overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippels

Relatieproblemen uiten zich op veel manieren. (therapieverslag, misschien wel herkenbaar?)

Relatieproblemen uiten zich op veel manieren.

overspel-verkrachten-verkrachting-ontrouw-vreemd gaan loek knippelsVandaag leg ik je een ethische kwestie voo rondom relatieproblemen. . Die oroblemen zijn niet alleen alles wat te maken heeft  met overspel , vreemdgaan, verkrachten .
In hoeverre was het ontrouw dan wel schenden van de zeden?
Of is er sprake van communicatieproblemen die uiteindelijk zorgen voor relatieproblemen?

Mag ik je meenemen naar een casus van zo’n tien jaar geleden. Nu, achteraf terugkijkend, vind ik nog steeds dat de client mij veel geleerd heeft. Liefde dient geleefd te worden!

gelukkig worden zonder werk loekknippels 2018

7 IHC-Tips om gelukkig te worden zonder werk

7 IHC-Tips om gelukkig te worden zonder werk.

gelukkig worden zonder werk loekknippels 2018Lang geleden kwam ik even zonder werk te zitten. Het leek wel of mijn wereld instortte.
‘Ik, zonder werk?’ Werkloos en toch gelukkig zijn, kan dat wel?
‘Wie ben ik in hemelsnaam zonder werk?’
‘Wat zullen anderen wel niet van me denken nu ik thuis zit zonder werk?’

Juist in deze COVID-periode worstelen nog veel meer mensen met de vraag: “Hoe moet ik rondkomen wanneer mijn werk wegvalt?
Ook daagt juist deze COVID-crisis jou uit om werkelijk stil te staan bij jouw kwaliteiten: worden die gezien, handel je daar ook naar of hobbel je door op het bekende pad? Is het dan wellicht tijd om nu werkelijk iets te gaan doen waarvan je ook geniet?

Neem nou jouzelf…herkenbaar?
Wat doe je dan? Je kunt je onder andere verstoppen achter de gordijnen, met als gevolg jezelf sociaal isoleren. Maar je kunt ook gaan solliciteren totdat je een ons weegt. Wat is werkelijk efficiënt om te doen? Hoe kun je jouw impasse doorbreken? Hoe kun je gelukkig zijn zonder werk: utopie of werkelijkheid?

Tweelingziel in contact04

Mijn Tweelingziel in contact….illusie of werkelijkheid? ( 5 minuten om je zielenmissie te herkennen)

Mijn tweelingziel in contact…illusie of werkelijkheid?
Vijf minuten om jezelf en je tweelingziel te herkennen.

Tweelingziel in contact04

Je kunt geen boekhandel voorbij lopen of je ziet wel een boek over een tweelingziel in contact met jou. Het fenomeen heeft me altijd aangetrokken. Wie is dan toch mijn tweelingziel? Uit wetenschappelijk onderzoek weten we wel dat er regelmatig een dubbele eispitsing heeft plaatsgevonden. Soms is een van de eitjes niet tot ontwikkeling gekomen en blijft als versteende vrucht achter.

Is dat dan een tweelingziel? Het fenomeen ‘tweelingziel’ gaat echter verder. Er worden lessen toegeschreven aan tweelingzielen. Je kunt kenmerken van tweelingzielen vinden op internet. Maar daarmee is er nog geen duidelijkheid.

 

Ontwaken en bewustzijn 3

Proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen. Ontwaken, hoe doe je dat eigenlijk? 15 punten die je helpen!

Proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen. Ontwaken, hoe doe je dat eigenlijk? 15 punten die je helpen!

 

Wat betekent  ‘ontwaken’ in je leven? Neem even 10 minuten de tijd om de tekst te lezen en op je in te laten werken. Het proces van Ontwaken – Bewustzijn – Veranderen  om te komen tot een authentiek leven.

Velen van ons leiden een ‘slapend’ bestaan. We zijn niet echt bezig met de ‘hoe-en-waarom-vraag’ in ons leven. Zolang we ons natje en droogje hebben, en een dak boven ons hoofd, staan we niet stil bij deze vragen.

We gedragen ons min of meer als makke schapen, die leven van het ene naar het andere moment. Vanuit de gedachte: “Niet moeilijk doen, het leven moet leuk blijven!”
En het is bewezen dat niemand echt van binnenuit wil veranderen, dat doen we alleen in een crisissituatie. En wanneer we een crisis kunnen omzeilen, hoeven we lekker niks te doen en kunnen we doorgaan als ‘makke schapen’ maar meelopen met de massa. Al klinkt dit als een oordeel, de keuze is altijd aan jou.  Dan is onze mening niet belangrijk en sluiten we ons aan bij de gangbare mening van de samenleving op dat moment.

WP keyword suggest

Eenzaamheid in je leven: de nieuwe ziekte?

Eenzaamheid in je leven: de nieuwe ziekte?
(Lezen kost 6 minuten om je erin te verplaatsen! )

Eenzaamheid loek knippelsWie kent dat niet? Eenzaamheid in je leven of eenzaam zijn, zelfs binnen je relatie? (sociale dan wel emotionele eenzaamheid) Ik ben graag onder de mensen en toch kan ik me dan juist op die momenten eenzaam voelen. Actueler dan ooit tevoren met de pandemie waarin we nu zitten. Je ziet nagenoeg iemand en je mag geen mensen uitnodigen. Dan ligt eenzaamheid in je leven  wel op de loer!

Wat zorgt ervoor dat ik eenzaam ben – dat ik de eenzaamheid toelaat? Daarvoor is het belangrijk om ten eerste te weten en te beseffen wat ‘eenzaamheid’ is.
En ten tweede wat men kan doen om die eenzaamheid de kop in te drukken of om uit dat proces van eenzaamheid te komen?

Doelgroep loek knippels

Hoor jij ook tot mijn therapie-doelgroep?

Hoor jij ook tot mijn therapie-doelgroep ?

Doelgroep loek knippels

Wanneer je binnen  het bedrijf discussieert over je doelgroep, ontstaat een Babylonische spraakverwarring. Ieder denkt aan andere doelgroepen en menigeen heeft daar een eigen idee over. Er zijn veel verschillende doelgroepen: zo kun je behoren tot de tennis-doelgroep, sport-doelgroep, de spirituele doelgroep, de studie-doelgroep, de therapie-doelgroep.

 

Hier gaan we vooral verder met de therapie-doelgroep ofwel de groep mensen die ontwaakt zijn en bereid zijn om vanuit een nieuw bewustzijn te werken aan zichzelf. Centraal staan steeds de vragen:
“Wie ben ik?”
“Ben ik geworden die ik wil zijn?”
“Wat heeft het leven mij aan groeimomenten gegeven?”

Faalangst loek knippels 2018

Heb je moeite om voor jezelf op te komen? Tips om met Loek te werken aan je basis angst

Heb je moeite om voor jezelf op te komen? Tips om met Loek te werken aan je basis angst

Faalangst loek knippels 2018Veel mensen hebben een beeld dat ik geen faalangst ken, het tegendeel is echter waar. Zodra ik uit mijn comfortzone wordt gehaald, maakt een soort ‘overmoed’ meester van me met het doel om mijn faalangst te maskeren. We kennen verschillende basis angsten: angst vor kritiek, angst voor ziekte, angst voor armoede, angst om je geliefde te verliezen, angst voor de dood.

Deze basis angsten herkennen veel mensen. Faalangst is slechts een aspect van de basisangst voor kritiek. Je bent zo bang voor kritiek, dat je niet eens iets durft te doen. Bang om afgewezen te worden.

mediteren

De Kracht van Mediteren – mediteren voor beginners

De Kracht van Mediteren – mediteren voor beginners

mediterenTijdens de opleidingweekends en –weken van het Internationaal Holistisch Centrum / de Loek Knippels Academie werkten wij dagelijks met mediteren en visualiseren. Daardoor maken ze contact met ‘de kracht van mediteren’. Mediteren voor beginners is een eerste stap tot dieper innerlijk contact.
Gedurende meer dan 30 jaar hebben we ervaring in het begeleiden van mediteren voor beginners.

Visualiseren is meer een beeld vormen in je fantasie terwijl mediteren juist vraagt om geen beelden te vormen, maar gewoon te ‘zijn’ . Je helemaal over te geven aan het hier-en-nu-moment. In dit artikel ga ik dieper in op het begrip mediteren, benoem enkele websites van collega’s en geef een korte instructie op de video. Doe er je voordeel mee.

Jouw reis naar Frankrijk begint hier: de beslissing nemen, inpakken en bespreken met wie je reist: alleen per vliegtuig of rij je samen met iemand?

Doelgroep loek knippels

Ik ben onrustig en voel me overspannen (met video)

“Ik ben onrustig en voel me overspannen!”

Met de woorden: “Ik ben onrustig en voel me overspannen!” kwam mijn client binnen. “Wat ervaar je nog meer?” , vroeg ik.
“Juist erg gespannen en zenuwachtig en steeds maar nerveus”.
Met grote ogen vol verwachting keek zij mij aan. “Ja en er is nog iets, ik ben juist erg opgewonden de hele dag om niks…” reageerde ze.

stressreductie

WAAROM WERK JE? GROEI IN JE WERK

WAAROM WERK JE?
Is er sprake van  GROEI IN JE WERK?!

 

Zoek jij voor groei in je werk? Doe jij het juiste werk? Is dit het werk dat je altijd gewild hebt? Hierover heb je gedroomd? Het is jouw droombaan?

Uit een onderzoek uit de jaren tachtig bleek al dat de meeste mensen NIET fluitend naar hun werk gaan. Zoek jij wel voor groei in je werk? Heb jij dan ook het idee dat je het juiste werk doet op dit moment? Is jouw werk ook werkelijk je zielsopdracht? Of vind je dat te zwevend, te ver van je bed? Waarom werk je eigenlijk?

stress in het leven4

Stress in het leven. Mijn stress geschiedenis leidde me naar een nieuw perspectief.

Stress in het leven
Mijn stress geschiedenis leidde me naar een nieuw perspectief.

 

Stress zorgt voor een zware aanslag op het leven.
JE LOOPT MET EEN KNOOP IN DE MAAG.
Spanning beinvloedt je leven negatief!  Wat uiteindelijk leidt tot stress in het leven.

De opeenhoping van vage klachten zorgt ervoor dat je leven haar glans verliest. Toch juist nu in deze coronavirus-periode staan nieuwe initiatieven vanuit contact met het eigen vermogen meer en meer in de belangstelling. We gaan massaal naar een nieuwe samenleving toe wanneer we de stress in het leven loslaten en geloven in die nieuwe, holistische werkelijkheid!

Opeenstapeling van stress momenten in mijn leven

Wellicht zijn er ook momenten herkenbaar voor jou? In mijn leven herken ik maar liefst 11 stress-momenten:
1. Mijn kinderjaren waarbij incest een grote rol speelde: ik liep op de toppen van mijn tenen. Bang om de agressie van een van mijn broers op me af te roepen. De ‘pleaser’ in mij ontwikkelde zich op een manier die voortkwam uit een sterke observatie. Ik voelde de spanning al van verre en probeerde steeds weer die spanning terug te brengen door gedwee te doen waar anderen me toe dwongen.

2. Toelating tot de middelbare school: destijds moesten we een toelatingsexamen maken. Ik was daar erg gespannen over omdat het hoofd van de basisschool mij niet naar de middelbare school zag gaan. “Een kind uit een arbeidersmilieu hoort daar niet!” had hij tegen me gezegd. Ik wilde er absoluut naar de middelbare school omdat die mij de toegang gaf tot de Pedagogische Academie.

Stress in mijn leven door de twijfels over de schoolkeuze

3. Tijdens mijn type-examen dat ik deed aan het einde van de middelbare school ontstond er een kort moment van stress toen tijdens het examen mijn typemachine vastliep. Ik wist me geen raad en zag het diploma waar ik zo intens voor geoefend had, aan mijn neus voorbij gaan. De gecommitteerde greep in en stelde me gerust.

4. Toelating tot de Kweekschool (Pedagogische Academie). Op twee plaatsen had ik een toelatingsexamen gedaan: in Schijndel bij de nonnen en in Dongen bij de broeders. Het werd Dongen omdat ik daar intern kon verblijven. Het hele toelatingsexamen was ik gespannen. De stress had me volledig in haar greep. “Als ik het maar haal, want dan kan ik eindelijk thuis weg en begint mijn nieuwe leven!”

5. Verkeersexamen tijdens mijn laatste jaar op de Pedagogische Academie. Ik vond het leren van borden en verkeerstekens maar niks. De problemen rondom een tram met zijn voorrangsregels ging volledig aan me voorbij omdat ik in onze regio nergens een tram zag. Amsterdam, Arnhem en Den Haag waren vooral steden met trams. Niet in Den Bosch, Tilburg of Waalwijk waar ik geregeld kwam. Ik ben gezakt als enige van mijn groep voor dit examen. Later toen ik mijn rijbewijs wilde halen, merkte ik wel dat ik spijt ervan had, die lessen nooit serieus genomen te hebben.

Stress in het leven door werk

6. Ontslag van mijn eerste baan als onderwijzer in Berkel-Enschot. In mijn vooruitstrevendheid was ik onbedoeld een bedreiging voor het hoofd van de school. Ik ging op huisbezoek, betrok ouders bij het onderwijs. Allemaal stappen die hij niet kon waarderen. Aan het einde van mijn eerste werkjaar zei hij dat we niet langer samen door een deur konden: ontslag!
Ik was bang dat ik geen baan meer zou krijgen omdat dit als slechte referentie gezien kon worden. Niks bleek minder waar: ik had binnen een maand een andere baan in Oosterhout op basisschool De Wingerd.

7. In mijn vervolgstudies psychologie en pedagogiek werd ik geconfronteerd met statistiek, waar ik werkelijk geen snars van begreep. Het waren voor mij ingewikkelde rekenmodellen waar ik mijn hoofd over brak, maar ik snapte het niet! Bijlessen genomen en na diverse slechte tentamens uiteindelijk met een zesje geslaagd voor dit onderdeel. Wat een stress!!

Stress in het leven door geld

8. De hypotheek die we aanvroegen toen we een centrum wilden bouwen in Hank. Elke bank wees me af, terwijl ik een goede funktie had als docent aan de hogeschool in Tilburg. Men begreep niks van hetgeen we vorm wilden gaan geven in Centrum Plein in Hank. Uiteindelijk via een particuliere investeerder is het gelukt.
Nachten lag ik wakker en piekerde ik over een vorm om wel aan het geld te kunnen komen.

9. Verkoop Les Grangeonnes in de Ardeche: ons project was klaar vonden we. Een nieuw project moest weer energie en beweging brengen in ons leven. We hadden een kasteeltje gekocht in Bourgondie maar moesten nog wel ons huis in de Ardeche verkopen. De crisis sloeg toe en we raakten ons huis niet kwijt. Nachten lagen we wakker. “Hoe moet het nu verder?”

10. Gedwongen verkoop van ons kasteeltje Meunot in Bourgondie. De bank eiste het krediet op waaraan we niet konden voldoen. Gevolg was openbare verkoop. We hoorden het pas achteraf omdat we tijdelijk ‘gevlucht’ waren naar Nederland waar we op een recreatiepark verbleven. In de hoop op betere tijden.

Stress in het leven door geen perspectief meer te zien

11. De hele afronding van het kasteeltje, alles verliezen en geen geld meer hebben na 40 jaar keihard werken, greep ons beiden bij de strot. We zagen geen perspectief meer. Het leven was zinloos voor ons. Wat we ook probeerden, niks lukte ons meer. Hoe langer hoe meer gingen we twijfelen aan onze kwaliteiten en zakten we weg in een depressie als gevolg van de te lange stress periode.

Economische crisis veroorzaakte alleen maar meer stress in ons leven

Toen we alles verloren na de economische crisis, zaten we in zak en as
Niks leek meer mogelijk!
Onze bank had zich terug getrokken. Allereerst werd de rode loper uitgelegd en uiteindelijk was niets meer mogelijk.stress in het leven

We stonden met lege handen en anderzijds met veel idealen.
Moesten we dan onze idealen maar opgeven? Bovendien zagen we zelf een enorme afname van ons geluksgevoel.

Concluderend: we leden een stressvol leven!

Stress in het leven : Stress en depressie

Duidelijk was dat de energie wegstroomde. Naar wat? Naar verkeerde zaken waardoor ik de eigen negativiteit voedde. Geloofde niet meer in mijn eigen kunnen. Mijn effectiviteit in werk nam af. Had momenten dat ik het echt niet meer zagen zitten. Beperkende overtuigingen zette ik vast in mijn systeem, zoals mijn drijfveer om hard te blijven werken! 

Allereerst:
* ‘Waarom zou ik me nog uitsloven?
Ten tweede:
* ‘Hard werken wordt afgestraft!’
Ten derde:
* ‘Niemand zit nog op mij te wachten

Concluderend:
Ik moest moed verzamelen om nog uit bed te komen. Alles leek immers zinloos. Waar moet ik starten? Hoe kan ik opnieuw beginnen? Bovendien daalde langzaam mijn energie. De levensmoed verdween. Depressie lag op de loer. De eerste symptomen van de depressie waren voelbaar, samenvattend: slecht slapen, niet kunnen concentreren.

Stress zorgt ervoor dat de problemen onoplosbaar worden

Doordat ik slecht sliep, niet geconcentreerd was en geen energie had, zag ik dat de problemen zich opstapelden.
Bijvoorbeeld: geen energie, geen zin hebben om iets aan te pakken, was het gevolg. Daardoor verhoogde wel mijn stress en leek de depressie te groeien. Op een dag vroeg een goede vriend: ‘Ben je overspannen?

Dat was een goed signaal. Dat kwam binnen!! ‘Ik…overspannen….nee zeg!’
Toch bleek ik dicht in de buurt te zitten van die overspanning.  Bovendien had ik totaal geen energie meerstress in het leven3

Door de bomen zag ik het bos niet meer. De rekeningen maakte ik maar niet open om mezelf te beschermen’. Dit werkt natuurlijk niet. De stress nam alleen maar toe. Je kunt je kop in het zand steken, maar daarmee wordt niks opgelost. De opmerking van de vriend was de eerste shock…..ik had er meer nodig om in beweging te komen

Stress zoekt naar een deelpersoon

Wat bedoel ik daarmee? Een deelpersoon is een rol die je aanneemt in een bepaalde situatie. De problemen waren dermate groot dat er gehandeld moest worden. De stress in het leven zorgde er echter voor dat de struisvogel zich sterk kon ontwikkelen.

Ter illustratie: de struisvogel is een deelpersoon die bij moeilijke zaken zijn kop in het zand steekt. Het is een aspect van jezelf die allereerst de verantwoording niet aan kan De struisvogel in mij kon de last niet meer aan. Uiteindelijk was alle energie op: bijgevolg voelde ik een burn-out opkomen.struisvogel stress in het leven

Anderzijds moest ik ervoor zorgen dat mijn identiteit los gekoppeld werd van mijn probleem. Ik moest eerst luisteren naar de struisvogel om te weten waar hij behoefte aan had. De struisvogel wilde allereerst gezien worden. Anderzijds wilde mijn struisvogel  ook dat ik naar hem luisterde. ‘Ik wil niet langer alles onder de zoden stoppen, maar naar het licht brengen’ zei de struisvogel in mij. Ik ben een sterke vogel, kan goed van me aftrappen. Laat echt niet over me lopen!’

Dat gaf me moed om de struisvogel in mezelf te omarmen en een balans op te maken van die zaken die me stress opleverden.

Welke zaken leveren me stress op?

Er worden in diverse artikelen bijvoorbeeld hele lijsten opgenomen hoe je beter om kunt gaan met zaken waardoor je geen stress in je leven opbouwt. Dat zijn heel persoonlijke lijsten. Toch wil ik een aantal punten voor mezelf aanhalen, die mij enorm geholpen hebben in dit proces. Ik ben ervan overtuigd dat jij je hierin herkent.

 1. Schrap onnodige verplichtingen: ik laat me vaak leiden door mijn agenda en de pleaser in mij zorgt ervoor dat ik niet snel nee zeg. Maak allereerst een lijst van al je verplichtingen en ga dan bijgevolg strepen. Wat wil je niet meer en bovendien wat kost je energie?
 2. Stop uitstelgedrag: wees kritisch en kijk naar jezelf. Stel jezelf de vraag: ‘waarom stel ik dit uit?
 3. Probeer het leven niet te controleren, maar ga mee op de stroom.
 4. Stop met mensen die teveel energie kosten: wat levert negatieve energie op? Ik heb regelmatig mensen om me heen gehad die me energetisch ‘leeg-eten’ doordat ze urenlang aan het woord zijn en niet kunnen luisteren.
 5. Vereenvoudig je leefomeving: ruim spullen op die je niet meer gebruikt of die alleen maar onderhoud vragen zonder dat je er vreugde aan beleeft.stress in het leven4

  Stress in het leven : Nog enkele stress indicatoren

 6. Verlaag je leeftempo: eet langzaam, loop eens langzaam, vrij langzaam. Stop met rennen!
 7. Durf te genieten van de dag: straks bestaat niet, nu is alles dat telt.
 8. Voel je dankbaar.
 9. Ga bewust mediteren: elke dag enkele minuten ademen verrijkt je leven.
 10. Zorg voor je lichaam: goede voeding, aanvulling met voedingssupplementen.
  stress in het leven1

Het leven draait om ervaringen. Wees niet zo serieus. Het helpt je enorm wanneer je jouw probleem verandert in een project.

Welk project wil jij nu onder handen nemen? Ga daarvoor

Wij hebben – los van elkaar – gekozen om een andere koers te gaan varen. Na de hele stress periode merkten we beiden dat we elkaar uit het oog waren verloren. We waren elkaar kwijtgeraakt.

Van alles hebben we geprobeerd om opnieuw tot elkaar te komen, maar niks lukte meer. Mijn partner was dermate teleurgesteld in het leven en in mensen dat hij niet langer anderen vertrouwde met mooie woorden en beloftes.

Perspectief was weg – op zoek naar nieuw perspectief

We besloten om op een vriendschappelijke manier verder te gaan, ieder voor zich. Scheiden zou het meest zinvol zijn zodat we elkaar ook niet langer in de wielen zouden rijden. Ieder voor zich kon nu gaan werken aan een eigen nieuw perspectief. Voor mij was dat duidelijk: werken met kleine groepen en meer existentieel werken rondom het vormgeven van je dromen.

Op een dag kreeg ik het oorspronkelijke Onze Vader aangereikt van een goede vriendin. Ik was zo diep geraakt, de tranen vanuit herkenning rolden over mijn wangen. Het was een lichtpunt op mijn weg. Het is een vertaling vanuit het Aramees, de taal van Jezus destijds:

“O, Levengevende! Vader – Moeder van de kosmos! U creeert alles wat in het licht beweegt.
Breng Uw licht binnen in ons, zodat het de weg die we moeten gaan, kan onthullen.
Creeer Uw heerschappij van eenheid nu in onze vurige harten en gewillige handen.
Uw ene verlangen wordt dan het onze, zoals in het licht erboven, en in de vorm beneden.
Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en inzicht.
Maak de koorden die ons vasthouden aan onze fouten los, terwijl we ons bevrijden van diegenen die ons hebben gekwetst.
Laat ons niet in vergetelheid vervallen, maar bevrijd ons van onrijpheid.
Van U komt de levenskracht, de glorie van de schepping, van oneindigheid naar oneindigheid. Amen.”

Blijf jezelf en loop niet achter een goeroe aan! Ontdoe je van stress in je leven!

Mahatma Ghandi verwoordde het eens heel treffend: ” Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden”.

Duidelijk voel ik dat ik niet als eenling mijn weg ga, maar dat er velen zijn die op zoek zijn naar het Licht, de waarheid en hun ziele-opdracht. Dat zorgt ervoor dat je in deze fase van helen – nadat je afscheid hebt genomen van de stress in je  leven – meer en meer je kunt richten op je ziele-opdracht.

Je krijgt meer en meer duidelijk wat wel en niet belangrijk is in jouw leven. Niet langer hoef je  concessies te doen, je aan te passen en in te passen in een ziekmakend systeem: de economie.
Nu kun je kiezen vanuit een vrije wil om met je vermogens die eindelijk vorm krijgen in jouw kwaliteiten waarmee je verder wilt gaan in je leven. Deze hele corona-virus-periode roept mensen massaal op om te kiezen voor authentiek leven waarbij je vertrekt vanuit je eigen vermogens en wensen.

Nieuw centrum als perspectief – Centrum voor Lichtwerkers

Dat nieuwe centrum van me gaat er komen! Het komt op een indrukwekkend mooie plek in de natuur, dat is me door diverse ingevingen en dromen duidelijk gemaakt. Ik mag er met anderen werken aan een betere en meer holistische toekomst waar de TOTALE  MENS ECHT CENTRAAL staat.

Wanneer dit centrum haar deuren gaat openen, weet ik nog niet precies. Aan alle kanten – in zowel de bovenwereld als de benedenwereld – wordt er hard en vanuit het hart gewerkt aan de realisatie van dit centrum.

Gebrek aan visie 16

Gebrek aan visie leidt tot moreel verval. (De Quantum Connection Hypnosis daagt me uit))

Gebrek aan visie leidt tot moreel verval.

Afgelopen week heb ik me ondergedompeld in Quantum Connection Hypnosis o.l.v. drs. Roy Martina. Hierbij werd ik me meer en meer bewust van het gevolg van ‘gebrek aan visie in de samenleving’ en hoe gebrek aan visie leidt tot moreel verval.

Natuurlijk altijd eerst de hand in eigen boezem steken en in jezelf veranderen wat je kunt veranderen. Daar kregen we dan ook tools voor aangereikt tijdens de workshop. Het voelde dat ik met een groep gelijkgestemden bezig was om er samen een mooiere wereld van te maken. Twee stappen vooruit en wellicht soms een stap terug, maar waardoor we nog wel steeds vooruit gaan.

Gebrek aan visie

Elke organisatie – groot of klein – dient een visie te hebben waaruit blijkt wat men op langere termijn wil bereiken. Over die visie is niet alleen nagedacht, er is ook over gesproken met anderen. Haalbaarheid staat dan te vaak centraal, terwijl ecologische motieven de leidraad dienen te zijn.

Vragen die je jezelf – of je organisatie kunt stellen, zijn dan ook:
* In hoeverre is mijn project ecologisch verantwoord? Benadeel ik
met mijn plannen de natuur, mijn medemens, de volgende
generatie?
* Is mijn project ook duurzaam? Gaat het langer mee dan enkele
jaren, en kunnen we op langere termijn de vruchten ervan
blijven plukken?
*Kan ik me moreel verbinden met het project doordat ik geen
misbruik maak van anderen (mens en natuur) en mijn inbreng niet
alleen ego-gericht is. Het dient het algemeen belang hoog in het
vaandel te hebben.

Zelf – destructief – kapitalisme

Wat het meest gemist wordt in allerlei organisaties, is empathie, werkelijk inleefvermogen. Door de hele digitalisering is de menselijke maat ver te zoeken. Binnen de belastingdienst zijn schrijnende zaken aan het licht gekomen, een fout logaritme in het digitale systeem, waardoor mensen werden beschuldigd van fraude. De ambtelijke brieven daarnaast zijn onleesbaar voor veel mensen, puur omdat men de ambtelijke taal niet begrijpt. Het gevolg was veelal dat de brief weg werd gelegd, gevolgd door een dwangbevel en boetes. De neerwaartse spiraal had zich in beweging gezet.

Wat te denken van Klaas Dijkhoff, de voorman van de partij voor vrijheid en democratie: hij had het gelijk aan zijn kant, vond hij. Maar moreel was het verwerpelijk wat hij betoogde. Tekenend was hier het totale gebrek aan betrokkenheid en een gezond inleefvermogen.

Kapitalen worden gepompt in milieu-vervuilende activiteiten. De boeren zijn decennialang al gevangen gezet door banken. Vooral de eigen bank – boerenleenbank – spoorde hen aan nog meer te investeren in nog meer dieren per vierkante meter. Ecologisch een ramp om van duurzaamheid maar te zwijgen.

Kapitalen werden vernietigd door megastallen aan de rand van een natuurgebied te bouwen. Die zullen afgebroken moeten worden. Deze kapitaalvernietiging betekent niets wereldwijd wanneer we zien hoe we met fossiele brandstoffen omgaan. Er ligt een alternatief. Om daar voor te kiezen vraagt om moed en beleid.
Maar vooral om een duidelijke visie op de toekomst.

Toekomst: rijk of gelukkig?

In Bhutan kent men het Nationaal Geluksgevoel in plaats van het Nationaal Economisch gevoel. Dit geeft een duidelijke visie weer.

Geluk zit niet in het meer en meer verzamelen van materie, maar in innerlijke groei. Bewustwording en menselijke contacten verrijken de mens.

Rond Kerst is natuurlijk het Dickens verhaal weer actueel: de vrek Scrooge. Bulkend van het geld beseft hij hoe arm hij innerlijk is.

Gelukkig zijn is dan ook een uitdaging om na te streven. Hoe je dat na wilt streven, is voor ieder mens verschillend. Je kunt namelijk best heel rijk zijn en gelukkig. Wanneer je echter alleen streeft naar geld dan kan het gebeuren dat je met je geweten (ethiek) in conflict komt. Wil ik rijk worden koste wat het kost?
Of is het rijk worden van mij het gevolg van een goede visie, waarbij ikzelf, mijn directe omgeving en de samenleving de vruchten van mogen plukken?

Politiek – gebrek aan visie?

Graag kijk ik naar opiniepeilingen. Hoe staan de verschillende partijen ervoor? Waar vindt er een verschuiving plaats? In hoeverre is dat het gevolg van maatschappelijke onrust?

Graag luister ik naar de wetenschapper en vooral visionair dr. Jan Terlouw. Hij weet me steeds weer te raken. Hij onderkent ook dat hij tijdens zijn politieke leven wel wat in beweging gezet heeft, maar niet het belangrijkste. Daar is hij achteraf verdrietig over omdat we met elkaar een wereld nalaten voor de volgende generatie met alleen maar problemen. Die kunnen nog steeds opgelost worden wanneer politici een visie uitdragen en er de moed voor hebben om er ook echt voor te gaan staan.

Wie zijn dat in ons huidige politieke bestand?

In het verleden wist ik het wel: Willem Drees, Joop Den Uyl, Bas de Gaay Fortman, Jan Terlouw, Jan Marijnissen, Molly Geertsema. En dan houdt het een beetje op in mij. Ik kan geen anderen bij naam noemen.

En wie zijn het nu? Jesse Klaver, Lilian Marijnissen, Henk Krol. Er zijn er nog enkelen die naast God gaan staan, leden van confessionele partijen, maar in hun handelwijze zie ik weinig terug van een christelijke visie waarbij respect en liefde voor de medemens toch centraal zou moeten staan?

Gebrek aan visie in de gezondheidszorg?

Tranen lopen over mijn wangen wanneer ik kijk naar mijn ‘voorland’: het verzorgingshuis. Luiers moeten dragen die enkele kilo’s ontlasting kunnen vasthouden omdat er gebrek aan personeel is. Op economische basis wordt de organisatie geleid, er wordt nauwelijks gekeken naar de mens. De mens staat niet meer centraal maar het economische model waarbij de balans van inkomsten en uitgaven verantwoord moet worden aan het bestuur.

Welke visie wil men uitdragen? Ouderen dienen toch respect te ervaren voor hetgeen ze in hun werkzame leven gedaan hebben voor de volgende generatie? De vraag is echter of de jongeren nu respect moeten hebben voor wat wij achterlaten op dit moment.

Ouderen hebben toch enorm veel wijsheid opgeslagen. Het zou toch geweldig zijn om deze wijsheid in te zetten op plekken die het nodig hebben: de gezondheidszorg, het onderwijs.

Steeds moet er een revolutie plaatsvinden, wil er iets veranderen. Visie-herstel kan dan ook alleen wanneer de bestaande bestuurders geconfronteerd worden met menselijke acties. Prachtig voorbeeld zijn hierbij Hugo Borst en Carin Gaemers met hun manifest “Scherp op ouderenzorg”. Waar Hugo Borst voor pleit is meer geld naar de vloer, minder naar het management.

De klim op de ladder, ook in de psychiatrie bijvoorbeeld, verwijdert mensen van hun missie: “zorg dragen voor de medemens”.

Gebrek aan visie in het onderwijs

Van mijn nicht Joke Korthout kreeg ik een passende tekst. Die geeft precies weer wat er speelt binnen het basisonderwijs:

Ik ben een kleuter
ik ben niet gemaakt om:
stil te zitten
mijn handen bij mezelf te houden
op mijn beurt te wachten
geduldig te zijn
in de rij te staan
of de hele tijd stil te zijn

Wat ik nodig heb?
beweging
afwisseling
avontuur
en de wereld met mijn hele lijf
ontdekken en beleven

Laat me spelen
(geloof me, daar leer ik van)
(www.topwijs.nl)

Daarnaast is lezen een probleem aan het worden. Technisch lezen krijgt aandacht, maar ‘plezier hebben in lezen’ wordt nauwelijks nog gepromoot. Daar schuilt juist het geheim. De meester of de juf die laaiend enthousiast kan vertellen over een goed boek en het voorleest, de leerlingen uitdaagt en het bespreekbaar maakt. Wanneer ouders voorlezen aan kinderen groeit de woordenschat.

In de visie in het onderwijs dient heel hoog te staan:
Authenticiteit en kunde van het kind staan centraal.
Dit dien je dan te vertalen in de vakken die je aanreikt waarbij filosoferen niet meer mag ontbreken: het kind zelf leren denken!

Gebrek aan visie binnen therapie?

Zelf heb ik recht van spreken omdat ik ook in het onderwijs gewerkt heb, binnen de gezondheidszorg en binnen maatschappelijke organisaties zoals het buurtwerk en vluchtelingenwerk.

Binnen het buurtwerk destijds in Breda spraken we eerst lang en uitvoerig met de buurtbewoners:
*       Wat heeft jullie prioriteit?
*       Hoe wil je dat de toekomstige buurt eruit gaat zien?
*       In hoeverre ben je bereid zelf daaraan mee te werken?
*       Wat kan jouw aandeel zijn aan een leefbare buurt?

Het zal je niet verbazen dat de betrokkenheid toenam nadat veel tijd en aandacht gegeven was aan de individuele buurtbewoners. We konden daarna de problemen bespreekbaar maken en zoeken naar oplossingen waarbij de leefbaarheid van de buurt voorop stond.

Dit zouden we ook moeten doen binnen de therapie.

Vragen die dan gesteld dienen worden, zijn:
*       Mag ik hulp verlenen?
*       Ben ik de juiste persoon die hulp kan verlenen?
*       Wat is het probleem van de client?
*       Wanneer is dat probleem ontstaan?
*       Welke beperkende overtuigingen heeft de client vastgezet
waardoor groei en evolutie in gevaar komen?

Ethiek binnen hulpverlening

Afgelopen week heb ik een zeer boeiende workshop meegemaakt bij drs. Roy Martina: Quantum Connection Hypnosis.

Wat hield deze workshop voor mij persoonlijk in en waarom adviseer ik bestuurders en verantwoordelijken van grote maatschappelijke organisaties dit ook te gaan doen?

Wie wil ik zijn in deze wereld?

Dit is een goede vraag aan ons allemaal: wil ik voornamelijk ‘nemen’ van hetgeen aangereikt wordt in mijn leven of wil ik vooral ‘geven’?
Stel deze vraag eens aan politici! Of aan directeuren van multi nationals!
De schrik zal je om het hart slaan: velen van hen denken in termen van ‘nemen’ i.p.v. ‘geven’ en het woord ‘zakkenvuller’ valt dan ook menigmaal, vooral binnen de politiek.

Niet iedereen denkt natuurlijk aan ‘zakkenvullen’, veel ondernemers steunen ook projecten die niet direct winst opleveren of in het algemeen belang zijn.
De cultuur is verworden tot een individualistische maatschappij, waarbij oog voor de medemens enorm onder druk is komen te staan. Het is een tendens die heeft kunnen ontstaan door privatisering. Winst voorop, economische vooruitgang in plaats van welzijn voorop.

Het is de strijd tussen: “Be it” (kracht) en “Do it” (wilskracht). Politici, onderwijsmensen, directeuren van gezondheidscentra zouden als rolmodel moeten functioneren.
Ze zouden zichzelf de vraag moeten stellen: “Wie wil ik zijn in mijn leven/in dit werk?”
Betekenisvol, aanmoedigend, motiverend, empathisch, moedig, enthousiast, integer, dienstbaar en liefdevol.
Ben benieuwd waar onze politici zich onder scharen en welke kwetsbare kwaliteiten zij zichzelf toeschrijven?

Waarom gebeurt dit – waarbij gebrek aan visie voorop staat

Maximale veranderingen zijn nodig. Daar is moed voor nodig om die ook uit te voeren. De grote klap zal binnen de landbouw en de industrie vallen: eeuwenlang alles vervuild en nu worden wij opgezadeld met een vervuild milieu en onafbreekbare, giftige stoffen in de grond, het water.

Men wil nog steeds slaven van ons maken en we worden de hele dag gemanipuleerd om vooral dat te kopen of dit te doen. Destijds als docent aan de hogeschool, afdeling maatschappijleer, doceerde ik communicatiekunde. Ik wilde de dames, heren studenten laten inzien dat manipulatie vooral op onbewust niveau plaatsvindt. Zij lieten zich niet manipuleren, waren kritisch.

De hel brak los toen ik hen 25 onaffe slogans voorlegde. De vraag was, maak deze slogan af. Alle studenten scoorden 100% goed en toch bleven ze volhouden dat ze zich niet lieten manipuleren.

Een nog grotere manipulatie: schapengedrag

Laat ik er een schepje bovenop doen, dacht ik. Het was in de periode dat Joop den Uyl en Hans Wiegel vaak in opinie-programma’s zaten. Mijn ‘linkse’ studenten stonden natuurlijk achter Den Uyl.

Ik liet mijn secretaresse een gesprek volledig uittikken en reikte deze tekst uit aan mijn kritische studenten en gaf hen 5 minuten om een mening te vormen. Ze had de opinies van Wiegel bij Den Uyl geplaatst en omgekeerd.

Daarna kwam de discussie op gang. Ik schrok van het ‘schaapgedrag’ want wat ik als hypothese had bedacht, gebeurde voor mijn ogen. Men ging de argumenten van Den Uyl gebruiken in de discussie, terwijl dat de argumenten van Wiegel waren.

Na 25 minuten zette ik de video-recorder aan en toonde hen het werkelijke gesprek. Men zag wat ik gedaan had. Sommigen sprongen luid krijsend op, roepend: “Zo laat ik me niet misbruiken!”

Anderen waren stil, aangeslagen. Een van hen kwam naar me toe en sloeg spontaan de arm om me heen: “Ik heb het nooit geweten dat ik zo’n schaap was….je hebt me de ogen geopend!”

Media houdt ons klein en mensen wakker maken zou juist ons levensdoel moeten zijn.

Wie maak jij wakker?

Wat is jouw visie over het leven?
Wat wil je nastreven in je leven?
In hoeverre is dat duurzaam en ecologisch verantwoord?
Ben jij een schaap of een leeuw in het uitdragen van jouw visie?

Tijdens de workshop heb ik werkelijk enkele momenten gedacht wie ik deze aardverschuiving (de workshop van Roy Martina) zou gunnen:

Iemand vanuit het landsbestuur (de koning, hoewel er binnen de koninklijke familie iemand is – prinses Irene – die een duidelijke visie heeft over de planeet en het bewonen van deze aarde), politici van de grootste partijen, bestuurders vanuit de gezondheidszorg en het onderwijs, maar ook vertegenwoordigers vanuit de kerken. Ai, dat kan spannend worden, hoewel Roy hen ook zal weten te raken.

Wedden dat er een aardverschuiving plaats gaat vinden. Oude paradigma’s dienen immers losgelaten te worden om open te staan voor de vraag: “Hoe willen we deze planeet verlaten?”
“Wat wil jij aan Moeder Aarde teruggeven?” En wat aan de samenleving?

Mensen met visie hebben we nodig!

Lees maar eens het essay van dr. Jan Terlouw en laat je raken en inspireren door deze bevlogen man met een duidelijke visie.

Besteed verder geen aandacht aan cynische mensen want die haten je of maken je op allerlei manieren belachelijk. Steek daar dus geen energie in.
Daarentegen zijn sceptische mensen juist heel waardevol omdat die jou dwingen je visie nog duidelijker te verwoorden. Zij dagen je uit. En een grote groep staat sowieso achter jou: je partner, vrienden, familie en kennissen. Daar hoef je jouw visie niet toe te lichten omdat jij jouw visie leeft als rolmodel. Zij weten wel waar jij voor staat en wat jij ziet als jouw levensopdracht.

Ontmoeting in het Quantum-veld: geen gebrek aan visie

Tijdens onze ontmoeting met ons Quantum-Self hebben we alleen maar liefde ervaren. Ons Quantum-Self is immers de beste versie van onszelf en wil niet als schaap maar als leeuw door het leven gaan door werkelijk te gaan staan voor je visie.

En sinds de workshop van afgelopen week krijg ik symbolen en signalen aangereikt. Ik ga op bezoek bij onze koning, ontmoet de inmiddels overleden filantroop Paul Fentener Van Vlissingen, maar ook Charlene de Carvalho (eigenares van Heineken concern), en met John de Mol sr heb ik een boeiend gesprek gehad over een t.v.-concept waarbij we via de media mensen wakker schudden.

Komende week gaat mijn brief met bijlage naar een aantal invloedrijke mensen om hen de vraag voor te leggen: “Hoe wil jij de planeet verlaten? Welke visie geef jij vorm binnen jouw werk?”

Mijn workshop bij drs. Roy Martina krijgt dan ook een vervolg. Ben je benieuwd? Blijf me dan volgen op facebook, LinkedIn en Twitter.

persoonlijke mantra

Je persoonlijke mantra.

Je Persoonlijke Mantra.

persoonlijke mantraIeder mens kan zijn eigen kracht vergroten door een persoonlijke mantra. Natuurlijk komt nu meteen de vraag op “Wat is dan mijn persoonlijke mantra? Je persoonlijke mantra –  van verlangen naar realiteit. Jouw droom waarmaken.  En wat is een mantra?” Via visualiseren jouw intentie om leren zetten in jouw droom, die werkelijkheid gaat worden.
In  het artikel sta ik stil bij het fenomeen ‘mantra’ en geef enkele voorbeelden. Daarna is het aan jou om je persoonlijke mantra te maken.

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019

Kun je leven zonder aanraking?

Kun je leven zonder aanraking?

aanraking-huidhonger-verbinding-loek knippels 2019Gebrek aan aanrakingverbinding noemen we ‘huidhonger’. Je zult er maar alleen voor staan door het verlies van je partner. Je staat er alleen voor na een scheiding. Hoe komt je dan aan voldoende aanraking?Lichamelijk contact is een levensbehoefte. Blijkbaar heeft elk mens minimaal 12 aanrakingen per dag nodig om te kunnen groeien. Hoe vaak word jij per dag aangeraakt?

 

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven-Nashville Verklaring Loek Knippels 13 jan 2019. 9

Empathie, medeleven en inlevingsvermogen ver te zoeken in de Nashville-verklaring.

Empathie, medeleven en inlevingsvermogen ver te zoeken in de Nashville-verklaring.

Empathie-Inlevingsvermogen-medeleven-inleven Loek Knippels 13 jan 2019. 9Natuurlijk kan ik als homo niet achterblijven om te reageren op de Nashville Verklaring. Leef inmiddels meer dan 40 jaar samen met Peter-Jan en sinds kort ook met Mohsen. Onze Islamitische Iraanse homo die bij ons een veilig thuis vindt. Binnen de christelijke en Islamitische leer leven we ‘onrein’ en lappen we de waarden en normen vanuit de christelijke bijbel en de Koran aan onze laars. Beide mysterieboeken getuigen niet van enige empathie, medeleven, laat staan inlevingsvermogen. Is ons leven daardoor verwerpelijk, zondig, niet waardig genoeg?

Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek Knippels

Jezelf zijn. Hoe overtuigingen een symbiotische relatie en hechtingsproblemen jouw leven bepalen.

Jezelf zijn. Hoe overtuigingen , een symbiotische relatie en hechtingsproblemen jouw leven bepalen.

‘Je leven begint eerder dan je denkt’ – boek van Loek Knippels.

Investeer 10 minuten in het lezen en geef dan je commentaar of vraag. Dank je wel.
Jezelf zijn overtuigingen symbiotische relatie hechtingsproblemen art Loek KnippelsJezelf zijn lijkt zo simpel: je doet toch gewoon wat je zegt of wilt?
Dat is allesbehalve waar. De impact van de prenatale periode op je huidige leven is ontegenzeggelijk van grote invloed. Die invloed herken je als eerste in ‘beperkte’ overtuigingen . Daarnaast in de symbiotische relatie met je moeder. Maar ook in sexuele problemen en hechtingsproblemen.

De ‘blue print’ die in de baarmoeder is ontstaan kan je leven lang een rol spelen. Met als gevolg dat je nooit jezelf kunt zijn! Het is een proces van bewustwording. Dit proces is de uitdaging van het leven aan jou!

Aandacht en concentratie-loek knippels

Aandacht en concentratie binnen groepstherapie

Aandacht en concentratie binnen groepstherapie.

Aandacht en concentratie-groepstherapieHeb je ervaring met groepstherapie?
Wat is het grote voordeel vergeleken met individuele therapie?
Bij groepstherapie staat aandacht en concentratie en interesse op de eerste plaats.
Bij individuele therapie kun je ontglippen aan de aandacht en concentratie van de therapeut. Hoe je dat kunt doen? Veel clienten hebben de neiging om ‘mee te gaan praten’. Of anders gezegd: ‘de therapeut naar zijn mond praten!’