WP keyword suggest

Eenzaamheid in je leven: de nieuwe ziekte?

Eenzaamheid in je leven: de nieuwe ziekte?
(Lezen kost 6 minuten om je erin te verplaatsen! )

Eenzaamheid loek knippelsWie kent dat niet? Eenzaamheid in je leven of eenzaam zijn, zelfs binnen je relatie? (sociale dan wel emotionele eenzaamheid) Ik ben graag onder de mensen en toch kan ik me dan juist op die momenten eenzaam voelen. Actueler dan ooit tevoren met de pandemie waarin we nu zitten. Je ziet nagenoeg iemand en je mag geen mensen uitnodigen. Dan ligt eenzaamheid in je leven  wel op de loer!

Wat zorgt ervoor dat ik eenzaam ben – dat ik de eenzaamheid toelaat? Daarvoor is het belangrijk om ten eerste te weten en te beseffen wat ‘eenzaamheid’ is.
En ten tweede wat men kan doen om die eenzaamheid de kop in te drukken of om uit dat proces van eenzaamheid te komen?

 

Wat is eenzaamheid in je leven  eigenlijk?

WP keyword suggestProf. De Jong Gierveld omschrijft het als volgt: “Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties”.

Het is dus een gemis aan hechte, emotionele banden met anderen. Helaas is eenzaamheid in je leven tegenwoordig nogal een verborgen probleem. Het is wanneer je het gemis aan relaties of contacten als negatief ervaart. Het wordt  pas echt eenzaamheid wanneer het probleem zich kenmerkt door gevoelens van leegte, verdriet, angst, zinloosheid en ook wel lichamelijke dan wel psychische klachten.

Je bent dus eenzaam wanneer jij jezelf herkent in bovenstaande kenmerken.

Sociale eenzaamheid in je leven: Eenzaam in gezelschap

Eenzaamheid loek knippelsKen je dat gevoel dat je in gezelschap zit en je het gevoel hebt er niet echt bij te horen? Het kan zijn dat de onderwerpen je niet aan staan waarover gesproken wordt. Maar je kunt ook een existentiele eenzaamheid ervaren doordat je het gevoel van zinloosheid ervaart.
Het doet er niet meer toe of je er nu wel of niet bij hoort. Je voelt je gewoon niet thuis in dat gezelschap.

Ik ervaar dat regelmatig, zeker wanneer ik het gezelschap niet zelf gekozen heb. Zo was ik een tijd geleden bij onze familiedag aanwezig. Er werd volop gesproken, maar niks interesseerde me echt. Voelde ik me te ver afstaan van hen? Neen, dat was het niet. Het onderwerp riep geen enkele resonantie bij mij op. Het was een ‘ver-van-mijn-bed’ gebeuren. Toch bleef ik moeite doen om ‘erbij te horen’ wat mij nog meer eenzaamheid opleverde.

Eenzaamheid loek knippelsSoms hoor je mensen praten over zaken waarvan jij denkt: “Waar hebben ze het over? Kunnen ze werkelijk over niks anders praten?”
Dat was het dus! Ik voelde me totaal niet aangetrokken noch aangeraakt door het onderwerp.

Om je te laten raken, dien je open te staan voor hetgeen er besproken wordt. Heb je daar geen interesse in, dan gaat de boodschap aan jou voorbij. Ga vooral niet forceren om interessant gevonden te worden of doe niet geinteresseerd terwijl je het niet bent!

De grootste valkuil in mezelf: doen alsof ik het wel interessant vind. Het gevolg daarvan is vaak dat de ander nog uitgebreider mij van alles gaat vertellen omdat die het signaal gekregen heeft dat ik het boeiend vind. Hoe ver kun je dan wegraken van jezelf. Je bent oneerlijk ten opzichte van jezelf en je verwijt het – vaak onbewust – de ander dat die niet in jou geinteresseerd is.

Emotionele eenzaamheid

Eenzaamheid loek knippelsSociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid in je leven zijn als het ware familie van elkaar. Ze volgen op elkaar en of vullen elkaar perfect aan.
Je kunt je sociaal eenzaam voelen en daardoor je emotionele eenzaamheid voeden.

Het is dan ook belangrijk om een dosis aan zelfliefde te ontwikkelen om geen grote concessies aan jezelf te hoeven doen omdat je niet jezelf kunt zijn. Dan zeg je sociale afspraakjes af die je niets opleveren. Maar ook ga je niet in op uitnodigingen die zinloos lijken of die niets toevoegen aan je leven.

Je geeft je vaak in dergelijke ontmoetingen leeg omdat je de ander niet teleur wilt stellen en je spreekt de ‘pleaser’ in jezelf aan, waardoor je jezelf afsluit van je hartsenergie.

Sociale eenzaamheid in je leven: Maak een project voor jezelf

Wanneer je echter eenzaamheidsgevoelens herkent en je wilt daar iets aan veranderen, dan is het verstandig om een’project’ voor jezelf op te starten.
Een project waarbij je contact maakt vanuit je hart, niet omdat het moet, maar omdat jij het wilt!

eenzaam maar niet alleenEen project kan ook ten doel hebben om uit je sociale eenzaamheid te komen. Nodig eens iemand uit voor een kop koffie. Maak eens tijd voor iemand uit je directe omgeving die vaak alleen is. Zo schep je een win-win-situatie: jij en ook de ander wordt er beter van.

Destijds in de Ardeche zag ik onze buurvrouw zichzelf isoleren en had ze nauwelijks contact met mensen. Ik nodigde haar uit om thee te komen drinken en sinds die uitnodiging kwam ze twee maal per week op bezoek. Het was soms een ‘verzoeking’ omdat ze eigenlijk niks te vertellen had, totdat ik een ingeving kreeg. Ik begon haar min of meer te interviewen en stelde vragen over haar leven.

Ze leefde helemaal op. En nu 25 jaar later stuurt ze me nog steeds elke maand een kaartje. Ze zit in een bejaardenhuis, is weliswaar vaak eenzaam maar zit niet meer in een sociaal isolement omdat er om haar heen hoop licht toekomst, loek knippelsveel mensen wonen.
Ze kan nu zelf kiezen om wel of niet in de openbare ruimte koffie te gaan drinken. Toch is steevast een zin die terugkomt op al haar kaarten aan mij: ‘Ik mis je zo!’

Vandaag viel er weer een kaartje op de mat: “En attendant de tes nouvelles, un bonjour aussi a Peter-Jan, une amie, Simone”

Over Simone kan ik inmiddels een boek schrijven, zoveel heeft ze me toevertrouwd. Misschien nogeens een idee met als titel: “Franse boerin met gelakte nagels”.

Emotionele eenzaamheid in je leven: Word beter in delen en geven

Het beste jaar ooit-loekknippels articleSociale eenzaamheid kun je dus doorbreken door zelf een ‘project’ te starten maar vergeet daarbij niet dat het nu vooral draait om leren delen en geven.
Wanneer je geeft of deelt richt je namelijk je aandacht – en energie – op de ander. Dan staat die ander centraal en laat je jouw hart spreken.

Leren geven zonder iets terug te verwachten is dan wel belangrijk. Wanneer je alleen maar geeft om iets terug te ontvangen, geef je niet vanuit je hart, maar vanuit ‘verwachtingen’.
Met als resultaat dat je weer teleurgesteld bent en je terugtrekt in je ivoren toren!

Wat heb ik veel weggegeven en wat was ik teleurgesteld toen ik niks meer had en overal alleen voor stond. Zelden mezelf zo zielig gevonden! Ik voelde me slachtoffer totdat ik besefte dat ik eigenlijk veel gegeven had vanuit de veronderstelling ooit ook iets terug te krijgen. Mijn geven was dus voorwaardelijk!. Foei, zegt de criticus in mij. Begrijpelijk, zegt de empathicus in mij, want je bent ook maar een mens!

Sociale eenzaamheid in je leven: Verwacht geen perfectie

geluk ervaren-loek knippels articleGa er nu eens van uit dat niemand perfect is: ook jij niet!
Dat geeft je meteen meer ruimte om jezelf te zijn in het contact met anderen.
Ik zie het vaak in onze workshop wanneer we met een groep mensen werken aan het proces van ieder. Er zijn altijd mensen die zich een tijdje proberen ‘goed voor te doen’, die niet echt zichzelf zijn. Dat hou je best een tijdje vol en zeker wanneer je na een training weer naar huis kunt. Je komt dan weer terug in je veilige comfortabele zone.

Dit hou je echter geen week vol. Dat is dan ook meteen het ‘geheim’ van onze weekworkshops in Frankrijk. Ik zeg altijd: “Je kunt je emotionele plas geen week ophouden, na drie dagen laat je alles los en kom je bij je diepste kern, je alles-weten, je Bron en durf je jezelf te ontvouwen”.  Men laat de perfectie los en men wordt meer en meer zichzelf.

Verwacht een magisch moment

geluk ervaren-loek knippels articleDat verandert echter wanneer je ervoor kiest om een week weg te gaan van thuis, weg van je veilige omgeving. Dan vindt er een magisch proces plaats. Dan gebeuren er wondertjes. Elke keer weer.

Ik heb mensen gezien in de groep die na enkele dagen zichzelf echt lieten zien. Ik herhaal nogeens: “Je kunt je emotionele plas wel enkele dagen ophouden, maar niet een hele week. Na drie dagen is er een catharsis-moment, dan breekt de persoon emotioneel en laat hij werkelijk van binnenuit zien wat er in hem leeft!’

En met die mensen willen we werken. Die zijn namelijk gemotiveerd en bereid om daadwerkelijk te veranderen. Zij komen ook uit hun emotionele en sociale isolement.

 

Eenzaamheid in je leven: Jij kiest ook voor jezelf?

geluk ervaren-loek knippels articleWanneer jij kiest voor een magisch moment in je leven, zou je een week-workshop in de Dordogne kunnen volgen bij ons. Een heel team werkt intensief een weeklang met jou en je gaat met nieuwe energie en inzichten en een duidelijk actieplan naar huis.

Mocht je toch af en toe terugvallen in je ‘oude gedrag’ dan kun je altijd met ons skypen en hebben we een online-coachingsmoment.
Je bent van harte welkom in de verrukkelijke Dordogne waar je het echte Franse leven dagelijks ervaart.

 Een week-workshop in de Dordogne?

Nogal wat keren krijg ik de vraag: “Wat moet ik me voorstellen bij een week-workshop bij jullie in de Dordogne?
Laat ik een idee geven, zodat jezelf daarbij een beeld kunt vormen. Je verblijft hier op een unieke locatie midden in de natuur op het Franse platteland met St. Alvere (een toeristisch stadje) in de directe omgeving en een boerendorp (Cendrieux) waar Peter-Jan sinds november 2020 woont. Hij is vaak betrokken bij de week-workshops evenals Mohsen, mijn nieuwe liefde, en soms externe therapeuten/coaches die een aanvulling zijn op het thema waarmee we werken.

Bij aankomst maak ik altijd een uitgebreid Frans diner, met een goed glas wijn en praten we informeel over het programma.
Intussen stem ik me steeds af op de deelnemers met 2 vragen:
Ten eerste: Wat is het echte probleem van de deelnemer. Heb ik dat al duidelijk of dien ik daar meer aandacht aan te geven via een persoonlijke sessie een van de volgende dagen?
Ten tweede: Is het persoonlijke probleem ook het groepsprobleem? Of anders gezegd: kan ik een groepsthema naar boven halen waarin iedereen volop zichzelf herkent?

Dan begint elke dag volgens een vast stramien:
1. Opstaan en een korte meditatie en/of yoga-oefening;
2. Ontbijt, corvee met elkaar;
3. Ochtendsessie altijd o.l.v. Loek: verdiepng van het thema zowel theoretisch als practisch met groepswerk;
4. Lunch en corvee met elkaar;
5. Werkmeditatie: elke week-workshop wordt een project ter plekke uitgevoerd waarbij wisseling van rollen plaatsvinden;
6. Middagsessie en individuele sessies;
In de individuele sessies wordt jouw thema dieper uitgewerkt o.l.v. een van de therapeuten/coaches;
De middagsessie is meestal een groepssessie ter verdieping;
7. Diner met een glaasje wijn en een gezellige ‘nazit’ waarbij niks moet en alles kan;

Na-zit na het diner ‘s avonds

Soms is er behoefte aan een avondwandeling, kampvuur, film, voordracht. Alles is in principe mogelijk en niks sluiten we daarbij uit. We hebben vaak gezien dat de eigen suggesties van de deelnemers grote indruk maakten op de rest van de groep en regelmatig sloot de activiteit feilloos aan bij het groepsthema. Zo hebben we ook naar films gekeken die een verdieping gaven aan het thema en waarin de deelnemers zichzelf herkenden.

Maar het is lang niet altijd zo serieus hoor. “Goh wat hebben we gelachen bij de presentatie-uitdaging van Mohsen. Hij daagde iedereen uit om in vijf minuten te vertellen wat je nu werkelijk voorneemt  te gaan doen met alle nieuwe inzichten. En wanneer de deelnemer dan probeerde dit te vertellen, onderbrak hij steeds met de opmerking: “Geloof jij het zelf, je komt niet overtuigend over…!”  Soms spiegelde hij de deelnemer en dan werd de presentatie hilarisch omdat hij feilloos liet zien wat jij uitstraalde aan ‘ongeloof in jezelf’.

Ben er op tijd bij – eenzaamheid in je leven is een belangrijk thema

In het bovenstaande artikel heb ik enkele handvaten gegeven. Wanneer je nu jezelf herkent in het verhaal en je wilt werkelijk hiermee aan de slag gaan. Dan nodig ik je bij deze uit om je vragen aan mij te mailen:
Ten eerste: Hoe zou jij het probleem van eenzaamheid in je leven zelf verwoorden?
Ten tweede: Wat heb je tot nu toe gedaan om uit deze vicieuze cirkel te stappen?
Ten derde: Vind jij jezelf de moeite waard om in jezelf te investeren? Jij dus als ‘project’.
Ten vierde: Ken je iemand die je over het bestaan van onze workshop wilt informeren?

Tenslotte: wanneer besluit jij om aan jezelf te gaan werken om uit je isolement van eenzaamheid in je leven te komen?
Je weet het! Je bent van harte welkom en ik kijk uit naar jouw email.
Tot nadere datum zijn echter de workshops geannuleerd door COVID-19 maar we hopen na april weer te kunnen beginnen.

Een ander mooi initiatief wil ik je zeker laten zien. Kijk maar eens naar de volgende link: Dit is een organisatie die mensen die moeilijk of geen contact kunnen maken (bijvoorbeeld als gevolg van autisme) samen leuke dingen ondernemen en elkaar in een veilige omgeving ontmoeten.

Je kunt je wel gewoon aanmelden en dan krijg je op tijd te horen wanneer de workshop mogelijk is na deze corona-periode, of wanneer je wilt starten met een online-coaching-sessie met mij (Loek). We kunnen dan een afspraak plannen voordat je aan de workshop deel gaat nemen.

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *