Collectief woon-werkproject 15

Wonen in woongemeenschap in Zuid-West Frankrijk. (Tips en adviezen)

Wonen in woongemeenschap in Zuid-West Frankrijk, Tips en Adviezen.

 

collectief woon-werkprojectWonen in woongemeenschap vormt de toekomst .Een collectief woon-werkproject heeft dan wellicht meer kans van slagen dan nu? Nu zijn het nog voornamelijk pioniers die een woongemeenschap durven opzetten. Er is namelijk moed voor nodig.

Geef jezelf 10 minuten om te kijken of dit wonen in een woongemeenschap ook bij jou past, nu of in de toekomst.
Het is duidelijk dat onze samenleving wel moet zoeken naar andere woonvormen. Bejaardenhuizen houden op te bestaan. Veel ouderen willen nog van alles met hun leven. Het liefst samen met jongeren en dieren om zich heen. Wonen in woongemeenschap zorgt echter ook voor nabijheid, gezelligheid, ondernemingslust en passie.

Als je geen tijd hebt om het artikel te lezen, wil ik het graag voor jou voorlezen: podcast noemen we dat.

Passie pensioneert nooit

Passie pensioneert nooit klinkt niet voor iedereen als muziek in de oren. Je dient je werk te zien als duidelijke bron van inspiratie. Waarbij zin en betekenis gegeven wordt aan je leven.

Wie wil dit nu niet? Achter de geraniums zitten is alleen weggelegd voor mensen die tijdens hun werkzame leven zich lichamelijk kapot gewerkt hebben. Ze zijn op. Kunnen niet meer. Ze zijn blij dat ze achter de geraniums hun oude dag kunnen slijten.

Je bent echter nog jong van geest. En je wilt met je talenten nog wat betekenen voor de samenleving. Gelooft in een betere wereld waaraan jij je steentje wilt blijven bijdragen. Liefst samen met jongere mensen.
Dan biedt dit project wellicht perspectief: Wonen in woongemeenschap. Nu nog de accomodatie vinden. Doe je mee?

Verbazingwekkende resultaten binnen wonen in woongemeenschap

collectief woon-werkprojectBinnen Nederland zijn al een aantal woon-werkprojecten gestart. Zelfs sommige gemeenten maken er geen geheim van dat dergelijke innovatieve projecten de toekomst hebben.

Ik wil een dergelijk project graag starten in Zuid-West Frankrijk. Ben op zoek naar mensen die hierin geloven en die bereid zijn om mee te denken hoe we een dergelijk initiatief om kunnen zetten in een operationeel project. Beschik jij over voldoende geld, talenten en solidariteit, lees dan verder.

 

 

 

Allereerst dienen we een gebouw te vinden waarin dit alles mogelijk is. Het gebouw dient aan een aantal voorwaarden te voldoen waardoor mensen zelfstandig kunnen wonen.
Een gebouw op een mooie locatie in de natuur heeft de voorkeur omdat juist die natuur een onderdeel vormt van het duurzaam en zelfvoorzienend wonen.

De vraag is natuurlijk: “Hoe ga ik daar dan wonen?”
Ieder echtpaar, of alleenstaande, heeft een eigen wooneenheid en leeft in zijn eigen ‘domeintje’. Dat is dan een eigen keuken, woonkamer en een slaapkamer met badkamer.

Gezamenlijke ruimtes – machines

Daarnaast zijn er enkele gezamenlijke ruimtes om met elkaar feestdagen te vieren, workshops te verzorgen, overleg te hebben, muziek te maken. Elke activiteit die de verbondenheid kan verstevigen is welkom in de gezamenlijke ruimte.

Kan me ook voorstellen dat we op een plaats de was doen zodat niet elke bewoner een eigen wasmachine hoeft te hebben. Dit gaat voor meer zaken op: tuingereedschap, schoonmaakspullen, onderhoudsspullen.

Moestuin annex kruidentuin

collectief woon-werkprojectWat is er mooier dan met elkaar een goede, afwisselende moestuin annex kruidentuin aan te leggen. De leefgemeenschap maakt daar dan gebruik van. Het zou fantastisch zijn wanneer de moestuin ook kan leveren aan de gasten die er op vaste tijden zijn. Gasten die deelnemen aan een van de workshops of retraites.

Een mooie moestuin geeft energie aan de leefgemeenschap. De grote vreugde van het zaaien, planten en oogsten van je eigen groente en fruit kunnen hoogtij-momenten worden. Ik ervaar dat op dit moment in het klein hier in de Dordogne. Het is de tweede keer in mijn leven dat ik zelf een moestuin heb aangelegd. Reeds nu al geniet ik van de producten uit eigen tuin.

Ontmoetingsplek wonen in woongemeenschap 

collectief woon-werkprojectZo’n woongemeenschap bestaat niet bij de gratie gods! Er dient een overkoepelende doelstelling te zijn waarin mensen zich herkennen. Een doelstelling die levensvreugde, geluk en liefde centraal stelt. Het is niet een goedkope manier om samen te leven zodat je niet naar een verzorgingshuis hoeft. Het economie-model staat dan ook niet voorop, maar het idealisme van waaruit we vertrekken. Dus niet alleen voor ouderen, juist ook jongeren zijn van harte welkom. In de ont-moeting schuilt namelijk het geheim: je wilt de ander ontmoeten omdat je geinteresseerd bent in je medemens. In zijn doen en laten en in zijn talenten. Samen wil je het beste uit je leven halen om op die manier zin en bekenis te kunnen geven aan je leven.

Een leven dat niet bedoeld is om alleen geleefd te worden. Juist een leven in een gemeenschap waarbij solidariteit voorop staat. Solidariteit, betrokkenheid, empathie, affectie zijn de begrippen die aan de basis staan van een dergelijke woongemeenschap.

Wat komen externen halen bij wonen in woongemeenschap?

Op deze ontmoetingsplek komen externen om iets te ‘halen’. Dat kan verschillend van aard zijn:
1.      Retraites om tot jezelf te komen: contact maken met je zelf (ziel) om van daaruit kennis te maken met je
levensopdracht gevoed vanuit je talenten.
2.     Workshops op het gebied van bewustwording, maar ook kunstzinnige activiteiten, waarbij
talentontwikkeling gestimuleerd wordt.

Maar ook vakantie

3.     Vakantie-weken voor terminaal zieke mensen met hun partner: het naderend afscheid voorbereiden en
het opstellen van je geestelijk testament aan de hand van interviews die op video opgenomen worden.
4.     Werken met echtparen en relatieproblemen. Echtparen uit hun comfortzone halen en op deze unieke
plek nieuw perspectief aanreiken. Dat kan alleen wanneer onaffe zaken doorleefd worden om ruimte te
maken voor nieuw perspectief. Dat kan zowel scheiden als verder samenleven zijn.

Gemotiveerde werkzoekenden

collectief woon-werkproject5.     Begeleiden en motiveren van werkzoekenden op weg naar een baan. We merken dat in onze samenleving werkzoekenden vaak verkeerd zoeken. Ze draaien rondjes en komen niet verder. De vraag dient te zijn: Wat is je persoonlijke drive?

Wat wil je echt met je leven? Hoe komt het dat je dit nog niet gerealiseerd hebt? Herken je de blokkades in je leven?

 

Gelijkgestemde bewoners binnen woongemeenschap?

Waarom is het belangrijk om voor het woon-werk-collectief op zoek te gaan naar gelijkgestemde mensen?
Die vraag komt heel vaak terug in de gesprekken die ik tot nu toe met vrienden gevoerd heb. “Je wilt mensen uitsluiten, omdat ze niet in jouw visie passen?” Partners die geslaagd zijn in het leven hebben vooralsnog  de voorrang bij mij. Zij hebben immers hun sporen al verdiend in de maatschappij. Kinderen verdienen ook een plek binnen dit model. Wat is er mooier voor een kind dan om op te groeien in een liefdevolle omgeving met anderen?

Teamspeler

collectief woon-werkprojectNiet ieder mens is geschikt om in groepsverband te leven. Je dient een teamspeler te zijn. Daarbij geldt vooral dat het algemeen belang soms boven het individuele belang gaat. Wanneer je de doelstelling onderschrijft van de woongemeenschap, moet je daarna niet zeggen: “Ik heb zo’n moeite dat er regelmatig vreemde mensen op ons terrein lopen!”

 

Zoekende mensen

collectief woon-werkproject

Dan onderschrijf je de doelstelling niet. Die gaat er juist vanuit dat het een ‘ontmoetingsplek’ moet worden voor de zoekende medemens.
Met gelijkgestemden bedoel ik echter niet dat iedere bewoner hetzelfde dient te denken, te voelen, te uiten. Juist in de diversiteit van mensen kan een dergelijk project slagen. Er zijn echter wel enkele overkoepelende overeenkomsten:

Overeenkomsten

1.      Je houdt van mensen. Bent een echt mensen-mens, die benieuwd is naar het reilen en zeilen van de ander. Hoe komt het dat je dit wel/niet gedaan hebt in je leven? Waar ontleen jij jouw bezieling aan? Door wie of wat laat jij je inspireren?
2.     Eigen inkomsten is een voorwaarde. Je bent niet afhankelijk wat inkomsten betreft van het collectief.
De opbrengsten uit het werk van het collectief gaan terug naar de stichting na aftrek van de kosten.

Inzetten eigen talenten

3.     Bereidheid om je kwaliteiten in te zetten voor het collectief en indien nodig ook voor de gasten die
komen.  Dat kan op heel verschillende manieren gebeuren: koken voor de gasten, trainingen verzorgen,
onderhoud moestuin, parktuin mede onderhouden, klussen klaren die gedaan moeten worden.
4.     Je hebt affiniteit met bewustwording, duurzaamheid en streeft eveneens naar zelfvoorzienend leven,
waarbij onderlinge solidariteit voorop staat.

Affiniteit

collectief woon-werkproject

5.     Je begrijpt dat er sprake moet zijn van onderlinge affiniteit om zo samen te kunnen wonen en werken. De doelstelling is het uitgangspunt. We controleren elkaar op vaste tijden in hoeverre we nog werken en leven vanuit die gezamenlijk onderschreven doelstelling.

Het gevoel van samen in een warm nest te leven, maar toch ook op jezelf te leven blijft het uitdachtspunt.

 

 

 

Wonen in woongemeenschap ook duurzaam en zelfvoorzienend?

Zelf zou ik er naar streven om op korte termijn ook zelfvoorzienend te worden en duurzaam te kunnen leven.Wat houdt dat concreet in voor de woongemeenschap?

Duurzaam is bijna een modewoord geworden. Toch zie ik hier rondom me in de Dordogne dat steeds meer mensen beseffen dat we de aarde niet uit kunnen blijven putten. We dienen anders met grondstoffen, energie om te gaan. Wanneer ik kijk naar de bio-industrie in Europa, dan draait mijn maag om. Zoveel dierenleed. En dat allemaal omdat veel mensen elke dag een goedkoop stukje vlees op hun bord willen.

Duurzaam en zelfvoorzienend

collectief woon-werkprojectHoe kun je voor een woongemeenschap duurzaam en zelfvoorzienend zijn? Afhankelijk natuurlijk waarvoor je kiest. Zelf wil ik geen eis neerleggen dat elke bewoner vegetarier moet worden.
Wel is het de moeite waard om de gasten gezonde, biologische en afwisselend vegetarische maaltijden voor te zetten. Het gaat daarbij om dat de gasten de werkelijke liefde voor de bereiding van het voedsel gaan proeven/ervaren.

Innovatief denken

Duurzaam betekent ook dat we kritisch dienen te kijken naar het energieverbruik. Welke energie gaan we toepassen: aardwarmte, zonnepanelen, eigen waterbron? Hier ligt tevens het innovatieve deel van het wonen in een woongemeenschap. Het lijkt me aan alle kanten bijzonder wanneer we een voorbeeldfunctie hebben. Anderen kunnen dan bij ons komen kijken hoe het ‘anders’  kan en we zouden op den duur zelfs studiedagen kunnen organiseren waarbij belangstellenden uitgedaagd worden deze vernieuwingen zelf toe te passen binnen de eigen leefomgeving.

Vergoedingen binnen het wonen in woongemeenschap?

collectief woon-werkprojectNatuurlijk heeft ieder het eigen inkomen. Daarnaast zal er geld verdiend worden aan de gasten die komen voor retraites, trainingen en therapie. Omdat we allemaal ons eigen verdienmodel rond hebben, kunnen we gratis werk leveren. Dat betekent dat alleen de kosten voor het verblijf verrekend worden. De rest gaat terug in de pot van de stichting waarmee die vanuit groepsbelang kosten kan betalen.

Losse gasten, vrienden, familie betalen een kleine vergoeding voor de kamer en het verblijf. Dit om scheve gezichten te voorkomen. “Jouw vrienden zijn elke maand hier een weekend en wij betalen daar ook aan mee….”

 

Verbindende activiteiten binnen het wonen in woongemeenschap

collectief woon-werkprojectDe kleine woongemeenschap kan functioneren als een familie door de verbindende activiteiten die we met elkaar vormgeven. Waar kun je dan zoal aan denken?
Met elkaar zouden we kunnen afspreken dat we enkele keren per week de ochtend beginnen met een gezamenlijke meditatie, eventueel gevolgd door een gezamenlijk ontbijt.

 

Geen dwang, eis, maar het organisch laten groeien van rituelen staat bij mij hierbij op de voorgrond. Niet de behoefte maken maar laten ontstaan.

Persoonlijke ervaringen delen

Het is tevens aan te raden om vanaf het begin af te spreken dat we minimaal een keer per veertien dagen een overleg hebben. In dit overleg staan de persoonlijke ervaringen centraal.
Waar heb je van genoten afgelopen weken?
Wat kan anders?
En waar dienen we aandacht aan te besteden?

Vieringen met elkaar

collectief woon-werkprojectVieringen samen vormen en vergroten de affiniteit met elkaar. Het kan gaan om samen je verjaardag te vieren, maar ook jaarlijkse feestdagen zoals Kerstmis, Oudjaar, Pasen. En dan praat ik nog niet over eigen rituelen die we met elkaar opzetten: Volle maan ritueel, Zonnewende, jaarfeesten (lente, zomer, herfst, winter).

Tevens kunnen activiteiten met elkaar opgezet worden die de verbinding en de saamhorigheid van de groep vergroten: samen eten, theaterbezoek, concert aan huis, samen ontwerpen en aanleggen van kruidentuin, moestuin, fruittuin. Het aanschaffen van dieren zoals kippen, ganzen, pauwen, misschien zelfs een rijpaard.

Jouw talenten

Het inzetten van jouw talenten vormt de rode draad door de woongemeenschap. Dat wat jij in je arbeidzame leven hebt ontwikkeld aan talenten, is wellicht ook inzetbaar voor de gemeenschap dan wel voor de groepen die gaan komen.
In die zin is diversiteit van de woongemeenschap ideaal. Niet alleen therapeuten, maar ook mensen met verstand van klussen, handwerkzaamheden, creativiteit, filosofie.

Droom gaan leven

collectief woon-werkproject

 

Jouw talenten in mogen zetten op een unieke plek midden in de natuur is voor velen een droom. Toch hoop en verlang ik dat we deze unieke plek snel gaan vinden, zodat we onze droom werkelijk kunnen leven met elkaar.

Elkaar stimuleren om gezond te leven en te eten is tevens een stimulans voor de woongemeenschap. Gezondheid staat in alles voorop met als doel om gelukkig, liefdevol en zinvol te kunnen leven. Daarin kunnen we elkaar enthousiasmeren en aanmoedigen zodat we de dokter buiten de deur kunnen houden en gezond en gelukkig oud mogen worden. Waarbij we niet uit het oog verliezen dat we met elkaar ‘zin en betekenis’ willen geven aan ons leven.

 

Enthousiast geworden voor het wonen in woongemeenschap?

Spreekt deze woongemeenschap je aan, laat het me weten.
Resumerend gaat het om het volgende:
1. Zelfstandig kunnen wonen – je hebt je eigen wooneenheid;
2. Er zijn gemeenschappelijke ruimten;
3. Woongroep bepaalt zelf hoe bewoners leven/wonen en bepaalt zelf de keuze voor de nieuwe bewoners;
4. Volledig behoud van privacy is het uitgangspunt;
5. Gemeenschappelijke voorzieningen t.b.v. sociale contacten, wederzijdse hulp en samenwerking.

Dit alles zie ik als een innovatieve woonvorm om de eenzaamheid en segregatie te stoppen, die op dit moment alleen maar toeneemt in onze samenleving. Juist door dit innovatieve project houden we de samenleving een spiegel voor waaruit blijkt dat het ook ‘anders’ kan. Samen vanuit verbinding en zielsverwantschap, werkend aan een nieuwe wereld.

Heb je interesse? Laat het me weten: loekknippels@het-ihc.nl

14 Responses

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *