Vooruitblik kan niet zonder terugblik 5

Vooruitblik kan niet zonder terugblik!

Vooruitblik kan niet zonder terugblik!

Heerlijk met familie en vrienden van het kerstdiner genoten? En was het allemaal pais en vree samen of werden emoties weggeslikt en oude vetes opnieuw opgerakeld? Een vooruitblik kan niet zonder een terugblik.

Ik kies ervoor om me kwetsbaar op te stellen in deze terugblik omdat daar mijn kracht zit. Hoor regelmatig mensen zeggen: “Je moet de vuile was niet buiten hangen!” Zelf ben ik er echter van overtuigd dat wanneer iedereen dat zou doen, er meer verbinding en solidariteit zou zijn.

Terugblik

Afgelopen jaar was in alle opzichten een jaar om dankbaar voor te zijn. Wanneer ik het woord uitspreek, voel ik in mijn lichaam warmte ter hoogte van mijn hart.

Er is veel gebeurd om dankbaar voor te zijn:
1.      De niet-aflatende emotionele ondersteuning door mijn oudste zus. Zij weet als enige waar ik doorheen
mag/moet gaan. Zij luistert naar me zonder oordelen en moedigt me aan mijn hoofd niet te laten hangen;

2.      Vriendschappen hier in de Dordogne die het leven kunnen veraangenamen door af en toe bij elkaar op
bezoek te gaan, te filosoferen en elkaar nabij te zijn in goede en kwade momenten. Dankbaar voor de
diepzinnige gesprekken met Guus en Ingeborg en de creatieve geest van Els. Ze weten me altijd te
bemoedigen.

Dankbaar zijn op alle fronten

3.      Dankbaar voor de 3 mensen die afgelopen jaar een workshop en bijscholing gevolgd hebben. Uit dit          contact is een warme vriendschap gegroeid: dank jullie wel Astrid, Caroline en Leila.
Mooi om te zien hoe jullie gebruikmaken van de tools die je aangereikt hebt gekregen.

4.      De plek roept elke dag bewondering en dankbaarheid op: midden in de natuur met onze 4 kippen, 2
labradors die het hier heerlijk vinden. Belle (16 jaar) is als oudje aan het dementeren en is af en toe de weg kwijt. Daarbij is ze doof. Ontroerend hoe zo’n oude hond je hart kan raken.
Is dit mijn voorland – gaat er weleens door me heen?

Goede buren blijkt goed vooruitblik

5.     Beter een goede buur dan en verre vriend! Wat hebben we het toch getroffen met Alix en Alisson met hun
dochtertje Naia. Creatieve mensen, die met open mind in het leven staan. Ze genieten van onze verse
eitjes en we delen uit onze moestuinen. Niets vinden ze gek en in alles zien zij lichtpuntjes, uitdagingen.
Helaas gaan ze eind deze maand voor 3,5 maand naar zijn thuisland Brazilie. We zullen ze missen.

6.    Wat een prachtige geste hebben we afgelopen jaar meermalen gekregen van dr. Roy Martina. Hij had jaren
geleden onze vriend Mohsen via visualisaties geholpen om van zijn maagkanker af te komen. En dit jaar
was het vooral de bijscholing waarvan we intens genoten hebben naast zijn persoonlijke mails aan ons.

Inspiratie bij terugblik en vooruitblik

7.    Dankbaar ben ik ook dat mijn inspiratie zo intens gevoed wordt en dat ik wekelijks 2 artikelen kan
schrijven. Soms vraagt het om studie en grondige voorbereiding. Op andere momenten kan ik
voorbeelden halen uit mijn 40 jarige ervaring als therapeut.

8.    Enkele goede vrienden die altijd in ons werk geloofd hebben en die destijds ons geld geleend hebben om
de droom waar te kunnen maken. We weten inmiddels allemaal dat door de crisis van 2008 die droom aan
flarden ging. We waren niet in staat hen meteen terug te betalen en voelen nog steeds deze ‘ere-schulden’
zwaar op onze schouders. Toch hopen we van harte dat er een opening gaat ontstaan in 2020, hoe?
Geen idee!

9.    We zijn blij – ook verrast – dat het gelukt is om met de Franse bank een aflossingsregeling te treffen
rondom de restschuld nadat onze droom openbaar verkocht werd voor een bodemprijs. (we betaalden             390.000,= en de bank verkocht het openbaar voor 70.000). We moeten wel heel oud worden voordat we
alles terugbetaald hebben, maar het is wel een zorg minder.

Relatiebreuk en toch verbonden blijven

10.   Een relatiebreuk na 45 jaar samenleven en samenwerken. We groeiden uit elkaar en vonden elkaar niet meer. Destijds ooit beloofd aan elkaar om bij elkaar te blijven zolang we elkaar zouden inspireren.
Die periode is nu voorbij. We leven nu als twee broers onder een dak en dat gaat prima.

11.  Goed om te ervaren dat onze ‘pleegzoon’ het zo goed doet met zijn winkel in Tehran, ondanks de grote economische crisis daar en de politieke onzekerheden. Hij kiest er nu voor om te werken aan zijn toekomst in zijn thuisland en kruipt weer ‘terug in de kast’ wat zijn geaardheid betreft.

Zielepijn

We lopen allemaal pijn en kneuzingen op in ons leven. Het veroorzaken schaafwonden op onze ziel. Die schaafwonden komen soms terug aan de oppervlakte wanneer je in je leven opnieuw geconfronteerd wordt met items die een raakvlak hebben met die ‘oude’ pijn.

Als kind werd ik enorm gepest en uitgescholden voor: ‘Brillenjood’, ‘schele met melkboerhondenhaar’. De ergste scheldnaam kwam van mijn oudere broer die een dag naar de lagere technische school was geweest. Hij had daar zijn eerste engelse les gehad en hoorde het woord ‘teacher’ (onderwijzer).

Misterke worden

Mijn grote droom als kind was al om ‘meester’ te worden. Het woord onderwijzer gebruikten we niet destijds. Hij komt het erf oprijden, ziet mij en roept enthousiast: “He tietsjoer!”

Ik was me van de diepzinnige betekenis niet bewust en werd boos . “Zo noem je mij niet!” riep ik boos terug. Dat was natuurlijk tarten van mijn lot. Hij riep nog enthousiaster “Tietsjoer”.

Het vervelende was dat jarenlang nagenoeg iedereen in ons kleine dorp mij “de Tietsjoer” noemde. De naam was gevestigd en ik kon er niks tegen doen. Het deed pijn, zelfs toen ik besefte waar die naam vandaan kwam.

Later – bij de ontdekking dat ik homo was – werd het schelden meer maatschappelijk aangemoedigd. Er waren weinig rolmodellen en die er wel waren, waren vooral een karikatuur van zichzelf: Albert Mol was wel de meest bekende.

Heling van je zielepijn

Hoe heel je nu je zielepijn?
In wezen is het een terugbik op je leven. Ga eens terug naar een pijnlijk moment in je leven, waar je ziel een schram heeft opgelopen of een litteken heeft nagelaten.

Maak dat voorbeeld heel konkreet. De volgende vragen kunnen je daarbij helpen:
1.      Waar ben je op het moment dat je contact maakt met dat litteken op je ziel?
2.      Ben je er alleen of is er iemand bij? Wie is die persoon? Beschrijf die zo nauwkeurig mogelijk voor jezelf               alsof je hem/haar kunt uittekenen.
3.      Wat gebeurt er waardoor je een litteken op je ziel oploopt?
4.      Wat heb jij je naar aanleiding van deze situatie voorgenomen?

Toverstokje om je zielepijn te helen

Ga opnieuw terug naar die pijnlijke situatie.
Voel opnieuw de pijn (en verdriet) en misschien ook wel de onmacht in jezelf.
Stel je dan voor dat een toverfiguur (iemand uit een sprookje of iemand die je nu verzint) naast je komt staan.
Deze toverfiguur is jou goed gezind en zal je kost wat kost helpen om uit deze pijnlijke situatie te komen.

  1. Wat doet jouw toverfiguur?
  2. Wat zegt jouw toverfiguur tegen de ander die jou kwetst?
  3. Hoe reageert die ander nu hij/zij erop aangesproken wordt?
  4. De toverfiguur geeft de ‘dader’ een symbool waardoor hij/zij nooit meer jou kwaad zal doen: wat is het symbool?
  5. Jij krijgt ook een symbool: wat is het?

Heling vanuit terugblik, werkt inzichtelijk op je vooruitblik

Wanneer we ‘oude pijn’ uit ons verleden niet oplossen, zal die op onverwachte momenten terugkomen. De pijn dient uit jouw systeem te verdwijnen.

Toen ik 22 jaar was en openlijk zei dat ik homo was, waren de scheldpartijen niet uit de lucht. Het woord homo werd maar al te graag als scheldwoord gebruikt. En telkens wanneer ik het hoorde werd mijn litteken (op mijn ziel) aangeraakt.

Dat werd erger toen mijn partner geweigerd werd als leerkracht op de basisschool in Ammerzoden. Het bestuur zag het na een korte tijd niet meer zitten met hem omdat hij ‘homo’ was.

Zijn – maar ook mijn – wereld dreigde in te storten. Alles was onzeker geworden. Veel verdriet dat je niet jezelf mocht zijn en dat er mensen waren (veelal hoog opgeleide) die jou veroordeelde.

In die tijd hoorde ik in mijn droom vaak het woord Tietsjoer terugkomen. Nu was ik onderwijzer en moest daar toch trots op zijn?

Documentaire “Hoera een homo!?” was een feit

Uiteindelijk gingen de ouders op de barricade en mocht mijn partner op die school blijven werken. Hij ervoer het als een brug te ver. Van ons huis destijds in Hank moest hij een smalle brug over naar Ammerzoden. Elke dag was er een innerlijk gevecht: “Ga ik die brug wel over of sla ik hier links af, terug naar huis?”

Toch heeft deze pijnlijke periode hem veel opgeleverd: hij heeft het roer omgegooid en is een andere richting uitgegaan. Daarin was hij veel gelukkiger.

Terugblik op mijn hogeschoolperiode

Wat was ik blij eenmaal daar te werken: Fontys in Tilburg.
Eindelijk dichtbij de bron. Hier werden namelijk mensen gevormd om het onderwijs in te gaan. Een lang gekoesterde droom kwam uit. Of niet?

Het is mijn grootste frustratie geweest toen ik merkte dat menigeen niet koos voor het onderwijs maar het zag als een tussenjaar om de propedeuse te halen en dan af te haken en verder te gaan aan de universiteit.

Toch kan ik vanuit mijn terugblik nu zeggen dat hier ook wonderen gebeurd zijn. Ik richtte een commissie op rondom het thema: “Roldoorbreking in het onderwijs” .

Bewust worden van je rolmodel

Het ging mij erom dat het belangrijk was dat aanstaande leraren zich bewust werden van hun rolmodel voor de klas. Kinderen en zeker pubers, kijken naar je op en imiteren jou. Wanneer jij nu afwijzend praat over homo’s of vrouwen belachelijk maakt in je grapjes, kun je bij kinderen veel zielepijn veroorzaken. Pijn die opgeslagen wordt, die een diep litteken nalaat.

Op een dag – ik had een studium generale opgezet rondom roldoorbreking – werd ik door mijn directeur op het matje geroepen. Hij zat pontifical achter een groot bureau en achter hem hing een schilderij met een liggend naakt vrouwenmodel erop.

Vanuit die positie vertelde hij mij dat ik “de Roze Flikkers” uit Eindhoven niet mocht uitnodigen voor een demonstratie want dat zou te schokkend zijn voor de studenten. Ook mocht de fototentoonstelling niet doorgaan. Mocht ik dit wel doorzetten dan was hij genoodzaakt de subsidie voor het ‘studium general’ stop te zetten.

Had ik nou geen andere keuze?
Vanuit een terugblik op mijn leven voelde ik de discriminatie en de oude pijn: “je mag niet jezelf zijn. Doe maar gewoon en pas je aan!”

Vooruitblik bleek magisch te werken

Met mijn studenten-werkgroep besprak ik de patstelling. Wat gaan we doen?
De fototentoonstelling werd een groot succes doordat we alle foto’s verwijderd hadden en alleen in het kader geschreven hadden, wat men kon zien. “Hier zag je twee kussende vrouwen”, of de culturele foto “Naakte Griekse Goden omhelsen elkaar”

Studenten werden boos over zoveel patriarchale bemoeizucht en bezochten al onze activiteiten van die week.
Toen ik op een morgen de technische dienst binnenstapte om een videorecorder op te halen, zei de chef technische dienst: “Jongens hebben we allemaal een kurk in ons hol, want Loek is er!”

Schaamte bij terugblik

Ik bloosde maar kookte van binnen. Hoe haalde hij het in zijn hersens om mij zo te bejegenen? Waarom ging ik niet in gesprek met hem? Wat weerhield me om boos te worden?

In een korte terugblik op mijn kamer stroomden de tranen. Plotseling hoorde ik mijn moeder weer zeggen: “Ik had nog liever dat je kanker had!” nadat ik haar verteld had dat ik homo was.

Veel later kon ik haar dat vergeven omdat zij als simpele boerenvrouw geen rolmodellen kende en bang was voor alles wat mij zou overkomen aan discriminatie en leed.

Vooruitblik op het nieuwe jaar

Er staat mij veel te gebeuren. Ik hoop ook bij jou trouwens!
Gaat het om spectaculaire processen?
Ga ik het roer echt omgooien in 2020?

In mijn training bij dr. Roy Martina (Quantum Hypnosis) kreeg ik meer en meer contact met mijn zielewens. “Niet bescheiden zijn en groots durven denken”  hoorde ik Roy diverse keren zeggen.

Daar mag ik komend jaar meer bij stilstaan: waarom wil ik van alles doen? Wil ik mezelf iets bewijzen? Vind ik dat ik iets groots na moet laten? Wat is het echte motief om te blijven werken?

Quantum-Self

Mijn Quantum-Self is een oude wijze, geleerd van het leven, door schade en schande wijs geworden. Hij is creatief en weet moeilijke processen inzichtelijk te maken.

Aan de buitenkant zie je een vitale man, charmant en goed gekleed, altijd vriendelijk en liefdevol naar zijn medemens.

Hij is bereid om anderen te ondersteunen daar waar mogelijk en verzorgt workshops die alles te maken hebben met ‘erkenning en gezien-worden’.

Zelf blijft hij per seizoen een workshop geven rondom persoonlijke processen. Dat kan gaan over ‘afscheid-nemen’ van het leven, gezondheid, geld, een baan, een geliefde. Maar ook over het willen realiseren van de eigen droom.

Werken vanuit doorleefde ervaringen

Juist doordat ik alles verloren heb, zijn er bij mij deuren open gegaan die voorheen gesloten bleven. De deuren van:
1.      Vanzelfsprekendheid: niets is vanzelfsprekend;
2.      Angst en onzekerheid: waar ben je echt bang voor?
3.      Bang voor eigen grootsheid: talenten vragen om ontplooiing;
4.      Doe maar gewoon: de grootste rem op creatieve processen;
Doe vooral buitengewoon!

Geluk is je geboorterecht!

We hebben allemaal in de terugblik op 2019 onze Koning horen spreken over het feit dat geluk niet zaligmakend is. Je ongelukkig voelen en teleurstellingen ervaren in het leven horen erbij, aldus de koning.

Natuurlijk heeft hij gelijk, maar in zijn positie klinkt het wat aanmatigend om zo te praten. Hij is geboren in een milieu waar ‘beperkingen’ niet aanwezig zijn. Natuurlijk is hij in zijn positie beperkt! Financiele beperkingen kent hij niet, noch beperkingen in dromen realiseren. We kunnen natuurlijk onszelf ook ‘koning’ voelen door te beseffen dat ‘geluk ons geboorterecht is’.

We dienen dan wel regisseur te worden over ons eigen leven.
*       Wat wil ik realiseren in 2020?
*       Wat wil ik op de voorgrond plaatsen in mijn leven?
*       Welke doelen wil ik vormgeven? In hoeverre zijn dit ecologische en duurzame projecten en komen die                 ook ten goede aan anderen?
*       Waar wil ik aandacht aan geven in 2020?
*       Hoe wil ik dat doen? Wie kan me daarbij helpen?

Resumerend – vooruitblik 2020

In 2020 wil ik het volgende realiseren vanuit de gedachte dat ik weer de regisseur wordt van mijn eigen leven:
1.      Een eigen woon- werkplek voor mij wanneer duidelijk is dat we
hier niet langer kunnen wonen;
2.      Seizoensgebonden workshops en bijscholingen;
3.      Opzetten en ondersteunen van mensen in mijn workshops;
4.      Schoon schip maken wat betreft ere-schulden aan vrienden;
5.      Schrijven van een boek, wellicht ook een roman en regelmatig artikelen voor de verschillende websites;
6.      Stralende gezondheid en vitaliteit;
7.      Voldoende financiele middelen om goed te kunnen leven.

Terugblik en vooruitblik zonder gene!

Graag ontvang ik natuurlijk feedback. Oprechte feedback zonder rancuneus te doen of met modder te gooien.
Ik schrijf dit omdat ik enkele weken geleden een uiterst onpasselijke reactie kreeg van iemand die ik veel had toevertrouwd. Hij maakte echter misbruik van hetgeen hij allemaal van mij wist en stuurde een uiterst kwetsende brief met als aanhef: dramaqueen.

Dit zorgde ervoor dat ik dagenlang van slag was. Hoe kan iemand mijn kwetsbaarheid zo te grabbel gooien en mijn eerlijke intenties zo bezoedelen. Toen dr. Roy Martina in de training echter vertelde dat je geen energie moet geven aan cynische mensen, klaarde het op bij mij.

Modder of cynisme: daar zit ik niet op te wachten!
Wel kan ik het enorm waarderen wanneer jij jouw ‘terugblik en vooruitblik’ aan mij stuurt

Wie weet kunnen we in 2020 wat voor elkaar betekenen?
Ik wens je een fijne jaarwisseling toe en een Quantum 2020.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *