Doelgroep loek knippels

Hoor jij ook tot mijn therapie-doelgroep?

Hoor jij ook tot mijn therapie-doelgroep ?

Doelgroep loek knippels

Wanneer je binnen  het bedrijf discussieert over je doelgroep, ontstaat een Babylonische spraakverwarring. Ieder denkt aan andere doelgroepen en menigeen heeft daar een eigen idee over. Er zijn veel verschillende doelgroepen: zo kun je behoren tot de tennis-doelgroep, sport-doelgroep, de spirituele doelgroep, de studie-doelgroep, de therapie-doelgroep.

Hier gaan we vooral verder met de therapie-doelgroep ofwel de groep mensen die ontwaakt zijn en bereid zijn om vanuit een nieuw bewustzijn te werken aan zichzelf. Centraal staan steeds de vragen:
“Wie ben ik?”
“Ben ik geworden die ik wil zijn?”
“Wat heeft het leven mij aan groeimomenten gegeven?”
“Welke problemen heb ik overwonnen tot nu toe in mijn leven?”
“Wat heb ik daarvan geleerd?”
“In hoeverre ben ik bereid oude patronen los te laten?”

Mijn therapie-doelgroep loopt niet weg voor de eigen problemen!

Alleen al door stil te staan bij deze vragen, komt er een proces in jezelf op gang. Je gaat erover nadenken en je komt tot de conclusie dat je bijvoorbeeld steeds weggelopen bent van je probleem. Om het heel beeldend te zeggen: “Je kunt beter je kop in het zand steken dan te zoeken naar een oplossing voor je probleem!”

Nu merk je echter dat het zo niet langer kan. Je wilt het probleem bij de kern aanpakken. Hier wringt nu juist vaak de schoen met allerlei therapievormen die niet naar de kern gaan maar die doen aan symptoom-bestrijding. Je komt er dan niet beter uit, maar wel tijdelijk anders. Het kan een opluchting geven maar het echte probleem is niet aangepakt.

Voorbeeld uit mijn eigen therapie-doelgroep zal het verduidelijken

“Mijn partner ziet mij niet en heeft nauweljks aandacht voor me…..we leven langs elkaar!”
Met haar ging ik terug in haar leven en liet haar het levensverhaal vertellen. Onmiddellijk was duidelijk dat het patroon “niet gezien en gehoord worden” in haar jeugd lag. Ouders hadden het vooral druk met zichzelf, de carriere, de zaak. Kinderen moesten zichzelf zoveel mogelijk vermaken. En wanneer vader ‘s avonds laat thuis kwam van zijn avondopleiding, lagen zij al op bed en in de weekends moest er gestudeerd worden en rust zijn in huis.

Zijn vrouw daarentegen had een kleine sportartikelenzaak. Moest hard werken om wat te kunnen verdienen omdat de concurrentie moordend was. Elke avond lag ze gevloerd op de bank en werd er een snelle hap gemaakt zodat de kinderen konden eten. Aandacht voor elkaar was er niet. Te vaak en te luidruchtig werd er geroepen: “Laat me met rust, ik ben doodop!”

De geschiedenis herhaalt zich….

En dan herhaalt zich de geschiedenis. Ze trouwt met een beginnend zakenman die zijn sporen nog moet verdienen en die elke dag in de weer is. Hij rent van hot naar her om zijn slag te kunnen slaan en komt ‘s avonds doodmoe thuis. Wil dan geen gezeur aan zijn hoofd.

Televisie gaat aan en hij valt binnen een half uur in slaap totdat zij hem wekt om mee naar bed te gaan. Eenmaal in bed is hij ook weer meteen vertrokken omdat zijn werk hem volledig uitput. Aandacht voor zijn partner is er niet bij. Praten met elkaar gebeurt niet. En wanneer zij dan klagend bij haar ouders aanklopt, krijgt ze de wind van voren: “Zie je dan niet hoe hard hij werkt? Je moet hem ontzien!”

Daar sta je dan!!
Wat kun je gaan doen?
Wie is er echt voor jou?

Onderzoek in de therapie-doelgroep door de therapeut zelf

Eigenlijk zouden alle therapeuten bij aanmelding van een nieuwe cliënt zichzelf de volgende vragen moeten stellen:
* WIL ik mijn  hulp aan jou verlenen?
Het kan zijn dat er onmiddellijk iets is dat tussen jou en de client instaat. Kies er dan voor om dit eerst duidelijk te hebben
alvorens je met de client in zee gaat.

* En KAN ik die hulp wel aan jou verlenen?
Heb ik de potentie in huis, de vaardigheden om met dit specifieke probleem aan de slag te gaan? Of moet ik daarvoor jou juist
verwijzen naar een collega omdat ik niet alle problemen hoef te behandelen. Zelf heb ik destijds heel bewust gekozen om niet
met verslaafden te werken na een pijnlijke ervaring als docent aan de faculteit pedagogiek waarbij ik overmoedig startte aan
een behandelingstraject terwijl ik onvoldoende kennis had over verslaving.

* Maar BEN ik het die deze  hulp kan verlenen?
Is er niet iemand anders binnen de hulpverlening die hier veel meer kennis en compassie mee heeft.

Nogal wat therapeuten vertrekken teveel vanuit het eigen ego en denken vanuit innerlijke arrogantie dat ze iedereen kunnen helpen. Sommige cliënten willen niet geholpen worden omdat je dan hun identiteit afneemt. Zij zijn immers hun probleem. En weer anderen voelen zich misschien niet op hun gemak bij jou.

Heb je daar ooit bij stilgestaan zonder jezelf afgewezen te voelen?
Er zijn immers clienten die liever met een mannelijke dan wel vrouwelijke therapeut(e) willen werken. De oorsprong daarvan ligt heel vaak in de miskenning door vader of moeder. Ben je miskend door je vader, dan werk je liever met een vrouw, heeft je moeder je echter nooit echt gezien, dan ga je liever met een man in zee.

Waak voor projecties – je wordt NOOIT zijn/haar vader/moeder

Soms echter zoekt men de pseudo-vader of pseudo-moeder in de therapeut(e) en dan dien je op te letten dat niet alles op jou geprojecteerd wordt omdat je in de ogen van de client, zijn vader of moeder bent!

In een rollenspel kan dit snel inzichtelijk worden. Dan identificeert de client jou niet langer met de eigen vader of moeder. Ik diep dit meteen verder uit binnen mijn therapie-doelgroep omdat het helder moet zijn dat ik NOOIT je vader word! Ik kan soms wel je vader vertegenwoordigen wanneer dat nodig mocht zijn binnen de therapie-doelgroep.
Uiteindelijk  ben je weer de therapeut die vol compassie aanwezig is en die vooral reageert vanuit zijn hart.

Wie zoeken we eigenlijk binnen onze therapie-doelgroep?

Doelgroep loek knippelsUit ons werk van meer dan 40 jaar werken met mensen met levensvragen, kunnen we nieuwe groepen destilleren. Aan welke mensen denken wij dan?  Wie behoort echt tot onze therapie-doelgroep waarmee wij in zee willen gaan?
We hebben veel gepraat en nagedacht want na meer dan 30 jaar mensen opleiden tot coach dan wel counselor, willen we nu minder werken binnen een opleidingsvorm, maar binnen een trainingsvorm ?
Waarbij persoonlijke groei voorop staat en niet de methodieken.

Of beter gezegd: wat gaat eraan vooraf om je therapie-doelgroep duidelijk te definiëren?

Om duidelijk te krijgen wie onze therapie- doelgroep is, wordt het belangrijk:
Om ten eerste te willen weten WAT willen onze klanten?
Ten tweede: WAAR hebben zij behoeften aan?
En ten derde: Wat is hun pijn?

Dat leverde hier al bijzondere discussies op. Ook keken we geregeld naar onszelf met de vraag: ‘Wanneer zouden we externe hulp inroepen?’

Drie therapie-doelgroepen staan bij ons centraal

Groep 1: Mensen die aan zichzelf willen werken
Diverse thema’s kunnen aan bod komen en op onze website zie je al diverse thema’s aangekondigd. De data kloppen op dit moment niet meer omdat we n.a.v. het corona-virus alle workshops hebben moeten annuleren. Dat betekent echter niet dat ze niet meer doorgaan. Bij voldoende belangstelling en wanneer er wat ruimte gegeven wordt gaan we de workshops in het nieuwe jaar weer inplannen. Vanaf januari 2021. Je kunt je al wel aanmelden en je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer de eerstvolgende mogelijkheid is. (www.het-ihc.nl)

Groep 2: Mensen die terminaal zijn
Graag willen we werken met echtparen waarvan een van hen terminaal is en weet dat hij/zij binnen een jaar gaat overlijden. In deze unieke workshop vieren we jouw leven en staan we stil bij je hoogte- en dieptepunten. Er vinden diepgaande gesprekken plaats om onaffe zaken af te ronden en tenslotte maken we in de week een slot-interview dat opgenomen wordt op video. Je zou het jouw geestelijk testament kunnen noemen. De ervaring heeft immers al geleerd dat deze video soms gebruikt wordt bij de eigen crematie of afscheidsritueel. (www.het-ihc.nl)

Groep 3: Therapeuten die bijscholing zoeken
Voor hen hebben we steeds specifieke verdiepingsthema’s die in een week dermate worden uitgediept dat je daarna met een nieuwe methodiek huiswaarts keert. Je methodieken-koffertje groeit, evenals je eigen inzicht. De nieuwe methodiek wordt altijd gekoppeld aan jouw persoonlijke proces en staat niet los op zichzelf. Jij gaat dus ook met de ‘billen bloot’ waardoor je daarna als ervaringsdeskundige de nieuwe methodiek kunt integreren in jouw praktijk. (www.het-ihc.nl)

Ik doe het wel alleen…

Die zeker niet tot onze  therapie-doelgroep behoren, zijn al die mensen die het wel zelf even oplossen. Dat is overigens met de paplepel ingegeven vanuit onze opvoeding. Je moest immers sterk zijn, niet huilen, gedraag je groot. Daarmee werd je emotionele ontlading onmiddellijk de mond gesnoerd.

Wie komen wel in aanmerking voor onze therapie-doelgroep?

Doelgroep loek knippelsWe willen alleen werken met gemotiveerde mensen, die in staat zijn tot zelfreflectie.
Maar ook mensen die geïnspireerd willen worden en open staan voor feedback van onze kant. Therapeuten die meer dan veertig jaar ervaring hebben en die menig probleem voorbij hebben zien komen.

Voor elk probleem bestaat er een oplossing. Misschien niet altijd ‘onze oplossing’ maar dan zijn we vakkundig genoeg om je te verwijzen naar collega’s.

Voorts zoeken we mensen in onze therapie-doelgroep die vastlopen in hun werk, relatie of het leven en daarmee aan de slag willen.

Mensen die verder willen kijken naar de eigen patronen in crisissituaties en die daardoor bereid zijn om nieuwe perspectieven een kans te geven.

Tenslotte willen we mensen in onze therapie-doelgroep hebben die niet tevreden zijn met een oppervlakkig leven en die juist naar verdieping zoeken.

Herken jij je in een van de omschreven doelgroepen? Dan mag jij jezelf rekenen tot onze therapie-doelgroep. Immers wij zoeken  jou! Daarom willen we onze energie, compassie en kunde in jouw proces steken!

Therapie-Doelgroep wil slechts een ding

Wat wil deze therapie-doelgroep bereiken? Weer regisseur worden van het eigen leven. En opnieuw ontdekken dat ‘geluk je geboorterecht is’. Misschien ben je dat vergeten? Of heb je het weggegeven vanuit de gedachte ‘dat jij niet voor geluk in de wieg bent gelegd’. Jammer wanneer je vasthoudt aan zo’n beperkende overtuiging omdat ‘geluk’ immers het oer verlangen is van elk mens.

Doelgroep loek knippelsHoe denken we dat te bereiken?

Ten eerste door INZICHT te krijgen in het eigen thema en bereid zijn om ervoor te gaan, op zoek naar een oplossing.

Maar ten tweede wil je ook UITZICHT krijgen: waartoe leidt dit alles waarin je nu ‘gevangen’ zit? Hoe kom je tot een oplossing?

Het enige dat je dan nodig hebt is ten derde ACTIE. Moed om in beweging te komen? Moed betekent in deze context wel ‘je angst onderkennen en doorgaan’.

 

 

Hoor je tot onze ideale therapie-doelgroep?

Doelgroep loek knippelsWij zetten graag met jou de eerste stap voor een nieuw en gelukkig leven.
En waarom wij? We zijn door het leven gevormd door het overwinnen van de nodige problemen en we hebben steeds dat weten om te zetten waardoor nieuwe plannen het daglicht konden zien.
Nooit zijn we weggelopen voor onze persoonlijke scores en we kunnen een prima klankbord zijn voor jou.

Je wilt met ons op weg?
Neem dan contact met ons op!

Loek laat zich altijd assisteren door een of twee co-trainers die hun sporen eveneens verdiend hebben. Hij staat er niet alleen voor en jij mag je veilig voelen in een bedding van professionaliteit, liefde en respect, waarbij jij centraal staat!
We hopen je in het nieuwe jaar – wanneer we de corona-crisis de baas zijn – te mogen ontmoeten hier in de Dordogne  op een unieke plek midden in de natuur, vlakbij allerlei romantische plekjes. Er zal tijd worden gemaakt voor enkele uitstapjes afhankelijk van de behoefte van de groep.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *