waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheid

Waarden die ik belangrijk vind: zekerheid, afwisseling, aanzien,liefde, groei en van betekenis zijn.

Waarden die ik belangrijk vind: zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde, groei en van betekenis zijn. En jij?

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidHet boek “Master your mindset – Leef Je Mooiste Leven” van Michael Pilarczyk viel bij me in de brievenbus, juist op het goede moment. Binnen de groepen kwam het steeds ter sprake: “Welke waarden vind ik nu echt belangrijk in mijn leven? Waar streef ik naar? Wat vind ik niet inwisselbaar?” En ik zag ze meteen: zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde en verbondenheid, groei, van betekenis zijn voor de ander.

Geluk, goede gezondheid en voldoende geld komt steeds terug. De 3 g’s genoemd! Geluk ontstaat wanneer je de liefde ervaart, goede gezondheid is voor iedereen logisch en voldoende geld maakt je financieel onafhankelijk. Wie wil dat nu niet?

Maar dan? Ben je ook bereid om daar je energie in te steken? Of moeten anderen het voor jou oplossen? Liefde is niet zo eenvoudig omdat we het niet geleerd hebben. Er bestaat nog geen school voor de liefde en het is al helemaal niet uit boeken te leren. Liefde ontmoet je. Liefde komt al seen bliksemstraal binnen en je kunt er niet omheen.

Waarden: welke dan?

Tijdens een reunie van de Pedagogische Akademie uit Dongen ontmoette ik enkele oud-collega’s. We waren allemaal ouder geworden, maar bepaald niet wijzer. Ik hoorde zoveel dezelfde verhalen en had het idee dat de meesten stil waren blijven staan. Hun baan was heilig, nagenoeg niemand had nog gestudeerd. Men was tevreden met wat men had. Toch straalde nauwelijks iemand van de mede-studenten echt geluk uit.
Toen zag ik Ignace. Ik mocht hem destijds heel graag. Hij was een bijzondere man. Straalde met zijn appelwangen en kwam recht op me aflopen. “Ik volg jou geregeld op faceboek….wat heb jij een boeiend leven zeg!” En zo begon onze ontmoeting.

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidIgnace was na zijn opleiding aan de pedagogische Akademie theologie gaan studeren. Eenmaal afgestudeerd moest hij bij de bisschop Breda komen. Hij had gehoord dat Ignace met een man samenleefde. Om die reden kon hij hem niet in de parochie laten werken. Maar, had de bisschop gezegd, wanneer je nu een postadres neemt, is er niks aan de hand.

Dat weigerde Ignace. Oh zo herkende ik de rebel in hem. Hij stond altijd op de barricade en streed voor de goede zaak. Daarom besloot hij bij de concurrent te gaan werken: een protestante organisatie.

Toen hij  het vertelde, moest ik lachen. “Dit ben jij ten voeten uit,  nooit de man van het compromis, maar gelovend en handelend naar jouw waarden!” En zo kregen we een gesprek over wat we nu  echt belangrijk vinden in het leven.

Veel gesprekken zijn daarop gevolgd totdat jij veel te vroeg overleed. Toch heb ik hem nooit vergeten. Waarden in je leven nastreven, er helemaal voor durven gaan. Op momenten dat ik twijfelde over bepaalde waarden, was Ignace er weer.

Wat wil jij?

Zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde en verbondenheid, groei, van betekenis willen zijn. Wie wil dit nu niet? Jij streeft hier toch ook naar?

Zekerheid

Waarom willen we zekerheid inbouwen in ons leven? Blijkbaar willen we allemaal een zorgeloos bestaan. Een bestaan waarbij we niet bang hoeven te zijn voor tekort. Tekort op financieel gebied, tekort aan voedsel, tekort aan liefde.

Afwisseling

Afwisseling daarentegen zorgt ervoor dat ons leven niet saai is. Een saai leven wordt nog altijd gekoppeld aan een saai mens. Iemand zonder dromen en verlangens.  En dat willen we al helemaal niet!

Aanzien

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidWie ik ben? Veel mensen hopen dat ze gezien worden door hun medemens en dat er dan een rijtje met kwaliteiten wordt opgenoemd. Iemand met aanzien, iemand met status. We willen allemaal gehoord en gezien worden. Onze stem mag niet verloren gaan in het geroezemoes van elke dag. Mensen mogen over me praten in positieve zin. Willen we dat niet allemaal?

 

Liefde en verbondenheid

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidLiefde en gebondenheid zorgen ervoor dat ik niet alleen ben. De ander nodig hebben, is belangrijk in het leven. Gezien worden door de ander vinden we heerlijk. Dat geeft levensvreugde. Liefde is weliswaar een werkwoord, daar dienen we voor te werken. Het komt er spontaan maar het vraagt wel om onderhoud. Er bestaat nog steeds niet een Hogeschool voor de Erotiek waar de liefde onderwezen wordt. Waar je mag kijken in de ‘ziel van de liefde’. Daar waar ervaring wordt aangevuld met informatie en kunde om tenslotte de ‘kunst van het leven’ te kunnen verstaan. Wat de liefde betreft, wordt er nogal wat aan gerommeld. Allemaal goed bedoeld, maar het leidt vaak tot veel frustratie en verdriet.

Groei, voldoening en geluk

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidInnerlijke groei leidt onherroepelijk tot voldoening en geluk. Ik weet niet of al die mede-studenten van de reunie nu ongelukkig waren. Wel zag ik veel ingeslapen en ingezakte figuren, die het allemaal wel welletjes vonden. Toen ik vertelde wat ik deed, hoorde ik zelfs enkele oud-studenten zuchten. “Dat gaat me echt te ver hoor Loek, je hoeft toch niet alles te doorgronden…!” was het antwoord van de meest saaie man die ik ooit ontmoet heb. Zijn leven was stil bljven staan nadat hij zijn diploma gehaald had. Hij werkte sindsdien onafgebroken aan dezelfde school, inmiddels 35 jaar en kende het hele dorp. Dat was voor hem belangrijk. Iedereen kende hem. De ouders van sommige kinderen had hij nog in de klas gehad. “Dat schept een band, je kent iedereen door en door en ze weten wat ze aan mij hebben”.

Ik griezelde al bij de gedachten ooit bij hem in de klas te moeten zitten. Een man van het rooster, niks toeval, niks spontaan, alles was van uur tot uur geregeld en dat al 35 jaar lang! Brrr…

Van betekenis zijn

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidWe willen allemaal van betekenis zijn voor de samenleving. Hoe we dat invullen is voor iedereen verschillend. Zo ken ik een man die heel veel betekende voor het carnaval en de verbroedering in zijn woonplaats. Hij organiseerde en initieerde carnaval op een unieke manier waarbij iedereen betrokken werd. Hij genoot daardoor aanzien. Was dit aanzien groter en belangrijker dan het aanzien van de ziekenbroeder die ook in het dorp woonde. De man die dagelijks levens redde op de ziekenwagen? Of was zijn belang even groot als de vrouw die de voedselbank had vormgegeven in het dorp en die veel hoorde over het financiele leed van dorpelingen die bij de voedselbank aanklopten? Ik weet het niet. Allemaal krijgen ze aanzien en zijn op hun manier een verrijking voor de gemeenschap.

Kun je waarden aanleren?

waarden groei van betekenis zijn afwisseling liefde en verbondenheidKijkend naar de waarden zoals ik die hierboven heb beschreven: zekerheid, afwisseling, aanzien, liefde en verbondenheid, innerlijke groei, van betekenis zijn. Welke waarden kunnen vergroot worden door er aandacht aan te geven?

Ik denk dat alle waarden vergroot en geintensiveerd kunnen worden wanneer jij je ervan bewust bent ten eerste. En ten tweede wanneer je bereid bent om er energie aan te geven. Om ten slotte de vaardigheden ook te integreren in je leven.

Dat is wel wat deze waarden van jou vragen: integreren in je leven. Durven staan voor wie je ten diepste bent. Heb jij die moed? Heb jij de kracht om jezelf te laten zien aan je medemens?

 

Hoe kun je dat doen?

Er bestaan veel mogelijkheden:
1. Zelfkennis en de bereidheid om ermee aan de slag te gaan;
2. Studeren, lezen over de verschillende waarden;
3. Een cursus volgen waarbij het accent gelegd wordt op een van deze waarden;
4. In therapie gaan wanneer je vastloopt om daadwerkelijk aan de slag te gaan met jouw waarden in het leven;
5. Een periode lang je aandacht richten op een van de waarden vanuit de gedachte: “Daar waar ik aandacht aan geeft, dat groeit”.

En natuurlijk ben je altijd welkom in een van de maandelijkse workshops hier in de Dordogne in Frankrijk. In onze workshops ervaar je jouw persoonlijke waarden. Waarden worden soms uitvergroot om zicht te krijgen op jouw levensgebieden. Om duidelijk te krijgen wat echt belangrijk is voor jou. Alle groepen die hier zijn geweest spreken hierover: ‘Ik ben aangeraakt en heb anderen geraakt!”

Graag zie ik je in een van de komende workshops in de Dordogne waar de lente al in volle gang is en de zon haar licht laat schijnen op jou, jouw probleem en jouw uitdaging. Ga die uitdaging aan en voel dat het leven het beste met je voor heeft!

 

2 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *