of lopen we juist het gevaar dat het seksueel hongerige mensen aantrekt die niet iets willen leren, maar iets willen ervaren.

Voor de ervaring is kennis en inzicht nodig om van daaruit de praktijk in te gaan. We moeten het niet omdraaien. Wanneer mensen vastlopen binnen de relatie in het eigen seksuele patroon, is het goed om met die ervaring het instituut binnen te stappen. Dan is eigen kwetsbaarheid het uitgangspunt. Van daaruit kan er iets nieuws opgebouwd worden. Dat nieuwe heeft dan alles te maken met aan de ene kant zelfinzicht.  En aan de andere kant de bereidheid om een   evenwichtig sensueel, erotisch persoon te worden. Iemand die de liefdeslessen in het eigen liefdesleven vorm weet te geven. Dat zou voor mij pas echte emancipatie zijn.

Begint emancipatie dan tussen de lakens?

Het liefdesleven van ons is verhuisd van de buitenwereld naar de binnenwereld. We hebben daarvoor het begrip privacy ingesteld. Achter gesloten deuren zijn we vrij of althans dat denken we. Veel kinderen zijn juist vogelvrij verklaard achter die gesloten deuren omdat we vanuit de privacy ons er niet mee mogen bemoeien.

Erotiek is echter een maatschappelijk belang. Wanneer mensen goed met elkaar kunnen vrijen komt er veel speelse creativiteit vrij die ook elders ingezet kan worden. Een werknemer die een fantastische erotische nacht heeft beleefd, rijdt zingend naar zijn werk. Daarentegen is de gefrustreerde werknemer die niet aan zijn trekken komt vaak ziek en afwezig en heeft weinig levensenergie. Of hij heeft het weten te compenseren.

Een slecht liefdesleven? Begin met seksuele communicatie!

Vanuit mijn praktijk ken ik twee groepen die compensatie zoeken voor een slecht liefdesleven. De eerste groep zijn zelfstandige ondernemers of mensen met een hoge funktie. De tweede groep echter zijn mensen die alles opgegeven hebben en zich neerleggen bij de feiten en er ook geen energie in willen steken.

Groep 1: materiele compensatie

Laat ik eerst stilstaan bij de eerste groep:
Hun compensatie bestaat eruit dat ze genoegen zoeken in zaken buiten zichzelf. Vaak is dat materie: dure dingen, exclusieve etentjes, kleding, maar ook kunst en muziek. Ze vinden daar troost terwijl aan de eigen levensbehoeften niet gedacht hoeft te worden. Men zet zichzelf seksueel in de kou!

Groep 2: vluchten voor de pijn

De tweede groep daarentegen heeft de moed opgegeven om er nog energie in te stoppen. Ze worden neerslachtig, chagrijnig en reageren fel op anderen die het in hun ogen wel goed voor elkaar hebben.

Ik ken nogal wat mensen die daardoor vervallen in vluchtgedrag. Binnen dat vluchtgedrag horen verslavende middelen om de pijn te onderdrukken of letterlijk weg te vluchten voor de eigen realiteit: veel roken, drinken, eten zijn dan het gevolg.Maar laten we vooral ook niet het stiekem porno kijken hierbij betrekken. Vluchten in vluchtige, fake seks is hun uitlaatklep.

Onlangs hoorde ik Jaouad Alloul, theatermaker, in een prachtige video aan het woord. Niet alleen was ik geraakt, hij legde de vinger op de zere plek in onze samenleving. We zijn teveel seksueel ‘misvormd’  door de regels vanuit de religie.

Jaouad Alloul aan het woord over seksuele ontwikkeling

“Als kind had ik een heel natuurlijke uitstraling. Deze uitstraling werd door velen vrouwelijk genoemd. Meer nog het vrouwelijk gedrag dat ik vertoonde, werd onherroepelijk gelinkt aan homoseksualiteit.
Voordat ik wist wat deze twee grote woorden betekenden, was mij aangeleerd dat ik als jongen niet vrouwelijk mag zijn.

En dat mijn vrouwelijkheid een teken is van homoseksualiteit. Dit zorgde ervoor dat ik op mijn 20e afstand nam van de Islam. Niet alleen van de Islam maar ook van de gemeenschap daar omheen.
Dit was pijnlijk, verdrietig, maar ook een opluchting. En dat maal 100.

Religie en seksualiteit

De meeste religies zoals wij die vandaag kennen, laten geen andere seksualiteit toe dan heteroseksualiteit.
En qua genderbeleving laten deze enkel een binaire benadering toe. Waarbij mannen zich enkel man mogen voelen en vrouwen enkel vrouw.

Maar wat doe je als je in een Islam gezin geboren wordt en op jonge leeftijd voelt en denkt een meisje te zijn?
Om dan te ontdekken dat je je aangetrokken voelt tot mannen. Toen ik thuis weg was, dacht ik dat ik daarmee ook alle negatieve gedachten rondom mijn seksualiteit en gender achter me had gelaten.

Acceptatie van mijn eigen geslacht was groot taboe

Rond mijn 27e, twee jaar na mjn scheiding, kom ik tot het besef dat ik helemaal niet veel van mezelf hield. Specifieke delen van mezelf: mijn vrouwelijke kant, mijn seksuele aantrekking maar ook mijn Marokkaanse afkomst.

Door zelfontplooiing en zelfonderzoek te doen, leerde ik van mezelf te houden. Mijn eigenwaarde niet te laten afhangen van een gemeenschap. Door niet op zoek te gaan naar een betekenisvolle verbinding buiten mezelf: God, een Hoger Wezen of een gemeenschap.
Door eerst die verbinding te zoeken in mezelf!”

 

 

Said kon het leven niet langer aan!

Said was de minnaar van een vriend van me en sinds enkele weken leeft Said niet meer. Hij kon de pesterijen, het achtervolgd worden door regels vanuit het geloof en de familie niet hanteren. Hij wilde gay-zijn en er kunnen zijn voor zijn medemens. Velen hebben hem gekend, niemand was in staat om een hand uit te steken omdat hij zijn innerlijke pijn en strijd niet liet zien.

Afgesloten van de liefde voor hem, zocht hij naar het onverbiddelijke en maakte – voor zover we vermoeden –  een einde aan zijn leven. De innerlijke pijn en verscheurdheid opgelopen door de twee culturen, kon hij niet verenigen. Hij vluchtte weg in drugs en zichzelf wegcijferen. Sliep zelfs bij het Leger des Heils omdat hij alles was kwijtgeraakt door zijn gedrag.

Toch had Said nog kunnen leven wanneer we als samenleving open en kwetsbaar waren geweest over seksualiteit en de seksuele ontwikkeling binnen onze zogenaamde tolerante samenleving. Scholen hebben hier, naast ouders, nog steeds een grote taak. Het moet stoppen om alleen maar rolbevestigend onderwijs te geven waarin Marietje nog steeds met haar pop speelt, terwijl Kees buiten aan het voetballen is.

Waarom mag Kees niet met een pop spelen?

In elk kind zit de dualiteit: mannelijk en vrouwelijk. En beide aspecten mogen er zijn, daar is niks mis mee. En ieder kind verlangt naar verkleedpartijen. Heerlijk toch om Kees in de rok  van zijn  moeder te zien lopen, terwijl Marietje de werkschoenen van papa aan heeft?

Stimuleren van ‘anders-zijn’ is een groot goed en voor slechts weinigen weggelegd. Sta je er weleens bij stil hoe dat werkt in jou?

Vaders langs de Dordogne

Ik zag twee vaders langs de Dordogne – de rivier – en beiden waren hun zoontje aan het leren zwemmen.
Zegt vader A steeds: “Goed zo schatje, hou vol, je doet het al prima….”
Terwijl vader B gilt: “Je bent geen mietje zeg, komop doorzetten, je verzuipt heus niet!”

Aan het einde van de middag kon zoon van vader A zwemmen en zaten ze samen onder een handdoek te kijken naar de bewegingen in het water. Vader had de arm om zijn zoon geslagen.
Bij vader B was het tafereel pijnlijk: zoonlief zat rillend onder een boom te huilen want het was hem niet gelukt om te zwemmen en zijn vader zat aan een blikje bier met andere mannen te praten over het voetbal.
Hoe eenzaam kun je dan zijn?

Angst om zich te scholen

Beide groepen hebben echter geen certificaat behaald aan de ‘Hogeschool voor de Erotiek”. Zijn er misschien vaak langs gereden en hebben zich de vraag gesteld: “wat kan ik daar verwachten? Kan ik op een goedkope manier daar een nummertje maken? Zijn het allemaal hoeren die daar les geven?”

Dit is betreurenswaardig en doet afbreuk aan de noodzaak om een ‘Hogeschool voor de Erotiek’ op te richten. We dienen dan ook eerst de volgende begrippen uit het verdoemhoekje te halen: erotiek, sensualiteit, liefdeslessen, seksuele communicatie.

Pas dan kan de Hogeschool voor Erotiek een eerlijke kans krijgen om de hoge nood die er is binnen relaties een oplossing aan te reiken. Met het behalen van jouw certificaten voor de verschillende onderdelen ben je in staat om een volwaardig seksueel leven te leiden. En daardoor een gelukkiger mens te worden.

Vakken op de Hogeschool voor Erotiek

De volgende vakken worden gegeven op de imaginaire Hogeschool voor de Erotiek:
Ten eerste: Kennis en inzicht van het eigen seksuele wezen: Wie ben je als seksueel wezen? Hoe weet je wat jouw behoeften zijn? Welke behoeften zijn aangepraat? Welke behoeften zijn maatschappelijk afgekeurd dan wel in een slecht daglicht geplaatst?

Ten tweede: Inzicht in het eigen lichaam: aandacht is dan gericht op je geslachtsdeel, verzorging en conditie van je geslachtsdeel naast energie kunnen geven aan jouw geslachtdeel.
Ten derde: De kunst van massage: opgedeeld in ontspanningsmassage, erotische massage en drukpuntmassage, met het gevolg dat je beter je ichaam leert kennen.

Kunst en erotiek geven onverwachte inzichten

Ten vierde: Kunst en erotiek: wat is erotiek? Waarom speelt kunst een belangrijke rol in de erotiek? Wanneer wordt erotiek tot kunst verheven en wanneer verwordt erotiek tot porno?
Ten vijfde: De nadelen van porno en fakegedrag: zodat je beter onderscheid kunt maken tussen aan de ene kant  je ware en authentieke gevoelens en aan de andere kant gespeelde (geacteerde) gevoelens?

Verdieping van de erotiek – sensualiteit – de liefdeslessen

Ten zesde: Verschillende vormen van seksualiteit beleven, opdat je bewust weet te kiezen.
Ten zevende:Vomen van samenleven onderkennen omdat het ‘gezin als hoeksteen van de samenleving’ niet meer algemeen geldend is. Andere leefvormen verdienen ook je aandacht: man – vrouw, man – man, vrouw – vrouw, meerdere mannen en vrouwen samen (polygamie).

Als achtste aspect binnen de hogeschool is het belangrijk variaties te leren, deze kunnen immers het libido verhogen en het is tevens belangrijk om inzicht te krijgen wat een bepaalde variatie in jezelf en bij de ander teweeg brengt. Het ‘hoe en waarom’ vraagt om uitdieping van de variaties.

Tenslotte is seksuele communicatie en fantasie belangrijk in je liefdesleven. Hoe communiceer jij met je
geliefde over je gevoelens, wensen en je fantasie. Je fantasie kan namelijk een geweldig hulpmiddel zijn om je liefdesleven te verrijken. In onze fantasie is immers alles mogelijk!

Seksuele communicatie ook in de therapiepraktijk

Natuurlijk is mijn betoog vooral een roep om seksuele communicatie binnen de therapie-praktijk op te nemen want daar kloppen mensen vaak als eerste aan. “Het loopt niet meer lekker tussen ons…”
En dan een handreiking kunnen bieden, is voor velen de eerste stap om de eigen seksuele communicatie te verbeteren.

Tantra-cursussen gaan volgen, of een workshop samen met een seksuoloog en speltherapeut kan wonderen verrichten. En jij bent het waard! Vergeet niet dat jouw lichaam jouw tempel is en jij bepaalt hoe eerbiedig en respectvol er omgegaan wordt met jouw Goddelijke gift: je seksualiteit.

Verantwoording

In het programma M (Margriet van der Linden, elke dag op NPO 1 om 19.00 uur ) was Rick van der Made als gast n.a.v. de dood van Said. De bundel “Het jaar van de arend” wordt als eerbetoon uitgebracht met mooie foto’s van Said op de cover) Rick gaf zijn toestemming om de cover in het artikel op te nemen.

Ik stel het erg op prijs wanneer je commentaar (comments) achterlaat onder dit artikel. Dank je wel.

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *