het roer moet om 4

Het roer moet om! Boerenprotest, coronavirus…een waarschuwing aan ons? Video-interview met Mr. Corona.

Het roer moet om!
Boerenprotesten, Coronavirus…een waarschuwing aan ons? 

Nederland werd de laatste maanden gemanipuleerd en geintimideerd door de boerenprotesten. Een goed proces waarbij het hoofdmotto wordt voor ons allemaal: Het roer moet om!”

Zijn we allemaal bereid om naar onszelf te kijken of blijven we wijzen?
Je weet wat er gebeurt bij het wijzen? Een vinger wijst naar de ander en drie vingers wijzen naar jezelf. Tijd dus om ook naar je eigen bewustwording te kijken en niet klakkeloos je laten intimideren door wat je ziet in de media.

stress in het leven4

Stress in het leven. Mijn stress geschiedenis leidde me naar een nieuw perspectief.

Stress in het leven
Mijn stress geschiedenis leidde me naar een nieuw perspectief.

 

Stress zorgt voor een zware aanslag op het leven.
JE LOOPT MET EEN KNOOP IN DE MAAG.
Spanning beinvloedt je leven negatief!  Wat uiteindelijk leidt tot stress in het leven.

De opeenhoping van vage klachten zorgt ervoor dat je leven haar glans verliest. Toch juist nu in deze coronavirus-periode staan nieuwe initiatieven vanuit contact met het eigen vermogen meer en meer in de belangstelling. We gaan massaal naar een nieuwe samenleving toe wanneer we de stress in het leven loslaten en geloven in die nieuwe, holistische werkelijkheid!

Opeenstapeling van stress momenten in mijn leven

Wellicht zijn er ook momenten herkenbaar voor jou? In mijn leven herken ik maar liefst 11 stress-momenten:
1. Mijn kinderjaren waarbij incest een grote rol speelde: ik liep op de toppen van mijn tenen. Bang om de agressie van een van mijn broers op me af te roepen. De ‘pleaser’ in mij ontwikkelde zich op een manier die voortkwam uit een sterke observatie. Ik voelde de spanning al van verre en probeerde steeds weer die spanning terug te brengen door gedwee te doen waar anderen me toe dwongen.

2. Toelating tot de middelbare school: destijds moesten we een toelatingsexamen maken. Ik was daar erg gespannen over omdat het hoofd van de basisschool mij niet naar de middelbare school zag gaan. “Een kind uit een arbeidersmilieu hoort daar niet!” had hij tegen me gezegd. Ik wilde er absoluut naar de middelbare school omdat die mij de toegang gaf tot de Pedagogische Academie.

Stress in mijn leven door de twijfels over de schoolkeuze

3. Tijdens mijn type-examen dat ik deed aan het einde van de middelbare school ontstond er een kort moment van stress toen tijdens het examen mijn typemachine vastliep. Ik wist me geen raad en zag het diploma waar ik zo intens voor geoefend had, aan mijn neus voorbij gaan. De gecommitteerde greep in en stelde me gerust.

4. Toelating tot de Kweekschool (Pedagogische Academie). Op twee plaatsen had ik een toelatingsexamen gedaan: in Schijndel bij de nonnen en in Dongen bij de broeders. Het werd Dongen omdat ik daar intern kon verblijven. Het hele toelatingsexamen was ik gespannen. De stress had me volledig in haar greep. “Als ik het maar haal, want dan kan ik eindelijk thuis weg en begint mijn nieuwe leven!”

5. Verkeersexamen tijdens mijn laatste jaar op de Pedagogische Academie. Ik vond het leren van borden en verkeerstekens maar niks. De problemen rondom een tram met zijn voorrangsregels ging volledig aan me voorbij omdat ik in onze regio nergens een tram zag. Amsterdam, Arnhem en Den Haag waren vooral steden met trams. Niet in Den Bosch, Tilburg of Waalwijk waar ik geregeld kwam. Ik ben gezakt als enige van mijn groep voor dit examen. Later toen ik mijn rijbewijs wilde halen, merkte ik wel dat ik spijt ervan had, die lessen nooit serieus genomen te hebben.

Stress in het leven door werk

6. Ontslag van mijn eerste baan als onderwijzer in Berkel-Enschot. In mijn vooruitstrevendheid was ik onbedoeld een bedreiging voor het hoofd van de school. Ik ging op huisbezoek, betrok ouders bij het onderwijs. Allemaal stappen die hij niet kon waarderen. Aan het einde van mijn eerste werkjaar zei hij dat we niet langer samen door een deur konden: ontslag!
Ik was bang dat ik geen baan meer zou krijgen omdat dit als slechte referentie gezien kon worden. Niks bleek minder waar: ik had binnen een maand een andere baan in Oosterhout op basisschool De Wingerd.

7. In mijn vervolgstudies psychologie en pedagogiek werd ik geconfronteerd met statistiek, waar ik werkelijk geen snars van begreep. Het waren voor mij ingewikkelde rekenmodellen waar ik mijn hoofd over brak, maar ik snapte het niet! Bijlessen genomen en na diverse slechte tentamens uiteindelijk met een zesje geslaagd voor dit onderdeel. Wat een stress!!

Stress in het leven door geld

8. De hypotheek die we aanvroegen toen we een centrum wilden bouwen in Hank. Elke bank wees me af, terwijl ik een goede funktie had als docent aan de hogeschool in Tilburg. Men begreep niks van hetgeen we vorm wilden gaan geven in Centrum Plein in Hank. Uiteindelijk via een particuliere investeerder is het gelukt.
Nachten lag ik wakker en piekerde ik over een vorm om wel aan het geld te kunnen komen.

9. Verkoop Les Grangeonnes in de Ardeche: ons project was klaar vonden we. Een nieuw project moest weer energie en beweging brengen in ons leven. We hadden een kasteeltje gekocht in Bourgondie maar moesten nog wel ons huis in de Ardeche verkopen. De crisis sloeg toe en we raakten ons huis niet kwijt. Nachten lagen we wakker. “Hoe moet het nu verder?”

10. Gedwongen verkoop van ons kasteeltje Meunot in Bourgondie. De bank eiste het krediet op waaraan we niet konden voldoen. Gevolg was openbare verkoop. We hoorden het pas achteraf omdat we tijdelijk ‘gevlucht’ waren naar Nederland waar we op een recreatiepark verbleven. In de hoop op betere tijden.

Stress in het leven door geen perspectief meer te zien

11. De hele afronding van het kasteeltje, alles verliezen en geen geld meer hebben na 40 jaar keihard werken, greep ons beiden bij de strot. We zagen geen perspectief meer. Het leven was zinloos voor ons. Wat we ook probeerden, niks lukte ons meer. Hoe langer hoe meer gingen we twijfelen aan onze kwaliteiten en zakten we weg in een depressie als gevolg van de te lange stress periode.

Economische crisis veroorzaakte alleen maar meer stress in ons leven

Toen we alles verloren na de economische crisis, zaten we in zak en as
Niks leek meer mogelijk!
Onze bank had zich terug getrokken. Allereerst werd de rode loper uitgelegd en uiteindelijk was niets meer mogelijk.stress in het leven

We stonden met lege handen en anderzijds met veel idealen.
Moesten we dan onze idealen maar opgeven? Bovendien zagen we zelf een enorme afname van ons geluksgevoel.

Concluderend: we leden een stressvol leven!

Stress in het leven : Stress en depressie

Duidelijk was dat de energie wegstroomde. Naar wat? Naar verkeerde zaken waardoor ik de eigen negativiteit voedde. Geloofde niet meer in mijn eigen kunnen. Mijn effectiviteit in werk nam af. Had momenten dat ik het echt niet meer zagen zitten. Beperkende overtuigingen zette ik vast in mijn systeem, zoals mijn drijfveer om hard te blijven werken! 

Allereerst:
* ‘Waarom zou ik me nog uitsloven?
Ten tweede:
* ‘Hard werken wordt afgestraft!’
Ten derde:
* ‘Niemand zit nog op mij te wachten

Concluderend:
Ik moest moed verzamelen om nog uit bed te komen. Alles leek immers zinloos. Waar moet ik starten? Hoe kan ik opnieuw beginnen? Bovendien daalde langzaam mijn energie. De levensmoed verdween. Depressie lag op de loer. De eerste symptomen van de depressie waren voelbaar, samenvattend: slecht slapen, niet kunnen concentreren.

Stress zorgt ervoor dat de problemen onoplosbaar worden

Doordat ik slecht sliep, niet geconcentreerd was en geen energie had, zag ik dat de problemen zich opstapelden.
Bijvoorbeeld: geen energie, geen zin hebben om iets aan te pakken, was het gevolg. Daardoor verhoogde wel mijn stress en leek de depressie te groeien. Op een dag vroeg een goede vriend: ‘Ben je overspannen?

Dat was een goed signaal. Dat kwam binnen!! ‘Ik…overspannen….nee zeg!’
Toch bleek ik dicht in de buurt te zitten van die overspanning.  Bovendien had ik totaal geen energie meerstress in het leven3

Door de bomen zag ik het bos niet meer. De rekeningen maakte ik maar niet open om mezelf te beschermen’. Dit werkt natuurlijk niet. De stress nam alleen maar toe. Je kunt je kop in het zand steken, maar daarmee wordt niks opgelost. De opmerking van de vriend was de eerste shock…..ik had er meer nodig om in beweging te komen

Stress zoekt naar een deelpersoon

Wat bedoel ik daarmee? Een deelpersoon is een rol die je aanneemt in een bepaalde situatie. De problemen waren dermate groot dat er gehandeld moest worden. De stress in het leven zorgde er echter voor dat de struisvogel zich sterk kon ontwikkelen.

Ter illustratie: de struisvogel is een deelpersoon die bij moeilijke zaken zijn kop in het zand steekt. Het is een aspect van jezelf die allereerst de verantwoording niet aan kan De struisvogel in mij kon de last niet meer aan. Uiteindelijk was alle energie op: bijgevolg voelde ik een burn-out opkomen.struisvogel stress in het leven

Anderzijds moest ik ervoor zorgen dat mijn identiteit los gekoppeld werd van mijn probleem. Ik moest eerst luisteren naar de struisvogel om te weten waar hij behoefte aan had. De struisvogel wilde allereerst gezien worden. Anderzijds wilde mijn struisvogel  ook dat ik naar hem luisterde. ‘Ik wil niet langer alles onder de zoden stoppen, maar naar het licht brengen’ zei de struisvogel in mij. Ik ben een sterke vogel, kan goed van me aftrappen. Laat echt niet over me lopen!’

Dat gaf me moed om de struisvogel in mezelf te omarmen en een balans op te maken van die zaken die me stress opleverden.

Welke zaken leveren me stress op?

Er worden in diverse artikelen bijvoorbeeld hele lijsten opgenomen hoe je beter om kunt gaan met zaken waardoor je geen stress in je leven opbouwt. Dat zijn heel persoonlijke lijsten. Toch wil ik een aantal punten voor mezelf aanhalen, die mij enorm geholpen hebben in dit proces. Ik ben ervan overtuigd dat jij je hierin herkent.

 1. Schrap onnodige verplichtingen: ik laat me vaak leiden door mijn agenda en de pleaser in mij zorgt ervoor dat ik niet snel nee zeg. Maak allereerst een lijst van al je verplichtingen en ga dan bijgevolg strepen. Wat wil je niet meer en bovendien wat kost je energie?
 2. Stop uitstelgedrag: wees kritisch en kijk naar jezelf. Stel jezelf de vraag: ‘waarom stel ik dit uit?
 3. Probeer het leven niet te controleren, maar ga mee op de stroom.
 4. Stop met mensen die teveel energie kosten: wat levert negatieve energie op? Ik heb regelmatig mensen om me heen gehad die me energetisch ‘leeg-eten’ doordat ze urenlang aan het woord zijn en niet kunnen luisteren.
 5. Vereenvoudig je leefomeving: ruim spullen op die je niet meer gebruikt of die alleen maar onderhoud vragen zonder dat je er vreugde aan beleeft.stress in het leven4

  Stress in het leven : Nog enkele stress indicatoren

 6. Verlaag je leeftempo: eet langzaam, loop eens langzaam, vrij langzaam. Stop met rennen!
 7. Durf te genieten van de dag: straks bestaat niet, nu is alles dat telt.
 8. Voel je dankbaar.
 9. Ga bewust mediteren: elke dag enkele minuten ademen verrijkt je leven.
 10. Zorg voor je lichaam: goede voeding, aanvulling met voedingssupplementen.
  stress in het leven1

Het leven draait om ervaringen. Wees niet zo serieus. Het helpt je enorm wanneer je jouw probleem verandert in een project.

Welk project wil jij nu onder handen nemen? Ga daarvoor

Wij hebben – los van elkaar – gekozen om een andere koers te gaan varen. Na de hele stress periode merkten we beiden dat we elkaar uit het oog waren verloren. We waren elkaar kwijtgeraakt.

Van alles hebben we geprobeerd om opnieuw tot elkaar te komen, maar niks lukte meer. Mijn partner was dermate teleurgesteld in het leven en in mensen dat hij niet langer anderen vertrouwde met mooie woorden en beloftes.

Perspectief was weg – op zoek naar nieuw perspectief

We besloten om op een vriendschappelijke manier verder te gaan, ieder voor zich. Scheiden zou het meest zinvol zijn zodat we elkaar ook niet langer in de wielen zouden rijden. Ieder voor zich kon nu gaan werken aan een eigen nieuw perspectief. Voor mij was dat duidelijk: werken met kleine groepen en meer existentieel werken rondom het vormgeven van je dromen.

Op een dag kreeg ik het oorspronkelijke Onze Vader aangereikt van een goede vriendin. Ik was zo diep geraakt, de tranen vanuit herkenning rolden over mijn wangen. Het was een lichtpunt op mijn weg. Het is een vertaling vanuit het Aramees, de taal van Jezus destijds:

“O, Levengevende! Vader – Moeder van de kosmos! U creeert alles wat in het licht beweegt.
Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan, kan onthullen.
Creeer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen.
Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst.
Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid.
Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid. Amen.”

Blijf jezelf en loop niet achter een goeroe aan! Ontdoe je van stress in je leven!

Mahatma Ghandi verwoordde het eens heel treffend: ” Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden”.

Duidelijk voel ik dat ik niet als eenling mijn weg ga, maar dat er velen zijn die op zoek zijn naar het Licht, de waarheid en hun ziele-opdracht. Dat zorgt ervoor dat je in deze fase van helen – nadat je afscheid hebt genomen van de stress in je  leven – meer en meer je kunt richten op je ziele-opdracht.

Je krijgt meer en meer duidelijk wat wel en niet belangrijk is in jouw leven. Niet langer hoef je  concessies te doen, je aan te passen en in te passen in een ziekmakend systeem: de economie.
Nu kun je kiezen vanuit een vrije wil om met je vermogens die eindelijk vorm krijgen in jouw kwaliteiten waarmee je verder wilt gaan in je leven. Deze hele corona-virus-periode roept mensen massaal op om te kiezen voor authentiek leven waarbij je vertrekt vanuit je eigen vermogens en wensen.

Nieuw centrum als perspectief – Centrum voor Lichtwerkers

Dat nieuwe centrum van me gaat er komen! Het komt op een indrukwekkend mooie plek in de natuur, dat is me door diverse ingevingen en dromen duidelijk gemaakt. Ik mag er met anderen werken aan een betere en meer holistische toekomst waar de TOTALE  MENS ECHT CENTRAAL staat.

Wanneer dit centrum haar deuren gaat openen, weet ik nog niet precies. Aan alle kanten – in zowel de bovenwereld als de benedenwereld – wordt er hard en vanuit het hart gewerkt aan de realisatie van dit centrum.

Je intentie is je grootste kracht 9

Intentie is de werkelijke kracht achter de wens. Loek Knippels maakt van zijn hart geen moordkuil.

Je Intentie is de werkelijke kracht achter je Wens.

intentie-wensJe intentie is de werkelijke kracht achter je wens! Ja, ja, hoezo dan? We hebben allemaal wensen. Vooral op 1 januari, dan worden onze wensen voornemens en na een maand is er bijna niks meer van over. In hoeverre was je intentie de werkelijke kracht achter de wens?

Sta je er weleens bij stil dat jouw INTENTIE bepaalt wat wel/niet doorgaat. Je Intentie is de eerste stap om zuiver met je wens om te kunnen gaan.

Loek Knippels zit op dit moment in een belangrijke transitie fase en wil zijn INTENTIE met jou delen vanuit een theoretisch perspectief. Het is wel de bedoeling dat jij er zelf ook mee aan de slag gaat. Vandaar dat hij suggesties doet. Echter alles is gerelateerd aan zijn eigen proces. Jij gaat als het ware even meekijken in zijn ‘geestelijke keuken’ waar hij zijn wens aan het voorbereiden is.

persoonlijke mantra

Je persoonlijke mantra.

Je Persoonlijke Mantra.

persoonlijke mantraIeder mens kan zijn eigen kracht vergroten door een persoonlijke mantra. Natuurlijk komt nu meteen de vraag op “Wat is dan mijn persoonlijke mantra? Je persoonlijke mantra –  van verlangen naar realiteit. Jouw droom waarmaken.  En wat is een mantra?” Via visualiseren jouw intentie om leren zetten in jouw droom, die werkelijkheid gaat worden.
In  het artikel sta ik stil bij het fenomeen ‘mantra’ en geef enkele voorbeelden. Daarna is het aan jou om je persoonlijke mantra te maken.

Pech en tegenslag leiden tot groei, veerkracht. Loek Knippels, 9 dec 2019

Pech en tegenslag leiden tot groei

Pech en tegenslag leiden tot groei.

Pech en tegenslag leiden tot groei, veerkracht. Loek Knippels, 9 dec 2019Een leven zonder pech en tegenslag, bestaat dat wel?
We krijgen allemaal met pech en tegenslag te maken in ons leven. Het is alleen de vraag ‘hoe we daarmee omgaan’?
Hoe we ons laten beperken door pech en tegenslag. De mens ontwikkelt een vorm van veerkracht om hier goed mee om te kunnen gaan. Die veer kan echter niet altijd gespannen staan. Dan word je op de proef gesteld. Het leven daagt je via beproevingen uit om te kiezen voor geluk.