vergelijken jaloezie angst

Vergelijken leidt tot jaloezie en angst. 3 tips om er los van te komen

Vergelijken leidt tot jaloezie, angst en afwijzing.
3 tips om er los van te komen en dit artikel lezen kost je 5 minuten!

vergelijken jaloezie angstWie doet het niet? Jezelf vergelijken met de ander die in jouw ogen meer succesvol is? Vergelijken roept jaloezie, angst  en afwijzing op. Je werk stagneert omdat elke vergelijking mank gaat. Daarnaast neemt je angst toe: angst om te falen, angst om niet goed genoeg te zijn. Maar ook angst om eraan te beginnen. Je plan stagneert. Vergelijken doet pijn! Jaloezie zet je buiten spel en je wijst jezelf af!

 

Waarom vergelijken: Roept alleen maar jaloezie, angst en afwijzing op

vergelijken jaloezie angstDe mens heeft behoefte aan rolmodellen. Wanneer er nu iemand is binnen jouw branche die in jouw ogen succes heeft, dan is het boeiend om te kijken hoe hij dat succes behaald heeft.
Zelden is iemand bereid om jou een kijkje te laten nemen. Dus ga je vergelijken. “Ik zie zoveel advertenties van dat bedrijf. Dan zal ik ook mijn advertenties op moeten voeren”. Of ik zie dat het product via de media aan de man gebracht wordt. “Hoe krijg ik ingang bij de media?”

 

Vergelijken met een rolmodel levert geen jaloezie of angst op

vergelijken jaloezie angstGoede rolmodellen zijn bereid te delen. Daarnaast zijn ze werkelijk open en transparent. Snelle verdieners denken een kunstje gevonden te hebben en waken erover. Zij zijn niet open. Soms zie je hen wel opereren binnen de marketingsfeer en bieden ze hun ‘geheim’ voor veel geld als strategie aan.
Daarentegen zijn er talrijke goede boeken geschreven over succesvolle mensen. Die kunnen inspirerend werken. Daar kun jij je voordeel mee doen. Bas van Vught is een hoogsensitieve ondernemer. Hij heeft niks te verbergen en deelt het graag met anderen. Ook staat hij je altijd met raad en daad bij. Ik heb dat zelf mogen ervaren.

 

Vanwaar die jaloezie, die angst?

vergelijken jaloezie angstEen succesvolle ondernemer laat vaak zijn succes zien. Het naar buiten brengen van je materiele welvaart in de vorm van de nieuwste auto, het laatste nieuwtje raakt ons. Ik mag zeggen dat ik daar ook wel gevoelig voor ben. Een succesvol iemand heeft ook een goede energie om zich hangen. De energie van een winnaar! En die energie kun jij ook zelf naar je toetrekken. Daar begint jouw proces van loskomen van vergelijken.

De energie van de winnaar!

Deze energie werkt aanstekelijk. Het kost een winnaar minder moeite om mensen om zich heen te verzamelen. Worden het fans of bewonderaars? Zien ze de echte mens nog wel achter de zakenman. Degeen die het gemaakt heeft in het leven.

Of roept deze succesformule juist afgunst bij je op: begint je jaloezie zich te roeren? Dat jaloezie door kan slaan, weten we allemaal. Dan ben je ziekelijk jaloers. Op zo’n moment heb je een gekleurde bril op en wil je kost wat kost die ander zijn.

Laat jaloezie je uitdagen en angst niet verleiden tot vergelijken!

vergelijken jaloezie angstWanneer echter jaloezie je uitdaagt, je bereid bent om naar je eigen strategie te kijken, dan kan jaloezie een drijfveer worden. Een mooie motivatie om je te verdiepen in jouw succes.
Ten eerste:  Hoe werkt succes?
Ten tweede:  Wat heb je nodig om succesvol te worden?
En ten derde:  Hoe doen succesvolle mensen dat? Wat is veelal hun drijfveer.

Vergelijken en spijt

Nogal wat keren heb ik mensen spijt zien hebben. Spijt dat ze zichzelf zijn gaan vergelijken. Vooral ook spijt omdat degeen waarmee ze zichzelf vergeleken, onbereikbaar was. Een doel nastreven dat niet klopt bij jouw talenten en mogelijkheden zorgt voor angst.

Ten eerste angst om te falen;
Ten tweede angst voor kritiek;
Ten derde angst voor verlies;
Te vierde tenslotte de angst om een geliefde te verliezen.

Het gebeurt maar al te vaak dat je uiteindelijk wel je doel bereikt hebt, maar onderweg het meest belangrijke bent kwijt geraakt. Je partner of je kinderen. Ik heb destijds in mijn praktijk diverse keren zeer succesvolle zakenlui gehad die erg eenzaam waren. Partner en kinderen wilden hen niet meer zien.
“Wat heb je aan je miljoenen Loek wanneer je alleen op de wereld staat?” Vergelijken kan dan ook tot veel spijt leiden. Zeker wanneer je bij het vergelijken je eigen wereld vergeet! Enkelen van mijn clienten – puisant rijk – waren enorm eenzaam: geen contact meer met de kinderen, begonnen aan de zoveelste partner (golddiggers meestal) en waren niet in staat ‘zin en betekenis’ te geven aan hun leven. Het enige dat telde waren de flappen waarmee ze konden pronken. Hoe eenzaam ben je dan?

3 uitgangspunten om succesvol te worden – loskomen van vergelijken, jaloezie en angst!

vergelijken jaloezie angstWanneer je nu graag je bedrijf, je praktijk naar buiten wilt brengen, mag je stilstaan bij drie belangrijke uitgangspunten. Het zijn vragen aan jezelf die je losweken van elke jaloezie dan ook. Maar ook dat je loskomt van vergelijken en juist je eigen unieke product wordt!

 

I.Kijk naar het micro-niveau

Wat bedoel ik daarmee?
Kijk of jij er als mens beter van wordt dat je dit product of deze dienst naar buiten brengt.
Voel jij je een beter mens?
En staat geluk nu meer op de voorgrond?
Waardoor  jij meer energie in je dagelijks leven ervaart?
En raak je geinspireerd door hetgeen je nu doet?
Maar zijn er ook collega’s waaraan jij je kunt spiegelen op een open manier, vanuit je zielenmissie?
Ben je dan als een rolmodel bereid anderen die hetzelfde willen als jij  te coachen vanuit jouw ervaringen?

Voel je ook dat vergelijken en jaloezie uit den boze zijn in dit proces? Merk je dat je geen spijt hoeft te hebben van je keuze? Ervaar je dan ook dat je angst hebt overwonnen en gezonde stress soms een rol speelt?

II. Het meso-nivea is belangrijk

Op meso-niveau heb je soms nog weleens de neiging om te vergelijken. Let daarmee op, het haalt onmiddellijk je oude jaloezie en spijt naar boven. En voor je het in de gaten hebt, overvalt de oude angst om te falen je.

Nergens voor nodig. Je dient alleen maar jezelf de vraag te stellen:
Wat ik op de markt wil brengen: wordt daar mijn directe omgeving ook blij van? Mijn directe omgeving zijn dan mijn partner, mijn kinderen.

Levensgeluk is belangrijk- stop vergelijken!

vergelijken jaloezie angstWanneer het betekent dat je met je werk 6 dagen per week van huis bent, dan stel ik een eerlijke vraag aan jou: “Is dit wat je wilt? Je ziet je partner en kinderen nauwelijks. Jullie vervreemden van elkaar. Is dit het allemaal waard?”

Als daar een volmondig JA op komt, heb je te maken met een groot vet ego. Die gaat over lijken! Hij wil uitblinken, kost wat kost. Die heeft antwoorden als: “Ze kunnen nu van het vele geld genieten. Ik kom straks wel aan mijn trekken!”

Zeg me dat het niet waar is…

Afgelopen weekend stierf door een hartstilstand een kennis van me, 61 jaar oud. Ik was geschrokken omdat hij een mooie droom had. Die droom heeft hij echter niet gerealiseerd. Hij was aan het vechten tegen organisaties, instanties die hem teveel op de hielen zaten. Zijn project was gigantisch, zou enorme boost veroorzaken in de wereld waarin hij  vertoeft. Iedereen zou over hem praten dat het hem toch nog gelukt was……en dan slaat de dood ongenadig toe.

Dit project had geen meso-niveau kan ik nu zeggen. Hij zou er alles voor op moeten geven om het te laten slagen. Voor een partner was geen ruimte. Hij stierf als een eenzaam man.

III. Het macro-niveau

vergelijken jaloezie angstJij wilt iets in de wereld zetten: jouw product of jouw dienst. De vragen die je nu jezelf kunt stellen zijn de volgende:
Ten eerste: is mijn product ecologisch verantwoord? Met andere woorden belast ik hiermee niet het milieu, de omgeving?
Ten tweede: is er vraag naar mijn dienst/product in deze wereld of heb ik een behoefte gecreeerd?
Ten derde: voegt mijn product/dienst iets bijzonders toe aan deze wereld? Wordt de wereld er een stukje mooier van? Wordt de wereld mooier doordat ik dat doe?

Soms kan het helpen jezelf kritisch die vraag voor te leggen:
Moet ik (of een ander) dit product/deze dienst in de wereld zetten?
Is dit product/deze dienst wenselijk (of juist iets anders) om in de wereld zetten?
Zal ik vooral dit product/deze dienst kleinschalig in de wereld zetten? Immers mijn zielenmissie dient in alles door te klinken!

Geestelijke gezondheid als rolmodel

vergelijken jaloezie angstIn principe valt mijn werk binnen de geestelijke gezondheid. Jarenlang heb ik hard gewerkt voor erkenning van mijn therapievorm. Veel verzekeringen gingen uiteindelijk akkoord en vergoedden de sessies van clienten met mij.
Die prijs was echter te hoog! Ik kreeg te maken met eisen en regeltjes die mijn ‘dienst’ geweld aan deden. Ben iemand die met een behandelplan werkt, wat heel transparent is.

Pushende kruidenleverancier- vergroting van je jaloezie en angst tot gevolg?

Middelen verschaf ik niet in de vorm van homeopathische druppels en dergelijke. Daartoe werd ik wel gepusht door de kruidenleverancier. Counseling werd niet vergoed, maar wel natuurgeneeskundige consulten. Hier wrong de schoen. Een natuurgeneeskundige was ik niet!

Als sociaal pedagoog had ik me verder geschoold via de Universiteit Utrecht in speltherapie, Gestaltopleiding gevolgd en bij de Amerikaanse psycholoog dr. Gregg Furth had ik me bekwaamd in tekening-analyse.
Een werkwijze die op mijn lijf geschreven was. Verzekeraars bemoeiden zich met alles! Toen ben ik afgehaakt. De wereld wordt er niet fraaier op wanneer iedere hulpverlener hetzelfde gaat doen. Een holistische benadering staat bij mij nog steeds op de voorgrond.

Holistische benadering vraagt om vergelijken, maar niet vanuit jaloezie en angst!

vergelijken jaloezie angstWanneer je nu je angst om te falen hebt overwonnen, kun je beginnen aan intercollegiaal overleg. Niet bedoeld om elkaar vliegen af te vangen. Dan zou je toch weer vanuit jaloezie en angst kunnen gaan werken.

Deze keer gaat het echt om vergelijken met elkaar. Je brengt een casus in en bespreekt die met collega’s. Vragen die dan essentieel zijn:
Ten eerste: Hoe zou jij deze casus aanpakken? Kun je dat motiveren?
Ten tweede: Welke aanpak past het beste bij deze client? (vergelijken dus)
Ten derde: Ben ik wel de juiste therapeut die met deze client kan werken? (opnieuw vergelijken, los van jaloezie)

Dat betekent wel dat je in dergelijke besprekingen elkaars kwaliteiten leert kennen en waarderen. En vanuit die talenten het beste wilt kiezen voor je client. Dit is mogelijk wanneer, mits het niet gaat om te vergelijken vanuit jaloezie. Maar waar het belang van jouw client voorop staat.

De hele mens staat centraal

geluk ervaren-loek knippels articleBij een holistische benadering staat de HELE MENS centraal:
Aan de ene kant zijn fysieke, emotionele en mentale leven, maar ook aan de andere kant zijn spirituele leven. Dit gekoppeld aan zijn economische achtergrond, het sociale aspect en de scholingsachtergrond van de client. Wanneer je die niet weet, kun je flink de mist ingaan omdat je een taal spreekt die je client niet verstaat. Binnen de reguliere gezondheidszorg wordt al zoveel over de hoofden heen gepraat! Waak ervaar dat jij dit niet doet in geen geval.

 

Dienst of bedrijf?

geluk ervaren-loek knippels articleBij de laatste alinea’s ga ik vooral in op het voeren van een eigen praktijk. Elke praktijk is echter ook een klein (of groot) bedrijf. De bedrijfsregels zoals eerder omschreven (micro-, meso-, macro-niveau) blijven hierop van toepassing. Daar is vergelijken meestal uit den boze en leidt jaloezie en angst tot jouw falen, waarbij spijt opnieuw de kop op kan steken.
Vandaar dat ik jou een mooi, gezond en dienstbaar bedrijf toewens.

Wil je ook werken aan een gezond bedrijf, zoek dan bewust naar een goede coach die je geen gouden bergen belooft, maar die realistisch werkt met jouw zielenmissie. En die zijn er veel. Je hoeft internet maar af te speuren. Zoekterm zou kunnen zijn: hoe maak ik een gezond bedrijf vanuit mijn zielenmissie, want die dient wel centraal te staan.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *