volledig leven-zin en betekenis

Volledig leven: Hoe geef ik zin en betekenis aan mijn leven?

Volledig leven:
Hoe geef ik ‘zin en betekenis’ aan mijn leven?

De was hangt te wapperen in de zon. De groep is zojuist vertrokken. Er hangt een leegte in huis. We zijn intens bezig geweest met ‘volledig leven’ waarbij de vraag kwam: “Hoe geef ikzin en betekenis’ aan mijn leven?”

Deze vraag heeft ons dermate bezig gehouden dat we besloten hebben rondom dit thema komende periode drie weken te organiseren. Alle weken hebben hetzelfde thema. We doen dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven zich te verdiepen. Juist in de vakantie-periode kan ontspanning en bezinning diep doorwerken. Waarom? Omdat in een dergelijke periode even geen werk op de voorgrond staat. Je bent even los van de alledaagse beslommeringen.

 

Volledig leven

Wat bedoel ik toch met ‘volledig leven’?
Dit vraagt om het woord uit elkaar te halen: volledig. Vol – ledig leven betekent dan: vol leven, midden in het leven staan. Maar ook staat het voor: compleet leven, uitvoerig leven en gaaf leven. Volmaakt leven wordt ook vaak gebruikt, evenals totaal leven.

Wie wil dit nu niet?
Leven zoals het de bedoeling is voor jouw ziel?

Leven volgens je ziel

“O, wat zwevend, dit gaat me echt te ver…” hoorde ik eens iemand vertellen die op zoek was naar de zin van haar leven. Ze had alles wat haar hartje begeerde, maar was niet gelukkig.

“Hoe kan dat nu toch, terwijl ik alles om me heen verzameld heb, waar menigeen jaloers op zou zijn?”

Waarom had zij geen geluk gevonden?
Het antwoord is al even verrassend als de vraag: ze had geen weet van de roep van haar ziel. Haar ziel wist vanaf het begin wat ze hier op aarde kwam doen. Zij ‘modderde’ wat aan en liep van de ene leegte in de andere leegte. Wist ook niet hoe ze naar haar ziel kon luisteren.

Feesten, concert bezoeken, uitbundig leven, het had haar geen levensvreugde gebracht. Wel tijdelijke bevrediging. En natuurlijk ook tijdelijke geniet-momenten. Dat was voor haar geluk! Toch voelde ze dat er iets knaagde van binnen. Waarom kon ze niet gelukkig zijn?

Volledig leven

Volledig leven vraagt totale overgave aan het leven. Leven zoals het voor jou bedoeld is met jouw talenten. Maar ook met jouw zonkant en schaduwkant. Leven in balans met jezelf. Jezelf afvragend ‘wat is het doel van mijn leven?’ ‘Wat kom ik hier doen op aarde?’

Wie durft werkelijk in de spiegel te kijken en zichzelf deze vraag te stellen: “Leef ik het leven zoals het voor mij bedoeld is?”
Durf je verder te gaan met de vraag: “Leef ik volledig, uitvoerig en volmaakt?”

Volledig leven vraagt niet alleen om overgave maar ook om het leven ten volle te leven met zijn ups en downs. Alleen een zonnig leven is te eenzijdig. Ook alleen  een schaduwleven is niet volmaakt!

Volmaakt veronderstelt dat alle aspecten er mogen zijn: pijn en verdriet, naast geluk en voorspoed. Tevens is het een uitdaging om het ten volle te leven.

Volledig leven en volledig sterven

Mijn goede vriend Herman Bouwkamp, vroeger arts in een klein christelijk dorp in Brabant, verwoordde het heel fraai: ”Je moet het leven omarmen in al zijn facetten, zo dien je ook de dood te omarmen!”

Of zoals Ben Visser het treffend zei: “Het sterven moet je leven!” In deze filosofische opmerkingen van beide mannen proef je de bereidheid om het leven en de dood compleet te doorvoelen, maar ook om het leven in al zijn facetten uitvoerig te beleven. Nergens voor op de vlucht te gaan, maar het te doorleven. Dan pas kun je spreken van volledig leven.

Wat veronderstelt volledig leven?

Stil durven staan bij vijf belangrijke levensgebieden. Dat zijn:
ten eerste: werk;
ten tweede: geld;
ten derde: vriendschap;
ten vierde; relatie;
ten vijfde: overtuiging.
Wat bedoel ik met deze vijf levensgebieden?

Werk en volledig leven

Wanneer jij het werk vindt dat je leuk vindt en waarin je voldoende ontplooiing vindt om vooruit te komen, zit je op de juiste plek. Je kunt jezelf nogeens de vragen stellen:
1. Kun je over het algemeen goed opschieten met de mensen met wie je samenwerkt?
2. Heb je naast je werk nog hobby’s of bezigheden die belangrijk voor je zijn?
3. Heb je het gevoel dat je het juiste werk doet?
Wanneer je op een van deze vragen ontkennend moet antwoorden, leef je niet volledig wat je werk betreft.

Geld en volledig leven

Geld is een beladen woord in onze samenleving. Alles lijkt om geld te draaien en zonder geld kunnen we niks. Toch is het de vraag of jij geld de juiste plek toekent in je leven.

Een klein experiment: maak de volgende zin eens af en kijk wat er met je gebeurt: “Mijn grootste probleem met geld is….”
Kijk nu eens wat je opgeschreven hebt of waar je onmiddellijk aan moest denken. Dat wat je opgeschreven hebt, gaan we nu projecteren op twee andere begrippen: kracht en liefde.
De zin blijft hetzelfde en het begrip dat je gebruikt hebt bij de aanvulling op de zin over geld, herhaal je nu.
Dus: “Mijn grootste probleem met kracht is…”
Maar ook: “Mijn grootste probleem met liefde is…”

Toen ik het zelf de eerste keer deed, ging er een shock door mijn lijf. Ik was werkelijk overrompeld door mijn eigen reactie. En bedenk nu eens dat deze drie begrippen geld, kracht en liefde groeien naar gelang de invulling positief dan wel uitdagend is.

Vriendschap en volledig leven

Een mens heeft vrienden nodig om te kunnen groeien. Elk mens bestaat dankzij zijn medemens! Zonder vrienden is je leven allesbehalve volledig of volmaakt. Je mist iets essentieels.

Heb jij een goede vriend(in) op wie je kunt vertrouwen? En heb je daarnaast het gevoel dat er mensen zijn die jou waarderen? Maar ook kun je jezelf de vraag stellen: “Wil je dat vrienden bij je komen, ook als ze het moeilijk hebben?”

Mijn moeder zei me destjds: “Vrienden om te kaarten is niet zo moeilijk, maar vrienden waarmee je lief en leed kunt delen, is pas echt belangrijk”.
Zij had dergelijke vrienden. Die wisten van de hoed en de rand. Die waren van alles op de hoogte wat er zich afspeelde in ons gezin. Zelf heb ik slechts enkele vrienden en die zijn me zeer dierbaar. Die weten van de hoed en de rand en daarmee bespreek ik ook mijn persoonlijke zorgen en verdriet. Zij delen echter ook in mijn levensvreugde. Zij zijn een onderdeel van mijn volledige leven!

Relatie en volledig leven

We zijn blij of ontevreden met onze relatie. Dat hangt voor een groot deel af van wat jij van een volledige relatie verwacht. Alleen leuke dingen doen met elkaar is geen volledige relatie. Dat kun je met veel mensen hebben. Elkaar inspireren is ook onvoldoende om een volledige relatie op te bouwen.

De vier niveaus van de relatie – eerste niveau

Elke goede relatie omvat dan ook vier niveaus:
Ten eerste: het fysieke niveau waarbij aantrekkingskracht en sexualiteit een rol spelen. Een wezenlijke rol die om aandacht vraagt en investeringen in de loop der jaren. Laat het niet versloffen want het vormt de voedingsbodem voor verwijdering.

Tweede  en derde niveau

Ten tweede: het emotionele niveau waarbij gevoelens gedeeld en doorleefd mogen worden. In relaties waar alleen plaats is voor positieve emoties, groeit de onevenwichtigheid.  Het mag best af en toe ‘knetteren’ binnen een gezonde relatie.
Ten derde: het mentale niveau waarbij je met elkaar kunt filosoferen en discussieren en waarbij je het lang niet altijd eens hoeft te zijn. Elkaar intellectueel uitdagen is een verademing en kan leiden tot een meer volledig leven.

Vierde niveau

Ten vierde: het spirituele niveau binnen de relatie. Dit lijkt het meest moeilijke maar vraagt wel van jou om eerlijk en oprecht naar jezelf te zijn. Je hebt immers geen relatie met je vader of moeder, terwijl binnen veel relaties die vader en moeder te pas en onpas tevoorschijn gehaald worden. “Ik ben je vader niet” roept de echtgenoot naar zijn vrouw die toestemming vraagt voor haar handeling. Zelf zul je dit ook wel herkennen op verschillend vlak.
Het spirituele niveau stelt je de vraag: “Wat is de reden dat jullie elkaar ontmoet hebben – in welke mate heb je wat van elkaar te leren – begrijp je elkaar en spreken jullie dezelfde taal en hebben jullie dezelfde doelen die je nastreeft?”

Overtuiging en volledig leven

Opvallend hoe een overtuiging volledig leven in de weg kan staan! Je zult maar lid zijn van een orthodoxe kerk of van een extreem rechtse politieke partij.

Beide stromingen zorgen ervoor dat je allesbehalve volledig kunt leven: je leven wordt immers gemanipuleerd door beperkende overtuigingen. Je hoeft niet meer zelf na te denken want het instituur kerk of de politiek denkt voor jou.

Je levert jezelf uit aan een systeem. Het gevaar is dan wel groot dat jij je gaat verstoppen achter dat system. Zij zeggen het immers hoe het moet. Het instituut of de politiek bepaalt dan hoe jij leven moet.

Een gaaf en volledig leven is dan pas mogelijk wanneer je zelf denkt en zelf de verantwoordelijkheid neemt. Los van dogma’s, waarden en normen die niet de jouwe zijn.
Mens durf te leven!

DOE-Vakantie en Volledig leven

Het idee is gegroeid tijdens de opleidingsweek van 28 april – 4 mei 2019. Met onze groep kwamen we tot de conclusie dat we ook anderen zo’n ervaring van een intensieve week zouden gunnen.

Maar hoe ziet zo’n trainingsweek rondom VOLLEDIG LEVEN er dan uit?

Trainingsweek Volledig leven

Elke ochtend beginnen we met een meditatie dan wel lichaamsgerichte oefeningen om de dag te begroeten.
Daarna is er een ochtendsessie o.l.v. Loek Knippels die een korte inleiding geeft op het thema van de dag en meteen met oefeningen begint waarbij je ondersteund wordt door een aantal ervaren co-trainers.

Na de lunch is er een moment dat bekend gemaakt wordt wie die middag allemaal individuele coaching hebben en de anderen hebben dan verder vrij. Tijd om de omgeving te verkennen, bezoekjes af te leggen. Je zit namelijk ook in een toeristisch gebied.

Avondprogramma

Na het diner is er afwisselend nog een avondprogramma of wordt de kans geboden om een van de avondactiviteiten in de regio te bezoeken: concerten, avondmarkten en brocantes.

Elke middag zijn de co-trainers actief, naast coaching vinden er ook healingen plaats, massages en wordt er gewerkt met engelenenergie.
Dit hele programma zorgt er dan voor dat je met veel nieuwe bagage naar huis gaat en dat je meer kiezen voor een volledig leven. Een leven dat helemaal past bij jouw ziele-opdracht.

We gaan deze trainingsweek drie keer aanbieden om zoveel mogelijk mensen de kans te geven deel te kunnen nemen. Waarom dan niet al die mensen op een moment? We willen exclusief werken en heel veel persoonlijke aandacht geven. Dat kan niet met een groep van 60 mensen, wel met groepen vanaf 10 tot 14 mensen.

Kosten van de week

De kosten voor een dergelijke groep hangen af van het seizoen. Tijdens de zomermaanden zijn de kosten iets meer omdat de accommodatie duurder is en er veel meer activiteiten in de regio worden aangeboden. De week gaat door vanaf zes deelnemers!

In juli kost de week:750 euro, inclusief alle maaltijden, drankjes en een excursie voor eigen rekening naar Les Milandes van Josephine Baker;

September kost de week: 1150 euro, eveneens inclusief alle maaltijden, drankjes en excursie. Deze week is vooral voor professionals die het vak willen verdiepen met nieuwe methodieken.
Heb je belangstelling, schrijf dan naar: loekknippels@het-ihc.nl

Begeleiding week Volledig Leven:

Hoofdtrainer: Loek Knippels, social-pedagoog, trainer, schrijver, kok.
Trainers: Peter-Jan In der Rieden, psychosociaal counselor,
Helma Beelen, healer en counselor,
Astrid Kamminga, holistisch counselor, Qi Quong trainer
Caroline Koopman, holistisch counselor, werkend met engelenenergie,
Leila Jolink, holistisch counselor.

 

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *