Verlangen versus bestellen 10

Verlangen versus bestellen. Verlanglijstje of bestellijstje?

Verlangen versus bestellen
Verlanglijstje of bestellijstje

Sinterklaas is op komst en menig kind is bezig met zijn/haar verlanglijstje. Of wordt het toch een ordinaire bestellijst? Verlangen versus bestellen?  De marketing speelt hier nu ijverig op in door brochures op de markt te brengen zonder prijzen.

Waarom zonder prijzen? Uit onderzoek is gebleken dat kinderen sneller geneigd zijn om dure dingen uit te kiezen wanneer er prijzen bij staan. Nu gaat men eerder uit van het echte verlangen zonder dwingend te zijn. Of deze marketingtruc werkt is de grote vraag, want de ondernemer heeft nu ongetwijfeld ook jouw gegevens en interesses in kaart gebracht. En jij krijgt op de meest onverwachte momenten nu aanbiedingen in je mailbox waarbij je soortgelijke producten kunt bestellen.

Verlangen versus bestellen?

Wat is dat eigenlijk: verlangen?
En waarmee heeft dit verlangen te maken?
Even terug naar de kindertijd en de Sinterklaasperiode. Elke ouder ziet zijn/haar kind graag gelukkig en werkt mee aan dit geluk van het kind. Iedere ouder doet dat op een geheel eigenwijze. Je voedt het wensenpakket van je kind en je probeert het ook enigszins te sturen. Niet alles kan als een bestelling doorgegeven worden. Kinderen mogen ook best wat prijsbewust worden, vinden sommige ouders. Terwijl andere ouders uitpakken met Sinterklaas of Kerst.

Het verlangen van het kind vraagt om observatie van het kind. Waar is hij/zij in geinteresseerd? Welk speelgoed wordt als eerste uitgekozen? In hoeverre is het rolbevestigend of wil je als ouder je kind bijsturen door geen geijkt speelgoed aan te schaffen: typisch iets voor jongens of typisch iets voor meisjes?

Die discussie laait op dit moment volop: genderneutraal speelgoed!
De vraag is natuurlijk of je hiermee voldoet aan het echte verlangen van jouw kind.
Wellicht hoopt jouw kind op iets! Hoopt het kind dat jij het verlangen opgepikt hebt en handelt volgens deze diepe wens. Daarvoor is het wel nodig dat jij je kind ziet!

Je kind zien – het verlangen

Je kind zien wil allereerst zeggen dat jij het karakter van je kind onderkent. Niet afdoen met woorden als ‘koppig, zelfstandig, vrijgevig, onverschillig’, maar ook op dieper niveau onderkennen waar de echte wensen liggen van jouw kind.
Waar heeft het kind behoefte aan? Wat is wenselijk om nu aan te schaffen? Past dit ook bij jouw kind ?(Er worden nogal eens pistooltjes gegeven aan jongens omdat zij mee wil doen met hun vriendjes: stoer doen!)

Zo wil je misschien als moeder dat je dochter meehelpt in het gezin en als grote verrassing krijgt ze een keukentje! Voor wie is dat keukentje echt? Voor jou of voor je kind? Kijkend naar je dochter kan het zijn dat ze liever een knutseldoos wil hebben omdat ze creatief is aangelegd. Past dit echter ook binnen jouw visie?

Speel met je kind

Ouders die tijd nemen om af en toe ook met hun kind te spelen, kennen hun kind beter dan de ouders die met cadeautjes aandacht willen kopen of willen compenseren.
Juist in deze periode van het jaar wordt heel veel gebrek aan affectie – liefde voor je kind – afgekocht door dure cadeautjes te geven.

Ik hoorde een client nogeens zeggen: “Ik had liever vijf minuten per dag echte aandacht gewild dan een paar keer per jaar een duur cadeau waarmee ik mijn vriendjes jaloers kon maken!”

Echte aandacht richting verlangen

Tijdens mijn studie speltherapie aan de universiteit in Utrecht werd ik uitgedaagd door een meisje uit een achterbuurt. Ze sprak een heerlijk dialect en was enorm op mij gericht.

In de spelkamer was een waterbak, zandbak, poppenhuis en veel losse elementen. Ik kreeg de opdracht van mijn professor om met het poppenhuis aan de slag te gaan om de gezinssituatie in kaart te brengen.

“Waar wil jij mee spelen?”
Zo’n vraag is veel te open wanneer de opdracht luidt dat je met het poppenhuis aan de slag moet. Dus formuleerde ik mijn vraag als volgt: “We kunnen vandaag het huis eens in gaan richten, doe jij mee dan mag jij het huis zelf inrichten zoals het bij jouw thuis is. Vind je dat een leuk idee?”

Dat sloeg aan. Driftig werden meubeltjes gezocht en kregen een plaats in het huis. Zelfs een zolder was er in het poppenhuis met een heuse vlizotrap.

Plotseling vroeg mijn clientje: “Heb jij een bierkratje…of twee, die zijn nog zwaarder…”
Ik keek haar aan en zocht mee naar iets wat erop leek. Door twee legoblokjes op elkaar te klikken had ze het gevraagde item gemaakt.

“Zo, nou kan die viezerik niet meer naar mijn zusje toe…” was haar antwoord. En wat bleek? In het spel had ze – onbewust – de familiesituatie in kaart gebracht. Er was geen veiligheid thuis omdat vader over de grenzen ging van zijn dochter. Wat er precies allemaal plaatsvond op die zolderkamer, was even niet belangrijk. Duidelijk was dat zij ‘die viezerik’ daar niet wenste te hebben.

Wat verlangde dit meisje dan ook: veiligheid. Het verlangen is duidelijk

Wanneer het verlangen nu duidelijk is, kun je een stap verder zetten. Wat komt de veiligheid van dit meisje ten goede? Dus wat heeft ze nodig om zich werkelijk veilig te voelen? Hoe vertaal je dat in hoop? Waar hoopt zij op?

Je verbindt je  met de ander en je zoekt naar aanreikingen die jouw kind verder brengen. En wanneer je vindt dat jouw kind meer van zich af moet bijten, kan een abonnement op de plaatselijke box-club wellicht een goed cadeau zijn. Passend bij het ‘onbewuste’ verlangen van het kind om niet bang te zijn (zich kunnen verdedigen) en haar mannetje te kunnen staan!

Drukke kinderen zijn vaak ook kinderen die hun energie niet kwijt kunnen. Maak samen met je kind een verlanglijstje uit de brochures die op de mat vallen met als thema: ‘afvoeren van energie’.

Wat kun je dan vinden in de bestellijsten? Dat kunnen bokshandschoenen zijn, boksbal, voetbal, zwemsportspullen. Maar ook concentratiespelletjes waarbij het kind even alle aandacht mag geven aan een element.

Konijntje bestellen

Onlangs zag ik bij vrienden dat hun dochter van 3 jaar een konijntje had gekregen. Ouders waren ervan overtuigd dat omgang met dieren op jonge leeftjd goed is voor de affectieve ontwikkeling van het kind.

Ik zag hun dochtertje het konijntje mishandelen door heel ruw ermee om te gaan. Ze deed alsof het een pop was, plotseling hing het beestjes ondersteboven en legde zij het konijntje in een poppenwagen. Het beestje sprong in een beweging uit deze benarde positie en kroop onder de kast. Het meisje ging op haar buik liggen met een kleerhanger die ze ergens vandaan gehaald had om het beestje onder de kast weg te jagen. Trillend van angst zat het diertje in een hoekje.

Ik nam het konijntje op schoot en begon het te aaien. Ze kwam naast me zitten en gaf meteen het konijntje een tik: “Jij bent stout…!” zei ze. Daarop keek ik haar aan en zei: “Het konijntje zei net tegen mij dat hij het zo fijn vindt om geaaid te worden…”

“Ik ook konijntje aaien…”

“Kom maar, leg je handje maar lief op het rugje van het konijntje en zeg maar lieve woordjes tegen het konijntje, want hij is een beetje verdrietig…”

En waarachtig, er gebeurde iets!
“Jij bent lief, ik ben ook lief he…jij bent niet stout…ikke ook niet he…jij bent zacht….lief konijntje…”
En ze ging maar door. Voor mij ging er een deur open. Wat heeft dit meisje thuis ervaren tot nu toe en waarom ‘bedelde’ ze bij het konijntje om liefde en sprak ze zo mooi met het konijntje?

Bestellen niet vanuit verlangen

Beide ouders waren alleen maar druk, carriere maken en plannen en hadden nooit tijd om echt met hun dochtertje te spelen. Het konijntje was dan ook een afleider. En de opmerking van de ouders over affectie was een goedmaker voor het eigen falen.

En hoe het met het konijntje is afgelopen?
Heel triest! Ze had het konijntje in het bad gedaan met iets te warm en teveel water en toen mama gaan roepen om te helpen het konijntje de haren uit te spoelen. Eenmaal in de badkamer was het konijntje verdronken. Ontroostbaar was ze. Haar konijntje, haar affectie was dood.

Verlangen is zien en herkennen en bestellen is vaak afkopen!

Wil je nu een echt verlanglijstje maken met je kind, leer dan te kijken naar je kind en herken de boodschap. In mijn voorbeeld was het konijntje de afleider van het opvoedingstekort: aandacht van de ouders.

De ouders waren door hun drukke leven niet in staat – of namen niet de tijd om oprechte en liefdevolle aandacht te geven aan hun kind. Ze kochten maar even een konijntje! Pure compensatie.

“Mijn kind is infantiel”

Als leerkracht destijds ging ik op huisbezoek: dit keer bij de huisarts, die zijn dochter bij mij in de klas had. De openingsvraag van hem zal ik nooit meer vergeten: “Is mijn dochter niet te infantiel en achter in haar ontwikkeling, ik hoor haar namelijk praten met onze hond?”

Daarop vroeg ik: “En hoeveel tijd en ruimte hebt U om met Uw dochter te praten?”  Hij was gepikeerd en liep weg. Daar zat ik dan met zijn vrouw die opmerkte dat ik wel erg met de deur in huis viel. “Hij heeft het ook enorm druk en de opvoeding is helemaal in mijn handen maar ik ben ook doktersassistente, dus zijn de kinderen veel alleen. Daarom hebben we een hond en een poes aangeschaft. Ik moet zeggen dat dit een uitkomst is hoor. De kinderen zijn dol op dieren en ze leren daardoor ook verantwoordelijkheid te dragen. De dieren moeten immers verzorgd worden”.

Een jaar later kwam de arts erop terug bij mij en zei: “Meneer Knippels, U hebt me de ogen geopend. Ik ben gestopt met weekendwerk en neem meer tijd voor mijn kinderen en zie ze helemaal opleven nu ik ook dingen met hen kan doen”.

Hier is geluisterd naar het verlangen van het kind. Vader heeft dit verlangen begrepen en is de verbinding aangegaan met zijn dochters.

Maak van je verlanglijstje geen bestellijstje!

Juist in deze tijd is het dan ook belangrijk om samen met je kind tijd te nemen om al die verleidelijke brochures door te nemen. Kijk en luister naar de motieven waarom je kind een bepaald ding wil hebben.

Wanneer je een erg druk leven hebt, kan het herkenningsproces beginnen in jezelf:
* Hoeveel echte tijd neem ik voor mijn kind?
* Wat doe ik na mijn werktijd met anderen die me dierbaar zijn?
* In hoeverre vul ik mijn eigen tijd in met zorgtijd, sociale tijd?
* Kan ik mijn werk loslaten of neem ik mijn werk mee naar huis?

Dan is juist deze periode van Sinterklaas en Kerstmis een prachtige gelegenheid om eigen tijd en zorgtijd in te vullen naast sociale tijd. Je zult merken dat jij op die manier ook komt bij jouw verlangens en wensen. Het wordt dan een win-win-situatie voor ouder en kind.

Ik wens je een mooie tijd toe waarbij niet alleen het verlanglijstje van je kind inzichtelijk wordt maar waarbij ook jouw bestellijstje zinvol wordt. “Heb ik dit echt nodg? Wat kan ik ermee? Wat wil ik ermee bewijzen naar anderen? Voelt dit goed voor mij? Of verlang ik echt iets heel anders, waar mijn hart blij van wordt?
Ik hoop het voor jou. Op iets hopen dat je leven vreugde geeft is puur verlangen.

 

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *