gezwollen, vette ego's 12 april 2019. 2

Waarom gezwollen (vette) ego’s niet lijden aan minderwaardigheid – Vergelijk je niet met anderen!

Waarom gezwollen (vette) ego’s niet lijden aan minderwaardigheid – Vergelijken heeft geen zin!

vergelijken-vette ego'sJe doet alles met hart en ziel. Je bent gepassioneerd, hebt een duidelijk levensdoel, jouw overtuiging mag er zijn en toch voel jij je minderwaardig.  Jaloezie knabbelt aan je bestaan. Gezwollen, vette  ego’s daarentegen zijn veelal arrogant.  Ze beschikken over tevredenheid en hebben een positief zelfbeeld. Het heeft geen zin om je met hen te vergelijken!

Stop met vergelijken! Kijk naar wat je WEL hebt. Richt je aandacht werkelijk op je levensdoel, je passie. In dit artikel wil ik juist stil staan bij de misverstanden rondom vergelijken. Elke vergelijking gaat mank, je kunt immers geen appels met peren vergelijken.

Gezwollen – vet ego

vergelijken-vette ego'sIedereen wijst onmiddellijk naar President Trump. Hij lijdt niet onder minderwaardigheid en jaloezie. Heeft overtuigingen die niet te toetsen of te controleren zijn. Gooit ze wel de wereld in en menigeen is verbaasd. “Kan dat zomaar, is er nu niemand die hem terug fluit?”

Egos’ laten zich niet controleren. Vette ego’s hebben weinig zelfrelativering omdat ze het gewenste beeld steedt uitvergroten. Kijk eens naar Trump met zijn aanvallen op anderen. Je zou bijna bang worden hoeveel daadkracht hij legt in zijn stemgebruik. Hij mist dan ook het vermogen van zelfbeheersing. Wordt te pas en onpas kwaad op de pers, negeert hen volledig en haalt naar de pers uit.

 

 

Consistent verhaal over jezelf

Kenmerkend van vette of gezwollen ego’s is het consistente verhaal over zichzelf. Ze meten zich soms een heldenstatus aan en venten dit uit bij alle gelegenheden. Let daar eens op wat politici zoal vertellen over zichzelf. Waar ze in geslaagd zijn in het leven. Hoe ze dat vorm willen geven in hun politieke ideaal.

De verhalen zijn veelal niet te controleren.  Je dient een goede onderzoeksjournalist te hebben die zich vastbijt in het verhaal. Vanuit de geschiedenis kennen we talrijke voorbeelden hiervan (Watergate is wel het meest sprekende voorbeeld)

Bevlogenheid

vergelijken-vette ego'sBevlogenheid en passie gaan hand in hand bij vette of gezwollen ego’s. De manier van spreken roept onmiddellijk herkenning op of bewondering. Je hangt als het ware aan zijn lippen. Je wordt meegetrokken in zijn verhaal, zijn levensverhaal, zijn overtuigingen.

Die bevlogenheid werkt aanstekelijk en voor je het in de gaten hebt, sta je te applaudiseren. Vette en gezwollen ego’s maken ‘klapvee’ van jou. Je klapt alsof je leven ervan afhangt. En je zingt enthousiast mee met het lied dat hij aanheft.
Ik heb het vaak mogen zien. Toch ben ik er ook voor gewaarschuwd.

Massa-psychose en vette ego’s

Het zal ergens in de tachtiger jaren zijn geweest dat ik een opleiding volgde aan het Instituut voor Communicatiekunde (IVC) in Rotterdam. Destijds was Nel in ‘t Veld daar de belangrijke persoon. Hannie Nagelkerke werkte ook binnen deze organisatie. Van haar heb ik vooral ‘liefdevol leren confronteren’.

vergelijken-vette ego'sTijdens de opleiding hadden we een ‘leiderloos-blok’. De begeleiders zaten aan de kant en wij werden losgelaten op elkaar. De oorlog tussen gezwollen en vette ego’s kon zijn gang gaan. Wat heb ik hiervan genoten en enorm veel geleerd.
In onze studiegroepen bereidden we allemaal iets voor om te presenteren tijdens dit leiderloos-blok. Alleen waren we vergeten dat er nog wel iemand ‘op moest staan’ om tijdelijk de leiding te nemen. Dat werd een groot experiment. Wie er ook opstond, de persoon in kwestie,  werd meteen weggehoond.

 

Loskomen van vergelijken

Na een tijdje waren we het weglachen beu. Er ontstond een leegte. Mensen liepen weg naar de bar en gaven het op. Ik zag een onderhuidse strijd ontstaan tussen de vette ego’s in de groep. Het was alsof ze een plan aan het smeden waren. Toch gebeurde er niks.

En dan….uit het niks ontstaat er een plan. “Laten we met elkaar een kring vormen en bewegen op de muziek…” stelde een mooie dame voor, die enigszins gehandicapt was en wat met haar been trok.
Iedereen stond op, nam de hand van de ander beet en men vormde zo een kring….Alsof ik aan de grond genageld was. Er was geen beweging in mij. Duidelijk voelde ik de kilte in mijn lijf. Niets bewoog in mij. Alleen mijn observatievermogen nam toe. Walging overviel me. Dit wil ik niet, klonk het in mezelf door.

Vergelijken vanuit minderwaardigheid?

vergelijken-vette ego'sAchter mij zat de hele staf en een van hen merkte zacht op – nog wel net hoorbaar voor mij: “Zo lieten de Joden zich afvoeren!”  Een vreselijke schreeuw maakte zich los van mij en ondanks de tientallen verzoeken om toch maar deel te nemen aan de kring, was nu iedereen op mij gericht. “Wat gebeurt er met je?” vroeg een van mijn collega’s.
“Ik weet het niet, kan me niet verroeren en walg van de valse sentimenten die hier opgeroepen worden…. doe niet mee…. kan het ook niet!…”

Minderwaardig versus meerderwaardig

Binnen de groep had ik me vaak minderwaardig gevoeld. Anderen waren beter, sneller, intelligenter en hadden meer humor. Mijn serieuze kant zat me danig in de weg. Voor mij was duidelijk waarom ik deze opleiding volgde om mijn levensdoel specifieker te maken. De tevredenheid die ik voelde wanneer ik aan mijn levensdoel dacht, deed me goed en gaf me energie.

vergelijken-vette ego'sOp een avond werd mij gevraagd een pijnlijk moment uit mijn leven te delen met de groep. Achteraf kreeg ik het ene na het andere compliment over mijn bevlogenheid en passie in mijn verhaal. Die avond erkende ik voor mezelf dat er een ‘verteller’ in me zat. Die verteller heb ik omarmd en nooit meer losgelaten. Hij werd mijn echte vriend omdat die heel dicht bij mijn authenticiteit bleef. Waar gebeurde ervaringen vanuit mijn leven kan ik als voorbeelden inbrengen om anderen te inspireren en te raken. Hier voelde ik me de meerdere in de groep.

Positief zelfbeeld van de vette ego

Elk vette ego herken je aan zijn positieve zelfbeeld. Hij laat geen schaduwkant zien en weet met zijn bevlogenheid de ander te overtuigen van zijn missie in het leven.

Vette ego’s echter hebben niet echt een boodschap aan de wereld. Ze hebben een boodschap aan zichzelf. Het verstopte verdriet aan de ene kant. Gemis aan zelfbeheersing aan de andere kant. Het altijd zichzelf vergelijken met anderen wordt weggestopt. Hoe resoluter iemands opvattingen, des te meer innerlijke twijfel kan er achter schuilgaan. Je krijgt dat echter niet te zien.

Stop met vergelijken

Wanneer er iemand is die zichzelf soms aardig minderwaardig kan voelen, ben ik het wel. Wanneer vette ego’s het podium betreden, trek ik me terug in mijn schulp. Begin dan te twijfelen aan mijn kennis en kunde en vraag me dan echt af: “Wat heeft mijn verhaal aan meerwaarde, wat kunnen anderen daarmee?”
Het is me juist opgevallen tijdens mijn therapeutisch leven dat zelfonthulling, binnen een professioneel kader, wonderen kan verrichten. Mensen heb ik open zien bloeien nadat ik hen vertelde dat ik het verdriet herkende omdat ik het zelf ook meegemaakt heb.

vergelijken-vette ego'sIk vertel het verhaal niet om het verhaal, maar om de diepere context van het gebeuren. “Ieder mens kan misbruikt worden, je mag jezelf daar nooit de schuld van geven!” Het zijn vaak de omstandigheden waarin je verkeert waardoor dit mogelijk was. En jezelf vergelijken met andere slachtoffers levert over het algemeen niks op. Blijf trouw aan jezelf en luister naar de boodschap die jouw ervaring je influistert. Het is niet voor niks dat iets pijnlijks ons overkomt. Het komt ons waarschuwen, een les aandragen die we maar niet op willen pakken. Pijn en innerlijke groei horen bij elkaar. (zie: De Sleutel tot Zelf-Bevrijding, Christiane Beerlandt)

 

Gewenste beeld wordt uitvergroot

Bij vette ego’s wordt het gewenste beeld altijd uitvergroot. Denk even aan Trump. Waar denk je dan aan? Wat zie je vooral wanneer hij op het podium staat?
Hij heeft geen last van de wetenschap. Laat zich niet uit over zijn bronnen. Verzint ze waar je bij staat met een overredingskracht.  Hij heeft werkelijk het gevoel objectief te zijn. Marleen Finoulst zegt dan ook: “Ego’s hebben het gevoel dat ze zelf objectief oordelen en anderen subjectief!”

Zelfreflectie:
* Welk beeld vergroot jij uit?
* Welke waarheid wil jij graag naar buiten brengen?
* Hoe wil jij jouw levensopdracht, jouw missie, duidelijk maken?
* Maak jij gebruik van visualisaties voor jezelf?
* Laat je anderen meekijken in de keuken van jouw brein?

Vergelijken leidt tot niks

vergelijken-vette ego'sElke vergelijking gaat mank. Appels kun je niet met peren vergelijken. Stop dan ook met jezelf kleiner of minderwaardiger op te stellen. Jij hebt jouw waarheid, jouw levenservaring, jouw missie in het leven. Ga daar voor staan.
Zoek naar positief ingestelde mensen om je heen. Laat je niet onderuit halen door negatieve of cynische mensen en zeker niet het sarcasme toelaten want dan blus jij je eigen innerlijke vuur.

Jouw innerlijk vuur wil nooit vergeleken worden met wie dan ook: dat is uniek. Ga er echter niet arrogant mee om.  Breng het vol overtuiging, met passie en bevlogenheid.  En laat je daarbij ondersteunen/coachen door iemand waarin jij gelooft. Iemand die je door en door vertrouwt omdat die ander zich kwetsbaar durft op te stellen naar jou. De coach die vanuit arrogantie en zelfverheerlijking jou wil ondersteunen, helpt je niet echt. Een liefdevol confronterende coach daarentegen haalt het beste in jou naar boven waardoor je gaat stralen en jouw levensdoel levensvatbaar wordt.

Laat je zien!
Stop met vergelijken!
Je bent uniek!
Jouw levensdoel mag er zijn!
Proficiat.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *