uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos geklets

Uit de nek kletsen – uit de duim zuigen – zinloos geklets! Hoe herken je de onwaarheden?

Uit de nek kletsen – uit de duim zuigen – zinloos geklets!
Hoe herken je de onwaarheden die als waarheid verteld worden?

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsIk kan me voorstellen dat jij even je wenkbrauwen optrekt! Wat bedoelt Loek nu toch: uit de nek kletsenuit de duim zuigenzinloos gekletst? Natuurlijk heb ik daar ervaring mee. Een client kan je om de tuin leiden en heeft daar een bedoeling mee. De onwaarheden die verteld worden, blijken een diepe pijn te verbergen. Een pijn die de waarheid nog niet kan verdragen. Liever een verhaal uit de nek kletsen of uit de duim zuigen en beticht worden van zinloos geklets, dan de waarheid boven tafel brengen. Die doet nu nog teveel pijn!

Zinloos geklets…blah blah taal, onwaarheden vertellen alsof het de waarheid is. We worden er in de media dagelijks mee om de oren geslagen. Echter ook binnen therapie gebeurt dit regelmatig. Hoe herken je nu een persoon die jou aan het lijntje houdt? Iemand die jou zijn waarheid op de mouw spelt?

Uit de nek kletsen

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsIn mijn eigen proces werd ik eens geconfronteerd met een ‘meesteroplichter’. Hij kwam toevallig uit Belgie en het heeft ruim een jaar geduurd voordat ik de leugens kon ontrafelen.
Hij verkocht zijn onwaarheden als waarheid en iedereen om hem heen knikte mee. Men was overtuigd geraakt van zijn verhalen. Sommigen waren erin verstrikt geraakt.
Een leugenaar weet echter zoveel trucs te verzinnen dat hij ook moeilijk te ontmaskeren valt. Je moet van goede huize komen om dat proces te herkennen en het open te kunnen breken.

Nogmaals, bij mij heeft het ruim een jaar geduurd! De ene leugen volgde op de andere. Totdat? Ja totdat ik op een avond plotseling een vreemd signaal kreeg. Ik voelde in mijn lijf dat er iets niet klopte. Wat moest ik doen? Liep naar mijn werkkamer en ging achter mijn bureau zitten. Sloeg mijn laptop open en tikte op internet in: oplichter uit Belgie. Ik wist namelijk dat onze zogenaamde weldoener en filantroop uit Belgie kwam.

Daar verscheen meteen zijn foto met ondertekst: Meesteroplichter van Belgie.

Trillend las ik het ene na het andere verhaal. “Dit kan niet waar zijn! Hoe heb ik me zo kunnen vergissen? Heb ik dan geen signalen gehad? Was ik ziende blind? Of – zoals vaker gezegd – een kat in het nauw maakt rare sprongen: had ik een rare sprong gemaakt omdat ik in een vicieuze cirkel terecht was gekomen. Niet meer wetend wat  te doen met de hete adem van de bank in mijn nek?”

Lariekoek en apekool

Het was duidelijk: deze Meesteroplichter verkocht alleen lariekoek en apekool. Veel mensen waren daar al ingetrapt. Nu was het mijn beurt. Hij had zogenaamd contact opgenomen met onze bank, wat nooit gebeurd was. Zijn advocaat had alles voor ons geregeld. Wat nooit heeft plaats gevonden. Hij vroeg ons om te informeren naar uitbreidingsmogelijkheden bij de gemeente. Wij deden dat natuurlijk en kregen een bevestiging. Achteraf wederom lariekoek: woorden zonder daden.

Onwaarheden als waarheid verkopen

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsRegelmatig worden we daar allemaal mee geconfronteerd. Het dagelijks journaal heeft een dagtaak om de ‘onwaarheden’ uit het nieuws te halen. Rusland werkt voortdurend met ‘fake news’ om ons op het verkeerde been te zetten.

Maar hoe zit dat met onszelf? Hoe vaak maken wij gebruik van ‘fake news’, onwaarheden of leugentjes om bestwil? In mijn therapiepraktijk heb ik hier regelmatig mee te maken gehad. Soms krijg je makkelijker aandacht wanneer jouw verhaal wat aangedikt wordt. Menig therapeut is hierin getrapt. Een client vertelt een vreselijk verhaal en krijgt daarbij alle aandacht van de therapeut. En hoe spannender het verhaal, hoe meer aandacht? Dat hebben in het verleden heel veel clienten met incest wellicht gedacht. Er was plotseling een toestroom van clienten met een incest-verleden.

Samen met mijn vriend Herman Bouwkamp – voormalig arts uit Nieuwendijk – bespraken we dit fenomeen. Herman had een verhelderende verklaring hiervoor. “Vaak gaan mannen tijdens de zwangerschap van hun partner over de grens. In hoeverre neemt het ongeboren kind dit gebeuren aan als incest, terwijl er een penetratie heeft plaatsgevonden die ongewenst was?” (prenatale blauwdruk)

Dat verklaarde plotseling veel verhalen vanuit het veld. De media was daar destijds al op gedoken en de meest verschrikkelijke verhalen werden op t.v. verteld. Ervaringen waarbij je als kijker je afvroeg of een mens dit allemaal wel dragen kan. Zoveel leed en zo vaak plaats gevonden binnen de familie. Je ging bij jezelf te rade en je vroeg je af of binnen je eigen familie dit soort misselijk makende taferelen zich ook hadden afgespeeld.

Onwaarheid als waarheid

Op een dag kreeg ik een client die sprak over haar incestverleden. Het verhaal was aangrijpend en pijnlijk tegelijk. Ze vertelde hoe een ouderling uit haar kerk haar ook misbruikt had nadat ze bij hem aangeklopt had met haar verhaal over de thuissituatie.

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsWat gebeurt er nu? Deze ouderling was toevallig mijn tuinman.  Tijdens het koffiedrinken begon hij zijn verhaal. Ik kreeg in geuren en kleuren verteld waar hij tegen aan liep als ouderling. “Mensen komen met hun verhalen bij je. Soms weet ik me daar geen raad mee en roep ik de hulp in van een college of de dominee. Zo was er onlangs een jonge vrouw die beweerde misbruikt te zijn door haar vader. Ze was zelfs zwanger van hem geworden. Ik schrok daarvan omdat ik haar vader kende als een gelovig en rechtschapen mens. Kon me moeilijk voorstellen dat hij zich zou vergrijpen aan zijn eigen dochter. Ik heb haar gezegd dit uit te zoeken…”

En wat heb je uitgezocht, vroeg ik belangstellend. Inmiddels was mij duidelijk geworden dat hij sprak over mijn cliente. “Zij werkt met mijn dochter op hetzelfde kantoor. Ze is verliefd geworden op een collega en is daar zwanger van geworden. Toen bleek dat die college al gehuwd was. Zij wilde echter niet de schande op zich nemen van ongehuwd zwanger zijn en vertelde het verhaal in het dorp dat haar vader zich aan haar vergrepen had!”
Hier schrok ik enorm van. Wat was dan toch de reden dat ze ook dit verhaal bij mij verteld had? Zat daar een bedoeling achter?

Ontmasker de leugenaar

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsEnkele weken later zag ik haar weer. Inmiddels had ik wat informatie gevonden over het ‘ontmaskeren’ van leugens. Vooral hoe je non-verbaal inzicht kon krijgen of iemand liegt of de waarheid vertelt.
Er zijn 3 duidelijke richtlijnen:
Ten eerste: herken de basishouding van iemand. Op het moment dat hij/zij zich anders gaat gedragen, ben je als het ware gewaarschuwd.
Ten tweede: herken afwijkingen in de communicatie. Dit kunnen signalen zijn als op elkaar geperste  lippen, maar ook veelvuldig gapen, giechelen of knipperen met de ogen.
Ten derde: ontmasker de leugenaar door hem/haar daarmee te confronteren.

Al deze kenmerken zag ik bij mijn cliente. Ik vroeg haar dan ook op de vrouw af: “Welk belang heb je erbij om je zwangerschap te ontkennen? Iedereen ziet het aan je dat je zwanger bent? Hoe hebben je ouders hierop gereageerd?”

Ze barstte in tranen los. “Ik wil weg van thuis, vind het zo bekrompen en ik dacht de liefde van mijn leven gevonden te hebben. Nu blijkt mijn liefje getrouwd te zijn. Maar ik loop wel rond met zijn baby in mijn buik. Niemand mag dit weten. Ik schaam me rot dat ik zijn verhalen en leugens geloofd heb. Ik wist me geen andere oplossing te bedenken dan mijn vader te betichten van incest!”

Het werd stil in mijn praktijk. Heel stil. Ik liet haar huilen en bleef rustig op mijn stoel zitten. Ze was aangeslagen. De waarheid was naar boven gekomen. Ze begon in te zien dat de laster die ze over haar vader verteld had, meer kapot gemaakt had, dan ze voorzien had. De schaamte echter overheerste. De schaamte dat ze niet geweten had dat haar liefje getrouwd was en gewoon een avontuur met haar wilde. Dit was het resultaat: zwanger en een onzekere toekomst.

Zinloos geklets

In het dorp waar ze vandaan kwam, gingen de wildste verhalen rond. Iedereen had er nog wel wat aan toe te voegen. Toen ik eenmaal de waarheid wist, raadde ik haar aan om samen met haar ouders naar de praktijk te komen. We zouden een familie-meeting houden en ik zou haar ondersteunen om haar de waarheid te laten vertellen.

Daar zaten ze: twee aangeslagen ouders. Verdrietig, maar niet boos. Dat viel me het meest op. Ze waren aangeslagen omdat de dorpsklets nu ook bij hen was binnen gedruppeld. Vader had gehoord dat hij zijn dochter misbruikt had. “U bent onschuldig aan deze kletspraatjes, maar Uw dochter vindt het heel moeilijk om U de waarheid te vertellen.  Daarom heeft ze mij gevraagd om erbij aanwezig te zijn. Wat wil jij je ouders vertellen?” En ze begon bibberend en met het hoofd teneer geslagen aan haar verhaal. Ik zag de verbijstering op de gezichten van de ouders. Diep verdriet overviel hen. “Meisje toch….waarom heb je mij niet in vertrouwen genomen?”
“Ik durfde niet omdat jullie altijd spraken over de reinheid voor het huwelijk. Ik was stapelgek op X en we zijn snel veel verder gegaan omdat hij met mij wilde trouwen…en dat bleek achteraf een grote leugen te zijn!”

Onwaarheden als waarheid verkopen

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsInmiddels was een deel van het dorp erg negatief naar haar vader toe. De onwaarheden die als waarheid werden verkocht, deden de ronde in het dorp. Eenmaal zo’n onwaarheid rondverteld, was het moeilijk om die te ontkrachten. Dat zou alleen de dochter zelf kunnen doen.
De week was de tuinman weer bij me. En opieuw tijdens het koffiedrinken begon hij over de roddels en de leugens die de ronde deden in het dorp.
Ik weet over wie je het hebt en ik denk dat we eens over een strategie moeten hebben om deze leugens te stoppen. “Heb jij een idee?” vroeg ik de ouderling.
“Bij dergelijke voorvallen kan alleen een rechtschapen eerlijke ontmoeting de boel keren!” reageerde hij. “Hoe stel jij zo’n ontmoeting voor?” vroeg ik hem. “Wanneer ze bereid is om binnen onze kerk dit openlijk te vertellen, zal het geroddel stoppen en zal er vergeving zijn”.

 

Uit de nek kletsen….mijn preek.

Aan de ouderling stelde ik voor dat ik wel bereid was om een overdenking in de dienst uit te spreken waarop zij haar verhaal kon doen. “Ben jij echt daartoe bereid, je weet dat onze kerk nogal conservatief is en dat het woord van de dominee heilig is, ik weet dan ook niet of men bereid is om naar Uw woorden te luisteren?”  Na wat over en weer getelefoneer met de dominee, zou ik die zondag mijn gedachten uitspreken n.a..v. een bijbelverhaal “Zij die zonder zonde zijn, neme de eerste steen…”

Het was doodstil toen ik de kansel beklom. De dominee had het bijbelverhaal voorgelezen. Ik vertelde over mijn praktijk en hoe mensen leden onder het geklets en de leugens van anderen. Maar ook dat onwaarheden als waarheid verteld worden, waardoor mensen in verwarring raakten. Her en der zag ik mensen knikken vanuit herkenning. “Wanneer je erg in nood bent, vertel je soms een leugentje om bestwil…..dat helpt je tijdelijk wellicht verder, maar het helpt je niet. De waarheid mag gezien en gehoord worden! De waarheid verdraagt geen concessies…”

Daarna kreeg mijn cliente het woord, ik stond achter haar en haar ouders zaten aan weerszijden naast haar. Het werd een emotioneel diep doorleefd verhaal. Tranen, brok in de keel en de boodschap kwam over. Iedereen was geraakt.
Hoe het afgelopen is? Het verhaal bloedde geleidelijkaan dood. Het verdween naar de achtergrond en enkele jaren later trouwde mijn cliente met haar lief die haar kind accepteerde als zijnde zijn eigen kind.

Uit de duim zuigenuit de nek kletsen: jij herkent het?

uit de nek kletsen-uit de duim zuigen-onwaarheden-zinloos gekletsWellicht doe je ook weleens mee met het doorvertellen van verhalen terwijl je eigenlijk niet weet of het echt gebeurd is. Of het verhaal op waarheid gebaseerd is. Dit gebeurt dagelijks op t.v., binnen nieuwsitems weet je soms niet wat waarheid dan wel een leugen is. Het vraagt van jou om rechtschapen en met open vizier in het leven te staan. En vooral om niet alles klakkeloos aan te nemen.

Een leugenje om bestwil, ach wie heeft dat niet gedaan? Onwaarheden echter als waarheid verkondigen is een pijnlijke zaak. President Trump heeft er een dagtaak aan en binnen onze eigen landelijke politiek zie je ook voorbeelden daarvan.

 

o

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *